Indkøb: Høje-Taastrup Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Høje-Taastrup Kommune

2023-09-21   Udbud af bygherrerådgivning (Høje-Taastrup Kommune)
Ordregiver udbyder en kontrakt om bygherrerådgivning i forbindelse med byggeri af ny klub i Nærheden i Hedehusene jf. udbudsmaterialets bilag 1. Opgaven omfatter bygherrerådgivning indenfor følgende faser: • Rådgivning, programmering, udbud, prækvalifikation og evaluering af projekter, kontraktindgåelse og styring af tidsplan • Rådgivning i udførelsesfasen En nærmere beskrivelse af den opgave, der udbydes fremgår af bilag 1 og 11. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af udkast til Honoraraftale i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nova5 Arkitekter A/S
2023-09-18   Udbud af daglige bankforretninger (cash management) og kassekredit (Høje-Taastrup Kommune)
Kommunen udbyder en bankaftale omfattende cash management og en kassekredit. jf. udbudsmaterialets bilag 1. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Bank A/S
2023-05-10   Teknisk totalrådgivning og bistand i forbindelse med udbygning og renovering af Hedehusene Skole (Høje-Taastrup Kommune)
Opgaven omfatter teknisk totalrådgivning og bistand i forbindelse med udbygning af Hedehusene Skole til en tresporet skole ved renovering af de eksisterende skolebygninger og opførelse af tilbygning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2023-05-10   EU-udbud af forbrugsartikler, herunder rengøringsartikler, hygiejneartikler samt borddækning (Høje-Taastrup Kommune)
Rammeaftalen delaftale 1 aftørringspapir, dispenser til papir, papir samt plastposer og sække omfatter anskaffelse af varer indenfor 6 kategorier. Rammeaftalen delaftale 2 Borddækning, engangsservice og catering omfatter anskaffelse af varer indenfor 3 kategorier: Rammeaftalen delaftale 3 diverse, handsker, personlig hygiejne, rekvisitter, rengøringsmidler samt værnemidler omfatter anskaffelse af varer indenfor 6 kategorier: Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Multiline A/S
2023-05-09   EU-Udbud Tolkeydelser (Høje-Taastrup Kommune)
Dette udbud omhandler tolkeydelser (fremmedsprog), som skal dække behovet for tolkninger på fremmedsprog, både i tale og på skrift. Se udbuddet »
2023-05-09   EU-Udbud leasing af biler (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune ønsker at udbyde finansiel leasing af følgende kategorier: - Hjemmeplejebiler - Kassevogne og mandskabsvogn - Minibusser - Busser til stort kørekort Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Terminalen Amager
2023-05-02   Høje-Taastrup Kommune (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsskadeforsikring, katastrofedækning - Kollektiv ulykkesforsikring - Rejseforsikring - Kommunal ledelsesansvarsforsikring - Kriminalitetsforsikring inkl. netbank - Passageransvarsforsikring Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring
2023-03-20   EU-Udbud af stomihjælpemidler (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder stomihjælpemidler til borgeren i Høje-Taastrup Kommune jf. Serviceloven. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kirstine Hardam A/S
2023-01-26   Genudbud af fagentreprisen Gulvarbejder (1) (Høje-Taastrup Kommune)
Kommunen udbød i foråret 2022 ejendomsvedligehold, opdelt i fagentrepriser. Udbuddet omfattede fagentrepriser inden for fagene: Tømre og snedker, Maler, Gulvarbejder, El-arbejde og Murer. Der var kun én der afgav tilbud på Gulvarbejde. Den foreliggende bevilling kunne ikke rumme de opgaver der skal løses, til den pris der blev tilbudt. Udbuddet for så vidt angår denne fagentrepriser blev derfor annulleret. Kommunen genudbyder derfor fagentreprisen Gulvarbejde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Clarke Entreprise ApS Lundbergs Gulvbelægnings Eftf. ApS Tømrermester Søren Schultz ApS
2022-12-19   EU-Udbud Tolkeydelser (Høje-Taastrup Kommune)
EU-Udbud Tolkeydelser (fremmedsprog). Der er tale om tolkeydelser, hvor der oversættes mellem forskellige sprog, enten via tale eller skrift. Se udbuddet »
2022-12-02   EU-Udbud af totalentreprise til opførsel af ny daginstitution i HTC (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder en daginstitution i Høje-Taastrup Kommune i totalentreprisekonkurrence i omvendt licitation med forhandling. Se udbuddet »
