Indkøb: I/S Amager Ressourcecenter

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af I/S Amager Ressourcecenter

2023-10-24   Behandling af Polstrede møbler fra ARC`s genbrugspladser (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Polstrede møbler, der indsamles på genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Se udbuddet »
2023-10-12   Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr. Omfanget af den udbudte Ydelse er i henhold til EU's regler for service af miljømålesystemer for røggas følgende: • Planlagt service • Årligt QAL3-rapportudtræk • Vagtordning, der sikrer adgang til 24/7/365 support med mulighed for fysisk fremmøde • Hotline service (24/7/365 service) • Ekstra service- og vedligeholdelsesydelser om nødvendigt • Levering af strategiske reservedele om nødvendigt • Verifikation af parametre i … Se udbuddet »
2023-09-22   Stationært vaskeanlæg til Københavns Kommunes 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb, levering, installering, tilslutning og idriftsætning mv. af et stationært vaskeanlæg til affaldsbeholdere, på ARC's Beholderservice lokation, Kanalholmen 31, 2650 Hvidovre. Opgaven omfatter også servicering efter levering af vaskeanlægget samt indledende og løbende undervisning af medarbejdere. I forbindelse med installering og tilslutning af anlægget skal leverandøren også påregne koordinering mv. med såvel ARC som øvrige leverandører. Dette arbejde skal være … Se udbuddet »
2023-09-15   I/S Amager Ressourcecenter - All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og maskinkaskodriftstab - Lead (I/S Amager Ressourcecenter)
I/S Amager Ressourcecenter ønsker tilbud efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og maskinkaskodriftstab. Der henvises nærmere til den respektive kravspecifikation i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/212345738.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S
2023-09-08   I/S Amager Ressourcecenter - Indkøb af arbjedsskadeforsikring (I/S Amager Ressourcecenter)
I/S Amager Ressourcecenter ønsker tilbud efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises nærmere til den respektive kravspecifikation i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/208351542.aspx Se udbuddet »
2023-09-04   Afhentning og transport – Medicinrester og klinisk risikoaffald (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter Afhentning og transport – Medicinrester og klinisk risikoaffald. De i Udbudsmaterialet angivne mængder er SMOKAs årlige estimerede mængder i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Henrik Tofteng A/S
2023-07-06   Indkøb af forsikringer - I/S Amager Ressourcecenter (All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og... (I/S Amager Ressourcecenter)
I/S Amager Ressourcecenter ønsker tilbud efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og maskinkaskodriftstab Der henvises nærmere til den respektive kravspecifikation i udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af indledende tilbud. Der ydes ikke vederlag til deltagere i forhandlingerne. Forhandlingerne gennemføres online via Teams, og … Se udbuddet »
2023-06-29   Indkøb af Bioposedispensere (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af bioposedispensere til opstilling i Københavns Kommune (Delkontrakt 1) og Frederiksberg Kommune (Delkontrakt 2). ARC udbyder opgaven på vegne af ARC og Frederiksberg Kommune. Ved ARC skal i dette dokument forstås ARC og Frederiksberg som ordregivere, medmindre der specifikt er angivet, at forholdet kun vedrører den ene part. Bioposedispenseren er udviklet af Københavns Kommune i samarbejde med Lolle & Nielsen Inventions ApS og med deltagelse af ARC. De i … Se udbuddet »
2023-06-19   Service og vedligehold af El-Motorer (Genudbud) (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter Service og vedligehold af El-motorer på I/S Amager Ressource centers affaldsenergianlæg Amager Bakke. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
2023-06-01   SCR De Nox Dieselanlæg til nøddieselanlæg Reservekraft (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af SCR-enhed til reduktion af NOx-indholdet i udstødningsgasserne fra nødgeneratorerne . Der er tale om en turnkey-leverance Se udbuddet »
2023-05-19   Behandling af Mineraluld fra ARC`s genbrugspladser (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Mineraluld, der indsamles på genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RGS Nordic A/S
2023-04-20   Behandling af Malet og imprægneret træ (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, neddeling, opbevaring og transport til Amager Bakke til forbrænding. Malet og imprægneret træ indsamles på genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Affaldsmængderne vil blive tilført modtageranlægget over året med en vis variation måned for måned - svarende til den variation, som konstateres på ARCs genbrugspladser. Affaldsmængderne skal transporteres til Amager Bakke … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norrecco A/S
2023-04-14   Slamsugning, tørstofsugning, sandblæsning, sprængning og industriservice (I/S Amager Ressourcecenter)
Udbuddet omfatter slamsugning, tørstofsugning, sandblæsning, sprængning og industriservice i forbindelse med drift og vedligehold på ARCs affaldsenergianlæg. Se udbuddet »
2023-04-13   Indkøb af containere til ARCs genbrugspladser_GENUDBUD (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af containere til ARCs genbrugspladser, De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CFB Industri ApS
2023-03-21   Indkøb af balletråd til ARC Omlastning og Sortering_GENUDBUD (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af balletråd til ARC Omlastning og Sortering. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ReTec Miljø ApS
2023-02-07   Indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC_GENUDBUD (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC_GENUDBUD. De specificerede varer er listet op på baggrund af historiske data. De enkelte varenavne er et udtryk for den standard, der ønskes tilbudt. Varer af en dårligere standard vil ikke blive accepteret. De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationerne for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. ARC gør opmærksom på, at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ICM A/S
2023-02-06   Indkøb af Liftbil 2-akslet_Stor (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser: • Liftbil 2-akslet_Stor: 4 stk. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2022-12-29   Haveaffald (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Haveaffald, der indsamles på genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Solum Roskilde A/S
2022-11-07   Indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC. De specificerede varer er listet op på baggrund af historiske data. De enkelte varenavne er et udtryk for den kvalitet, der ønskes tilbudt. Varer af en dårligere kvalitet vil ikke blive accepteret. De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
2022-10-03   Indkøb af balletråd til ARC Omlastning og Sortering (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter Indkøb af balletråd balletering af plastmaterialer til ARC Omlastning og Sortering. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
2022-09-23   Indkøb og levering af kalk til ARC (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter køb og levering af kalk til anvendelse i forbindelse med røggasrensning og rensning af spildevand på ARCs affaldsenergianlæg. Se nærmere under punkt II.2.4) Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Faxe Kalk A/S
2022-09-12   Transportydelser til ARCs Affaldsindsamling i Tårnby/Dragør (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter Transportydelser til Affaldsindsamling i Tårnby/Dragør. De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2022-09-12   Indkøb af containere til ARCs genbrugspladser (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af containere til ARCs genbrugspladser, De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
2022-06-30   Service og vedligehold af El-Motorer (I/S Amager Ressourcecenter)
Service og vedligehold af El-motorer Se udbuddet »
2022-06-30   Behandling af Hård plast og Hård PVC fra I/S Amager Ressourcecenters genbrugspladser (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Hård plast og fraktionen Hård PVC fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Fraktionerne skal afsættes til genanvendelse. Ved genanvendelse forstås genanvendelse af plast til nye plast produkter. ARC imødeser en så cirkulær genanvendelse som muligt og en så høj reel genanvendelsesprocent som muligt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rang-Sells Danmark A/S
2022-05-11   Beton og Asfalt (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Beton og fraktionen Asfalt fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Fraktionen skal afsættes til genanvendelse. Ved genanvendelse forstås genanvendelse af beton i produktion af ny beton og asfalt i produktionen af ny asfalt. ARC imødeser en så cirkulær genanvendelse som muligt og en så høj genanvendelsesprocent som muligt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norrecco A/S
2022-05-11   Vægfliser (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Vægfliser fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Fraktionen skal afsættes til nyttiggørelse. Ved nyttiggørelse forstås at fraktionen bruges i projekter der er godkendt efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, som vejfyld på deponi eller deponeres på deponi. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norrecco A/S
2022-05-11   Tegl og Sten og Brokker (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Tegl og fraktionen Sten og brokker fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Fraktionerne skal afsættes til genanvendelse. Ved genanvendelse forstås genanvendelse af tegl, sten og brokker i vejbelægning med mindre en bedre genanvendelse kan opnås på anden måde. ARC imødeser en så cirkulær genanvendelse som muligt og en så høj … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RGS Nordic A/S
2022-05-11   Jord (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Jord fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Fraktionen skal afsættes til genanvendelse. Ved genanvendelse forstås jorden analyseres og behandles og afsættes som jord. ARC imødeser en så cirkulær genanvendelse som muligt og en så høj genanvendelsesprocent som muligt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norrecco A/S
2022-04-04   Rammeaftale om IT-løsning til drift af affaldsindsamling (I/S Amager Ressourcecenter)
