Indkøb: Rødovre Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Rødovre Kommune

2023-09-28   Rødovre Kommunes udbud af madservice (Rødovre Kommune)
Udbud af en rammeaftale for levering af madservice i henhold til servicelovens § 83 til visiterede borgere i eget hjem i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
2023-06-05   Rødovre Kommunes udbud af praktisk hjælp og personlig pleje (Rødovre Kommune)
Rødovre Kommunes udbud af praktisk hjælp og personlig pleje. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DFS Plus ApS
2023-03-03   Udbygning af Valhøj Skole i hovedentreprise (Rødovre Kommune)
Udvidelse af Valhøj Skole i Rødovre med 6.910 m² og et tilhørende landskabsprojekt på 16.500 m². Projektet udbydes i hovedentreprise. Se udbuddet »
2023-01-11   1- og 2-kammerkomprimatorbiler på el-chassiser til Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af 1- og 2-kammer komprimatorkasser inkl. opbygning på el-chassiser (betegnes skraldebiler) til indsamling af affald i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2022-06-16   Vask og leje af beklædning og linned i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vask og leje af beklædning til personale i Rødovre Kommune. Endvidere vask og leje af linned, herunder vask af kommunens egne mopper, til kommunens institutioner. Personalegrupper er primært sundhedsfagligt personale i hjemmeplejen og på plejehjem, men omfatter også personale i træningscenter, køkkener, tandpleje m.fl. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-12-10   Rammekontrakt for teknisk rådgivning og assistance vedrørende udbygning af fjernvarmeforsyningen i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Den udbudte opgave vedrører projektering og anden teknisk rådgivning i forbindelse med udbygning af fjernvarmeforsyningen i Rødovre Kommune. Den udbudte kontrakt har form af en rammekontrakt, idet den konkrete udbygningstakt ikke kan fastlægges på forhånd. Der indgås kun rammekontrakt med en aktør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2021-11-11   Kørsel til dagcenter og genoptræning i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet omfatter visiteret kørsel af borgere til og fra dagcenter og genoptræning i Rødovre Kommune, i henhold til gældende lovgivning eller kommunalbevilling til borgere, der har krav på helt eller delvist offentlig betalt transport. Rødovre Kommune tilbyder kørsel til og fra dagcenter og træningscenter til ældre borgere og borgere, der har fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser, og som ikke er i stand til at benytte andre offentlige transportmidler. Det kan eksempelvis være borgere, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VBT A/S
2021-05-07   Kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune. Ydelserne speciel skolekørsel er elever/børn, der af den ene eller anden grund ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik eller de lukkede skolebusser til transport. Nogle af eleverne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige problemer. Tildeling af ordrer på rammeaftalen tildeling af ordre sker på grundlag af en af kommunerne udstedt bevilling udefra nedestående retningslinjer. … Se udbuddet »
2020-09-07   Levering af forsikringsydelser til Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet vedrører dele af Rødovre Kommunes samlede forsikringsportefølje. Ordregiver har opdelt udbuddet i følgende delaftaler: - Delaftale 1 – Bygningsforsikringer, åsentrepriseforsikring, løsøreforsikring og all risks forsikringer - Delaftale 2 - Ansvarsforsikringer - Delaftale 3 - Motorkøretøjsforsikringer - Delaftale 4 - Ulykkesforsikring - Delaftale 5 - Årsrejseforsikring - Delaftale 6 - Arbejdsskade og katastrofedækning - Delaftale 7 - Passageransvarsforsikring - Delaftale 8 - Patientforsikring - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring
2020-08-14   EU-udbud for rådgiverydelser for Hovedstrøget i Karrébyen, Rødovre (Rødovre Kommune)
Rødovre Kommune indbyder hermed til at deltage i udbud vedr. rådgivning af projekt omhandlende Hovedstrøget i Karrébyen i Rødovre.Projektet skal udføres efter rammerne i designmanualen, der er en del af Rødovre Kommunes Lokalplan 145 for Karrébyen.Rådgivningen omfatter udarbejdelse af projektforslag, myndighedsprojekt og EU-udbudsprojekt samt byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgningog aflevering i udførelsesfasen. Se udbuddet »
