2023-10-12   Istandsættelse af flytteboliger, Pulje Nordvest (Boligforeningen AAB)
Boligforeningen AAB er en almen boligforening. Vi udlejer ca. 20.000 almene boliger fordelt på ca. 121 afdelinger i København og omegn. AAB har eksisteret siden 1912 og er Danmarks ældste og største almene boligforening. Boligforeningen AAB udbyder istandsættelse af flytteboliger i offentlig licitation for at sikre en god kvalitet kombineret med konkurrencedygtige priser. Arbejdet omfatter malerarbejde, gulvarbejde og rengøring af flytteboliger efter istandsættelse. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på … Se udbuddet »
2022-10-05   Retablering af fællesarealer mellem Bellahøjhusene (Boligforeningen AAB)
Rammeaftale om udførelse af entreprisearbejder for Bygherren i forbindelse med retablering af fællesarealer mellem Bellahøjhusene. Opgaverne vedrører løbende retablering af fællesarealer mellem Bellahøjhusene, efter pågående renoveringsarbejder på bygningerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MøllerLøkkegaard A/S OKNygaard A/S Optimus Anlæg A/S
2022-09-29   Rammeaftale - Elevator- og liftservice i Boligforeningen AAB (Boligforeningen AAB)
Boligforeningen AAB har omkring 20.000 almene boliger og omkring 60.000 på venteliste. AAB har eksisteret siden 1912 og er Danmarks ældste og største almene boligforening. Antallet af boliger forventes at stige i aftaleperioden uden at AAB kan komme det nærmere. Boligforeningen AAB efterspørger en rammeaftale med en leverandør, der kan levere elevatorservice til ca. 150 elevatorer i Boligforeningen AAB. Der henvises i øvrigt til rammeaftalens bilag 1A, hvor alle AAB's elevatorer og lifte er listet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Elevator Service ApS
2022-05-30   Renovering og Nybyggeri til Boligforeningen AAB afdeling 11 - Lindevangshave (Boligforeningen AAB)
På Frederiksberg i AAB´s afdeling 11 - Lindevangshave, skal der opføres 50 nye almene familieboliger. De nye boliger etableres som nye tagboliger på en og to etager i uudnyttet tagrum beliggende på Peter Bangsvej, Dalgas Boulevard og P. G. Ramms Allé. I forbindelse med etablering af de 50 nye familieboliger bliver den eksisterende ejendom også forbedret og renoveret. Se udbuddet »
2021-11-15   Røgmeldere med mere (Boligforeningen AAB)
Røgmeldere med mere Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Securitas A/S
2021-09-14   Flytte- og lageropbevaringsydelser (Boligforeningen AAB)
Nærværende udbud omhandler: - Flytning og opbevaring i forbindelse med helhedsplaner inklusiv genhusning - Ad hoc flytninger, fx hvis beboer skal flyttes ud af bolig i en kort periode grundet istandsættelse - Udsættelser Tryk her https://permalink.mercell.com/162550148.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mesterflyt ApS
2021-04-26   Udbud af totalrådgivning - minihelhedsplan - renovering afdeling 113 (Boligforeningen AAB)
AAB ønsker i afdeling 113 at foretage en komplet tagudskiftning. I forbindelse med tagudskiftningen skal rådgiver være opmærksom på miljøskadelige stoffer som asbest og PCB. Ejendommene skal have etableret altaner ligesom der foretages kloakrenovering og udskiftning af faldstammer og stigstrenge. Endvidere skal der udføres ny ventiltion og opføres en ny varmecentral som erstatning for den nuværende, der er udtjent. I forbindelse med altanprojektet ønskes rådgivers bistand til udbud af entrepriseopgaven … Se udbuddet »
2020-11-27   Prækvalifikation til rengøring af trapper, lokaler og vinduespudsning, Boligforeningen AAB's afdelinger 51 og 55 (Boligforeningen AAB)
Rengøring af trapper inkl. vinduespudsning i Boligforeningen AAB's afdeling 51 (Taastrup) og afdeling 55 (Ishøj) samt rengøring af vaskerier, fælleslokaler og ejendomskontor m.v. i Boligforeningen AAB's afdeling 51 (Taastrup). For at sikre en god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale, med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Til orientering holder Boligforeningen AAB's administration lukket mellem jul og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SaniService ApS
