Indkøb: Roskilde Universitet RUC

9 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Roskilde Universitet RUC

2023-08-04   2023 - Udbud af Håndværkerydelser - RUC (Roskilde Universitet RUC)
RUC ønsker at gennemføre et Begrænset udbud af håndværkerydelser. Formålet med nærværende udbud er at indgå rammeaftaler inden for 4 fagområder/delaftaler (herefter "Rammeaftalen") for RUCs indkøb af håndværkerydelser, som i videst muligt omfang sikrer, at håndværkeropgaver bliver udført bedst og billigst. Dette skal ske ved, at opgaverne udbydes bredt og på en måde, der er gennemsigtig og attraktiv for leverandørerne. RUC agter at indgå rammeaftaler med 5 virksomheder inden for hver delaftale. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andersen & Heegaard A/S Andersen & Heegaard El A/S CH Byg A/S Finn L. & Davidsen A/S John Jensen A/S, VVS Installationer Malerfirma Robert Rasmussen A/S Malermester Willi Becke ApS Projekt ApS Røder & Mortensen's Eftf. A/S SIF Gruppen A/S Snedkermester Arne Pedersen A/S Tømrerfirmaet Børge Nielsen A/S Uggerly Installation A/S Viebke og West Malerfirma A/S Wicotec Kirkebjerg A/S Wolff-Svendsen A/S
2020-05-20   Kantine og mødeforplejning (Roskilde Universitet RUC)
RUC ønsker at udbyde en aftale for kantinedrift og mødeforplejning. Nærværende udbudsbetingelser angår kontrakt vedrørende drift af kantinen på RUC, herunder forplejning til møder og særarrangementer. Roskilde Universitet (RUC) udbyder med nærværende udbudsannonce drift af kantine samt mødeforplejning for RUC. Antallet af ansatte på RUC udgør ca. 900 og antallet af studerende ca. 8 400. Kontrakten udbydes med en varighed på 44 måneder med start den 2. november 2020. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DinnerdeLuxe
2018-06-15   Merchandise til Roskilde Universitet (Roskilde Universitet RUC)
Formålet med nærværende udbud er at indgå en eksklusiv rammeaftale for RUCs indkøb af merchandiseprodukter. Det er RUCs forventning, at man med Rammeaftalen kan etablere en samarbejdsrelation med en leverandør, der både tilbyder gode rabatter på markedsmæssige priser og et bredt sortiment inden for merchandiseprodukter. Tryk her https://permalink.mercell.com/87469926.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: IDÉ House of Brands Denmark A/S
2018-04-16   Oversættelse og sprogvask - 2018 - offentligt EU-udbud (Roskilde Universitet RUC)
Formålet med udbuddet er at samle RUCs køb af oversættelsesydelser og sprogvask på en rammeaftale med én leverandør, idet det herved er forventningen, at der både opnås højere kvalitet og billigere priser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ADHOC TRANSLATIONS A/S
2018-02-13   Purchase of a study planning solution (re-published) — Roskilde University 2018 — competitive procedure with negotiation (Roskilde Universitet RUC)
This procurement procedure concerns the purchase of an IT-supported solution to support and streamline the planning process concerning future study semesters at RUC. This includes planning of course programmes taking into account the combination options available to the students as well as the resources allocated to teaching etc. such as rooms, teaching staff and equipment. The solution must also support the presentation of the planning to stakeholders, change management of course programmes and … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scientia Ltd
2018-02-02   Purchase of a study planning solution — Roskilde University 2018 — competitive procedure with negotiation (Roskilde Universitet RUC)
This procurement procedure concerns the purchase of an IT-supported solution to support and streamline the planning process concerning future study semesters at RUC. This includes planning of course programmes taking into account the combination options available to the students as well as the resources allocated to teaching etc. such as rooms, teaching staff and equipment. The solution must also support the presentation of the planning to stakeholders, change management of course programmes and … Se udbuddet »
2017-12-01   Pleje af udearealer på Roskilde Universitet - 2018 - Begrænset EU-udbud (Roskilde Universitet RUC)
Den udbudte opgave omfatter pleje af udearealer på Roskilde Universitet. Den udbudte opgave kan opdeles i følgende områder: — Græsarealer (49.748 m2), — Hæk (1169 lb.m.), — Klippet pur (2127 m2), — Faste belægninger (55.578 m2), — Løse belægninger (736 m2), — Vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) (43.155 m2). Herudover vil opgaven kunne omfatte tilkøb af en række gartnerydelser. Tryk her https://permalink.mercell.com/75419981.aspx. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2017-08-28   EU-udbud af renovationsydelsen på Roskilde Universitet (Roskilde Universitet RUC)
Opgaven omfatter leje af affaldscontainere samt afhentning og bortskaffelse af følgende affaldsfraktioner: Småt brændbart Stort brændbart Glas Jern og metal Deponi Pap Papir Papir til makulering Blandet elektronikaffald inkl. kabler Køle- og frysemøbler Sorteringsegnet affald (ikke-sorteret affald) Samlet har ordregivet en estimeret affaldsmængde på ca. 360 ton om året. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RTR Gruppen A/S