Indkøb: Boligforeningen Århus Omegn

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Boligforeningen Århus Omegn

2023-09-15   Udbud af totalentrepriser vedrørende opførelse af almene boliger i Hasselager (Boligforeningen Århus Omegn)
Den udbudte aftale omfatter 2 totalentrepriser i forbindelse med opførelse af 2 nye og separate afdelinger bestående af almene familieboliger for de to ordregivere. Byggeriet forventes at omfatte i alt for begge ordregivere ca. 120 boliger fordelt på ca. 8600 kvadratmeter opført som etageboliger på 6 byggefelter. Der skal afgives tilbud på begge de udbudte delaftaler og evaluering og tildeling af delaftalerne vil ske samlet, således begge delaftaler tildeles den samme tilbudsgiver. Se udbuddet »
2023-06-15   Offentligt udbud af hårde hvidevarer til Boligforeningen Århus Omegn (Boligforeningen Århus Omegn)
Ordregiver udbyder en Rammeaftale på hårde hvidevarer, inkl. levering og montering samt bortskaffelse af emballage og evt. defekte/kasserede hårde hvidevarer. Udbuddet vedrører følgende hårde hvidevarer: komfurer, indbygningsovne, kogeplader, køleskabe, kølefryseskabe og fryseskabe. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bolind A/S FHL ApS
2023-03-17   Offentligt udbud af hårde hvidevarer til Boligforeningen Århus Omegn (Boligforeningen Århus Omegn)
Ordregiver udbyder en Rammeaftale på hårde hvidevarer, inkl. levering og montering samt bortskaffelse af indpakning og evt. defekte/kasserede hårde hvidevarer. Udbuddet vedrører følgende hårde hvidevarer: komfurer, indbygningsovne, kogeplader, køleskabe, køleskabe inkl. fryseskabe og fryseskabe. Se udbuddet »
2022-09-13   Rengøringsservice (Trappevask mv) - BÅO (Boligforeningen Århus Omegn)
Rengøringsservice og vinduespolering på ca. 13 afdelinger under Boligforeningen Århus Omegn. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring (primært trappevask) og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet. Rengøringsservice og Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af udbudsbetingelserne). Kontraktbilag 3: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C Rengøring & Facility ApS
2022-05-31   Udbud af bygherrerådgivning vedrørende opførelse af almene boliger i Hasselager (Boligforeningen Århus Omegn)
Den udbudte aftale omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af to nye og separate afdelinger bestående af almene familieboliger for de to ordregivere. Byggeriet forventes at omfatte i alt for begge ordregivere ca. 110 boliger fordelt på ca. 8.612 kvadratmeter opført i 6 punkthuse. Bygherrerådgiveraftalen forventes at omfatte ydelser til en samlet værdi af ca. 3,5 mio. kr. ekskl. moms leveret i løbet af hele perioden fra projekts opstart til 1 års gennemgang. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MOE A/S
2022-05-30   ÅO - Afd. 1, EU-udbud vedr. komfurer (Boligforeningen Århus Omegn)
Projektet omhandler udskiftning af komfurer i 585 boliger i afd. 1, Præstevangen. Ydelsen omfatter: - Demontering og bortskaffelse af eksisterende komfurer. - Levering, montering og afprøvning af de leverede komfurer. Betegnelsen "komfurer" omfatter både fritstående komfurer samt nedfældet kogeplader og indbygningsovne. Udskiftning af komfurer i de 585 boliger er opdelt i 7 etaper på hver deres delkontrakt, fordelt på afdelingens i alt 24 blokke. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse heraf. Se udbuddet »
2022-05-23   Vintertjeneste – område 3 (Boligforeningen Århus Omegn)
Vintertjeneste i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse ved i alt 8 boligafdelinger Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2022-05-23   Vintertjeneste – område 2 (Boligforeningen Århus Omegn)
Vintertjeneste i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse ved i alt 6 boligafdelinger Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2022-05-23   Vintertjeneste – område 1 (Boligforeningen Århus Omegn)