2022-11-11   EU-Udbud Bygherrerådgivning (Høje-Taastrup Kommune)
EU-Udbud af Bygherrerådgivning til opførelse af Kulturstrøget i Høje-Taastrup Kommune. Se udbuddet »
2022-10-24   EU-Udbud beklædning (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder beklædning til Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Se udbuddet »
2022-07-01   EU-udbud klinisk ernæring og utensilier (Høje-Taastrup Kommune)
Følgende kommuner (herefter samlet benævnt Ordregiver) er gået sammen om at udbyde klinisk ernæring og utensilier: Brøndby Kommune Høje-Taastrup Kommune Køge Kommune Odsherred Kommune Se udbuddet »
2022-04-28   Udbud af bygherrerådgivning (Høje-Taastrup Kommune)
Ordregiver udbyder en kontrakt om bygherrerådgivning i forbindelse med byggeri af ny daginstitution i Høje Taastrup C jf. udbudsmaterialets bilag 1. Opgaven omfatter bygherrerådgivning indenfor følgende faser: • Rådgivning, programmering, udbud, prækvalifikation og evaluering af projekter, kontraktindgåelse og styring af tidsplan • Rådgivning i udførelsesfasen En nærmere beskrivelse af den opgave, der udbydes fremgår af bilag 1. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af udkast til Honoraraftale i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S (Byggeri, brand, hospitaler)
2022-04-06   Udbud af ejendomsvedligehold (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder rammeaftaler om håndværkerydelser til Kommunens ejendomme. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud i henhold til udbudslovens § 58. Ved begrænset udbud kan kun udvalgte tilbudsgivere afgive tilbud. Udbuddet omfatter håndværkerydelser til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme inden for fagene: Tømre og snedker Maler Gulvarbejder El-arbejde Murer Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AK Service og Vedligehold A/S Andersen & Heegaard El A/S Gustav Nielsens Eftf. ApS HRH Murer A/S HRH_Albertslund Tømrer & Snedker A/S Lundgaard ApS Malerfirmaet 10Kanten A/S Malermester Björn Forsberg A/S N.Nøhr El-Service.dk Røder & Mortensen's Eftf. ApS Viebke og West Malerfirma A/S
2022-03-21   EU-udbud af fødevarer (Høje-Taastrup Kommune)
Ordregiver udbyder Rammeaftale om anskaffelse af fødevarer for kantine, storkøkken og institutioner. Der er aktuelt 94 leveringssteder i kommunen og leveringsadresserne er angivet i bilag 2. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AB Catering København A/S
2022-03-16   EU-udbud klinisk ernæring og utensilier (Høje-Taastrup Kommune)
Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Køge Kommune samt Odsherred Kommune udbyder sammen klinisk ernæring og utensilier Se udbuddet »
2021-12-17   Høje-Taastrup Kommune, Rammeaftale om levering af eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg (Høje-Taastrup Kommune)
Denne kontrakt angår rammeaftale, der omfatter eftersyn og vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), herunder også kommunens Automatisk Branddørlukning (ABDL), Rammeaftalen omfatter øvrige tilknyttede serviceydelser såsom fejl retning, komponentudskiftning, tilretning af O-planer m.v. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andersen & Heegaard El A/S Lotek A/S O&J Brand & Sikring A/S
2021-10-08   Høje-Taastrup Kommune, Eftersyn og service på ABA- og AIA-anlæg, Nød og panikbelysning, slangevinder samt inspektion... (Høje-Taastrup Kommune)
Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering, af eftersyn og vedligeholdelse af Høje-Taastrup Kommunes ABA- og AIA-anlæg, nød og panik belysning, slangevinder samt inspektion af ABA-anlæg. Udbuddet er opdelt i 5 delkontrakter. Der henvises til punkt II.2.4) for en nærmere beskrivelse af kontrakten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BeSafe Dahl Service ApS LH Træbyg ApS RMG-Inspektion A/S
2021-07-20   EU-Udbud småbørnsudstyr (Høje-Taastrup Kommune)
Udbuddets omfang består af udstyr til babyer og børn hovedsageligt i alderen 0-3 år i samtlige af ordregivers enheder og institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Babysam Banysam DayCare 1
2021-05-25   Udbud af inventar til Læringshuset NærHeden (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder hermed indkøb af inventar til skolen og daginstitutionen i Læringshuset NærHeden. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lekolar Paustian A/S