2020-06-30   Udbud af partnerskabsaftale om modulbyggeri til AAB (Boligforeningen AAB)
AAB er Danmarks ældste og største almene boligforening og udlejer knap 20 000 almene boliger fordelt på 106 afdelinger i København og omegn. Gennem de senere år har AAB identificeret et behov for en fast samarbejdspartner, der kan aktiveres hurtigt, når der skal bydes ind på opførelse af almene boliger på arealer tilhørende kommuner og/eller institutionelle investorer, og i øvrigt når der skal opføres nye almene boliger på arealer tilhørende AAB. AAB har besluttet at udbyde en partnerskabsaftale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Adserballe & Knudsen a/s BM Byggeindustri A/S
2019-11-08   Boligforeningen AAB - Vaskeri til afdeling 107 (Boligforeningen AAB)
Opsætning af komplet vaskeri, fordelt på 8 locationer. Se udbuddet »
2019-10-24   Begrænset EU-udbud af rammeaftale på køkkenmodernisering for Boligforeningen AAB (Boligforeningen AAB)
Rammeaftalen omfatter køkkenmodernisering i AAB’s afdelinger, hvor tilbudsgiver skal varetage hovedentreprisen. De enkelte afdelinger under AAB skal tilslutte sig Rammeaftalen, såfremt de ønsker at benytte sig af den. Det skal være muligt for den enkelte beboer at vælge mellem to (2) forskellige køkkenserier fra to (2) forskellige mærker. Ordregiver har en forventning om, at der vil være ca. 250-300 køkkenmoderniseringer pr. år. Se udbuddet »
2019-07-16   Digital opmåling (Boligforeningen AAB)
Digital 3D laser opmåling afleveret i punktsky, revit tegninger og modellering. Tryk her https://permalink.mercell.com/110090604.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2018-09-04   El-arbejder i Boligforeningen AAB’s afdeling 55 (Boligforeningen AAB)
I Boligforeningen AAB’s afdeling 55 – Vejleåparken, Ishøj udbydes el-arbejder for en 3-årig periode med option på 1 x 12 måneders forlængelse. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt mindre projektopgaver. Kontraktstart forventes at blive 1.12.2018. Boligforeningen AAB anvender iProjekt i forbindelse med dette udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SIF Gruppen A/S
2018-06-29   Udbud af rengøring af trapper, vaskerier, fælleslokaler og ejendomskontor m.v. i Boligforeningen AAB’s afdeling 18,... (Boligforeningen AAB)
Rengøring af trapper, vaskerier, fælleslokaler og ejendomskontor m.v. i Boligforeningen AAB’s afdeling 18, 33, 34, 58 & 78. For at sikre en god kvalitet – kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale, med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Kontraktopstart forventes at blive mandag den 1.10.2018. Grundet ferielukning vil der ikke blive besvaret spørgsmål i perioden fra den 9. juli til og med den 27.7.2018. Procedure: For at … Se udbuddet »
2018-05-25   El-arbejder i Boligforeningen AAB’s afdeling 55 (Boligforeningen AAB)
I Boligforeningen AAB’s afdeling 55 – Vejleåparken, Ishøj udbydes el-arbejder for en 3-årig periode med option på 1 x 12 måneders forlængelse. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt mindre projektopgaver. Kontraktstart forventes at blive 1.10.2018. Boligforeningen AAB anvender iProjekt i forbindelse med dette udbud. Se udbuddet »
2018-03-28   Udbud af rengøring af trapper, vaskerier, fælleslokaler og ejendomskontor m.v. i Boligforeningen AAB’s afdeling 18,... (Boligforeningen AAB)
Rengøring af trapper, vaskerier, fælleslokaler og ejendomskontor m.v. i Boligforeningen AAB’s afdeling 18, 33, 34, 58 & 78. For at sikre en god kvalitet – kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale, med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Kontraktopstart forventes at blive mandag den 1.10.2018. Boligforeningen AAB anvender iProjekt i forbindelse med dette udbud. Se udbuddet »
2017-07-19   Parallelle rammeaftaler om totalrådgivning — større og mindre renoveringsopgaver for Boligforeningen AAB (Boligforeningen AAB)