Vintertjeneste i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse ved i alt 6 boligafdelinger Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2022-05-05   Indkøb af forsikringer til Boligforeningen Århus Omegn (Boligforeningen Århus Omegn)
Boligforeningen Århus Omegn ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, Løsøre-, Teknisk og Ansvarsforsikring - Glas- og sanitetsforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsskadeforsikring - Kollektiv ulykkesforsikring - Kriminalitetsforsikring - Ledelsesansvarsforsikring Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe, dansk filial af AIG Europe... Gjensidige Forsikring HDI Danmark, Filial AF HDI Global SE, Tyskland Protector Forsikring ASA RiskPoint A/S
2021-10-15   Rengøringsservice - BÅO (Boligforeningen Århus Omegn)
Rengøringsservice og vinduespolering på ca. 10 afdelinger under Boligforeningen Århus Omegn. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring (primært trappevask) og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet. Rengøringsservice og Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af udbudsbetingelserne). Kontraktbilag 3: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danren Bogdol A/S
2021-05-04   Udbud af fagentrepriser vedrørende opførelse af 69 boliger på Arresøvej 8240 Risskov (Boligforeningen Århus Omegn)
Projektet omfatter 7 920 kvm bebyggelse, hvorfra 6 125 kvm udgør boliger, byggeriet består af 69 boliger. Projektet udføres for bygherre Boligforeningen Århus Omegn, hvor Raundahl & Moesby A/S agerer delegeret bygherre og totalentreprenør. Nærværende udbud omhandler flg. fagentrepriser: - E09 - Mur - E10 - Tag - E11 - Maler - E12 - Altaner - E13 - Inventar - E14 - Gulv. Delaftalerne indgås med Raundahl & Moesby A/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S Hem Steel A/S Hetag Tagdækning Nord A/S HTH Køkkenforum Ålborg OWI Gulve ApS
2021-04-19   Udbud af fagentrepriser vedrørende opførelse af 69 boliger på Arresøvej 8240 Risskov (Boligforeningen Århus Omegn)
Projektet omfatter 7 920 kvm bebyggelse, hvorfra 6 125 kvm udgør boliger. Byggeriet består af 69 boliger. Projektet udføres for bygherre Boligforeningen Århus Omegn, hvor Raundahl & Moesby A/S agerer delegeret bygherre og totalentreprenør. Nærværende udbud omhandler flg. fagentrepriser: - E01 - Badeværelseskabiner - E02 - Elinstallationer - E03 - VVS - E04 - Ventilation - E05 - Elevator - E06 - Tømrer udv - E07 - Porebeton - E08 - Tømrer indv. Der forventes udsendt resterende entrepriser på et senere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aros Development A/S Badelement A/S Egil Rasmussen A/S Østjysk Tømrer ApS Risskov El & VVS & Ventilation ApS Risskov El og VVS A/S Schindler Elevatorer A/S
2020-05-18   Udbud af rammeaftaler om totalrådgivning (Boligforeningen Århus Omegn)
Udbud af rammeaftaler om totalrådgivning. Den udbudte rammeaftale omfatter totalrådgivning i bred forstand til den almene boligorganisation, Boligforeningen Århus omegn, i forbindelse med boligforeningens varetagelse af sine formål i henhold til lovens regler for almene boliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S Erik Arkitekter A/S Norconsult A/S RUM A/S
2020-02-28   Solbjerghaven, Afd. 8 (Boligforeningen Århus Omegn)
Projektet omfatter opførelse af 44 nye boliger fordelt i 6 blokke, depoter i terræn, i alt ca. 4 370 m2. Byggemodning med nye regn- og spildevandsledninger, el- og vandledninger tilsluttet alle boliger samt funderinger og omfangsdræn. Boliger udføres med ydervægge af tegl samt træskeletvægge beklædt med træbeklædning, bagmur udføres alle steder som beton. Etagedæk og tagdæk udføres som betondæk. Gitterspær med fast undertag / tagpap afsluttet med alutag. Vinduer og døre udføres i træ-alu. / alu. Depotrum … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JORTON A/S
2019-09-16   ÅO Afd. 6 - EU-Udbud, Hårde hvidevarer (Boligforeningen Århus Omegn)
Udskiftning af hårde hvidevarer (ca. 1 167 stk. herunder komfurer og køle-/fryseskabe) i afdeling 6, Elstedhøj/Sønderskovvej. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: P 1, Kalundborg ApS