2021-05-12   EU-udbud vikarydelser (Høje-Taastrup Kommune)
Vestegnens Indkøbsforum (VIF) ønsker at udbyde vikarydelser for følgende kommuner: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune. Se udbuddet »
2021-05-07   Udbud af opsætning og service af AIA anlæg (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune (”Kommunen”) udbyder en rammeaftale om reparation og vedligehold af Kommunens automatiske indbrudsalarmanlæg (”AIA-anlæg”). Udbuddet gennemføres som begrænset udbud i henhold til udbudslovens afsnit II. Kun udvalgte tilbudsgivere kan afgive tilbud. Se udbuddet »
2021-03-01   Udbud af madservice til hjemmeboende borgere og Plejecenter Birkehøj (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder en kontrakt om levering af mad til borgere i eget hjem der er visiteret hertil, og en kontrakt på levering af døgnkost til Plejecenter Birkehøj. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus A/S cvr. 27385354
2020-07-02   Høje Taastrup C, udbud E (Høje-Taastrup Kommune)
Nærværende udbud er en del af de arbejder der varetages af Høje Taastrup Kommune og arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, ift. den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2020-04-01   EU-udbud af visiteret kørsel (Høje-Taastrup Kommune)
Ordregiver udbyder befordring af alle borgere, som er visiteret til befordring på forskelligt lovgrundlag, samt kørsel til svømning samt ad-hoc kørsel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DitoBus Excursions A/S Ditobus Servicetrafik A/S HB Care A/S Københavns Bustrafik APS Sengeløse Multibusser VBT A/S
2020-01-30   Indsamling af affald i Høje-Taastrup Kommune (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder entreprisen "Indsamling af affald i Høje-Taastrup Kommune". Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2019-12-06   EU-Udbud leje og vask af beklædning og linned (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune ønsker at udbyde leje og vask af beklædning og linned til plejen, sundhedscenteret, tandplejen, Kantinen Rådhuset, Storkøkken samt Bofællesskab. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2019-12-05   EU-udbud af tøjvask og linned til visiterede hjemmeboende borgere samt vask af tøj til borgere på plejecentre (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder tøjvask og linned til visiterede hjemmeboende borgere samt vask af tøj til borgere på plejecentre mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2019-12-02   Udbud af ledsagerordning (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder hermed kommunens ledsagerordning. Ordningen er p.t. en in-house ordning, hvorfor udbuddet er en udlicitering med virksomhedsoverdragelse. Kommunen afgiver ikke kontrolbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Duos A/S
2019-11-01   Nyt Rådhus Høje-Taastrup - Totalentrepriseudbud (Høje-Taastrup Kommune)
Udbuddet omfatter en totalentreprisekontrakt om opførelse af nyt rådhus for Høje-Taastrup Kommune. Totalentreprisekontrakten udbydes på baggrund en gennemført projektkonkurrence, hvor vinderprojektet er udført af COWI. I den nye bydel City skal fremtidens rådhus afspejle kommunens vision og værdier og være et levende og multianvendeligt hus for byens borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Rådhuset skal være et åbent og tilgængeligt hus, der kan være med til at levendegøre bydelen. Rådhusets skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CASA A/S
2019-09-18   Udbud af misbrugsbehandling (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 4.10.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KKUC Kompagniet
2019-07-22   Udbud af misbrugsbehandling (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug. Se udbuddet »
2019-07-03   Indsamling af affald i Høje-Taastrup Kommune (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder entreprisen "Indsamling af affald i Høje-Taastrup Kommune". Se udbuddet »
2019-06-06   Opførelse af Børne- og Kulturhus i totalentreprise (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup kommune udbyder i totalentreprise opførelse af BørneKulturhuset. Børne- og kulturhuset skal være et nyskabende og moderne læringsmiljø, der favner alle aldre. Det er visionen, at børne- og kulturhuset skal blive til byens hus, der skaber liv og sammenhæng, og som bliver et fyrtårn i udviklingen af bydelen som et samlet kulturkvarter. Det vil give en helt særlig synergi og energi i udviklingen af bydelen, at musikskolen, billedskolen og dramaskolen vil have deres virke og stå for at skabe … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C. Contractor
2019-05-21   Høje Taastrup C - Udbud C (Høje-Taastrup Kommune)
Opbrydning af eksisterende Blekinge Boulevard nord og etablering af Ny Blekinge Boulevard for dobbeltrettet trafik. Herunder nyt signalanlæg ved Postgade/Ny Blekinge Boulevard og Carl Gustavs gade/Ny Blekinge Boulevard samt klargøring af Hveen Boulevard til det nye kryds Hveen Boulevard/Ny Blekinge Boulevard og Hveen Blvd. / Indkørsel CITY 2. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Havne og Anlæg
2019-05-03   Høje Taastrup C, Udbud C (Høje-Taastrup Kommune)
Nærværende udbud er en del af de arbejder der varetages af Høje Taastrup Kommune og Are-aludviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, ift. den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C. Byudviklingen varetages af Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, som ejes af de 3 oprindelige grundejere i området – Danske Shoppingcentre, EjendomsSelskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Wicotec Kirkebjerg A/S
2019-04-30   Høje Taastrup C, Udbud B (Høje-Taastrup Kommune)
Nærværende udbud er en del af de arbejder der varetages af Høje Taastrup Kommune og Are-aludviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, ift. den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C. Byudviklingen varetages af Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, som ejes af de 3 oprindelige grundejere i området – Danske Shoppingcentre, EjendomsSelskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Havne & Anlæg
2019-03-18   Udbud af afklaringsforløb (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup kommune udbyder en rammeaftale om afklaringsforløb for Borger- og Arbejdsmarkedsceneret. Frist for tilkendegivelse af interesse er den 15.4.2019. Formålet med afklaringen er at tilvejebringe et grundlag for kommunens beslutninger om borgerens videre forløb. Målgruppen for tilbuddet omfatter personer, der er langt fra arbejdsmarkedet med væsentlige skånehensyn af både fysisk, psykisk og social karakter såvel som personer tættere på arbejdsmarkedet. Afklaringsforløbet har til formål at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Assistancen Contra A/S ISS Facility Services A/S Job&Råd ApS Quick Care Servisio Danmark Sundhedskompa9et ApS Tiponi ApS
2019-02-01   Beskæftigelsesfremmende forløb (lov om aktiv beskæftigelsesindsats) (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder rammeaftaler om beskæftigelsesfremmende forløb ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udbuddet omfatter mentor-, jobkonsulent- og opkvalifikationsydelser, og udbuddet er opdelt i delaftaler for 6 forskellige udfordringsprofiler. Der sker separat tildeling for hver delaftale til 2 parallelle primære leverandører med efterfølgende direkte tildeling. Desuden tildeles en delaftale til 2 sekundære leverandører, der kun deltager i direkte tildeling efter kommunens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AS3 Public A/S Falck Healthcare A/S (Quick care) Hasforth & Co. ISS Facility Services A/S Job & Råd ApS Karina Skovgaard Netterapeuten ApS Servisio ApS Tiponi A/S
2018-09-25   Udbud af udførelse af Læringshuset Nærheden, totalentreprise(tidlig inddragelse) (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune genudbyder i totalentreprise udførelsen af Læringshuset Nærheden. Genudbuddet skyldes en procedurefejl i udbudsmaterialet. Læringshuset skal rumme faciliteter til en femsporet skole, daginstitution, hal og funktioner, som også skal kunne bruges af Nærhedens beboere om aftenen og i weekender. Læringshus Nærheden skal være et naturligt omdrejningspunkt i byområdet og vil være et projekt der – som et af de første – er med til at tænke pædagogik, læring, dannelse og kompetencer på helt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BAM Danmark
