2023-07-07   Renovering af Gefionsparken (Boliggården)
Boliggårdens afdeling 11 – Gefionsparken i Helsingør skal gennemgå en omfattende renovering af bygningernes facader, gavle og tag. - Gefionsparken er en bebyggelse fra 50’erne og består af 12 ”klynger” af 4 lejligheder i stueplan og 4 lejligheder i 1. sals niveau. - Bebyggelsen har i dag status som en bevaringsværdig bebyggelse fra 50’erne, som ønskes bevaret i den tidsalder, det blev bygget i. - Renoveringen udføres i 7 etaper. I forbindelse med renoveringen skal beboerne midlertidigt genhuses i … Se udbuddet »
2022-11-21   Flytteydelser til Boliggårdens Afdeling 32 - Stævnen (Boliggården)
Boliggårdens afdeling 32 - Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål. Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, og i 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skimmelvækst i strøgulvkonstruktionen. Skimmelsaneringen udføres i to etaper, hvoraf etape 1, omfattende 59 rækkehuse, er afsluttet. Dette udbud omfatter flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboerne i de øvrige 92 rækkehuse … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DL ApS
2022-06-16   Rammeaftale for håndværkerydelser til Boliggården (Boliggården)
Det almene boligselskab Boliggården (herefter omtalt ”Boliggården”) ønsker at indgå en rammeaftale for håndværkerydelser for 9 fag. Det forventes, at der indgås én delaftale pr. fag pr. driftsområde = i alt 36 delaftaler. Rammeaftalen løber i 2 år med mulighed for forlængelse 2 gange, hver med 12 måneder. - Følgende fag er på rammeaftalen: Maler, Tømrer, Murer, VVS, EL, Kloak, Skadeservice, Gulve og Rengøring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AK Service og Vedligehold A/S Dahl Service ApS Damsgaard Service 2020 APS Eksakt Rengøring ApS Madsen & Kastberg VVS A/S Madsen og Kastberg Byg A/S O E Tekniq ApS Poul Sejer Nielsen EL ApS Poul Sejer Nielsen Service A/S SANIVA Facility A/S Snedkermester Arne Pedersen A/S Solkysten Rengøring og Pleje ApS Sylvest VVS A/S Tømrer- og Snedkermester Børge Nielsen A/S Viebke og West Malerfirma A/S VJ Malerfirma
2022-04-27   Flytteydelser til Boliggårdens Afdeling 32 - Stævnen (Boliggården)
Boliggårdens afdeling 32 - Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål. Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, og i 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skimmelvækst i strøgulvkonstruktionen. Skimmelsaneringen udføres i to etaper, hvoraf etape 1, omfattende 55 rækkehuse, er afsluttet. Dette udbud omfatter flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboerne i de øvrige rækkehuse … Se udbuddet »
2022-04-27   Hovedentrepriseaftale om skimmelsanering og genhusningspavilloner (Boliggården)
Boliggårdens afdeling 32 – Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål. Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, hvor gulvkonstruktionen blev bibeholdt som strøgulv med en overflade bestående af 22 mm bøgeparket. I år 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skimmelvækst i strøgulvkonstruktionen. Skimmelsaneringen som følge af skimmelvæksten udføres i to etaper, hvoraf etaper 1, omfattende … Se udbuddet »
2022-04-04   Flytteydelser til Boliggårdens Afdeling 15 - Stævnen (Boliggården)
Boliggårdens afdeling 32 - Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål. Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, og i 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skimmelvækst i strøgulvkonstruktionen. Skimmelsaneringen udføres i to etaper, hvoraf etape 1, omfattende 45 rækkehuse, er afsluttet. Dette udbud omfatter flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboerne i de øvrige 106 rækkehuse … Se udbuddet »
2022-04-04   Hovedentreprise, Skimmelsanering og genhusningspavilloner (Boliggården)
Boliggårdens afdeling 32 – Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål. Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, hvor gulvkonstruktionen blev bibeholdt som strøgulv med en overflade bestående af 22 mm bøgeparket. I år 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skim-melvækst i strøgulvkonstruktionen. Skimmelsaneringen som følge af skimmelvæksten udføres i to etaper, hvoraf etaper 1, omfattende … Se udbuddet »
2020-09-11   Boliggården_Indkøb af forsikringer (Boliggården)
Boliggården ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: — Bygningsforsikring, løsøreforsikring, teknisk forsikring og ansvarsforsikring — Motorkøretøjsforsikring — Arbejdsskadeforsikring — Kollektiv ulykkesforsikring. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA Tryg Forsikring A/S
2020-09-10   Udbud af rammeaftale for totalrådgivning (Boliggården)
I forbindelse med gennemførelse af flere, både mindre og større projekter, udbyder Boliggården en rammeaftale om totalrådgivning. Rammeaftalen forventes at løbe i 4 år. Boliggården er en almen boligorganisation beliggende i og omkring Helsingør. Arbejdsopgaverne under rammeaftalen vil variere, men vil tage udgangspunkt i ydelsesbeskrivelsen for ydelsesbeskrivelsen for byggeri og landskab 2018. Boliggården ønsker at indgå en rammeaftale med 1 (en) totalrådgiver, som kan bistå Boliggården under … Se udbuddet »