Der udbydes parallelle rammeaftaler om totalrådgivning. Der udbydes 2 delaftaler. Delaftale 1: 5 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med større renoveringsopgaver udført på ejendomme (almene boliger) tilhørende afdelinger hørende under Boligforeningen AAB. Delaftale 2: 8-10 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med mindre renoveringsopgaver udført på ejendomme (almene boliger) tilhørende afdelinger hørende under Boligforeningen AAB. Opgaven er nærmere defineret i … Se udbuddet »
2017-02-27   Bygningsrenovering, Hovedentreprise (Boligforeningen AAB)
Renovering af tag, facader, efterisolering, nye døre og vinduer, udearealer og badeværelser m.v. Se udbudsnummer TN674319 på https://www.rib-software.dk/ Se udbuddet »
2017-01-20   Totalrådgivning vedr. tagrenovering og mini-helhedsplan for Afd. 46, Boligforeningen AAB (Boligforeningen AAB)
Der udbydes en kontrakt om totalrådgivning vedr. tagrenovering og mini-helhedsplan for Boligforeningen AAB, Afd. 46 beliggende Baltorpvej 24-118, 134-152, 2750 Ballerup. Rådgivningen omfatter arkitekt, ingeniør- og landskabsarkitektydelser i henhold til Danske Ark og FRI's ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning i forbindelse med ordregivers gennemførelse af udbud af entreprise vedrørende tagrenovering mv. samt rådgivning om beboerinddragelse mv. Kontrakten vil være baseret på ABR 89. Omfanget af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gaihede a/s
2017-01-02   Parallelle rammeaftaler om totalrådgivning ifm. nybyggeri, større ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB (Boligforeningen AAB)
Der udbydes 5 parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri, større ombygninger og helhedsplaner af ejendomme (almene boliger) tilhørende afdelinger hørende under Boligforeningen AAB. Ved større ombygninger/helhedsplaner forstås større sammenhængende ombygnings-/renoveringsindsatser for den enkelte afdeling. Rådgivningen omfatter arkitekt, ingeniør- og landskabsarkitektydelser i henhold til Danske Ark og FRI's ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning samt Anlæg og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KPF Arkitekter A/S Mangor & Nagel A/S Nova5 Arkitekter A/S Pålsson Arkitekter A/S RUBOW arkitekter A/S
2016-12-22   Boligforeningen AAB, Afd. 55 (7-Nybyg) — Opførelse af 58 rækkehuse inkl. udearealer, i hovedentreprise (Boligforeningen AAB)
Projektet består af opførelsen af 58 almene boliger inkl. udearealer i Ishøj. Boligerne opføres som rækkehuse i et plan, med 3 forskellige bolig størrelser. Der opføres 32 rækkehuse langs Ishøj Boulevard, fordelt på 3 byggefelter. Der opføres 26 rækkehuse langs Ishøj Søvej, fordelt på 3 byggefelter. Rækkehusene skal efter færdiggørelsen være en del af den eksisterende afdeling 55. Se udbuddet »
2015-11-11   Kloakregistrering på AAB's ejendomme (Boligforeningen AAB)
Kontrakten vedrører registrering af kloakker på baggrund af stikprøvekontroller, herunder forundersøgelser, registrering på baggrund af tv-inspektion, rapport samt udarbejdelse af fornyelsesplan og driftslog for hver afdeling (ca. 80). På baggrund af forundersøgelser af eksisterende tegninger, registre mv. udvælges min. 5 lokationer pr. afdeling til stikprøvekontrol. De udvalgte lokationer spules og tv-inspiceres for en tilstandsvurdering. Leverandøren udarbejder en rapport, der skal afspejle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ABC Kloak & Ejendomssevice ApS
2015-10-26   Modernisering af køkkener som flyttekøkkener og individuel kollektiv råderet (Boligforeningen AAB)
Udbuddet vedrører alle ydelser i forbindelse med udskiftning af køkkener, herunder etablering af byggeplads. Udover levering af køkkenelementer forventes arbejderne at fordele sig på følgende områder: — Vejledning, specifikationer, visualiseringer og tegninger, som baggrund for konkret tilbud om køkkenmodernisering — Afdækning af gulve og opsætning af støvvægge — Komplet nedtagelse, og bortskaffelse af eksisterende køkken, samt evt. hvidevarer, eksisterende VVS-, ventilations og elinstallationer — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arne Pedersen Snedkermester A/S Designa A/S HTH Øst A/S Nettoline A/S Tvis Køkkencenter Greve ApS Vordingborg Køkkenet A/S
2015-09-09   Kloakrenovering, inkl. regnvandsafvanding for AAB afdeling 54 (Boligforeningen AAB)
Hovedentreprise vedrørende udførelse af kloakrenovering (spildevand og regnvand), regnvandsafledning samt belægninger for AAB afdeling 54. Se udbuddet »
2015-08-13   Kontrakt vedrørende Teknisk rådgivning — kloak og belægninger, inkl. regnvandsafvanding for AAB afd. 54 (Boligforeningen AAB)
Kontrakt om Teknisk rådgivning vedrørende kloak og belægninger, inkl. regnvandsafvanding for AAB afdeling 54, Ballerup. Kontrakten omfatter ydelser som beskrevet i FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning 2013 i forbindelse med bygherres gennemførelse af udbud af entrepriser vedrørende kloak- og belægningprojektet samt rådgivning om beboerinddragelse m.v. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gaihede a/s
2015-07-13   Firmapensionsaftale for boligforeningen AAB's medarbejdere (Boligforeningen AAB)
Firmapensionsaftale for boligforeningen AAB's medarbejdere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SEB Pensiojn
2015-07-10   Udbud af totalentreprise for nybyggeri for AAB afd. 117 på Bellahøjen (Boligforeningen AAB)
I nærværende udbud ønsker AAB afd. 117 at indhente tilbud på totalentreprise vedr. nybyggeri af 17 rækkehuse og 64 boliger i etagebyggeri/punkthuse samt tilhørende fællesrum og depotrum i kælder. Rækkehuse er i 2 etager og etageboligerne er fra 4 til 7 etager. Byggegrunden er beliggende på Hergbergvejen, 2700 Brønshøj. Se udbuddet »
2015-07-09   Modernisering af køkkener som flyttekøkkener og individuel kollektiv råderet (Boligforeningen AAB)
Udbuddet vedrører alle ydelser i forbindelse med udskiftning af køkkener, herunder etablering af byggeplads. Udover levering af køkkenelementer forventes arbejderne at fordele sig på følgende områder: — Vejledning, specifikationer, visualiseringer og tegninger, som baggrund for konkret tilbud om køkkenmodernisering — Afdækning af gulve og opsætning af støvvægge — Komplet nedtagelse, og bortskaffelse af eksisterende køkken, samt evt. hvidevarer, eksisterende VVS-, ventilations og elinstallationer — … Se udbuddet »
2014-10-14   Udbud af konkurrence og totalentreprise for nybyggeri for fsb og AAB i Nordhavnen (Boligforeningen AAB)
I nærværende udbud ønsker fsb og AAB at indhente tilbud på bistand i forbindelse med konkurrencedeltagelse og - hvis konkurrencen vindes - gennemførelse af byggesagen i totalentreprise. Konkurrencen og byggesagen vedrørende nybyggeri af ca 110 almene boliger, 24 små boliger til Socialforvaltningens målgrupper og en daginstition i fælles totalentreprise for fsb og AAB samt andet erhverv ca 1 000 m² for anden bygherre. Bebyggelsen skal ligge på matr. 1.26 og 1.28 i Nordhavnen og har en byggeret på ca.13 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Boligbyg a/s
2014-07-14   Levering samt installering/tilslutning af hårde hvidevarer til AAB afdeling 54 (Boligforeningen AAB)
Kontrakt 1 vedrører levering samt installering/tilslutning af ca. 945 køle/fryseskabe og kontrakt 2 vedrører levering samt installering/tilslutning af ca. 945 komfurer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Bolind-Handel
2014-05-23   Levering og montering af køle/fryseskabe og komfurer til afdeling 54 (Boligforeningen AAB)
Kontrakten vedrører indkøb af ca. 945 køle/fryseskabe og ca. 945 komfurer. Se udbuddet »
2014-05-13   Levering, installation og servicering af vaskeriudstyr til fællesvaskerierne i AAB — afdeling 37 (Boligforeningen AAB)
Levering, installation og servicering af vaskeriudstyr bestående af 24 vaskemaskiner, 16 tørretumblere, 2 strygeruller, betalings- og reservationssystem, automatisk sæbedoseringsanlæg (køb eller leje) samt vaskemidler i 4 år. Option på totalserviceaftale nyt udstyr, totalserviceaftale eksisterende udstyr, 8 blødgøringsanlæg samt levering af vaskemidler i yderligere 2 gange 1 år eller i udstyrets levetid. Se udbuddet »
2013-07-24   Nye stål branddøre til afdeling 45 (Boligforeningen AAB)
Kontrakten vedører nye stål branddøre til lejligheder fra trappeopgang i afdeling 45. Kontrakten udbydes som en totalentreprise. Se udbuddet »
2013-04-15   Modernisering af fællesvaskerierne i afdeling 54 (Boligforeningen AAB)
Kontrakterne vedrører indkøb af maskiner til afdeling 54's 4 eksisterende fællesvaskerier (7 vaskeafsnit) med dertilhørende montering og installation. Der udbydes 7 fagentrepriser (7 delaftaler) omfattende 1) maskinindkøbet 2) murerentreprise 3) kloakentreprise 4) snedkerentreprise 5) el-entreprise 6) VVS entreprise og 7) malerentreprise. Se udbuddet »
2013-03-27   Bygningsregistrering af Boligforeningen AAB's ejendomme (Boligforeningen AAB)
Kontrakten vedrører bygningsregistrering af ca. 1.1 mio kvm med tilhørende udformning af dokumentationsmateriale og fremlæggelse for driftskoordinator og afdelingsbestyrelser. Arealet er fordelt på 80 boligafdelinger alle beliggende i Storkøbenhavn. Registreringen forventes udført i 7 faser og forventes aflsuttet med udgangen af 2014. Se udbuddet »
2013-03-22   Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning i forbindelse med almindelig renovering/fornyelse/ombygning (Boligforeningen AAB)
Udbuddet omfatter 5 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning omfattende alle ingeniør- og arkitektydelser. Aftalen vil bestå af totalrådgivning baseret på ABR89 og FRI og Danske ARKs ydelsesbeskrivelse. Rammeaftalerne vil vedrøre teknisk rådgivning ifm. almindelige renoveringsopgaver af de almene boliger, der administeres af AAB, dvs. almindelig bygningsrenovering relateret til fornyelse, ombygning, drift og vedligeholdelse, men ikke store, sammenhængende renoveringsindsatser (som omfattes af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S COWI A/S Dominia A/S Orbicon A/S sbs rådgivning a/s
2013-03-01   Modernisering af fællesvaskerierne i afdeling 54 (Boligforeningen AAB)
Kontrakterne vedrører indkøb af maskiner til afdeling 54's 4 eksisterende fællesvaskerier (7 vaskeafsnit) med dertilhørende montering og installation. Der udbydes 7 fagentrepriser (7 delaftaler) omfattende 1) maskinindkøbet 2) murerentreprise 3) kloakentreprise 4) snedkerentreprise 5) el-entreprise 6) VVS entreprise og 7) malerentreprise. Se udbuddet »
2013-02-06   Udbud af revision (Boligforeningen AAB)
Boligforeningen AAB ønsker tilbud på revision af boligforeningen og boligforeningens afdelinger i form af lovpligtig revision i henhold til de for almene boligorganisationer gældende regler, og som option mulighed for at tilkøbe en række ekstraydelser i form af revision af administrerede ejerforeninger m.v., påtegning af fordelingsregnskaber, revision af varme-, vand- og el-regnskaber, uanmeldte kasseeftersyn, afdelingsprotokollater, mødedeltagelse, revision af byggeregnskaber, revision af boligsociale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2012-07-24   Udbud af paralelle rammeaftaler om teknisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri og ombygning/renovering (Boligforeningen AAB)
3-5 paralelle rammeaftaler om teknisk rådgivning som omfatter ingeniør-, arkitekt-, og landskabsarkitektydelser. Aftalen skal på den konkrete opgave, efter et miniudbud, kunne anvendes til både totalrådgivning, delt rådgivning (henholdsvis ingeniør-, arkitekt-, og landskabsarkitekt ydelser). Den konkrete aftale, som indgåes efter miniudbuddet, vil blive baseret på ABR89, Danske Ark, FRI samt PLR's ydelsesskrivelser. Aftalerne vil vedrøre nybyggeri, samt ombygning/renovering af de almene boliger, der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Domus Arkitekter A/S JJW Arkitekter A/S Mangor & Nagel arkitektfirma RUBOW arkitekter A/S