Indkøb: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

2023-08-29   Udbud af kontrakt vedrørende projektering og etablering af et samlet Renseanlæg til det nye OUH, samt efterfølgende... (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter projektering og etablering af et nyt Renseanlæg til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), samt efterfølgende drift, service og vedligeholdelse af dele af Renseanlægget ("Rense-teknikken") over en længere kontraktperiode. ”Rense-teknikken” består af bl.a. buffer- og udligningstanke, biologiske tanke med poleringsteknologi, pumpesump og opsamlingstank samt trykledning. Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af: a) Projektering og etablering af et samlet Renseanlæg … Se udbuddet »
2022-05-31   Udbud af kontrakt vedrørende projektering og etablering af DRUPS Anlæg til Nyt OUH, samt efterfølgende service og... (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter levering af et nyt DRUPS Anlæg til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), samt efterfølgende service og vedligeholdelse af dele af DRUPS-anlægget (DRUPS-enhederne) over en længere kontraktperiode. Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af: a) Projektering og etablering af et samlet DRUPS Anlæg i Bygge- og anlægsfasen b) Service og vedligehold af DRUPS-enhederne i en efterfølgende Service- og vedligeholdelsesfase på 12½ år. Kontraktperioden er fastlagt for at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coromatic A/S
2022-04-28   Udbud af Casecarts, væske- og burvogne til Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Udbuddet vedrører Region Syddanmarks indkøb af Casecarts, væske- og burvogne til Nyt Universitetshospital i Odense (Nyt OUH). Se udbuddet »
2022-02-28   Udbud af kontrakt om levering af køleanlæg inkl. efterfølgende service og vedligeholdelse til Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter levering af et køleanlæg til Nyt OUH, herunder projektering og etablering samt efterfølgende service og vedligeholdelse i en samlet kontraktperiode på 5 år. Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af: a) Projektering og etablering af et samlet Køleanlæg i Bygge- og anlægsfasen b) Service og vedligehold i en efterfølgende periode på 5 år. Kontraktperioden på 5 år er fastlagt for at sikre en driftssikker opstartsperiode vedrørende køleforsyningen til Nyt OUH, herunder … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Verdo Energy Systems A/S
2021-10-15   Anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) (Genudbud) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Region Syddanmark ønsker at indkøbe et Facility Monitoring System (FMS) i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Buhl & Bønsøe A/S
2021-08-02   Anskaffelse af SCADA ydelser til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Ydelserne i dette udbud omfatter programmeringsydelser, test og idriftsætning samt dokumentation i forbindelse med bruger- /applikationsprogrammer på SCADA til Nyt OUH. Se udbuddet »
2021-07-09   Udbud af kontrakt om levering af nødstrøm (DRUPS) inkl. service, drift og vedligehold til Nyt OUH som et Offentligt... (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter levering af nødstrøm til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), herunder projektering og etablering samt efterfølgende drift af et samlet DRUPS Anlæg som Offentligt Privat Samarbejde (OPS) henover en længere kontraktperiode. Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af: a) Projektering og etablering af et samlet DRUPS Anlæg i etableringsfasen b) Service (inkl. fornyelser), administration, drift og vedligehold i en efterfølgende forsyningsfase. Kontraktperioden på … Se udbuddet »
2021-06-01   Anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Region Syddanmark ønsker at indkøbe et Facility Monitoring System (FMS) i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Se udbuddet »
2021-04-21   Udbud af leverancekontrakt vedr. levering af nødstrøm (DRUPS Anlæg) inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter levering af nødstrøm til Nyt OUH. Udbuddet omfatter etablering og drift af et DRUPS anlæg med dertilhørende finansiering til brug for en samlet forsyning af nødstrøm til Nyt OUH henover en længere kontraktperiode. Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af: a) Projektering og etablering og finansiering af et samlet DRUPS anlæg i etableringsfasen b) Drift og vedligehold samt finansiering i en efterfølgende forsyningsfase. Kontraktperioden er fastlagt for at sikre … Se udbuddet »