2020-05-26   Kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune. Ydelserne speciel skolekørsel er elever/børn, der af den ene eller anden grund ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik eller de lukkede skolebusser til transport. Nogle af eleverne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige problemer. Tildeling af ordrer på rammeaftalen. Tildeling af ordre sker på grundlag af en af kommunerne udstedt bevilling udefra nedestående retningslinjer. … Se udbuddet »
2019-12-18   Udbud af sundhedsordning til medarbejderne i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Sundhedsordningen i Rødovre Kommune har eksisteret siden 2008 og har i dag 2 inhouse klinikker. Sundhedsordningens tilbud består i dag af henholdsvis: — Fysioterapi, — Massage, — Mulighed for at få lavet en sundhedsprofil i klinikken, — Workshops til arbejdspladsen, — Mulighed for nakke-/ryg- samt yoga holdtræning i 8-12 uger til arbejdspladsen, — Visitering til personligt træningsprogram i ”Vestbadet”, — Løbende forbyggende tiltag i samarbejde med sundhedskoordinatoren og arbejdspladserne. Siden 2012 … Se udbuddet »
2019-09-18   Levering af kaffe og te til Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Rødovre Kommune udbyder hermed levering af kaffe og te til personalet i Rødovre Kommune. Leveringen sker til i alt ca. 118 afdelinger fordelt på 83 lokationer beliggende i Rødovre Kommune (12 km2). Tilbudsgiver må forvente, at der i aftaleperioden kan forekomme ændringer i omfang af leverance pr. leveringssteder og antal leveringssteder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frellsen Kaffe
2018-12-21   EU-udbud - Indkøb af helt nedgravede affaldscontainere (Rødovre Kommune)
Rødovre Kommune udbyder hermed indkøb og levering af nyekomplette helt nedgravede affaldscontainere i offentligt udbud i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) og opgavebeskrivelsen i dette udbudsmateriale. Rødovre Kommune vil anvende tildelingskriteriet "bedsteforhold mellem pris og kvalitet". Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2018-12-13   1- og 2-kammerkomprimatorbiler på el-chassiser til Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af 1- og 2-kammer komprimatorkasser på el-chassiser til indsamling af affald i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Phoenix Danmark A/S
2018-12-10   Kørsel af børn i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet omfatter kørsel af børn i Rødovre Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1: Kørsel til skovbørnehaver, - Delaftale 2: Kørsel til skolesvømning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ballerup-Turistfart Busselskabet Pletten ApS
2018-09-14   1- og 2-kammerkomprimatorbiler på el-chassiser til Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af 1- og 2-kammer komprimatorkasser på el-chassiser til indsamling af affald i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
2018-09-14   Dieselchassiser inklusiv kran og kroghejs, samt et ekstra dieselchassis til opbygning til Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af 2 kranbiler (dieselchassiser) og 1 yderligere dieselchassis til brug for opbygning med 1-kammer komprimatorkasse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scania Danmark A/S
2018-07-13   1- og 2-kammerkomprimatorbiler på el-chassiser til Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af 1- og 2-kammer komprimatorkasser på el-chassiser til indsamling af affald i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
2018-07-13   Dieselchassiser inklusiv kran og kroghejs, samt et ekstra dieselchassis til opbygning til Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af to kranbiler (dieselchassiser) og et yderligere dieselchassis til brug for opbygning med 1-kammer komprimatorkasse. Se udbuddet »
2018-06-01   Vinduespolering af kommunale bygninger i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Dette EU-udbud vedrører vinduespolering af kommunale bygninger og institutioner i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ottzen & Co I/S
2018-03-06   Aftale om teknisk rådgivning og bistand til ombygning af Roskildevej etape 3 (Rødovre Kommune)
Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende vej- og landskabsprojektering, fagtilsyn og byggeledelse af vejprojekt for Roskildevej etape 3. Strækningen er den 3. af 5 etaper. Se udbuddet »
2017-09-12   Udbud af vask og leje af beklædning til hjemmeplejen i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vask og leje af beklædning til sundhedsfagligt personale i Rødovre Kommunes hjemmepleje. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2017-08-14   Udbud af kørsel til og fra dagcenter og genoptræning i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet vedrører visiteret kørsel af borgere til og fra dagcenter og genoptræning i Rødovre Kommune. Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsbetingelserne, og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VBT A/S
2017-05-18   Udbud af den lovpligtige rottebekæmpelse i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Udbuddet vedrører levering af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse efter anmeldelse i Rødovre Kommune. Bekæmpelsen foretages hele året og omfatter alle bygninger og åbne arealer beliggende i Rødovre Kommune. Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex A/S
2017-04-24   Roskildevej etape 1 (Rødovre Kommune)
Roskildevej etape 1. er en del af Rødovre Kommunes plan for fornyelse af Roskildevej. Projektet indeholder ombygning af 2 signalregulerede kryds på Roskildevej og omprofilering af Roskildevej imellem krydsene. Dertil skal Hvidovrevej ligeledes omprofileres for at skabe flere p-pladser til de handlende på Damhus Torvet, hvor der skal anlægges en større pladsdannelse med springvand og sivegade. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Barslund A/S
2017-03-09   Aftale om teknisk rådgivning og bistand til ombygning af Roskildevej etape 2 (Rødovre Kommune)
Aftalen omfatter ydelser indenfor vej- og landskabsprojektering, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med ombygning af Roskildevej etape 2 i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
2016-02-25   Rådgiverudbud — Roskildevej etape 1 (Rødovre Kommune)
Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektering og tilsyn/byggeledelse af vejprojekt for Roskildevej Etape 1. Strækningen er den første af 5 etaper for ombygningen af Roskildevej. 1. etape af Roskildevej omhandler ombygningen af Damhustorvet samt en delstrækning af Roskildevej mellem Hvidovrevej til vest for Auroravej. Rødovre Kommune har fået udarbejdet et dispositionsforslag »Fra Drive Through til Drive In« af Polyform Arkitekter som fastlægger de overordnede rammer for projektet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2015-12-04   Kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vangskov Bustrafik
2015-10-29   Levering af lyskilder mv (Rødovre Kommune)
Levering af lyskilder herunder LED-lyskilder, standard lyskilder, sikringer og relaterede produkter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Højager Belysning A/S
2015-05-13   Forsikringstjeneste (Rødovre Kommune)
Forsikringstjeneste (forsikringsydelser) til Rødovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2014-09-29   Buskørsel af børn i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Buskørsel af børn i Rødovre Kommune til skovbørnehaver og svømmeundervisning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Birchs Turistbusser ApS Lynbgby Turistfart A/S
2014-01-14   Levering af stomi- og urologiprodukter til borgere i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,... (Rødovre Kommune)
Levering af stomiprodukter til borgere i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommune, der har bevilling efter Serviceloven, samt til kommunernes sygeplejedepoter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Onemed A/S
2013-11-29   Udbud af kaffe og te til personalet i Rødoovre Kommune samt beboer på plejehjemmene Broparken, Engskrænten og... (Rødovre Kommune)
Udbud af kaffe og te til personalet i Rødoovre Kommune samt beboer på plejehjemmene Broparken, Engskrænten og Ørbygård i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Merrild Professional ApS
2013-08-23   Teknisk totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af plejeboliger med servicearealer i eksisterende... (Rødovre Kommune)