2018-10-23   Indkøb af forsikringer Boligforeningen Århus Omegn (Boligforeningen Århus Omegn)
Boligforeningen Århus Omegn ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1) Bygningsforsikring: Forsikringsselskabet skal samarbejde med Boligforeningen Århus Omegn forsikringsmægler. Der er adgang til portalen via: Link: https://www.willis.dk/boligforeningenaarhusomegn2018/ Bruger: Bolig_Aarhus_2018 Password: Bhu87ygv Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2018-03-23   Rosenhøj Ungdomsboliger (Nyt udbud) (Boligforeningen Århus Omegn)
Hovedentreprisen omfatter opførelse af 87 ungdomsboliger med fælles ophold og servicearealer. Se udbuddet »
2017-11-20   Rengøringsservice Boligforeningen Århus Omegn (Boligforeningen Århus Omegn)
Trappevask og rengøringsservice i 9 afdelinger for Boligforeningen Århus Omegn, herunder Administrationsbygningen i Viby. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring samt vinduespolering. Der er årligt ca. 430 fraflytninger, hvor rengøring i flyttelejligheder kan finde sted. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cas Cas Gruppen A/S
2017-07-04   Indkøb af forsikringer (Boligforeningen Århus Omegn)
Boligforeningen Århus Omegn ønsker at indgå 1 eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1. Bygningsforsikring, Løsøreforsikring, Teknisk forsikring og Ansvarsforsikring 2. Glas og sanitetsforsikring 3. Motorkøretøjsforsikring 4. Arbejsskadeforsikring 5. Kollektiv Ulykkesforsikring 6. Kriminalitetsforsikring 7. Direktion- og forretningsføreransvarsforsikring Forsikringsselskabet skal samarbejde med ovennævntes forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Chubb Dansk Glasforsikring Gjensidige Forsikring Topdanmark
2017-03-03   Rosenhøj Ungdomsboliger (Boligforeningen Århus Omegn)
Hovedentreprisen omfatter opførelse af 84 ungdomsboliger med fælles ophold og servicearealer. Derudover udføres delvis kælder med teknik, vaskeri, cykelparkering og pulterrum. Byggeriet omfatter 1 trappeformet blok, i op til 5 etager. Samlet etageareal ca. 3 400 m² Boliger udføres i energiklasse 2015. Se udbuddet »
2016-06-21   Boligforeningen Århus Omegn — Udbud af rengøring 2016 — Prækvalifikation (Boligforeningen Århus Omegn)
Udbud af rengøring og vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Boligforeningen Århus Omegn. Opgaven omfatter trappeopgange, vaskerier, klubber og varmemesterkontor — i alt 77 opgange og 31 vaskerier — beliggende på følgende adresser: · Kaj Munks Vej 2-22, 26A-C, 28-52 (lige numre) og 25-55 (ulige numre), 8260 Viby J — Vidtskuevej 12-46 (lige numre), 8260 Viby J — Vilhelm Becks Vej 57-77 og 93-101 (ulige numre), 8260 Viby J Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. Instruktioner til … Se udbuddet »
2014-03-13   Forsikringsaftaler (Boligforeningen Århus Omegn)
Boligforeningen Århus Omegn ønsker forsikringsaftalen træder i kraft den 1.10.2014, for bygning-, løsøre-, edb-, maskin-, erhvervs- og produktansvars-, entreprise-, rejse- og motorkøretøjsforsikring — de øvrige skal tiltræde når policernes tegningsperiode udløber. Policerne skal etableres for en 3-årig periode, med ret til forlængelse i op til 2 år. For motorkøretøjsforsikringerne og arbejdsskadeforsikring, kan det accepteres for 1-årig periode, hvis ikke der er mulighed for 3-årig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Forsikring Gjensidige Topdanmark
2013-03-21   Renovering og omdannelse af Rosenhøj (Boligforeningen Århus Omegn)
Renovering og omdannelse af Rosenhøj . Projektet er en del af projektkonkurrencen om Fornyelse af Viby Syd, som blev udbudt af Århus Kommune, Århus Omegn og Viby Andelsboligforeningen i 2010. Visionen for projektet er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning via en helhedsorienteret omdannelse af Rosenhøj. Gennem en differentieret facaderenovering på blokkene i samspil med en landskabsmæssig omdannelse af gårdhaver, omgivende terræn samt etablering af nye boliggader, nedbrydes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke og Petersen A/S