Indkøb: Nordjyllandsværket A/S

19 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Nordjyllandsværket A/S

2023-09-02   Havvandsvarmepumpe, Aalborg Forsyning, Bygnings- og anlægsentreprise (Nordjyllandsværket A/S)
Udbuddet omhandler totalentreprise for ny havvandsvarmepumpebygning for havvandsvarmepumpeanlæg i Norbis Park, Aalborg. Se nærmere beskrivelse af udbuddet under pkt. II.2.4). Se udbuddet »
2023-08-28   Levering af Teknisk Ammoniak (Nordjyllandsværket A/S)
Aalborg Forsyning ved Nordjyllandsværket A/S udbyder en rammeaftale om levering af teknisk ammoniak til brug for værkets røgrensning. Udbuddet af nærværende Rammeaftale gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 45. For opgørelse af rammeaftalens værdi henvises til punkt II.2.14). Der gøres opmærksom på, at Ordregiver IKKE har aftagerpligt på rammeaftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Yara Danmark A/S
2023-02-13   Sea Water Heat Pump System (Nordjyllandsværket A/S)
Aalborg Forsyning is putting out for tender a contract regarding delivery of a seawater heat pump and technical installations, including a 5-year service agreement. The tender procedure is carried out as a negotiated procedure with prior call for competition according to section 47 of the Utility Directive (2014/25/EU). Aalborg Forsyning is aiming at a short tendering period with a written negotiation phase or no negotiation at all, meaning that Aalborg Forsyning reserves the right to award the contract … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MAN Energy Solutions Switzerland Ltd.
2023-01-20   Seawater heat pump, Aalborg Forsyning Lot 1 – Heat pump and technical installations (Nordjyllandsværket A/S)
Aalborg Forsyning is putting out for tender a contract regarding delivery of a seawater heat pump and technical installations, including a 5-year service agreement. The tender procedure is carried out as a negotiated procedure with prior call for competition according to section 47 of the Utility Directive (2014/25/EU). Aalborg Forsyning is aiming at a short tendering period with a written negotiation phase or no negotiation at all, meaning that Aalborg Forsyning reserves the right to award the contract … Se udbuddet »
2022-11-18   FIDIC Engineer i forbindelse med Projektet ”Sea water heat pump – lot 1 Heat pump and technical installations” (Nordjyllandsværket A/S)
I forbindelse med det igangværence projekt: ”Sea water heat pump – lot 1 Heat pump and technical installations”, skal Nordjyllandsværket A/S udpege en ”Engineer”, som skal tilknyttes til byggeriet. Nærværende udbud drejer som om opgaven som "Engineer" i henhold til den indgåede ”FIDIC 2017 Yellow Book”. Nordjyllandsværket A/S bliver en aktiv bygherre igennem hele projektet. Se udbuddet »
2022-11-10   150 MW Electrical Boilers at Norbis Park (Nordjyllandsværket A/S)
This procurement procedure concerns the award of a contract regarding delivery and installation of a 150 MW Electrical Boiler Plant and distribution manifold used for District Heating. The procurement procedure is carried out as a negotiated procedure with prior call for competition according to section 47 of the Utility Directive (2014/25/EU). See section 3.5 in the Tender Conditions for additional information about how negotiations will be conducted. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Inopower A/S
2022-10-18   TOTALENTREPRISE - ELKEDELBYGNING OG BYGNINGER FOR 10 KV OG 60 KV KOBLINGSANLÆG INKL. TRANSFORMERGÅRDE I NORBIS PARK (Nordjyllandsværket A/S)
Aalborg Forsyning udbyder i totalentreprise opførelse af elkedelbygning og bygninger for 10Kv og 60Kv koblingsanlæg inkl. transformergårde i Norbis Park. Udbuddet af nærværende bygningsentreprise gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HP Byg A/S
2022-04-08   Major overhaul of HP/IPO turbine (Nordjyllandsværket A/S)
This procurement procedure concerns the award of a Contract regarding the execution of a major overhaul of the 410 MW Alsthom GEC HP-IP0 steam turbine at Nordjyllandsværket uni 3 (NJV3) in 2023. The execution and the award of the Contract require Tenderers, who are able to complete a major overhaul of the turbine, including the following main Scope of Supply: - Major overhaul of the HP-IP0 turbine - Commissioning of the unit, including vibration measurements and verification tests, and - Supply of new … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fortum Sverige AB TGS Sweden AB
2022-03-07   Nordbus Par - El-distributionsanlæg - Udbud med forhandling (Nordjyllandsværket A/S)
Totalentreprisen omhandler levering af transformatorer, 60 kV åbent koblingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg, kabelanlæg, lavspændingsanlæg og SRO-anlæg for etablering af ny 150 kV net-tilsluttet distributionsanlæg til forsyning af El-kedler, varmepumpe med mere på Nordjyllandsværket. Totalentreprisen fordrer især kompetencer med levering, projektering og produktion af høj- og mellemspændingsanlæg. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Siemens Energy A/S