2021-04-06   Udbud af teknisk rådgivning til landskabsprojekt og færdiggørelse af øvrige delprojekter på Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte rammeaftale omfatter teknisk rådgivning til landskabsprojektet og færdiggørelsen af øvrige delprojekter på Nyt OUH. Rådgivningen omfatter sædvanlig teknisk rådgivning, med de tilpasninger som de konkrete projekter tilsiger. Rådgivningen forventes bl.a. at bestå i (varetagelse af/deltagelse i/granskning af/sparring om) gennemførelse af brugerproces, udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, evt. baseret på funktionskrav, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2020-11-02   Leverancekontrakt vedr. Delprojekt 43 - 10kV infrastruktur inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter etableringen af en samlet 10kV infrastruktur på Nyt OUH, herunder etablering af en koblingsstation, et 10 kV koblingsanlæg, inkl. EMS (overvågning), transformerkiosker og ledningsnet mv. (herefter Den samlede 10kV infrastruktur), hvor der sker et samlet udbud af: a) Projektering, etablering og opførelse af den samlede 10kV infrastruktur på Nyt OUH samt finansiering i etableringsfasen. b) Drift og vedligehold samt finansiering i en efterfølgende forsyningsfase på 12½ år. Den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S
2020-10-23   Leverancekontrakt vedrørende delprojekt 37.01 - Storkøkkenudstyr til hovedkøkken og Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter levering af teknisk udstyr, rullende materiel, opvaskanlæg og pakkemaskine til hovedkøkken og etagekøkkener ved Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for levering, installation, validering og idriftsættelse inklusiv alle fremføringer fra udstyret til tilslutningspunkt for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet. Herudover omfatter kontrakten uddannelse af købers brugere i korrekt … Se udbuddet »
2020-08-31   Leverancekontrakt vedrørende delprojekt 37.01 - storkøkkenudstyr til hovedkøkken og Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter levering af teknisk udstyr, rullende materiel og opvaskanlæg til hovedkøkken og etagekøkkener ved Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for levering, installation, validering og idriftsættelse inklusiv alle fremføringer fra udstyret til tilslutningspunkt for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet. Herudover omfatter kontrakten uddannelse af købers brugere i korrekt betjening og … Se udbuddet »
2020-07-01   Leverancekontrakt vedrørende Delprojekt 40 - Køleforsyning til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for projektering, etablering, anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Syddanmark (RS) har stillet en række funktions- og tekniske krav til køleanlægget, herunder krav til kølekapaciteten samt krav til anlæggets maksimale miljømæssige belastning. Leverandøren skal levere køling inden for en … Se udbuddet »
2020-06-08   Hovedentreprise vedrørende Delprojekt 21 (DP21) – Byggemodning ved teknikbyen på Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Hovedentreprisen omfatter udførelse af bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byggemodning af byggegrunden ved den kommende teknikby på Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Barslund A/S
2020-02-07   Nyt OUH - Totalentreprise vedrørende delprojekt 11 (DP11) - Steno Diabetes Center Odense (SDCO) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Regionsrådet godkendte den 22.8.2016 visionen for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark i form af et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om etablering af et Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Sammen med en forbindelsesgang mellem Nyt OUH somatik og Voksenpsykiatrien, der kobler sig på SDCO, udgør dette samlet Delprojekt 11 (DP11). Visionen for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er: — at bremse væksten i antallet af personer med nyopstået diabetes, — at personer med diabetes opnår normal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 5E BYG A/S
2020-01-22   Leverancekontrakt vedr. kassetransport- og lagersystem inkl. lagerstyring (WMS) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte leverancekontrakt omfatter levering af et nyt logistiksystem til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) i form af et kassetransport- og lagersystem, inkl. lagerstyring (WMS). Region Syddanmark har i 2016-2018 igangsat arbejderne i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH ved udbud af byggemodningen (DP01 og DP02) samt ved totalentrepriserne af selve sygehusbyggeriet (DP03, DP04, DP05, DP06, DP07, DP08). Med dette udbud følger nu en tværgående leverancekontrakt vedrørende design, produktion og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gibotech A/S
