2023-05-26   Kejsergades forlængelse - Rådgivning (Aabenraa Kommune)
Nærværende udbud omfatter en rådgivningsaftale om udarbejdelse af projektforslag samt efterfølgende detailprojektering og udbud af entreprisekontrakt for etablering af Ny Kejsergades forlængelse inklusive ny bro over motorvej E45 ved Padborg. Desuden omfatter den udbudte rådgivningsaftale byggeledelse og tilsyn under udførelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2023-03-20   Trykkeri ydelser - 2023 - Genudbud Sydjysk Udbudssamarbejde (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af Trykkeri ydelser. Derudover indeholder udbuddets genstand et element af tjenesteydelser i form af konsulentydelser. Se udbuddet »
2023-03-03   Bygherrerådgivning - Ny svømmehal ved Arena Aabenraa (Aabenraa Kommune)
Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af ny svømmehal ved Arena Aabenra samt efterfølgende nedrivning af den af eksisterende svømmehal fra 1971. Eksisterende legebassin skal bevares. Bygherrerådgiver skal udarbejde et overordnet skitsprojekt, et detaljeret byggeprogram, udbudsstrategi, udbud og bistå bygherre i projekterings- og udførelsesfasen. Der henvises til det fulde udbudsmateriale som er tilgængeligt på iBinder. Udbudsmaterialet er fuld direkte tilgængeligt via … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2023-01-12   Rammeaftale Asfalt 2023 (Aabenraa Kommune)
Udbuddet der vedrører levering af asfalt- og afmærkningsarbejder til Driftsenheden - Aabenraa Kommune gennemføres som et offentligt udbud. Aftale med den vindende Tilbudsgiver skal indgås på baggrund af udbudsmateriale, TBL og kontraktudkast. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse heraf. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet på udbudsportalen EU-Supply. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Industry A/S
2022-11-07   Fjordskolen, Kruså - Tagrenovering - Totalrådgiverudbud (Aabenraa Kommune)
Aabenraa Kommune ønsker at indgå aftale vedrørende totalrådgivning for hermed at tagrenovere Fjordskolen i Kruså, beliggende på Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Projektet omhandler renovering af størstedelen af skolens tage, renovering af murværk, samt følgearbejder i forbindelse med tagrenoveringen. Umiddelbart forud for renoveringen er der udført mindre byggearbejder indvendigt på skolen med det formål at forbedre skolens indeklima. Udførelse af tagrenoveringen etapedeles og eleverne i de berørte områder flyttes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS
2022-10-14   Udbuddet vedrører levering af vinduespolering til Aabenraa kommune (Aabenraa Kommune)
Udbuddet omfatter vinduespolering for Aabenraa Kommune på institutioner/bygninger, som er oplistet i tilbudslisten. • Delaftale 1 omfatter 28 lokationer • Delaftale 2 omfatter 70 lokationer • Delaftale 3 omfatter 31 lokationer Der udføres vinduespolering i henhold til frekvenser angivet på tilbudslisterne, hvor følgende generelle forhold er gældende. Basis pakke: • Polering af udvendig facadeglas, ekskl. Tagvinduer og ovenlysvinduer • Polering af indvendig facadeglas, ekskl. Internglas i døre, gelænder, … Se udbuddet »
2022-08-31   EU udbud - Personbefordring af børn og unge (Aabenraa Kommune)
EU udbud på personbefordring af børn og unge - herunder med særlige fysiske eller psykiske behov Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler: 1. Befordring til Fjordskolen 2. Befordring til Specialklasser 3. Befordring af børn fra almene skoler 4. Befordring af børn til Specialbørnehaver Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HB Care A/S
2022-07-08   EU-Udbud - Trykkeriydelser (Aabenraa Kommune)
EU-Udbud af trykkeriydelser i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Haderslev Kommune. Se udbuddet »
2022-06-03   Udbud af energimærkning for Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Energimærkning af Ordregivers bygninger, som er omfattet af krav om regelmæssig energimærkning eller krav om energimærkning ved salg eller udleje. Omfanget er ca. cirka 246.000 m2 fordelt på ca. 281 bygninger på i alt 119 ejendomme. Energimærkningen ønskes udført over en periode på ca. 4,5 år. Formålet med udbuddet er at sikre en ensartet høj kvalitet i udarbejdelsen af nye energimærkningsrapporter for Aabenraa Kommunes bygninger i en grad, som sikrer at kommunens medarbejdere efterfølgende kan arbejde … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OBH Ingeniørservice A/S
2022-02-03   EU udbud på levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
EU udbud på levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Aabenraa Kommune Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, men omhandler 3 områder: Område 1 - Plejehjem, SRC, Hjemmeplejen og Sygeplejen Område 2 - Tandplejen Område 3 - Køkken og kantine Der skal afgives et samlet tilbud på alle 3 områder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-09-17   EU udbud på levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører levering af en vask og leje ordning på arbejdsbeklædning til Aabenraa Kommune. Udbuddet omhandler 3 områder Område 1 - Hjemmeplejen, Plejehjem, Special Rehabiliterings Center og Sygeplejen Område 2 - Tandplejen Område 3 - Køkken og Kantine Se udbuddet »
2021-09-16   Rammeaftale asfalt 2022 (Aabenraa Kommune)
Rammeaftale asfalt 2022 for Driftsenheden Aabenraa Kommune. Udbuddet der vedrører levering af asfalt- og afmærkningsarbejder til Driftsenheden - Aabenraa Kommune gennemføres som et offentligt udbud. Aftale med den vindende Tilbudsgiver skal indgås på baggrund af udbudsmateriale, TBL og kontraktudkast. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse heraf. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2021-09-06   Vestergade-huset, Rødekro - Totalentrepriseudbud (Aabenraa Kommune)
Udbud af totalentreprisekontrakt i forbindelse med nybyggeri af Vestergadehuset i Rødekro og ombygning af eksisterende bygning fra 2003. Projektet omhandler etablering af et nyt og samlet byggeri for de tre funktioner ”Træning og forebyggelse”, ”Hjælpemiddelhuset” og ”Montagen” som er værkstedsfaciliteter for ”Center for Job & Uddannelse” i Aabenraa Kommune. Byggeriet opføres på central grund i Rødekro by, som tidligere husede Rødekro Skole. Skolen bliver nedbrudt i efteråret 2021, bortset fra en nyere … Se udbuddet »
2021-08-12   Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl (Aabenraa Kommune)
Aabenraa Kommune udbyder hermed ”Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med afsnit III i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (herefter "udbudsloven"), det såkaldte "light-regime". Udbuddet vedrører: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – jf. LOV nr. 1380 af 20/12/2004 med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 65 af 22. januar 2014 med senere ændringer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AOF Cenbter Sydjylland
2021-06-07   Udbud af saltruter i Aabenraa Kommne (Aabenraa Kommune)
Saltruter udbudt i 8 delaftaler - 1 delaftale pr rute. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kenneth Jacobsen
2021-04-22   Udbud af vintertjeneste til Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Denne opgave benævnt ”Vintertjeneste” omfatter tjenesteydelsen udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning, med lastbiler og traktorer på veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune for perioden 2021 – 2024 henholdsvis 2021 - 2027. Kørslen udbydes i 31 entrepriser opdelt i 4 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S J.W.Pedersen Kedde H. Erichsen lasse iwersen OKNygaard Sørensen Farms
2021-04-20   Genudbud: Digitalisering af byggesagsarkiv i Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Aabenraa Kommune ønsker en digitalisering af sit byggesagsarkiv, således det fysiske arkiv over tid kan afvikles. Se udbuddet »
2021-03-26   Digitalisering af byggesagsarkiv (Aabenraa Kommune)
Scanning og digitalisering af Aabenraa kommunes byggesagsarkiv. Se udbuddet »
2021-03-22   Levering af renovationsydelser til Haderslev og Aabenraa Kommuner (Aabenraa Kommune)
Renovationsydelser for Haderslev og Aabenraa kommuner. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6 og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud. Udvælgelse af egnede leverandører vil ske på baggrund af: Leverandørens personlige forhold, samt faglige og tekniske forhold. Vindende leverandør skal ved kontraktindgåelse kontrakthaver stille en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S
2020-10-14   Levering af håndværkerydelser til Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger. Aabenraa Kommune har behov for rammeaftaler på drifts- og vedligeholdelsesopgaver, med håndværkere inden for forskellige fagområder. Udbuddet omfatter de opgaver som institutionerne selv skal betale for eget driftsbudget. Opgaverne vil gælde både indvendige og udvendige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det er afgørende for Aabenraa Kommune at leverandører som der indgås kontrakter med, tilknytter fast personale til opgaverne, samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Æ'Maler Bolderslev Byg Aps Brdr. Meyenburg Byggeforretning A/S Egil Rasmussen A/S Herluf Jørgensen A/S Intego A/S Johann Andresen ApS JORTON A/S Kemp og Lauritzen A/S Niels A. Nielsen & Søn
2020-05-27   Rengøringsservice til Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Levering af rengøring på forskellige adresser under Aabenraa Kommune i et geografisk afgrænset område. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S Kongsvang Cleaning & Facility A/S
2020-03-20   Biomanipulation Hostrup Sø (Aabenraa Kommune)
Opgaven omfatter opfiskning af fisk fra Hostrup Sø. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bioapp.dk ApS
2020-02-07   Vedligeholdelse af vandløb (Aabenraa Kommune)
Opgaven omfatter den årlige beskæring af grøde og kantvegetation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: brdr jacobsen HedeDanmark A/S Iversen entreprenør Robert Traneskov Jensen
2019-11-28   Udbud af håndværkerydelser (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører levering af håndværkerydelser til Aabenraa Kommune. Idet Aabenraa Kommune udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har Aabenraa Kommune behov for rammeaftaler på drifts- og vedligeholdelsesopgaver, med håndværkere inden for forskellige fagområder. Udbuddet omfatter de opgaver som institutionerne selv skal betale for eget driftsbudget. Opgaverne vil gælde både indvendige og udvendige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det er afgørende for Aabenraa Kommune at leverandører … Se udbuddet »
2019-10-31   Udbud af Inkontinensprodukter (Aabenraa Kommune)
Levering af Inkontinensprodukter til Sydjysk Udbuds Samarbejde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2019-08-12   Udbud af Diabetes hjælpemidler (Aabenraa Kommune)
Levering af Diabetes hjælpemidler til Sydjysk Udbuds Samarbejde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Reamed (et forretningsområde for A/S Tødin)
2019-05-16   Ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. Totalrådgivning (Aabenraa Kommune)
Aabenraa Kommune planlægger opførelse af daginstitution til 150 børn. Daginstitutionen opføres ved Lyreskovskolen i Bov. Med nærværende udbudsbekendtgørelse udskrives en totalrådgiverkonkurrence hvor 5 prækvalificerede teams konkurrerer på pris & kvalitet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skala Arkitekter A/S
2019-05-08   Skadeforsikringer til Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Skadeforsikringer til Aabenraa Kommune - fordelt på 11 delaftaler 1. Bygning-, løsøre- og årsentreprise- samt specialforsikringer (rede penge, kunst, borgmesterkæde) 2. Arbejdsskadeforsikring – Katastrofedækning 3. Erhvervs- og produktansvarsforsikring 4. Professionelt ansvar 5. Bestyrelsesansvarsforsikring 6. Passageransvarsforsikring 7. Rejseforsikring 8. Motorkøretøjsforsikring 9. sø- og mindre fartøjer 10. Kriminalitetsforsikring 11. Kollektiv ulykkesforsikring Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2019-01-16   Vinduespolering (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Vinduespolering på forskellige adresser under Aabenraa Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6 og udfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede Tilbudsgiver afgive tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rationel Vinduespolering A/S
2018-12-10   Levering af kaffe, te, øvrige produkter, maskiner og service (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører levering af kaffe, te, øvrige produkter, maskiner og service til Sydjysk Udbuds Samarbejde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frellsen Kaffe
2018-12-07   AIA og ADK Alarmsystem, Kontrolcentral & Vægterkørsel (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører installation servicering og vedligehold af AIA og ADK Alarmsystem, overvågning ved kontrolcentral og vægterkørsel, til Aabenraa Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Telesikring A/S
2018-08-01   EU-udbud af trivselsordning for Aabenraa Kommunes medarbejdere (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Trivselsordning, gældende for medarbejdere i Aabenraa Kommune. Udbuddet omfatter levering af indsatser i Trivselsordningen for Aabenraa Kommunes 4 200 medarbejdere. Trivselsordningen skal tilrettelægges og udmøntes så den understøtter: - Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, - Høj trivsel og social kapital, - Forebygger sygefravær og arbejdsulykker. Trivselsordningen skal styrke Aabenraa Kommune som en sund, sikker og attraktiv arbejdsplads. Trivselsordningen tænkes ind som en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arbejdsmiljøcentret Arbejdsmiljøcentret A/S Falck Healthcare
2018-05-18   Udbud af rengøringsservice til Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Aabenraa Kommune gennemfører udbud af rengøringsservice i 2 af kommunens 3 geografiske områder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S
2018-03-23   Kørsel af elever til og fra Fjordskolen i Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Kørsel af elever til og fra Fjordskolen i Aabenraa Kommune omhandler samkørsel og solobefordring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Handicap-Befordring A/S
2018-01-26   Trykkeriydelser (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører levering af trykkeriydelser til Sydjysk udbuds Samarbejde. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (lov. Nr. 1564 af 15/12/2015), hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6. og opfylder eventuelle mindstekrav, kan afgive tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TopTryk Grafisk
2017-10-30   Økonomi og debitorsystem, løn- og vagtplansystem samt indkøbssystem (Aabenraa Kommune)
Aabenraa Kommune udbyder hermed levering af et økonomi- og debitorsystem, et løn- og vagtplansystem samt et indkøbssystem som tre delaftaler. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter Udbudslovens §§ 61-66 Udbud med forhandling. Aabenraa Kommunes strategiske udgangspunkt er dels KL's fælleskommunale digitaliseringsstrategi og Direktionens strategiske spor om »Fremtidens fællesskaber, Sund vækst og Effektfulde helheder«. Med udgangspunkt i disse strategier søger Aabenraa Kommune at … Se udbuddet »
2017-08-08   Udbud af vintertjeneste med lastbil og traktor 2017-2021 (Aabenraa Kommune)
Denne opgave benævnt »Vintertjeneste« omfatter tjenesteydelsen udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbiler og traktorer på veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune for perioden 2017-2021. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Birktoft I/S Harm Mammen & Sønner A/S HC Transport Aps HedeDanmark A/S J. W. Pedersen Kenneth Jacobsen Kenneth Jacobsen Vognmandsforretning Kenneth Javobsen Vognmandsforretning Kudsk & Nissum OKNygaard A/S Sydjysk Jord Torben Clausen A/S
2017-06-28   Aabenraa Kommune — Hærvejsskolen og Daginstitution på Skovbrynet i Rødekro (Aabenraa Kommune)
I 2012 blev Rødekro Skole og Fladhøjskolen nedlagt, og der blev i stedet etableret en ny skole, der har fået navnet Hærvejsskolen. Hærvejsskolen er i dag placeret på 2 forskellige adresser, og Aabenraa Kommune ønsker nu at samle hele skolen på adressen Skovbrynet 2 i Rødekro. På denne adresse ligger den ene eksisterende skole, og for at få samlet hele skolen i et, skal der etableres en tilbygning hertil, samt gennemføres en mindre ombygning af de eksisterende lokaler. På Skovbrynet 4 ligger en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Chr. Johannsen A/S Ommen & Møller A/S
2017-06-21   Udbud af vintertjeneste med lastbil og traktor 2017-2021 (Aabenraa Kommune)
Denne opgave benævnt »Vintertjeneste« omfatter tjenesteydelsen udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbiler og traktorer på veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune for perioden 2017-2021. Se udbuddet »
2017-06-09   Rengøringsservice (Aabenraa Kommune)
Rengøringsservice på 20 lokationer i Aabenraa Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S
2017-05-29   Undervisningsmøbler (Aabenraa Kommune)
Levering af stole, borde og taburetter til skoler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Højer Møbler A/S
2017-05-11   Udbud af dentalprodukter (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører levering af dentalprodukter og forbrugsstoffer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Plandent A/S
2017-03-28   Aabenraa Kommune — Hærvejsskolen og Daginstitution på Skovbrynet i Rødekro (Aabenraa Kommune)
I 2012 blev Rødekro Skole og Fladhøjskolen nedlagt, og der blev i stedet etableret en ny skole, der har fået navnet Hærvejsskolen. Hærvejsskolen er i dag placeret på 2 forskellige adresser, og Aabenraa Kommune ønsker nu at samle hele skolen på adressen Skovbrynet 2 i Rødekro. På denne adresse ligger den ene eksisterende skole, og for at få samlet hele skolen i et, skal der etableres en tilbygning hertil, samt gennemføres en mindre ombygning af de eksisterende lokaler. På Skovbrynet 4 ligger en … Se udbuddet »
2017-03-01   Plejesenge og madrasser (Aabenraa Kommune)
Levering af plejesenge og madrasser til Sydjysk Udbuds Samarbejde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: INVACARE A/S Onemed A/S Zibo Athene A/S
2017-02-24   Renovationsydelser (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører affaldsindsamling for Aabenraa og Haderslev Kommunes egne institutioner. Indsamlingen omfatter dagrenovation og genbrugsaffald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Meldgaard Transport A/S
2016-06-13   Arbejdsbeklædning til Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører vaske-/leje ordning af arbejdsbeklædning til Aabenraa Kommunes pleje og omsorg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2016-05-26   Levering af Brystproteser (Aabenraa Kommune)
Levering af brystproteser der er bevilget til borgere under Sydjysk Udbuds Samarbejde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bandagist-Centret A/S
2016-03-21   Personbefordring af elever i Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Udbuddet vedrører befordring af elever til skole-, specialklasse- og børnehavekørsel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DanTrafik Sønderjylland A/S Tønder Taxa
2016-01-29   Vedligeholdelse af vandløb (Aabenraa Kommune)
Vedligeholdelse og grødeskæring langs offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Annulleret — Kontrolbud Vandt HedeDanmark A/S
2016-01-26   Vedligeholdelse af vandløb i Aabenraa Kommune (Aabenraa Kommune)
Grødeskæring og vedligeholdelse af offentlige vandløb. Se udbuddet »