2020-08-14   Udbud af rammeaftale for totalrådgivning (Boliggården)
I forbindelse med gennemførelse af flere, både mindre og større projekter, udbyder Boliggården en rammeaftale om totalrådgivning. Rammeaftalen forventes at løbe i 4 år. Boliggården er en almen boligorganisation beliggende i og omkring Helsingør. Arbejdsopgaverne under rammeaftalen vil variere, men vil tage udgangspunkt i ydelsesbeskrivelsen for ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018. Boliggården ønsker at indgå en rammeaftale med 1 (en) totalrådgiver, som kan bistå Boliggården under … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2020-08-14   Udbud af rammeaftale for bygherrerådgivning (Boliggården)
I forbindelse med gennemførelse af flere, både mindre og større projekter, udbyder Boliggården rammeaftale om bygherrerådgivning. Rammeaftalen forventes at løbe i 4 år. Boliggården er en almen boligorganisation beliggende i og omkring Helsingør. Arbejdsopgaverne under rammeaftalen vil variere, men vil tage udgangspunkt i ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning 2019. Boliggården ønsker at indgå en rammeaftale med 1 (en) bygherrerådgiver, som kan bistå Boliggården under gennemførelsen af kommende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Emcon A/S
2019-11-15   Udbud af integreret byggeri - Gennemførelse af helhedsplan for boligselskabet Boliggårdens afdeling nr. 105 og 114... (Boliggården)
Der udbydes en samarbejdsaftale om integreret byggeri omhandlende gennemførelse af en helhedsplan for Boliggårdens afdeling 105 og 114 Nøjsomhed. Ansøger forudsættes at være en sammenslutning af mindst 2 økonomiske aktører. Samtidig med indgåelsen af samarbejdsaftalen indgås aftale om udførelse af projektet i totalentreprise samt en totalrådgiveraftale. Samme økonomiske aktør eller koncernforbundne økonomiske aktører kan ikke få tildelt både entreprisen og totalrådgiveraftalen. Formålet med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke og Petersen A/S Mangor & Nagel A/S
2019-08-30   Udbud af rengøringsydelser (Boliggården)
Dette udbud vedrører indgåelse af en rammeaftale for levering af rengøringsydelser til boligselskabet Boliggårdens afdeling 24, Vapnagaard beliggende Hovmarken 7, 3000 Helsingør. Boliggården er et alment boligselskab med lejemål beliggende i og omkring Helsingør. Afdelingen Vapnagaard er selskabets største afdeling med 1 743 lejemål fordelt i 57 boligblokke. Derudover omfatter Vapnagaard bl.a. et servicecenter. En oversigt over Vapnagaard er vedlagt som et bilag til udbudsmaterialet. Den udbudte opgave … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Combi Service Roskilde A/S
2019-05-28   Udbud af komfurer og køle-/fryseskabe (Boliggården)
Dette udbud vedrører indgåelse af en rammeaftale for levering og montering samt bortskaffelse af komfurer og køle-/fryseskabe til Boliggårdens afdeling 24 ”Vapnagaard”. Den udbudte rammeaftale omfatter både akut opståede udskiftninger (ad hoc-opgaver), samt mindre og større planlagte udskiftningsopgaver. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bolind A/S
2015-04-30   Forsikringsaftaler (Boliggården)
Boliggården ønsker forsikringsaftalen træder i kraft den 1. januar 2016. Policerne skal etableres for en 3-årig periode, med ret til forlængelse i op til 2 år. For Arbejdsskadeforsikringen, kan det accepteres for 1- årig periode, hvis ikke der er mulighed for 3-årig tegning. Forsikringsaftalen skal indeholde følgende områder: a) Ejendomsforsikringer b) Løsøreforsikring c) Tekniske forsikringer d) Erhvervs- og produktansvar e) Arbejdsskadeforsikring f) Motorkøretøjsforsikring g) Kollektiv … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Gjensidige Forsikring
2013-08-15   Totalrådgivning for opførelse af afdeling 118 (Boliggården)
Totalrådgivningen omfatter projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation af enterprenører, afholdelse af EU-licitation, tilbudsvurdering, projektopfølgning, samt fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med opførelsen af bebyggelsen beliggende ved Kingosvej/Blichersvej i Helsingør. På: www.boliggaarden.dk findes et tidligere udarbejdet skitseprojekt og den gældende lokalplan for området. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kullegaard Arkitekter A/S
2011-09-22   Totalrådgivning for renovering af Hamlets Vænge (Boliggården)
Totalrådgivningen omfatter projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation af entreprenører,afholdelse af EU-licitation, tilbudsvurdering, projektopfølgning, samt fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med renoveringen af bebyggelsen Hamlets Vænge. Der er udarbejdet en helhedsplan for renoveringen. Helhedsplanen, der beskriver omfanget af renoveringsarbejderne, indeholder også et overslagsbudget for bygge- og anlægsarbejderne. Helhedsplanen, der er godkendt af Helsingør Kommune og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll