Indkøb: Boligkontoret Århus

19 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Boligkontoret Århus

2023-08-14   Boligkontoret Århus - Forsikringsudbud (Boligkontoret Århus)
Boligkontoret Århus ønsker tilbud på Bygning-, løsøre-, IT- og erhvervs- og produktansvarsforsikring. Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tryg
2023-01-20   Flytte- og håndværkerrengøring (Boligkontoret Århus) (Boligkontoret Århus)
Udbuddet vedrører udbud af rammeaftaler for flytte- og håndværkerrengøring for Boligkontoret Århus. Boligkontoret Århus består af ca. 73 afdelinger, hvor flere kan tilgå eller udgå. Opgaven udbydes i 5 delaftaler, henholdsvis delaftale 1: område 1, lejemål: ca. 1309. Delaftale 2: område 2, lejemål: ca. 966. Delaftale 3: område 3, lejemål: ca. 724. Delaftale 4: område 4, lejemål: 1497. Delaftale 5: område 5, lejemål: 1389. Se oversigt med henholdsvis afdelinger og delaftaler/områder ses i bilag 3C. Samlet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Miljørent Rengøringsservice A/S
2022-12-09   Begrænset udbud af rådgiveraftaler til Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Ordregiver udbyder en rammeaftale på rådgivende ingeniør- og arkitektydelser (Delaftale 1) samt en rammeaftale på bygherrerådgivning (Delaftale 2) i forbindelse med driften af Ordregivers ejendomsportefølje og de dertil knyttede aktiviteter. Ordregiver ønsker at indgå en forpligtende rammeaftale med fem (5) rådgivere pr. delaftale. Forpligtende dog med de i udbudsbetingelsernes punkt 1.5.2 anførte begrænsninger. De konkrete opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt efter enten direkte tildeling, jf. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitema KS H+ A/S LINK arkitektur A/S MOE A/S Niras A/S Norconsult A/S Pluskontoret Arkitekter A/S RUM A/S Skala Architecture A/S
2022-05-30   Renovering og ombygning af Rydevænget afd. 31 (Boligkontoret Århus)
Renovering af eksisterende etagebyggeri der er bestående af 7 blokke i 4 etager med i alt 202 boliger. Se udbuddet »
2021-08-17   Udbud af revisionsydelser til Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Nærværende udbud vedrører revisionsydelser til Boligkontoret Århus. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
2021-06-30   Begrænset udbud af malerarbejde ved normal istandsættelse af flyttelejemål for Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Nærværende udbud vedrører udførelse af malerarbejde ved normal istandsættelse af flyttelejemål for Boligkontoret Århus. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Malerfirma Dalsgaard & Co. A/S Malerfirma E. Skovsgaard ApS MC Malerforretning A/S
2021-06-30   Begrænset udbud af gulvbehandling i flyttelejemål for Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Nærværende udbud vedrører gulvbehandling i flyttelejemål for Boligkontoret Århus. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A.I.Gulve A/S BP Gulvservice ApS Hummels Gulvservice ApS JKT Gulve ApS TM Gulv OG Byg
2020-05-01   Boligkontoret Århus, afd. 84, Nørre Blvd. 5 (Boligkontoret Århus)
Opførelse af ca. 30 almene familieboliger og 85 almene ungdomsboliger med et samlet bruttoetageareal på maksimalt 5 844 m2. Byggegrunden er beliggende syd for Universitetsbyen i Aarhus, på nuværende parkeringsplads ved krydset Nørrebrogade-Nørre Boulevard. Boligerne skal DGNB certificeres til platin eller guld (certificering til guld er mindstekrav). Bygherre opfordrer hermed interesserede totalentreprenører til at danne team med engagerede rådgivere med stærke DGNB-kompetencer, da byggeriet har en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Boligbyg a/s
2018-11-12   Begrænset udbud af rammeaftale om arkitektrådgivning for Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Boligkontoret Århus udbyder rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitektrådgivning. Rammeaftalerne har en varighed af 4 år og er ikke-eksklusive, således at der altså kan foretages køb af teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitektrådgivning uden om de indgåede rammeaftaler. Boligkontoret Århus agter at prækvalificere 8 ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitema K/S Norconsult-KAAI A/S Pluskontoret Arkitekter A/S RUM A/S
