Indkøb: Lægemiddelstyrelsen

13 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Lægemiddelstyrelsen

2023-05-04   Udbud af kontrakt om lagerhold af visse lægemidler (Lægemiddelstyrelsen)
Der udbydes en kontrakt om lagerhold af udvalgte meget kritiske lægemidler med henblik på at imødegå forsyningsvanskeligheder i Danmark. Se udbuddet »
2022-07-13   KONTRAKT VEDRØRENDE OPBEVARING AF PAPIRARKIVALIER PÅ FJERNARKIV (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen udbyder en kontrakt om overtagelse af arkiv fra den nuværende leverandør beliggende på Stamholmen 165, 2650 Hvidovre, samt efterfølgende klargøring og opbevaring af arkivalierne på leverandørens arkiv i hele kontraktens løbetid. Arkivet omfatter ca. 2.446 paller primært bestående af papirarkivalier i kartoner. Leverandøren skal yderligere i et begrænset omfang forestå fremfindinger og transport af arkivalier til ordregiver, samt modtage tilgange af nye arkivalier til arkivet. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fjernarkiv Danmark ApS
2022-05-04   Applikationsvedligehold på standardplatforme (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsens forretningsapplikationer er bl.a. udviklet på en række standardsoftwareplatforme, som f.eks. MS Dynamics, Sitecore og Java. Lægemiddelstyrelsen ønsker nu at udbyde en rammekontrakt med én leverandør vedr. vedligehold og udvikling på disse platforme. Formålet med at indgå en rammeaftale med en leverandør er at minimere de løbende transaktionsomkostninger og give leverandøren mulighed for at opbygge et indgående kendskab til applikationerne, for dermed bedre at kunne løse opgaverne i … Se udbuddet »
2019-09-12   Opbevaring af papirarkivalier på fjernarkiv (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed udbyder hermed en kontrakt på opbevaring af arkivalier på fjernarkiv for de næste 5 år. Det drejer sig primært om papirarkivalier i kartoner og vi lægger stor vægt på sikkerheden og kvaliteten hos vores kommende leverandør. Statens Seruminstitut deltager også med en option på at tilslutte sig udbuddet. Se udbuddet »
2019-08-13   Opbevaring af arkivalier på fjernarkiv (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed udbyder hermed en kontrakt på opbevaring af arkivalier på fjernarkiv for de næste 5 år. Det drejer sig primært om papirarkivalier i kartoner og vi lægger stor vægt på sikkerheden og kvaliteten hos vores kommende leverandør. Statens Seruminstitut deltager også med en option på at tilslutte sig udbuddet. Se udbuddet »
2018-02-20   Udvikling og Vedligehold på Standardplatform (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen ønsker at anskaffe sig en standardplatform til at udvikle meget af sin fremtidige forretning på, f.s.v.a. registre og regelmotorer. Formålet med Kontrakten er at tillade Lægemiddelstyrelsen at samle bl.a. sit lægemiddelregister og andre tilsvarende services på en standardiseret platform og dermed opnå en bedre totaløkonomi samt større fleksibilitet i forbindelse med ændringer og tilføjelser. På længere sigt er det også hensigten at bygge så mange som muligt af Lægemiddelstyrelsens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S
2017-12-22   Udvikling og vedligehold på standardplatform (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen ønsker at anskaffe sig en standardplatform til at udvikle meget af sin fremtidige forretning på, f.s.v.a. registre og regelmotorer. Formålet med Kontrakten er at tillade Lægemiddelstyrelsen at samle bl.a. sit lægemiddelregister og andre tilsvarende services på en standardiseret plaform og dermed opnå en bedre totaløkonomi samt større fleksibilitet i forbindelse med ændringer og tilføjelser. På længere sigt er det også hensigten at bygge så mange som muligt af Lægemiddelstyrelsens … Se udbuddet »
2017-10-25   Upgrade to GC-FID-MS with headspace and liquid autosampler (Lægemiddelstyrelsen)
The Chemical Laboratory at the Danish Medicines Agency intends to invest in a gas chromatograph with two injection ports and two detectors; flame ionization detector (FID) and mass spectrometrometer (MS). Furthermore, the instrument must have both a headspace autosampler and a liquid sampler installed. This investment will expand the competencies of the laboratory and improve the abilities to analyse medicinal products specifically for determination of residual solvents content and performance of … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Agilent
2017-05-17   Rammekontrakt om Applikationsvedligehold hos Lægemiddelstyrelsen (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen udbyder en rammekontrakt som dækker vedligehold og videreudvikling af applikationer hos Lægemiddelstyrelsen, Formålet er at sikre Lægemiddelstyrelsen mulighed for at forsøge at forfølge en single sourcing strategi indenfor applikationsvedligehold og dermed opnå en bedre totaløkonomi indenfor samme. Det er Lægemiddelstyrelsens hensigt at etablere et nært samarbejde med den kommende leverandør om at løse opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Der er tale om en portefølje af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2011-12-22   Kvalitetssikring af data i Sentinel (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen driver en database over bivirkninger ved lægemidler kaldet Sentinel. I forbindelse med et ønske om at give offentligheden adgang til Sentinel, er det nødvendigt at datakvaliteten er tilstrækkeligt god. Lægemiddelstyrelsen ønsker derfor, at en ekstern leverandør gennemgår Sentianel med henblik på at kvalitetssikring og fejlretning. Se udbuddet »
2011-10-17   Rammeaftale vedr. vikarbureauydelser (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udbyder en rammeaftale for vikarbureauydelser indenfor personalekategorierne kontorfunktionærer, receptionister, indskanningsmedarbejdere samt løn- og regnskabsmedarbejdere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danvikar A/S Hartmanns A/S Randstad A/S
2011-09-26   Rammeaftale vedr. vikarbureauydelser (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udbyder en rammeaftale for vikarbureauydelser indenfor personalekategorierne kontorfunktionærer, receptionister, indskanningsmedarbejdere samt løn- og regnskabsmedarbejdere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danvikar A/S Hartmanns A/S Randstad A/S
2011-01-25   Drift af Lægemiddelstyrelsens it-systemer (Lægemiddelstyrelsen)
Lægemiddelstyrelsen udbyder drift af visse af styrelsens IT-systemer. For hovedparten af systemerne skal driftsydelserne også omfatte tilvejebringelse og opretholdelse af teknisk infrastruktur (enkelte servere og infrastruktur, der er fysisk placeret i Lægemiddelstyrelsen, er som udgangspunkt undtaget herfra). Den fremtidige leverandør skal desuden have driftsansvar for arbejdsstationer, men ikke levere dem. I udbuddet indgår support af styrelsens interne brugere via service-desk samt on-site support, … Se udbuddet »