Udbuddet omfatter anskaffelse af en it-løsning, som kan understøtte driften af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune som nærmere beskrevet i punkt II.2.4. Udbuddet omfatter både en Rammeaftale, hvor ordregiver har mulighed for i aftaleperioden at anskaffe de omfattede ydelser, og en Leverancekontrakt for en initialleverance, som ordregiver forpligter sig til at indgå. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scanvægt Systems A/S
2022-02-11   Vask og indkøb af arbejdstøj samt vask og leje af linned, Indkøb af sikkerhedssko, Vask og leje af måtter (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave er opdelt i følgende delkontrakter: • Delkontrakt 1: Vask og indkøb af arbejdstøj samt vask og leje af linned • Delkontrakt 2: Indkøb af sikkerhedssko • Delkontrakt 3: Vask og leje af måtter Se desuden nærmere beskrivelse af delkontrakterne under punkt II.2.4) Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bacher Work Wear A/S De Forenede Dampvaskerier A/S Elis Danmark A/S
2022-01-19   Indkøb og levering af 2- og 4-hjulede beholdere samt reservedele hertil, til opstilling i Københavns Kommune (I/S Amager Ressourcecenter)
Udbuddet er et genudbud og vedrører indkøb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere, samt reservedele hertil, til opsamling af husholdningsaffald i Københavns Kommune. Herudover indeholder opgaven obligatoriske og frivillige optioner som beskrevet i udbudsmaterialet. Omfang, vilkår mv. fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2022-01-11   Behandling og afsætning af Madaffald_Genudbud (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave er et genudbud og omfatter som hovedydelse forbehandling, bioforgasning samt afsætning af Madaffald, som indsamles i haveboliger, etageboliger, institutioner m.v. i ARCs ejerkommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre og Københavns Kommune. Tårnby Kommune forventer at opstarte indsamling af Madaffald i efteråret 2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bioman ApS
2021-12-17   Indkøb af 1-kammer mikrobiler til ARC (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser: • Mikrobil 1-kammer: 7 stk. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2021-12-10   Indkøb af små eldrevne liftbiler til ARC (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave er et genudbud og omfatter indkøb af små eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede liftbiler af nedenstående biltyper til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser: • Liftbil 2-akslet_Lille: 2 stk. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2021-11-12   Indkøb af små 2-akslede, 1- og 2-kammer renovationsbiler til ARC (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser: • Delkontrakt 1: Renovationsbil 2-akslet, 1-kammer_Lille: 2 stk. • Delkontrakt 2: Renovationsbil 2-akslet, 2-kammer_Lille: 2 stk. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Biltyperne udbydes med hver sin kontrakt, således at der kan bydes på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Geesinknorba AB Iveco Danmark A/S
2021-10-29   Indkøb og levering af 2- og 4-hjulede beholdere samt reservedele hertil, til opstilling i Københavns Kommune (I/S Amager Ressourcecenter)
Udbuddet vedrører indkøb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere, samt reservedele hertil, til opsamling af husholdningsaffald i Københavns Kommune. Herudover indeholder opgaven obligatoriske og frivillige optioner som beskrevet i udbudsmaterialet. Omfang, vilkår mv. fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2021-10-27   Service og reparation af ARC's Entreprenørmaskiner samt tilhørende udstyr (I/S Amager Ressourcecenter)
Service udføres min. 1 gang årligt på entreprenørmaskiner inkl. udstyr, herunder udskiftning og kontrol af olie, filtre, elektriske komponenter, jf. producentens anvisninger og krav. Tilbudsgiver skal i tilbudspris for service således inkludere faste forbrugsvarer. Reparationsarbejder forventes årligt at udgøre ca. 160 timer. Reparationsarbejder omfatter alle arbejder vedr. de i kravspecifikationen angivet maskiner herunder også deres udstyr. Udstyr til maskinerne er fx. skovle, gafler, koste, koste med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: United Military Services A/S
2021-10-27   Indkøb af eldrevne 2-akslede 1-kammer renovationsbiler til ARC (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltype til ARC samt Service- og reparationsaftale til disse biler. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser: • Renovationsbil 2-akslet, 1-kammer: 13 stk. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scania Danmark A/S
2021-10-14   Indkøb af eldrevne liftbiler til ARC (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede liftbiler af nedenstående biltyper til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser: • Delkontrakt 1: Liftbil 2-akslet_Stor: 6 stk. • Delkontrakt 2: Liftbil 2-akslet_Lille: 2 stk. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Biltyperne udbydes med hver sin kontrakt, således at der kan bydes på biltyperne enkeltvis. Det er dermed … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scania Danmark A/S
2021-10-11   Rammeaftale om IT-løsning til drift af affaldsindsamling (I/S Amager Ressourcecenter)
