Indkøb: SK Varme A/S

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af SK Varme A/S

2023-07-03   Udbud vedrørende levering og installation af elvarmepumpe til Slagelse (SK Varme A/S)
Levering og installation af elvarmepumpe 10 MW luft til vand varmepumpeanlæg i Ordregivers bygning på Assensvej i Slagelse. Se udbuddet »
2023-06-28   Udbud vedrørende levering og installation af elvarmepumpe til Slagelse (SK Varme A/S)
Levering og installation af elvarmepumpe 10 MW luft til vand varmepumpeanlæg i Ordregivers bygning på Assensvej i Slagelse. Se udbuddet »
2023-06-07   Udbud af opførelse af varmepumpebygning (SK Varme A/S)
Udbuddet vedrører opførelse af varmepumpebygning og betonplade for energioptagere samt opførelse af mindre tilbygning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hoffmann A/S
2023-05-24   Etablering af ringledning i 2023 -2024 (SK Varme A/S)
Envafors udvider på vegne af SK varme A/S fjernvarmenettet i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme i Slagelse og derfor skal der etableres ny ringledning. Dimensionerne på den ny fjernvarmeledninger er enkeltrør i dimensionen ø323/400. Ved nærværende udbud ønsker SK Varme A/S ("Bygherre") at indhente tilbud på etablering af ringledning i 2023 – 2024. Den udbudte kontrakt omfatter ca. 2.900 m kanalmeter ny ringledning. Projektet omfatter i hovedtræk følgende: (i) Gravearbejder for … Se udbuddet »
2023-03-13   Udbud af rammeaftale for leverance af fjernvarmerør, komponenter og montering af muffer (SK Varme A/S)
SK Varme A/S ("Ordregiver") ønsker at indgå en rammeaftale ("Aftalen") vedrørende levering af fjernvarmerør og komponenter samt montering af muffer. Aftalen indgås i en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i 1 + 1 år. Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende: (i) Levering af præisolerede stålrør (ii) Levering af præisolerede fittings, såsom t-stykker, bøjninger m.m. (iii) Levering af præisolerede ventiler (iiii) Levering af præisolerede fleksible rør, alupex (iiiii) Montage af svejsemuffer. Se udbuddet »
2023-01-04   Udbud af varmepumpe - genudbud (SK Varme A/S)
Nærværende udbud omhandler: › Varmepumper inkl. energioptagere og komplet rørføring samt højspændingsanlæg (totalentreprise). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aalborg CSP
2022-11-17   Udbud af varmepumpe - genudbud (SK Varme A/S)
Nærværende udbud omhandler: › Varmepumper inkl. energioptagere og komplet rørføring samt højspændingsanlæg (totalentreprise). Se udbuddet »
2022-10-05   GENERATOR REPLACEMENT AND GEAR UPDATE FOR SK VARME A/S (SK Varme A/S)
SK Varme A/S has decided to replace the generator and lifetime extend (update) the reduction gear unit which was commissioned in 1990 at Slagelse CHP Plant, Assensvej 1, 4200 Slagelse, Denmark. Se udbuddet »
2022-09-23   GENERATOR REPLACEMENT AND GEAR UPDATE FOR SK VARME A/S (SK Varme A/S)
SK Varme A/S has decided to replace the generator and lifetime extend (update) the reduction gear unit which was commissioned in 1990 at Slagelse CHP Plant, Assensvej 1, 4200 Slagelse, Denmark. Se udbuddet »
2022-07-05   Levering og installation af elvarmepumpe (SK Varme A/S)
Nærværende udbud omhandler: Levering og installation af elvarmepumpe 11 MW luft til vand varmepumpeanlæg ved Slagelse Kraftvarmeværk. Se udbuddet »
2022-07-05   Udbud af varmepumpe - genudbud (SK Varme A/S)
Nærværende udbud omhandler: › Varmepumper inkl. energioptagere og komplet rørføring samt højspændingsanlæg (totalentreprise). Se udbuddet »
2022-06-30   Levering og installation af elvarmepumpe (SK Varme A/S)
Nærværende udbud omhandler: Levering og installation af elvarmepumpe 11 MW luft til vand varmepumpeanlæg ved Slagelse Kraftvarmeværk. Se udbuddet »
2022-06-27   Levering og installation af elvarmepumpe (SK Varme A/S)
Nærværende udbud omhandler: Levering og installation af elvarmepumpe 11 MW luft til vand varmepumpeanlæg ved Slagelse Kraftvarmeværk. Se udbuddet »
2022-06-08   Projekt: Udbygning af fjernvarme i Halskov 2022-2023 (SK Varme A/S)
SK Forsyning udvider fjernvarmenettet i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme i Halsskov. På denne baggrund skal der etableres nye hoved- og distributionsledninger. Dimensionerne på de nye fjernvarmeledninger er enkeltrør i dimensionen ø273/350 og twinrør i dimensionen ø219+219/630 twinrør ned til ø42+42/200. Ved nærværende udbud ønsker SK Varme A/S ("Bygherre") at indhente tilbud på udvidelse af fjernvarmenettet i Halsskov i 2022–2023. Den udbudte kontrakt omfatter ca. 10.500 m … Se udbuddet »
2022-05-30   Udbud af varmepumpe (SK Varme A/S)
Nærværende udbud omhandler: › Varmepumper inkl. energioptagere og komplet rørføring samt højspændingsanlæg (totalentreprise). Se udbuddet »
2021-11-19   PROJEKT: UDBYGNING AF FJERNVARME I KORSØR 2022-2023 (SK Varme A/S)
SK Forsyning udvider fjernvarmenettet i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme i Korsør og derfor skal der etableres nye hoved- og distributionsledninger. Dimensionerne på de nye fjernvarmeledninger er enkeltrør i dimensionen ø323/400 og twinrør i dimensionen ø219+219/630 twinrør ned til ø42+42/200. Ved nærværende udbud ønsker SK Varme A/S ("Bygherre") at indhente tilbud på udvidelse af fjernvarmenettet i Korsør i 2022 – 2023. Den udbudte kontrakt omfatter ca. 10.450 m kanalmeter nye … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MSE Entreprise A/S
2020-02-10   Supply and Installation of Replacement Generator for CHP Plant in Slagelse (New Tender) (SK Varme A/S)
Supply and installation of a replacement generator for a CHP plant in Slagelse, Denmark, as well as related deliveries and services. Se udbuddet »
2019-10-07   Supply and Installation of Replacement Generator for CHP Plant in Slagelse (SK Varme A/S)
Supply and installation of a replacement generator for a CHP plant in Slagelse, Denmark, as well as related deliveries and services. Se udbuddet »
2019-03-01   Rammeaftale for levering af komponenter og muffemontage for udførelse af fjernvarmeledninger (SK Varme A/S)
SK Varme A/S (herefter betegnet "Ordregiver") ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med én leverandør om levering af komponenter og muffemontage for udførelse af fjernvarmeledninger (herefter "Rammeaftalen"). Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 12 måneder, således at Rammeaftalens varighed maksimalt kan være 4 år. Ordregiver foretager en løbende udskiftning og nyetablering af forsyningsledninger i forsyningsområde i Slagelse, Korsør og Halskov. Den udbudte Rammeaftale ønskes indgået med henblik på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
2019-02-20   Udbud af halmkedel (SK Varme A/S)
SK Varme A/S udbyder en kontrakt om levering, montering og tilslutning samt afprøvning og idriftsættelse af et nyt halmfyret kedelanlæg med en termisk ydelse på 12,5 MW. Kedelanlægget skal monteres og tilsluttes i den eksisterende bygning ved fjernvarmeværket Stop 39 i Slagelse. Bygningen, hvor det nye halmfyrede kedelanlæg skal opstilles, er etableret. Anlægget skal respektere de givne forhold. Både hvad angår højde af rummet, askekanaler og vægadskillelse til halmlager. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Linka Energy A/S
2017-11-08   Bygningsentreprise for FHA Halskov halmvarmeværk (SK Varme A/S)
SK Varme A/S skal etablere et 11,5 MW halmfyret varmeværk ved Halskov, som skal levere fjernvarme til Halskov og Korsør. Denne kontrakt omfatter bygningsarbejder inkl. veje og pladser udbudt i hovedentreprise. Den samlede kontrakt (halmvarmeværket) er opdelt på flere delkontrakter, som alle er udbudt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Østermark Entreprenørforretning A/S
2017-07-21   El- og maskinleverance til FHA Halskov Halmvarmeværk (SK Varme A/S)
SK Varme A/S skal etablere et 11,5 MW halmfyret varmeværk ved Halskov, som skal levere fjernvarme til Halskov og Korsør. Denne kontrakt omfatter el-, styrings- og maskinleverancen til et komplet halmfyringsanlæg inkl. design, levering, montering og idriftsættelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Euro Therm A/S
2017-03-17   El- og maskinleverance til FHA Halskov halmvarmeværk (SK Varme A/S)
SK Varme A/S skal etablere et 11,5 MW halmfyret varmeværk ved Halskov som skal levere fjernvarme til Halskov og Korsør. Denne kontrakt omfatter el-, styrings- og maskinleverancen til et komplet halmfyringsanlæg inkl. design, levering, montering og idriftsættelse. Se udbuddet »
2013-06-24   Bygningsentreprise i forbindelse med etablering af biomassefyret fjernvarmeværk på Stop 39 i Slagelse (SK Varme A/S)
SK Varme A/S har besluttet at opføre et biomassefyret varmeværk. Varmeværket opføres på en nyudstykket grund beliggende i erhvervsudstykningen Stop 39 Slagelse Syd. Nærværende prækvalifikation vedrører ca. 3 500 m bygningsanlæg i hovedentreprise omfattende halmlager, flislager, kedelhal, servicearealer og administrationsafsnit samt transportveje og pladser. Se udbuddet »
2013-04-08   Maskinanlæg til træflisfyret fjernvarmeanlæg på stop 39 i Slagelse (SK Varme A/S)
SK Varme A/S har besluttet at opføre et 12,5 MW træflisfyret varmeværk i erhvervsudstykningen stop 39 Slagelse Syd. Varmeværket opføres på en nyudstykket grund. Den tilhørende bygning udbydes under anden entreprise. Nærværende udbud omhandler projektering, levering, montering og idriftsættelse af et 12,5 MW (kedel + kondenseringsanlæg) kondenserende træflisfyret kedelanlæg inkl. krananlæg, skorsten, fjernvarmepumper og styringsanlæg. Se udbuddet »