2023-10-19   Udbud på indsamling af storskrald samt krantømninger (Rebild Kommune)
Generelt: Udbuddet omfatter indsamling af storskrald fra husholdninger i Rebild Kommune samt krantømninger. Rebild Kommune er beliggende i Region Nordjylland. Kommunen har et areal på ca. 623 km2, og havde august 2023 30.934 indbyggere. Delaftaler: Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Udbuddet er ikke yderligere opdelt i delopgaver ud fra, at opgaven med den forventede kontraktværdi i forvejen er egnet til at blive løst af små og mellemstore virksomheder. Se udbuddet »
2023-06-09   Udbud på indkøb og levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb, herunder Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Creativ Company A/S
2023-04-26   Drift og vedligehold af vejbelysning i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Dette udbud omfatter drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i Rebild Kommune fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2027 med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Arbejdet omfatter bl.a. vagtordning, beredskab, eftersyn og hovedeftersyn, afhjælpning af fejl og mangler samt administrative ydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Michael Wulff A/S
2023-03-20   Drift og vedligehold af vejbelysning i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Dette udbud omfatter drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i Rebild Kommune fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2027 med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Arbejdet omfatter bl.a. vagtordning, beredskab, eftersyn og hovedeftersyn, afhjælpning af fejl og mangler samt administrative ydelser. Se udbuddet »
2022-03-25   Udbud på indkøb af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere (Rebild Kommune)
Udbuddet omfatter indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere til opsamling af affald. Udbuddet er opdelt i 2 deludbud: Deludbud 1: Indkøb af 2-hjulede beholdere Deludbud 2: Indkøb af 4-hjulede beholdere Begge delaftaler omfatter levering af erstatningsbeholdere og hovedlevering af nye beholdere i forbindelse med opstart af ny entreprise for indsamling af affald fra husholdninger. Derudover omfatter udbuddet den efterfølgende levering af erstatnings-og suppleringsbeholdere samt reservedele. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AVK Plast A/S Rubæk & Co. A/S
2021-11-23   Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er madaffald, restaffald, miljøfarligt affald, papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekartoner.Udbuddet er opdelt i to delaftaler:Delaftale 1: Indsamling af madaffald og restaffald og i forbindelse hermed indsamling af miljøfarligt affald i særlige miljøkasser stillet ved beholderne til madaffald og restaffald.Delaftale 2: Indsamling af papir og pap samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S Simested Vognmandsforretning I/S
2021-09-03   Udbud levering af vask- og lejeordning af beklædning til Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører vask- og lejeordning af beklædning til kommunens medarbejdere i Center Pleje og Omsorg (Hjemmeplejen, sygeplejen, ældrecentrenes medarbejdere og køkkenpersonale samt medarbejdere i Center Sundhed Kultur og Fritid - Sundhedscentrets afdeling med træningspersonale/terapeuter i Rebild Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vrå dampvaskeri A/S
2021-08-17   Indkøb af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere (Rebild Kommune)
Rebild Kommune udbyder indkøb af 2- og 4-hjulede containere til indsamling af husholdningsaffald. Se udbuddet »
2021-08-09   Udbud af vintertjeneste i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Rebild Kommune udbyder herved vintervedligeholdelse i form af snerydning og saltning af veje, fortove og cykelstier i Rebild Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Glerup Container Service A/S Jysk Transportservice A/S Kaj Haferbier Vebbestrup ApS KBS Container Service ApS, Arden Planteavler Jørgen Andersen Trapez Montage A/S Vognmand Erik Duus
2021-07-05   Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er madaffald, restaffald, miljøfarligt affald, papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekartoner. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1: Indsamling af madaffald og restaffald og i forbindelse hermed indsamling af miljøfarligt affald i særlige miljøkasser stillet ved beholderne til madaffald og restaffald. - Delaftale 2: Indsamling af papir og pap … Se udbuddet »
2020-10-09   Udbud på transport af affald fra Rebild Kommunes genbrugspladser (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører transport af affald fra Rebild Kommunes genbrugspladser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S
2020-08-18   JYFI - Udbud på levering af parykker, toupéer og påsat hår (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af parykker, toupéer og påsat hår til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 til ordregiver. Rebild Kommune er tovholder på udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Toftild