2022-02-14   Seawater heat pump, Aalborg Forsyning Lot 1 – Heat pump and technical installations (Nordjyllandsværket A/S)
Aalborg Forsyning is putting out for tender a contract regarding delivery of a seawater heat pump and technical installations, including a 5-year service agreement. The tender procedure is carried out as a negotiated procedure with prior call for competition according to section 47 of the Utility Directive (2014/25/EU). It is expected that one round of negotiations will be held. However, Aalborg Forsyning reserves the right to hold an additional negotiation round if this proves necessary or convenient. … Se udbuddet »
2021-09-03   Genudbud af rammeaftale for levering af teknisk ammoniak (Nordjyllandsværket A/S)
Aalborg Forsyning ved Nordjyllandsværket A/S udbyder en 3-årig rammeaftale om levering af teknisk ammoniak til brug for værkets røgrensning. Se udbuddet »
2021-08-06   Rammeaftale om levering af teknisk ammoniak (Nordjyllandsværket A/S)
Aalborg Forsyning ved Nordjyllandsværket A/S udbyder en 3-årig rammeaftale om levering af teknisk ammoniak til brug for værkets røgrensning. Se udbuddet »
2020-05-20   Major Overhaul of HP-IP0 Turbine (Nordjyllandsværket A/S)
This procurement procedure concerns the award of a contract regarding the execution of a major overhaul of the 410 MW Alsthom GEC HP-IP0 steam turbine at Nordjyllandsværket uni 3 (NJV3) in 2021. The execution and the award of the contract require tenderers, who are able to complete a major overhaul of the turbine, including the following main scope of supply: — major overhaul of the HP-IP0 turbine, — commissioning of the unit, including vibration measurements and verification tests, and — supply of new … Se udbuddet »
2020-04-03   Major Overhaul of HP-IP0 Turbine (Nordjyllandsværket A/S)
This procurement procedure concerns the award of a contract regarding the execution of a major overhaul of the 410 MW Alsthom GEC HP-IP0 steam turbine at Nordjyllandsværket uni 3 (NJV3) in 2021. The execution and the award of the contract require tenderers, who are able to complete a major overhaul of the turbine, including the following main scope of supply: — major overhaul of the HP-IP0 turbine; — commissioning of the unit, including vibration measurements and verification tests; and — supply of new … Se udbuddet »
2019-11-04   Nedrivning af blok 1 og 2 (Nordjyllandsværket A/S)
Udbuddet vedrører nedrivning, bortskaffelse og sanering af de arealer, hvor Blok 1 og Blok 2 i dag er opført. Området skal reetableres i forhold til kravspecifikationen. Dertil kommer en option på fjernelse af de 2 øverste etager på en sidebygning til blok 1. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: P. Olesen & Sønner A/S
2019-08-15   Udbud af Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning (Nordjyllandsværket A/S)
Som led i - og med henblik på at fremme - Aalborg Forsynings grønne omstilling, ønsker Aalborg Forsyning at udvide anvendelsen af geotermisk varme til brug for fjernvarmeproduktion og -forsyning. Som en del af Aalborg Forsyning udbyder Nordjyllandsværket A/S derfor opførelsen af et geotermisk anlæg på ca. 10 anlæg af 10 MW med en samlet kapacitet på ca. 100 MW. Ordregiver har valgt at udbyde projektet som en konkurrencepræget dialog, da den tidligere markedsdialog har vist, at en tættere dialog med … Se udbuddet »
2019-05-07   Major overhaul of HP - IP0 turbine (Nordjyllandsværket A/S)
This tender procedure concerns the award of a Contract regarding the execution of major overhaul of the Alsthom GEC HP-IP0 steam turbine at Nordjyllandsværket unit 3 (NJV3) in 2020. The execution and the award of the contract requires Tenderers who is able to complete a major overhaul of a GEC ALSTOM HP/IP0 turbine. Scope: — Major overhaul of the HP/IP0 turbine including inspection of crossover pipes, — Commissioning of the unit including vibration measurements and verification tests, — Refurbishment / … Se udbuddet »
2017-10-02   Absorber Overhaul 2018 — Nordjyllandsværket (Nordjyllandsværket A/S)
The work consists of the removal of the existing surface treatment consisting of rubber lining and the application of a new surface treatment in a flue gas absorber. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gardit A/S
2017-06-02   Nedrivning og miljøsanering af SNOX-anlæg (Nordjyllandsværket A/S)
Entreprisen omfatter alle arbejder og leverancer samt biydelser, der er nødvendige for fuldstændig miljøsanering og nedrivning af SNOX-anlæg på Nordjyllandsværket, som beskrevet i udbudsmaterialet. Se udbuddet »