Tilbage 2004 godkendte kommunalbestyrelsen i Rødovere Kommune, en moderniserings plan for kommunes plejehjem. Hvilket efterfølgende har betydet, at bl.a. plejehjemmet Rødbo og plejehjemmet Broparken nu fremstår som nutidige og moderene institutioner. I foråret 2013 godkendte Rødovere kommunen igangsætning af ombygning af plejehjemmet Ørbygård, der i mellemtiden er tilbagekøbt fra Rødovere boligselskab og hermed er klar til en gennemgribende ombygning og modernisering. Opgaven omfatter teknisk … Se udbuddet »
2013-03-21   Vinduespolering af kommunale bygninger i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Vinduespolering af kommunale bygninger i Rødovre Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vikanpolering
2012-11-22   Indkøb af bioposer (Rødovre Kommune)
Rødovre Kommune indkøber bioposer og -spande, til indsamling af organisk affald i husstande. Leverancen omfatter følgende: — 18 000 stk. plastspande til brug i husstanden, til bioposer, — 7 200 000 stk. bioposer, svarende til to års forbrug. Desuden er der en option på levering af yderligere 3 600 000 stk. bioposer, svarende til et års forbrug. Det skal bemærkes, at leverandøren er forpligtet til at tåle ændringer i leverancen på + / - 25 %. Se udbuddet »
2012-11-01   Kørsel af borgere til dagcenter og træningscentrer i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Kørsel af borgere til dagscenter og træningscentrer i Rødovre Kommune. Se udbuddet »
2012-09-17   Levering af beholdere (Rødovre Kommune)
Leverancen omfatter følgende: — 700 stk. 2-hjulede 190 liter beholdere, — 15 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere, med opdeling / skillevæg, — 3 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere (uden skillevæg), — 1 300 stk. 4-hjulede 660 liter beholdere, — 80 stk. 4-hjulede 1 000 / 1 200 liter beholdere, — RFID chips til samtlige leverede beholder, — Montering af leverede 15 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere, med opdeling / skillevæg. Monteringen af de 15 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere, med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2012-07-16   Udbud af skolemøbler i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Indkøb af skolemøbler, stole og borde til 0-2. klassetrin folkeskole og 3.-9. klassetrin folkeskole. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Flexform/Stolehuset
2012-07-06   Affaldsindsamling for Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Ydelsen omfatter indsamling af affald i Rødovre Kommune. Der er tale om indsamlingsordninger med rutetømning, hvor affaldet hentes på den enkelte ejendom. Se udbuddet »
2012-06-29   Indkøb af beholdere (Rødovre Kommune)
Leverancen omfatter følgende: — 700 stk. 2-hjulede 190 liter beholdere, — 15 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere, med opdeling / skillevæg, — 2 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere (uden skillevæg), — 1 300 stk. 4-hjulede 660 liter beholdere, — 80 stk. 4-hjulede 1 000 / 1 200 liter beholdere, — Alle beholdere leveres med hjul, aksler, låg, håndtag samt RFID chips, — Montering af leverede 15 000 stk. 2-hjulede 240 liter beholdere, med opdeling / skillevæg. Det skal bemærkes, at leverandøren er … Se udbuddet »
2012-05-10   Udbud af lyskilder mv (Rødovre Kommune)
8 kommuner på Københavns omegn (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje Taastrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk, herefter samlet benævnt kommunerne) er gået sammen om at udbyde lyskilder (herunder sparepærer, lysstofrør, halogenpærer, LED). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Højager Belysning A/S
2011-02-24   Udbud af kontrakt om bekæmpelse af rotter i Rødovre Kommune (Rødovre Kommune)
Det udbudte arbejde omfatter den lovpligtige rottebekæmpelse i Rødovre Kommune i henhold til bekendtgørelse nr. 1507 af 13.12.2007 om bekæmpelse af rotter m.v. og Miljøstyrelsens vejledning nr. 1, april 2005 om rotter; lovgivning, bekæmpelse og forebyggelse. Arbejdet skal udføres efter Miljøministeriets vejledning nr. 1. fra 2005 om rotter og under overholdelse af arbejdstilsynets samt øvrige relevante myndigheders krav. Arbejdet skal endvidere udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex A/S