2023-08-23   Udbud af glarmesterydelser (fsb)
fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns og Gladsaxe. fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 14.000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1.000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2023. fsb indbyder hermed interesserede tilbudstivere til at byde på vort udbud af glarmesterydelser. Udbuddet omfatter 7 delaftaler som 4-årige rammeaftaler. Disse er opdelt geografisk. Se udbuddet »
2023-03-13   Udbud af rammeaftale om total- og bygherrerådgivning (fsb)
fsb udbyder en rammeaftale, der vil blive tildelt fem leverandører (dvs. fem parallelle rammeaftaler), på total- og bygherrerådgivning med henblik på en eller flere af følgende: 1. udarbejdelse af konkurrenceforslag, 2. udarbejdelse af dispositionsforslag eller projektforslag, som grundlag for udbud i totalentreprise samt udarbejdelse af skema A og støttetilsagn. 3. Efter aftale kan totalentreprisen desuden udbydes på det vilkår, at totalrådgiver overgår til totalentreprenøren. I modsat fald vil rådgiver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mangor & Nagel A/S Nordic Office Of Architecture A/S Pålsson Arkitekter A/S Sweco Danmark A/S Tegnestuen Vandkunsten A/S
2022-12-12   Udbud af totalentreprisekontrakt vedr. opførelse af familieboliger i Køge Nord (fsb)
fsb udbyder en betinget totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af almene familieboliger i Køge Nord. Totalentreprisekontrakten omfatter projektering og udførelse af opførelse 42 almene familieboliger og fællesarealer i 1 og 2 plan i Køge Nord Skovby. I forhold til projektering henvises der til pkt. II.2.4) nedenfor vedrørende totalrådgiver. Totalentreprisekontrakten er udbudt som et udbud med forhandling efter udbudsloven. Se udbuddet »
2022-12-09   Udbud af flytteydelser 2024-2027 (fsb)
Udbuddet vedrører indkøb af flytteydelser til samtlige ordregivers afdelinger. fsb ønsker at indgå rammeaftale med op til 4 tilbudsgivere, og aftalen indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med fsb, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede aftale. Leverandørerne rangordnes efter kaskademodellen på baggrund af den tilbudsevaluering, der er foretaget af tilbuddene afgivet i forbindelse med dette udbud. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fag Flyt ApS - Sekundære leverandør Jonas A/S - Primære leverandør Mesterflyt ApS - Tertiære leverandør
2022-11-14   Udbud af flytteydelser (fsb)
Udbuddet vedrører indkøb af flytteydelser til samtlige ordregivers afdelinger. fsb ønsker at indgå rammeaftale med op til 4 tilbudsgivere, og aftalen indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med fsb, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede aftale. Leverandørerne rangordnes efter kaskademodellen på baggrund af den tilbudsevaluering, der er foretaget af tilbuddene afgivet i forbindelse med dette udbud. … Se udbuddet »
2022-10-12   EU-udbud af energistyringssystem (fsb)
Udbuddet vedrører indkøb og drift af energistyringssystem til anvendelse i ordregivers afdelinger i forbindelse med drift af tekniske anlæg. I forbindelse med energisystemet ønsker ordregiver også at der indkøbes målere, som det er muligt at fjernaflæse. Ordregiver har allerede en del fjernaflæste målere for fjernvarme og el installeret i bl.a. varmecentralerne, og ønsker på sigt at få udskiftet alle målere, der ikke giver mulighed for fjernaflæsning. En sådan udskiftning vil ske løbende i kontraktens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brunata A/S
2022-05-06   Udbud af to totalentreprisekontrakter vedrørende opførelse af plejehjem i Sundparken (delkontrakt 1) og opførelse af... (fsb)
Udbuddet består af to delkontrakter: Delkontrakt 1 - totalentreprisekontakt vedr. opførelse af plejehjem i Sundparken og delkontrakt 2 - totalentreprisekontakt vedr. opførelse af seniorbofællesskabet Sundbo (også beliggende i Sundparken). Delkontrakt 1 og delkontrakt 2 er to forskellige byggerier med selvstændige støttesager og budgetter, men udvælgelsen vil være én samlet udvælgelse på tværs af delkontrakterne. En ansøger skal således kun aflevere én ansøgning for hele udbuddet. Ordregiver vil dermed … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenør Morten C. Henriksen A/S
2022-02-17   Udbud af håndværkerydelser og materialer - vvs området (fsb)
fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i København, Frederiksberg og Rødovre kommuner. fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13.000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1.000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2021. fsb indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på vort udbud af håndværkerydelser inden for vvs området samt vvs materialer . Udbuddet omfatter 8 delaftaler som kontrakter i en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andersen & Heegaard A/S Blikkenslagerfirmaet Jesper Hansen ApS Brødrene A & O Johansen A/S Finn L. & Davidsen A/S H. P. Christensen & chr. Berg A/S
2021-11-22   Udbud af håndværkerydelser i forbindelse med flyttelejligheder - maler området (fsb)
fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i København, Frederiksberg og Rødovre kommuner. fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13.000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1.000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2021. fsb indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på vort udbud af håndværkerydelser inden for maler området i forbindelse med flyttelejligheder. Udbuddet omfatter 7 delaftaler som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Malerfirmaet Staubo A/S Malerselskabet SBM A/S SANIVA Facility A/S Snedkermester Arne Pedersen A/S
2021-07-15   Udbud af håndværkerydelser - tømrer/snedker området pulje 7 - Tingbjerg (fsb)
Fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns Kommune. Fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13 000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1 000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2021. Fsb indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på vort udbud af håndværkerydelser inden for tømrer/snedker området. Udbuddet omfatter 1 delaftale, nemlig Tingbjerg som lidt over 2-årig rammeaftale. Grunden til … Se udbuddet »
2021-02-22   Udbud af rengøringsydelser i forbindelse med flyttelejligheder - puljerne 3-7 (fsb)
Fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns og Gladsaxe. Fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13 000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1 000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2019. Fsb indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på vort udbud af service- og håndværkerydelser inden for rengørings service området. Udbuddet omfatter 5 delaftaler som rammeaftaler for en periode af 2 år og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B.T`s Rengøring ApS C.C Rengøring ApS
2021-02-17   Udbud af gulvservice ydelser i forbindelse med flyttelejligheder - puljerne 3-7 (fsb)
Fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns og Gladsaxe. Fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13 000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1 000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2019. Fsb indbyder hermed interesserede tilbudstivere til at byde på vort udbud af service- og håndværkerydelser inden for gulvservice området. Udbuddet omfatter 5 delaftaler som rammeaftaler for en periode af 2 år og 10 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: O.J. Vedsteds Gulvservice ApS Visti Petersens Efterf. Gulvservice Aps
2020-12-18   Udbud af håndværkerydelser - murer området (fsb)
Fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns og Gladsaxe. Fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13 000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1 000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2019. Fsb indbyder hermed interesserede tilbudstivere til at byde på vort udbud af håndværkerydelser inden for murer området. Udbuddet omfatter 7 delaftaler som 4-årige rammeaftaler. Disse er opdelt geografisk. Se udbuddet »
2020-07-15   Udbud af håndværkerydelser - elektriker området (fsb)
Fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns og Gladsaxe. Fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13 000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1 100 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2019. Fsb indbyder hermed interesserede tilbudstivere til at byde på vort udbud af håndværkerydelser inden for elektriker området. Udbuddet omfatter 7 delaftaler som 4-årige rammeaftaler. Disse er opdelt geografisk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andersen & Heegaard El A/S Espersen og Søn A/S SIF Gruppen A/S Wirework A/S
2020-07-13   Indkøb af forsikringer - Fsb (fsb)
Fsb ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: — Bygningsforsikring, løsøreforsikring, teknisk forsikring, bredbåndsnet og ansvarsforsikring — Glas- og sanitetsforsikring — Motorkøretøjsforsikring — Arbejdsskadeforsikring — Kollektiv ulykkesforsikring. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe, dansk filial af AIG Europe... Dansk Glasforsikring A/S Gjensidige Forsikring Tryg Forsikring A/S
2019-10-07   Udbud af hovedentreprise vedrørende renovering af bygningsinstallationer, herunder VVS, i beboede ejendomme (fsb)
Fsb ønsker at indhente tilbud på renovering af vandinstallationer, afløbsinstallationer, samt følgearbejder i form af tømrer-, murer-, maler-, og el-arbejder. Opgaven omfatter desuden nedrivning og miljøarbejder i form af miljøsanering (asbest). Endelig omfatter opgaven opstilling af badeværelsesvogne samt pavilloner til kortvarige beboerophold under renoveringen. Opgaven udføres i hovedentreprise. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Finn L. & Davidsen A/S
2018-10-30   Rasmus Nielsen Kollegium – renovering af køkken og bad mv. i ungdomsboliger i hovedentreprise (fsb)
For adgang til udbudsmaterialet, gå ind på https://www.rib-software.dk/ - (Byggeweb) - Søg: TN782865A. Byggesagen omhandler ombygning af Rasmus Nielsen Kollegium, Brigadevej 50, 2300 København S. Entreprisen, som bl.a. består i renovering af kollegiets 219 værelser med nyt køkken og bad samt nye installationer i form af bl.a. nye ventilationsanlæg og nye VVS-installationer, vil blandt andet indeholde følgende fag: - Nedrivnings- og saneringsarbejder, - Murerarbejder, - Tømrerarbejder, herunder … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke & Petersen a/s
2018-09-14   Rasmus Nielsen Kollegium – renovering af køkken og bad mv. i ungdomsboliger i hovedentreprise (fsb)
For adgang til udbudsmaterialet, gå ind på https://www.rib-software.dk/ - (Byggeweb) - Søg: TN782159A. Byggesagen omhandler ombygning af Rasmus Nielsen Kollegium, Brigadevej 50, 2300 København S. Entreprisen, som bl.a. består i renovering af kollegiets 219 værelser med nyt køkken og bad samt nye installationer i form af bl.a. nye ventilationsanlæg og nye VVS-installationer, vil blandt andet indeholde følgende fag: - Nedrivnings- og saneringsarbejder, - Murerarbejder, - Tømrerarbejder, herunder … Se udbuddet »
2018-08-15   Strategisk partnerskab med fsb (fsb)
Fsb har besluttet at udbyde en rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter, herunder helhedsplaner. Fsb vil indgå kontrakt med én strategisk partner. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud. Informationsmøde afholdes den 20.8.2018, kl. 15:00-16:30 på Rådhuspladsen 59, København V, hvor der vil blive givet en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Danmark A/S
2017-07-13   Indkøb af forsikringer (fsb)
FSB ønsker at indgå 1 eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1. Entrepriseforsikring 2. Projektansvarsforsikring. Entrepriseopgaven og projektete består i hovedtræk af følgende: Facademurværk og vinduesoverliggere renoveres, gavle opmures og isoleres. Alle boliger skimmelrenoveres indvendigt, varmeanlæg, faldstammer, stigstrenge samt hovedledninger i kælder renoveres. Ny ventilation med varmegenvinding etableres i alle boliger vinduer og døre udskiftes, Støjbelastede boliger forsynes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianz Global Corporate & Specialty SE Gjensidige Forsikring
2017-06-19   Indkøb af forsikringer (fsb)