Udbuddet omfatter anskaffelse af en it-løsning, som kan understøtte driften af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune som nærmere beskrevet i punkt II.2.4. Udbuddet omfatter både en Rammeaftale, hvor ordregiver har mulighed for i aftaleperioden at anskaffe de omfattede ydelser, og en Leverancekontrakt for en initialleverance, som ordregiver forpligter sig til at indgå.. Se udbuddet »
2021-10-05   Indkøb af forsikring til I/S Amager Ressourcecenter (I/S Amager Ressourcecenter)
I/S Amager Ressourcecenter ønsker et tilbud på én forsikringsaftale efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Motorkøretøjsforsikring Der henvises nærmere til den respektive kravspecifikation i udbudsmaterialet Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2021-09-17   Behandling og afsætning af Madaffald (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter som hovedydelse forbehandling, bioforgasning samt afsætning af Madaffald, som indsamles i haveboliger, etageboliger, institutioner m.v. i ARCs ejerkommuner: Frederiksberg, Hvidovre og Københavns Kommune. Dragør og Tårnby Kommuner har endnu ikke vedtaget et starttidspunkt for indsamling af Madaffald. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår og om behandling af Madaffald fra disse kommuner bliver aktuelt i den udbudte kontraktperiode. . Se udbuddet »
2021-09-17   Indkøb af eldrevne renovationsbiler til ARC (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til ARC. ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser: • Delkontrakt 1: Renovationsbil 3-akslet, 1-kammer: 10 stk. • Delkontrakt 2: Renovationsbil 3-akslet, 1-kammer: 23 stk. • Delkontrakt 3: Renovationsbil 3-akslet, 2-kammer: 10 stk. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Biltyperne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scania Danmark A/S
2021-09-09   Programmeringsydelser relateret til ARCs affaldsenergianlæg (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter programmeringsydelser på ARCs SRO-anlæg. Ydelsens omfang forventes at være mellem 1.600 og 2.400 timer pr. år. Der forventes i perioder af være behov for 2 ressourcer tilknyttet programmeringsopgaverne. Omfanget af Ydelsen gælder udstyret og systemerne listet herunder: • Hovedkontrolsystemet, SIEMENS T3000 (Hovedparten af ydelsen) • Forefaldende programmering på andet SRO-udstyr: o Siemens S7 Classic programmeringen o Siemens Tia Portal programmeringen o Siemens Logo PLC … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SAFE O&M SOLUTIONS ApS
2021-09-06   Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af Lade-infrastruktur til indsamlingskøretøjer (I/S Amager Ressourcecenter)
Udbuddet omfatter anskaffelse af lade-infrastruktur som nærmere beskrevet i punkt II.2.4. Udbuddet omfatter en kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter leverandørens pligt til at levere det ovenfor angivne, ligesom der vil indgå et element af en rammeaftale i forbindelse med ordregivers muligheder for i kontraktperioden at anskaffe de af kontrakten omfattede tilkøbsydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ABB A/S
2021-07-02   Indkøb af renovationsbil 2-akslet, 2-kammer_Genudbud (I/S Amager Ressourcecenter)
Udbuddet er et genudbud af tidligere udbud af indkøb, levering og servicering af renovationsbil 2-akslet, 2-kammer. Udbuddet vedrører delkontrakt 7_Indkøb, levering og servicering af renovationsbil 2-akslet, 2-kammer. Bilen skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Iveco Danmark A/S
2021-06-25   Omlastning og transport af madaffald (I/S Amager Ressourcecenter)
Den udbudte opgave omfatter som hovedydelse modtagelse, registrering, omlastning, og transport af madaffald, som primært indsamles i 1 og 2-kammer biler fra haveboliger, etageboliger, institutioner m.v. i 3 af ARCs ejerkommuner: Frederiksberg, Hvidovre og København. Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen samt det øvrige udbudsmateriale for en uddybning af kravene til den udbudte opgave. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ragn-Sells Danmark A/S
2021-06-07   Indkøb af stilladsydelser til ARC’s affaldsenergianlæg og øvrige forretningsenheder (I/S Amager Ressourcecenter)
Kontrakten omfatter ydelser inden for stilladsområdet på I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) affaldsenergianlæg Amager Bakke. Ydelserne består af almene stilladsarbejder som bygning, sikring og fjernelse af stilladser for tilkomst på affaldsenergianlægget. Ud over udførelse af stilladsydelserne omfatter arbejderne også planlægning og styring af arbejdet samt leverancen af materialer relateret til stilladsbygning. Kravspecifikationen beskriver de ydelser, som leverandøren skal levere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Stillads Service A/S
2021-05-18   Indkøb af biler til ARC_Genudbud - renovationsbil 2-akslet, 2-kammer (I/S Amager Ressourcecenter)
Udbuddet er et genudbud af tidligere udbud af indkøb af eldrevne biler til ARC og omfatter indkøb af fabriksnye og færdigopbyggede biler til ARC. Genudbuddet vedrører: - Delkontrakt 7: Renovationsbil 2-akslet, 2-kammer: 1 stk. Udbuddet gennemføres med følgende ændrede forudsætninger: - Udbuddet er ændret i forhold til krav til bilens drivmiddel. - Udbuddet er ændret i forhold til krav til udlastningsplade. Bilen skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC. Se udbuddet »