2018-08-27   Indkøb af forsikringer Høje-Taastrup Kommune (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1) Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring; 2) Motorkøretøjsforsikring; 3) Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning; 4) Kollektiv ulykkesforsikring; 5) Rejseforsikring; 6) All risk forsikring, kunst; 7) Passageransvarsforsikring; 8) Kommunal ledelsesansvarsforsikring; 9) Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksforsikring. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Høje-Taastrup Kommunes forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europæiske Gjensidige Protector
2018-05-23   Udførelse af BørneKulturhus i totalentreprise (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder i totalentreprisekonkurrence BørneKulturhuset i Høje-Taastrup. BørneKulturhuset skal være beliggende i udkanten af Taastrupgaard. Det nye BørneKulturhus placeres centralt i Taastrupgaard og skal rumme ca. 8 000 kvm samt ca. 4 000 kvm. udearealer. Det nye BørneKulturhus skal være meget mere end en skole, SFO og daginstitution i traditionel forstand. Der vil være tale om et hus, hvor børn og unge leger, bygger, idéudvikler, løser problemer og bruger deres naturlige … Se udbuddet »
2018-05-16   Rammeaftale om levering af rengøringsmidler- og rekvisitter (Høje-Taastrup Kommune)
Den udbudte rammeaftale omfatter levering af rengøringsmidler- og rekvisitter mv. til ca. 175 leveringssteder i Kommunen. Kommunens anslåede årlige indkøb af rengøringsmidler- og rekvisitter mv. beløber sig til ca. 1 000 000 DKK. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Multiline A/S
2018-05-16   Rammeaftale om levering af hygiejneartikler (Høje-Taastrup Kommune)
Den udbudte rammeaftale omfatter levering af hygiejneartikler mv. til ca. 175 leveringssteder i Kommunen. Hygiejneartikler omfatter aftørringspapir, poser/sække, håndhygiejne, vaskeklude, dispensere til sæbe, håndklæder og toiletpapir. Kommunens anslåede årlige indkøb af hygiejneartikler mv. beløber sig til ca. 1 800 000 DKK. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2018-04-26   Kontrakt om infrastrukturservices til Høje-Taastrup Kommune (Høje-Taastrup Kommune)
Udbuddet omfatter en kontrakt om drift, support og vedligeholdelse af it-infrastruktur og applikationer til Kommunen. Leverandørens services skal inkludere serverkapacitet til applikationsdrift og storage, WAN/LAN samt support og vedligeholdelse. I ordregivers nuværende it-miljø indgår 100 servere, 175 applikationer og 175 lokationer med WAN/LAN. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujitsu A/S
2018-03-18   Udbud af udførelse af Læringshuset Nærheden, totalentreprise (tidlig inddragelse) (Høje-Taastrup Kommune)
Høje-Taastrup Kommune udbyder i totalentreprise udførelsen af Læringshuset Nærheden. Læringshuset skal rumme faciliteter til en femsporet skole, daginstitution, hal og funktioner, som også skal kunne bruges af Nærhedens beboere om aftenen og i weekender. Læringshus Nærheden skal være et naturligt omdrejningspunkt i byområdet og vil være et projekt der – som et af de første – er med til at tænke pædagogik, læring, dannelse og kompetencer på helt nye måder. Høje-Taastrup Kommune (Ordregiver) udbød i 2017 … Se udbuddet »
2018-03-09   Udbud af kontrakt om bevillingskørsel for Høje-Taastrup Kommune (Høje-Taastrup Kommune)
Udbuddet omfatter en kontrakt om bevillingskørsel for Kommunen. Bevillingskørsel er kørsel, som Kommunen udfører i henhold til lov, jf. taxilovens § 4, stk. 1, nr. 1). Den udbudte bevillingskørsel er hovedsageligt daglig kørsel af skoleelever med bopæl i Kommunen til et dagsbehandlingshjem beliggende udenfor Kommunens grænser i f.eks. Herlev, Smørum, Hvidovre og København. I marts 2018 befordrer Kommunen 20 skoleelever på denne måde. Kommunens udgift til denne bevillingskørsel var ca. 1 000 000 DKK i 2017. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sammenslutningen TAXA 4 x 35
2018-03-06   Udbud af kontrakt om taxikørsel for Høje-Taastrup Kommune (Høje-Taastrup Kommune)
Udbuddet omfatter en kontrakt om taxikørsel for Kommunen. Kommunen er opdelt i et stort antal enheder med ca. 260 egne EAN-numre på forskellige adresser i Kommunen. I 2017 havde Kommunen en udgift på ca. 500 000 DKK til taxikørsel bestilt fra et bestillingskontor. Den udbudte kontrakt omfatter ikke kørsel, som Kommunen udfører i henhold til lov. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sammenslutningen Taxi 4x35