SAB, AKB København, AAB og fsb ønsker at indgå 1 eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1. Entrepriseforsikring (CAR) 2. Projektansvar (PI). De arbejder der skal foretages er bl.a.: — Udskiftning af betonfacaden — Udskiftning af vinduer og altankarnapper — Udskiftning af vinduer i trappetårne — Nyt tagpap og isolering på penthouse lejligheder — Etablering af mekanisk ventilation — Udenomsarealer inkl. affaldshåndtering — Renovering af badeværelser — Renovering af ejendomskontor — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: If skadeforsikring Tryg forsikring
2017-02-10   Renovering af Lundevænget — prækval af anlægsarbejder (fsb)
Arbejdet udføres I hovedentreprise; Arbejderne indbefatter overordnet fornyelse og renovering af udearealerne. Arbejderne skal primært ses som en retablering af de eksisterende forhold, som anses for bevaringsværdige i en landskabsarkitektonisk sammenhæng. Som arbejder ud over dette, skal der dog bl.a. udføres sænkning af plænearealer til LAR-formål, nye mindre legepladser, etablering af nyttehaver, udskiftning og tilføjelse af belysning, samt mindre ændringer i forbindelse med etablering af niveaufri … Se udbuddet »
2017-01-20   Renovering af Lundevænget — fsb afd. 1.13 (fsb)
Arbejdet udføres i hovedentreprise. Udbydes i hovedentreprise af økonomiske samt logistiske årsager. Arbejderne indbefatter overordnet nedrivning af eksisterende bygningsdele, herunder skakte, badeværelser og køkkener, etablering af nye køkkener og badeværelser, etablering af tagboliger med forbindelse til 2. sal samt etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding og udskiftning af eksisterende varme, vand og afløbsinstallationer. Arbejdet indeholder herudover udvendige arbejder med nye vinduer og … Se udbuddet »
2016-08-31   2016.03.01 VVS- og kloakydelser, og VVS artikler (fsb)
Fsb udbyder hermed løbende vedligehold af VVS og kloakarbejde og installationer i vore boligafdelinger, samt de dertilhørende VVS artikler. VVS arbejdet er opdelt i 7 geografiske delaftaler. Derudover er det muligt at byde på levering af VVS artikler, enten som del af VVS ydelserne, eller som leverandør / producent / grossist. Endeligt indeholder udbuddet en aftale om levering af kloakarbejde, som er gældende for hele fsb. Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. Den forventede samlede … Se udbuddet »
2016-02-29   2016.02.01 VVS-artikler, radiatorer og -reservedele (fsb)
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Det indebærer, at fsb er underlagt en pligt til at anvende objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier for udvælgelsen og … Se udbuddet »
2015-11-12   2015.11.01 maling, tapet m.v (fsb)
Fsb ønsker at indgå en rammeaftale med 1 virksomhed pr. delaftale på køb afmaling, tapet m.v. til boligafdelingerne. Aftalen indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med fsb, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede aftale. Den årlige omsætning forventes at ligge på i ca. 825 DKK inkl. moms, baseret på historisk data fra 2014. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Startk Horsens
2015-09-11   Bryggerhuset — Opførelse af nye ungdomsboliger i totalentreprise (fsb)
Totalentreprisen omfatter videreprojektering og opførelse af cirka 81 nye ungdomsboliger på Allersgade 9, 2200 Nørrebro. Der skal opføres i alt ca 3 400 m. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Daurehøj Erhvervsbyg a/s
2015-08-10   Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedssko samt personlige værnemidler (fsb)
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 (Udbudsdirektivet) og bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Det indebærer, at fsb er underlagt en annonceringspligt og en pligt til at anvende objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier for udvælgelsen og en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Baca I/S Kathrineberg Sikkerhedsmateriel
2015-07-03   Forsikringsaftaler (fsb)
Fsb ønsker forsikringsaftalen træder i kraft den 1.1.2016. Policerne skal etableres for en 3-årig periode, med ret til forlængelse i op til 2 år. Arbejdsskadeforsikringen kan 1-årig periode aftales, hvis der ikke er mulighed for 3-årig periode. Forsikringsaftalen skal indeholde følgende områder: a) Ejendomsforsikring b) Løsøreforsikring c)Teknisk forsikring d) Erhvervs- og produktansvar e) Arbejdsskadeforsikring f) Motorkøretøjsforsikring g) Kollektiv Ulykkesforsikring. For Ejendomsforsikringen forventes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Dansk Glasforsikring Gjensidige
2015-04-15   Prækvalifikation til: Parallel rammeaftale om totalrådgivning — Arkitekt (fsb)
Rammeaftalen dækker fsb's indkøb af arkitekt totalrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og byggeprojekter. Rammeaftalen omfatter rådgivning i forbindelse med indvendigt og udvendigt vedligehold, ny-, om- og tilbygninger, renovering samt modernisering. Aftalen omfatter alt fra renovering af tekniske installationer til renovering af fag og tag. De omfattede rådgivningsydelser er dels totalrådgivning, dels delt rådgivning, herunder indledende rådgivning og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JJW Arkitekter Kant Arkitekter A/S KHS Arkitekter A/S RUBOW arkitekter A/S White Arkitekter A/S
2015-04-15   Prækvalifikation til: Parallel rammeaftale om totalrådgivning — Ingeniør (fsb)
Rammeaftalen dækker fsb's indkøb af ingeniør totalrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og byggeprojekter. Rammeaftalen omfatter rådgivning i forbindelse med indvendigt og udvendigt vedligehold, ny-, om- og tilbygninger, renovering samt modernisering. Aftalen omfatter alt fra renovering af tekniske installationer til renovering af fag og tag. De omfattede rådgivningsydelser er dels totalrådgivning, dels delt rådgivning, herunder indledende rådgivning og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AI a/s Holmsgaard A/S Lemming & Eriksson A/S Rambøll Danmark A/S Wissenberg A/S
2015-03-16   Rengøring af lejligheder ved fraflytning (fsb)
Opgaven omhandler rengøringsarbejder for FSB i forbindelse med fraflytninger i udbudspulje 2 (FSB-2) omfattende afdeling 01-10, 01-12, 01-16, 01-20, 01-34, 01-39, 01-55, 01-65, 01-71, 01-76, 01-83 og 20-20 - med i alt 1518 boliger. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på ca. 13,2 % pr. år, svarende til at ca. 201 lejligheder skal istandsættes pr. år. Der kan ikke forventes en jævn fraflytning hen over året. Arbejdet udbydes samlet i licitation for indgåelse af rammeaftale på 4 år med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B.T's Rengøring ApS
2015-03-16   Rengøring af lejligheder ved fraflytning (fsb)
Opgaven omhandler rengøringsarbejder for FSB i forbindelse med fraflytninger i udbudspulje 4 (FSB-4) omfattende afdeling 01-08, 01-11, 01-41, 01-85, 01-88, 01-98, 26-26 og 27-27 - med i alt 1346 boliger. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på ca. 10,7 % pr. år, svarende til at ca. 144 lejligheder skal istandsættes pr. år. Der kan ikke forventes en jævn fraflytning hen over året. Arbejdet udbydes samlet i licitation for indgåelse af rammeaftale på 4 år med forventet start den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B.T's Rengøring ApS
2015-03-16   Rengøring af lejligheder ved fraflytning (fsb)
Opgaven omhandler rengøringsarbejder for FSB i forbindelse med fraflytninger i udbudspulje 3 (FSB-3) omfattende afdeling 01-14, 01-15, 01-21, 01-27, 01-64, 01-80 og 01-96 — med i alt 1 200 boliger. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på ca. 9.5 % pr. år, svarende til at ca. 114 lejligheder skal istandsættes pr. år. Der kan ikke forventes en jævn fraflytning hen over året. Arbejdet udbydes samlet i licitation for indgåelse af rammeaftale på 4 år med forventelig start den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B.T's Rengøring ApS
2015-03-16   Rengøring af lejligheder ved fraflytning (fsb)
Opgaven omhandler rengøringsarbejder for FSB i forbindelse med fraflytninger i udbudspulje 1 (FSB-1) omfattende afdeling 01-17, 01-19, 01-22, 01-28, 01-33 og 01-37 med i alt 1549 boliger. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på ca. 12,7 % pr. år, svarende til at ca. 197 lejligheder skal istandsættes pr. år. Der kan ikke forventes en jævn fraflytning hen over året. Arbejdet udbydes samlet i licitation for indgåelse af rammeaftale på 4 år med forventelig start den 1.9.2015. Tilbudsgiveren … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B.T's Rengøring ApS
2014-11-19   Helhedsplan Tingbjerg afd. 1.43 fsb, renoveringsarbejder entreprise E3 — indeliggendeboliger, sanering (fsb)
Tingbjerg af 1-43 består af 13 boligblokke indeholdende i alt 360 boliger fordelt på 3 etager. Der er udbredte problemer med skimmelsvamp i afdelingen. Denne entreprise E3 indeholder saneringsarbejder inklusive supplerende arbejder samt forebyggende foranstaltninger for yderligere skimmel. Arbejderne udføres ikke i de boliger der støder op til en gavl, men kun i de indeliggende boliger og kun i 11 af blokkene, dvs. i 286 boliger. Arbejder der udføres i denne entreprise: — byggeplads for egne aktiviteter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G. Tschrining A/S
2014-11-19   Helhedsplan Tingbjerg afd 1.43 fsb, Renoveringsarbejder entreprise E5 — Anlægsarbejder (fsb)
Tingbjerg af 1-43 består af 13 boligblokke indeholdende i alt 360 boliger fordelt på 3 etager. Denne entreprise E5, indeholder en bearbejdning af kantzonen omkring alle 13 blokke. I de 11 af blokkene skal der etableres haver til alle boliger i stueetagen dvs. i tilknytning til 104 stuelejligheder. Yderligere indeholder entreprisen udførsel af tilhørende haver og ståltrapper fra stueboligerne til terræn. Der udføres endvidere terrænregulering i forbindelse med niveaufri adgang i tilknytning til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: F.J. Poulsens anlægsgartneri A/S
2014-11-19   Helhedsplan Tingbjerg afd 1.43 fsb, renoveringsarbejder entreprise E4 — gavl boliger, installation/komplettering (fsb)
Tingbjerg af 1-43 består af 13 boligblokke indeholdende i alt 360 boliger fordelt på 3 etager. Der er udbredte problemer med skimmelvækst i afdelingen. Denne entreprise E4, indeholder saneringsarbejder inklusive supplerende arbejder samt forebyggende foranstaltninger for yderligere skimmel. Entreprisen indeholder også udførsel af nye køkkener samt totalrenovering af badeværelser. Der udføres endvidere ventilationsarbejder samt tilkobling til ventilationsaggregat i trappeopgang udført under samme … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Adserballe og Knudsen A/S
2014-11-19   Helhedsplan Tingbjerg afd 1.43 fsb, Renoveringsarbejder entreprise E6 — Tilgængelighedsboliger (fsb)
Fsb Tingbjerg afd. 1-43 består af 13 boligblokke indeholdende I alt 360 boliger fordelt på 3 etager. Alle blokkene er udført I gule teglsten. Taget har tagpap og vinduerne er skiftet for ca. 17 år siden fra de oprindelige til plastikvinduer. Gennemførelsen af helhedsplanen bliver udbudt i 6 selvstændige hovedentrepriser. I forbindelse med renovering af afd. 1-43 Tingbjerg udføres der tilgængeligheds forbedringer i én blok. Blokken indeholder 18 boliger, som reduceres til 15 boliger, i forbindelse med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Adserballe og Knudsen A/S
2014-11-19   Helhedsplan Tingbjerg afd 1.43 fsb, Renoveringsarbejder entreprise E2 — indeliggende boliger, ventilation (fsb)
Tingbjerg af 1-43 består af 13 boligblokke indeholdende i alt 360 boliger fordelt på 3 etager. Der er udbredte problemer med skimmelvækst i afdelingen. Denne entreprise E2 indeholder ventilationsarbejder inklusive supplerende arbejder i denne forbindelse. Arbejder udføres ikke i de boliger der støder op til en gavl, men kun i de indeliggende boliger og kun i 11 af blokkene dvs. i 286 boliger. Arbejder der udføres i denne entreprise: — byggeplads for egne aktiviteter inkl. velfærdsforanstaltninger — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida
2014-11-19   Helhedsplan Tingbjerg afd 1.43 fsb, Renoveringsarbejder entreprise E1 — opretning af klimaskærm samt byggeplads... (fsb)
Fsb Tingbjerg afd. 1-43 består af 13 boligblokke indeholdende I alt 360 boliger fordelt på 3 etager. Alle blokkene er udført I gule teglsten. Taget har tagpap og vinduerne er skiftet for ca. 17 år siden fra de oprindelige til plastikvinduer. Gennemførelsen af helhedsplanen bliver udbudt i 6 selvstændige hovedentrepriser. Denne entreprise E1 berører 12 af blokkene og indeholder følgende arbejder: — byggeplads for egne aktiviteter inkl. velfærdsforanstaltninger — stillads inkl. lift mv. — tagudskiftning — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anker Hansen og Co a/s