2020-03-04   Udbud af legepladsinspektion til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører legepladsinspektion af samtlige kommunalt ejede legepladser i de deltagende kommuner, herunder også samtlige legeredskaber (inkl. det øvrige uderum i relation til legepladsen som fx bålhuse, tippys, shelters og lign) på matriklen. Rebild Kommune er tovholder på udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DALPIN - Dansk Legepladsinspektion ApS
2019-09-16   JYFI - Udbud af Printere og Multifunktionsmaskiner 2019 (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af printere og multifunktionsmaskiner samt reservedele og tilbehør og serviceydelser til Jysk Fællesindkøb, herunder Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive og Viborg Kommuner. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2), krav til de enkelte maskiner (bilag 2.1) og tilbudslisten (bilag 3). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ricoh Danmark A/S
2019-08-27   Indkøb af forsikringer, Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Der ønskes tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre og entrepriseforsikring, - Erhvervs- og produktansvarsforsikring, - Motorkøretøjsforsikring, - Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning, - Kollektiv ulykkesforsikring, plejeanbragte børn, - Rejseforsikring, - Kommunal ledelsesansvarsforsikring, - Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksindbrud, - All risk, kunst. Der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe, dansk filial af AIG Europe... Alm. Brand Forsikring Axa Forsikring, Filial af Axa... Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Gjensidige ForsikringING Protector Forsikring ASA
2019-07-10   JYFI - Udbud på levering af bleer 2019 (Genudbud) (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale om indkøb af bleer til børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til borgere med bevilling efter servicelovens § 112, til Jysk Fællesindkøb, herunder Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg og Skive Kommuner. Udbuddet omfatter ikke levering af bleer til almindelige daginstitutioner. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2, tilbudslisten (bilag 3) og tilbudslisten - Service (bilag 4). Se udbuddet »
2019-05-15   JYFI - Udbud af daginstitutionsmøbler (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af daginstitutionsmøbler til Jysk Fællesindkøb, herunder Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive og Viborg Kommuner. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Uno Uniqa Group A/S
2019-05-01   JYFI - Udbud på levering af bleer (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale om indkøb af bleer til børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til borgere med bevilling efter servicelovens § 112, til Jysk Fællesindkøb, herunder Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg og Skive Kommuner. Udbuddet omfatter ikke levering af bleer til almindelige daginstitutioner. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2, tilbudslisten (bilag 3) og tilbudslisten - Service (bilag 4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Essity Denmark A/S
2019-04-09   Udbud på levering af frokostordning til daginstitutioner i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af frokostordning til de daginstitutioner i Rebild Kommune, som efter afholdt afstemning i april 2019 blandt forældrene har valgt frokostordning i institutionerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fru Hansens Kælder v/ Skolemadsrådgivning ApS
2019-01-18   Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb, herunder Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3). Se udbuddet »
2018-11-15   Indsamling af storskrald samt krantømninger i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Indsamling af storskrald fra ca. 13 000 husstande samt krantømninger af kuber og nedgravede affaldsløsninger i Rebild Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Simested Vognmandsforretning
2018-07-13   Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb herunder Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner under Jysk fællesindkøb. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Creativ Company A/S
2018-06-28   Levering, vedligeholdelse og support af WAN samt internet trunk forbindelser og DDoS beskyttelse (som obligatoriske... (Rebild Kommune)
Rebild Kommune ønsker med dette udbud at vælge leverandør af WAN til kommunens lokaliteter (ca. 75). Der udbydes en kontrakt med lang løbetid. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Global Connect A/S
2018-03-21   Levering af containere til Rebild Kommunes genbrugspladser (Rebild Kommune)
Levering af containere til Rebild Kommunes genbrugspladser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Micodan As