2018-11-12   Begrænset udbud af rammeaftale om ingeniørrådgivning for Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Boligkontoret Århus ønsker at indgå i alt 4 rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand vedrørende ingeniørrådgivning. Rammeaftalerne har en varighed af 4 år og er ikke-eksklusive, således at Boligkontoret Århus er berettiget til at foretage køb af teknisk rådgivning og bistand vedrørende ingeniørrådgivning udenom de indgåede rammeaftaler. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II. Boligkontoret Århus agter at prækvalificere 8 ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MOE A/S Niras A/S Norconsult-KAAI A/S Oluf Jørgensen A/S
2018-11-12   Begrænset udbud af rammeaftale om bygherrerådgivning for Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Boligkontoret Århus udbyder rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand vedrørende bygherrerådgivning. Rammeaftalerne har en varighed af 4 år og er ikke-eksklusive, således at der altså kan foretages køb af teknisk rådgivning og bistand vedrørende bygherrerådgivning uden om de indgåede rammeaftaler. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II. Boligkontoret Århus agter at prækvalificere 8 ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kuben Management A/S Rambøll Danmark A/S RUM A/S Skala Arkitekter A/S
2018-10-08   Totalentreprise - Knudrisgade nr. 5 - Opførelse af almene familieboliger (Boligkontoret Århus)
Udbuddet vedrører opførelse af almene familieboliger på Knudrisgade nr. 5 for Boligkontoret Århus. Den udbudte opgave omhandler opførelse af etageejendom til beboelse beliggende på Knudrisgade 5, 8000 Aarhus C. Opgaven udbydes i totalentreprise. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enkon A/S Frede Andersen VVS A/S Q-Construction
2018-09-25   Flytte- og Håndværkerrengøring - Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Boligkontoret Århus, der rummer i alt 70 afdelinger udbyder opgave vedr. flytte og håndværkerengøring. Opgaverne rekvireres efter behov af Boligkontoret Århus, og faktureres efter fastlagt timepris. Omfanget af opgaven kan/vil variere fra bestilling til bestilling, dog omfatter en håndværkerrengøring alene aftørring af frie flader. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Super1Rent ApS
2018-09-25   Rengøringsservice Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Trappevask og rengøringsservice for ca. 50 af Boligkontoret Århus' afdelinger, herunder administrationsbygningen på Brendstrupgårdsvej i Århus N. Opgaven kan i flere afdelinger omfatte trappevask, indvendig lokalerengøring samt vinduespolering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersens Rengøring
2018-08-20   Indkøb af forsikringer Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Boligkontoret Århus ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1) Bygning-, Løsøre-,Teknisk og Ansvarsforsikring; 2) Motorkøretøjsforsikring; 3) Arbejdsskadeforsikring; 4) Kollektiv ulykkesforsikring; 5) Rejseforsikring. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Boligkontoret Århus forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alka
2017-05-22   Begrænset EU-udbud vedrører anskaffelse af malerarbejde ved normal istandsættelse af flyttelejemål til Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Udbud vedrører anskaffelse af malerarbejde ved normal istandsættelse af flyttelejemål til Boligkontoret Århus. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Malerfirma E. Skovsgaard ApS MC Malerforretning A/S
2017-05-22   Begrænset EU-udbud vedrører anskaffelse af gulvarbejde ved istandsættelse af flyttelejligheder til Boligkontoret Århus (Boligkontoret Århus)
Boligkontoret Århus administrerer ca. 5 700 almene boliger primært beliggende i Aarhus Kommune fordelt på 75 afdelinger samt 276 lejemål i Favrskov Kommune fordelt på 4 afdelinger. — Disse fremgår af udbudsbilag 4 — Fraflytningslejemål fra 2013-2016. Boligkontoret Århus arbejder konstant på at sikre en høj kvalitet af service og at kunne tilbyde sine kunder en attraktiv bolig. Derfor arbejder Boligkontoret Århus' ca. 100 medarbejdere konstant på at udvikle og forandre Boligkontoret Århus for at levere de … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kim Gulvmand
2013-07-05   Forsikringsaftaler (Boligkontoret Århus)
Boligkontoret Århus ønsker forsikringsaftalen træder i kraft den 1.januar 2014, og skal etableres for en 3-årig periode, med ret til forlængelse i optil 2 år. For motorkøretøjsforsikringerne, kan det accepteres for 1- årig periode, hvis ikke der er mulighed for 3-årig tegning. Eller alternativt kan en fast 5-årig periode vælges og rabat for 5-årig tegning bedes oplyst. Forsikringsaftalen skal indeholde følgende områder: a) Ejendomsforsikring b) Løsøreforsikring c) Teknisk forsikring d) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alm Brand