2014-11-07   PRÆKVALIFIKATION: Udførelse af rengøring og vinduespolering — Projektnr. 2014.06.03 (fsb)
Fsb inviterer herved interesserede ansøgere til at ansøge om prækvalifikation til udbud af rengøring af trappeopgange, kontor, beboerlokaler mv. og vinduespolering i 5 boligafdelinger i København NV. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud vedrørende en offentlig tjenesteydelseskontrakt i henhold til Udbudsdirektivet. Det forventes, at 3-5 tilbydere vil blive prækvalificeret. Prækvalifikationsmaterialet er kun tilgængeligt på www.udbudsnet.dk Ansatte i fsb har ikke adgang til og udleverer ikke … Se udbuddet »
2014-03-28   Genudbud af lovpligtige eftersyn, døgnvagt og driftssikring af elevatorer (fsb)
fsb udbyder lovpligtige eftersyn, døgnvagt og driftssikring af elevatorer og lifte i alle fsb's boligafdelinger under et »Totalservice« koncept. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/43716353.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du … Se udbuddet »
2014-03-19   Etablering af 110 almene ungdomsboliger ved ombygning af det tidligere plejehjem »Øselsgården« (fsb)
Hovedentreprisen udføres på baggrund af byggeprojektmateriale udarbejdet af totalrådgiver Mangor og Nagel A/S. Se udbuddet »
2014-01-13   Genudbud af Lovpligtige eftersyn, døgnvagt og driftssikring af elevatorer (fsb)
fsb udbyder lovpligtige eftersyn, døgnvagt og driftssikring af elevatorer og lifte i alle fsb's boligafdelinger under et »Totalservice« koncept. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/42687196.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du … Se udbuddet »
2013-12-23   Lovpligtige eftersyn, døgnvagt og driftssikring af elevatorer (fsb)
fsb udbyder lovpligtige eftersyn, døgnvagt og driftssikring af elevatorer og lifte i alle fsb's boligafdelinger under et »Totalservice« koncept. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/42506645.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du … Se udbuddet »
2013-07-11   Rammeaftaler, totalrådgivning i forbindelse med planlægning og udførelse af helhedsplaner (fsb)
fsb udbyder rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand som totalrådgiver, hvor totalrådgiveren skal indtage en helt central rolle som fsb's forlængede arm med forståelse og respekt for de særlige forhold, der gælder for den almene sektor. Totalrådgivningen skal omfatte alle relevante rådgivningsdicipliner – procesrådgivning, arkitektfaglig rådgivning, ingeniørfaglig rådgivning, landskabsarkitektfaglig rådgivning, byggeledelse. Totalrådgivning vil omfatte ydelser i de tidlige faser – herunder … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Karl Henning Sørensen arkitekter as Rambøll Danmark A/S Wissenberg A/S
2012-07-25   Forsikringsaftaler (fsb)
Fsb ønsker forsikringsaftalen træder i kraft den 1.1.2013, og skal etableres for en 3-årig periode, med ret til forlængelse i optil 2 år. For arbejdsskade - og autoskadeforsikring, kan det accepteres for 1- årig periode, hvis ikke der er mulighed for 3-årig tegning. Forsikringsaftalen skal indeholde følgende områder: a) Ejendomsforsikring ekskl. glas og kumme, b) Løsøreforsikring, c) Erhvervsansvarsforsikring, d) Arbejdsskadeforsikring, e) Kollektiv ulykkesforsikring, f) Motorkøretøjsforsikring, g) … Se udbuddet »
2011-06-22   Forsikringsaftaler (fsb)
Fsb ønsker forsikringsaftale i kraft den 1.1.2012 og skal etableres for en 3-årig periode med ret til forlængelse i op til 5 år med 1 år ad gangen. For arbejdsskade -og autoskadeforsikring, kan det accepteres for 1- årig periode, hvis ikke der er mulighed for 3-årig tegning. Forsikringsaftalen skal indeholde følgende områder: a) Ejendomsforsikring, b) Løsøreforsikring, c) Erhvervs-og produktansvarsforsikring, d) tekniskforsikring e) Arbejdsskadeforsikring f) Motorkøretøjsforsikring g) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alka Forsikring Dansk Glasforsikring Europæiske Rejseforsikring