2018-03-19   Udbud på levering af service på mekaniske ventilationsanlæg og centrale udsugningsanlæg til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af serviceeftersyn på mekaniske ventilationsanlæg og centrale udsugningsanlæg samt levering af filtre og remme i forbindelse hermed til Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg og Viborg Kommuner under Jysk fællesindkøb. Tjenesteydelserne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2), tilbudslisten (bilag 3) og generel beskrivelse af ydelserne (bilag 4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S DFI-Gruppen A/S GK Danmark A/S Wicotek Kirkebjerg A/S
2017-10-04   Offentligt udbud af administration af ældreboliger (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører administration af ordregivers ældreboliger, samt administration af tilhørende fælles- og servicearealer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Boligselskabet Nordjylland
2017-08-21   Levering af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. til Favrskov, Mariagerfjord og Rebild Kommuner under Jysk Fællesindkøb samt Tilkøbsydelse Favrskov Kommune Supplerende tilbud, tilkøbsydelse Mariagerfjord Kommune Dansk på jobbet og tilkøbsydelse Rebild Kommune Etablering af aktivering, løntilskud og ordinær beskæftigelse. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og er omfattet af udbudslovens afsnit III og gennemføres i overensstemmelse med reglerne i udbudslovens §§ 186 til 189 (lov nr. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A2B A/S Dansk Flygtningehjælp Integro A/S LærDansk
2017-06-30   Rebild Kommune — Udbud af rengøring 2017 — Prækvalifikation (Rebild Kommune)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Rebild Kommune. Opgaven omfatter rengøring af skoler, daginstitutioner samt kommunale bygninger mv. i Rebild Kommune — beliggende på adresser, der er nærmere specificeret i udbudsmaterialets Bilag E — Oversigt over enheder. Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. Tryk her http://permalink.mercell.com/70953228.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KN Rengøring KN Rengøring I/S
2017-06-12   Levering af tolkeservices til Skive, Norddjurs, Mariagerfjord og Rebild Kommuner under Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Tolkeservices som fremmøde-, telefon- og videotolkning til Skive, Norddjurs, Mariagerfjord og Rebild Kommuner under Jysk Fællesindkøb. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav, produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (Bilag 3) og kravspecifikationen (Bilag 2) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Det forventede årlige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice Tolkecentret Traw
2017-03-14   Udbud af vedligeholdelse af offentlige vandløb i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Rebild Kommunes er forpligtet til at vedligeholde og administrere de offentlige vandløb. Som et led i denne forpligtelse, udbydes vandløbenes vedligeholdelse. Opgaven omfatter den årlige beskæring af grøde og kantvegetation i de i tilbudslisten anførte offentlige vandløb. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark Laursen Group A/S Sloths Naturpleje ApS
2016-10-03   Udbud af levering af parykker, toupeer og påsat hår (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af parykker, toupeer og påsat hår til Jysk Fællesindkøb. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ebsen Parykker Toftild Alternativt Hår ApS
2016-10-03   Indsamling af papir m.v. i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Indsamling af papir og andre genanvendelige materialer ved husstande i Rebild Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2016-07-05   Levering af containere og komprimatorer til Rebild Kommunes genbrugspladser (Rebild Kommune)
Levering af 1: åbne og lukkede containere og 2: komprimatorer til Rebild Kommunes genbrugspladser. Der kan gives bud på en eller begge delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Geostad Aps Micodan A/S
2016-07-02   Offentligt udbud af operationel leasing af elbiler til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Den udbudte rammeaftale omfatter operationel leasing af elbiler, samt option på serviceaftale for elbilerne. Se udbuddet »
2016-05-25   Indsamling af dagrenovation i Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Indsamling af dagrenovation ved husstande i Rebild Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RenoNorden A/S
2016-02-01   Jysk Fællesindkøb — Offentligt udbud af gadefejning og tømning af vejbrønde (Rebild Kommune)
Udbuddet omfatter maskinel fejning af befæstede vejarealer, gågader, stier og pladser hos ordregiver. Udbuddet omfatter derudover tømning af vejbrønde for ordregiver. Kontrakten løber i 4 år med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dan Sweep A/S Leif M. Jensen A/S NCC Roads A/S NKI Kloak-og Industriservice A/S
2016-01-25   Jysk Fællesindkøb — Offentligt udbud af gadefejning og tømning af vejbrønde (Rebild Kommune)