2020-01-17   Totalentreprisekontrakt vedrørende logistik- og sterilcentral til Nyt OUH (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter opførelse af logistik- og sterilcentral på Nyt OUH, som består af en række funktioner, som hver især og i samarbejde leverer de understøttende serviceydelser og forsyninger, der er nødvendige for hospitalets virke. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 5E BYG A/S
2019-12-17   Totalentreprisekontrakt vedrørende en samlet gennemførelse af aptering af rårum, udstyrsindkøb og flytning af udstyr... (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter et samlet udbud af aptering af rårum, indkøb af nyt udstyr og flytning af eksisterende medicoteknisk udstyr for alle rårum i de ovennævnte delprojekter DP03-DP08 (Vidensaksen, Behandling- og sengeafsnit samt Klyngerne) i én samlet kontrakt. Der er således tale om én samlet opgave, hvor én fremtidig kontraktpart gives det overordnede ansvar for styringen af dels apteringsopgaven i ca. 225 udvalgte udstyrstunge rum og 350 sekundære rum, dels udstyrsindkøbet af nyt medicoteknisk … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CMB Società Cooperativa Muratori e... Itinera S.p.A.
2019-11-19   DP37 - Produktionskøkken ved Nyt OUH som OPS (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat-Samarbejde med offentlig finansiering (OPS), hvor der sker et samlet udbud af: 1) Design, projektering og opførelse af et produktionskøkken til Nyt OUH (Byggefasen); 2) Bygningsdrift og vedligehold af produktionskøkkenet i en efterfølgende driftsfase på 10 år. Kontraktperioden på samlet 11 ½ år er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi, idet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 5E BYG A/S
2019-11-12   Hovedentreprise vedrørende Delprojekt 022 – Byggemodning ved serviceby og køkken (DP022) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Hovedentreprisen omfatter udførelse af bygge- og anlægsarbejder for byggemodning af byggegrunden ved den kommende serviceby og køkken på Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Poul Hansen Entreprenører A/S
2019-04-23   Vagtydelse (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Region Syddanmark udbyder hermed Vagtydelse til Byggepladsens Fællesforanstaltninger i forbindelse med byggeriet af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Vagten udgør den styrende instans, som varetager sikkerheden på byggepladsen, inden for det fysiske hegn. Vagten varetager ligeledes adgangskontrol, vagtordning, overvågning og sikring. De efterspurgte ydelser er nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Safe & Secure ApS
2019-02-04   Totalentreprise vedrørende Delprojekt 23 - Solcellepark (DP23) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af solcellepark til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Better Energy Management A/S Better Energy Solutions A/S
2018-06-04   Hovedentreprise vedrørende Delprojekt 02.04 - Terrænregulering af byggearelaer (DP02.04) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Hovedentreprisen omfatter udførelse af bygge- og anlægsarbejder for terrænregulering af del af byggegrunden for Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. J. Eriksson A/S
2018-05-23   Hovedentreprise vedrørende Delprojekt 33 - Støttemur (DP33) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Hovedentreprisen omfatter udførelse af støttemur til heliport til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Danmark A/S
2018-03-12   Bygherrerådgivning vedrørende delprojekt 11 (DP11) - Steno Diabetes Center Odense (SDCO) (Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH)
Regionsrådet godkendte den 22.8.2016 visionen for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark i form af et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om etablering af et Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Vision for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er: — at bremse væksten i antallet af personer med nyopstået diabetes, — at personer med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet. Centret skal etableres i en ny bygning ved det Nye Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Byggeprojektet forventes at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitema Architects K/S