Udbuddet omfatter maskinel fejning af befæstede vejarealer, gågader, stier og pladser hos ordregiver. Udbuddet omfatter derudover tømning af vejbrønde for ordregiver. Kontrakten løber i 4 år med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse. Se udbuddet »
2015-12-22   Transport af affald (Rebild Kommune)
Tjenesteydelsen omfatter tømning af containere og transport af affald fra tre genbrugspladser i Rebild Kommune. Se udbuddet »
2015-10-30   Udbud af operationel leasing af personbiler til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører operationel leasing af personbiler til kommunerne i Jysk Fællesindkøb. Følgende kommuner i Jysk Fællesindkøb deltager i udbuddet: Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune, Skive Kommune og Syddjurs Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fritz Dahl Pedersen Biler ApS Hanherred & Himmerland Biler A/S Konsortie Toyota Mariager ved Lihn & Boi A/S M.J. Autoservice Hadsund A/S Uggerhøj A/S
2015-10-01   Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune (Rebild Kommune)
Rebild Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Ifølge planen skal der ske udskiftning af nødkaldssystemer på 7 af kommunens 10 plejecentre i løbet af rammeaftalens første år. Rammeaftalen skal derudover kunne anvendes af alle kommunens plejecentre efter behov. Omfattet af løsningen er såvel alarmcentraler, sendere og DECT-udstyr. Det er leverandørens ansvar at sikre, at alle dele af systemet er korrekt tilsluttet og at alle leverede dele er kompatible samt at de er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tunstall A/S
2015-09-10   Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum (Rebild Kommune)
Den tekniske løsning omfatter afhentning af ca. 3 000 tons forbrændingsslagge, der er indbygget i voldanlægget på ejendommen Smidievej 22, 9574 Bælum. Slaggen køres til et miljøgodkendt projekt, en miljøgodkendt plads eller et miljøgodkendt deponi eller slaggen køres til et miljøgodkendt modtagested. Opgaven udbydes som samlet entreprise (3 000 tons) eller 3 delentrepriser (hver 1 000 tons). Såfremt Tilbudsgiver vælger at give pris på den samlede entreprise (A), skal Tilbudsgiver også give pris på alle 3 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2015-08-14   Transport af affald (Rebild Kommune)
Tjenesteydelsen omfatter tømning af containere og transport af affald fra 3 genbrugspladser i Rebild Kommune. Se udbuddet »
2015-07-03   Udbud af vintertjeneste (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører præventiv glatførebekæmpelse og snerydning på landet med lastbil, glatførebekæmpelse efter konstateret glatføre og snerydning på landet med lastbil, snerydning på landet med lastbil, snerydning i byområde med traktorer og snerydning med traktor på landet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ferslev-Skørping Entreprenør A/S Glerup Container Service John Christensen Jørgen Andersen Øster Hornum Vognmandsforretning René Mikkelsen Stenild Vognmandsforretning I/S Vognmand Erik Duus
2015-07-02   Behandling af dagrenovation (Rebild Kommune)
Forbrænding af usorteret dagrenovation indsamlet i dele af Rebild Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aars Fjernvarme a.m.b.a.
2015-04-30   Jysk Fællesindkøb EU-udbud på levering af bleer (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af bleer til Jysk Fællesindkøb, herunder levering af bleer til voksne og børn, herunder primært borgere med bevilling efter servicelovens § 112, samt og levering til depoter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SCA Hygiene Products A/S
2014-07-09   Levering af betonvarer til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af betonvarer til Jysk Fællesindkøb, herunder betonkantsten, fortovsfliser og belægningssten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Thisted Fjerritslev Cementvarfabrik A/S
2014-05-21   Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsesmaterialer til kommunerne i Jysk Fællesindkøb. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Creativ Company Creativ Company A/S
2014-04-28   Levering af betonvarer til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører levering af betonvarer til Jysk Fællesindkøb, herunder betonkantsten, fortovsfliser og belægningssten. Se udbuddet »
2014-02-20   Rebild Kommune — udbud af forsikringsaftaler (Rebild Kommune)
Rebild Kommune ønsker med virkning fra den 1.1.2015 at indgå en eller flere forsikringskontrakter inden for følgende områder: a. Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring b. Erhvervs- og produktansvarsforsikring c. Motorkøretøjsforsikring d. Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alm. Brand If Forsikring Protector Forsikring Topdanmark
2013-09-13   Udbud af operationel leasing af personbiler til Jysk Fællesindkøb (Rebild Kommune)
Udbuddet vedrører operationel leasing af personbiler til kommunerne i Jysk Fællesindkøb. Følgende kommuner i Jysk Fællesindkøb deltager i udbuddet: Favrskov Kommune, Rebild Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune og Syddjurs Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fritz Dahl Biler ApS Konsortiet Toyota Rebild