2023-10-03   Lovpligtig energimærkning (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører udførelsen af Lovpligtig energimærkning for 14 medlemsskoler i Indkøbsfællesskabet IFIRS. Kontrakten forventes at træde i kraft den 01.02.2024 og løber indtil den 31.01.2028. Kontraktens samlede forventede antal kvadratmeter er 571.395. Levering af de anførte ydelser vil ske på grundlag af kontrakten, der er vedlagt som Bilag 2 - Udkast til kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelsen af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Domutech A/S
2023-08-15   Renovationsydelser (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af renovationsydelser på erhvervsaffald og husholdningslignende affald (dagrenovation), herunder opstilling, vedligeholdelse, reparation og afhentning af indsamlingsmateriel ved opstart såvel som ved kontraktudløb, indsamling og transport af affald til enten genanvendelse eller til bortskaffelse ved forbrænding eller deponi. Udbuddet omfatter desuden diverse ydelser samt leje og midlertidig opsætning af indsamlingsmateriel til genanvendelige fraktioner i op til 3 mdr. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: City Container Fyn A/S Marius Pedersen A/S
2023-08-11   Vinduespolering (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indvendig og udvendig pudsning og polering af vinduer til 15 medlemsskoler i Indkøbsfællesskabet IFIRS. Aftalen er fordelt på 9 delaftaler. Kontrakten forventes at træde i kraft den 01.12.2023 og løber indtil den 30.11.2029. Kontrakten er uopsigelig i kontraktperiodens første to år. Derefter kan den opsiges skriftligt af Ordregiver med et varsel på 4 måneder ved udgangen af en måned. Kontrakten er i alle år uopsigelig for Kontrakthaver. Den samlede indkøbsmængde forventes for en 6-årig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersen's Rengøring A/S Erhvervspolereren ApS MTM Service A/S Rationel Vinduespolering A/S
2023-06-03   Autoreservedele - genudbud (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet omfatter levering af indkøb og levering af autoreservedele til personbiler til ni af IFIRS' medlemsskoler, som alle udbyder erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker (efter Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker): - Campus Bornholm - EUC Sjælland - HANSENBERG - Roskilde Tekniske Skole - Syddansk Erhvervsskole - UddannelsesCenter Holstebro - UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern - Zealand Business College - Aarhus Tech Rammeaftalen forventes at træde i kraft den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FTZ Autodele & Værktøj A/S
2023-05-22   Høring - Autoreservedele (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Høring af udbudsmaterialet forventes at omfatte levering af indkøb og levering af autoreservedele til personbiler til ni af IFIRS ' medlemsskoler: IFIRS hører meget gerne jeres kommentarer enten via kommunikationsfunktionen eller på mail til mrha@ifirs.dk Henvis meget gerne til dokument, side/afsnit. Se udbuddet »
2023-05-22   Høring renovationsydelser (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Det udsendes høringsmateriale på renovationsydelser, hvor vi ønsker kommentarer til materialet. I er altid velkommen til at kontakte mig, men vi ser gerne, at I benytter kommunikationsfanen i Mercell. I må meget gerne henvise til dokument og afsnit/sidetal. Se udbuddet »
2023-04-19   Udbud af byggematerialer til undervisning (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af byggematerialer, hovedsageligt til undervisningen indenfor tømrer- og mureruddannelserne til Ordregiver. Beskrivelse af de udbudte produkter og produktkategorier, herunder de krav produkterne og produktkategorierne skal opfylde, fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 8 og Bilag 3a-g samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Levering vil ske på grundlag af rammeaftalen (Bilag 2). Denne fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BYGGELAND A/S Øbro Træ A/S STARK Danmark A/S
2023-04-17   Stål i hele længder (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af stål i hele længder, som omfatter de materialer, som bruges i Ordregivers uddannelser. AMU Fyn AMU SYD Campus Bornholm College 360 EUC Sjælland Gråsten Landbrugsskole HANSENBERG Learnmark NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN Roskilde Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole TEC - Technical Education Copenhagen UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sanistål A/S
2023-01-26   IT-hardware - genudbud (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af stationære og bærbare computere samt skærme og tilbehør, som fremgår af Bilag 3 Tilbudslisten. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til afsnit 8 Kravspecifikation og Bilag 3 Tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Levering af de anførte produkter vil ske på grundlag af kontrakten, der er vedlagt som Bilag 2 Udkast til aftale. Kontrakten fastlægger de … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Comm2IG A/S
2022-12-13   Udbud af lastbiler til undervisning til AMU Fyn (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af lastbiler til AMU Fyn. Bilerne skal bruges til undervisning på køreteknisk anlæg. Der ønskes tilbud på 8 forvogne, 3 sættevognstrækkere samt 2 påhængsvogne. Levering skal senest finde sted 1. januar 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Autohuset Vestergaard A/S
2022-12-11   IT-hardware (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af stationære og bærbare computere samt skærme og tilbehør, som fremgår af Bilag 3 Tilbudslisten. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til afsnit 8 Kravspecifikation og Bilag 3 Tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Levering af de anførte produkter vil ske på grundlag af kontrakten, der er vedlagt som Bilag 2 Udkast til aftale. Kontrakten fastlægger de … Se udbuddet »
2022-10-16   Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet omfatter levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til fire af IFIRS' medlemsskoler: EUC Lillebælt HANSENBERG NEXT Uddannelse København Syddansk Erhvervsskole Aftalen forventes at træde i kraft den 01.04.2023 og løber indtil den 31.03.2025 hvorefter Ordregiver kan forlænge aftalen med 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Carl Ras A/S
2022-10-11   Autoreservedele (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet omfatter levering af indkøb og levering af autoreservedele til personbiler til ni af IFIRS' medlemsskoler: - Campus Bornholm - EUC Sjælland - HANSENBERG - Roskilde Tekniske Skole - Syddansk Erhvervsskole - UddannelsesCenter Holstebro - UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern - Zealand Business College - Aarhus Tech Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 01.01.2023 og løber indtil den 31.12.2024 hvorefter Ordregiver kan forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder. Rammeaftalens maksimale løbetid er … Se udbuddet »
2022-08-24   Udbud af opskåret stål (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af opskåret stål, som omfatter de materialer, som bruges i Ordregivers uddannelse af smede og svejsere. Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet: - AMU Fyn - AMU Syd - Campus Bornholm - College 360 - EUC Sjælland - HANSENBERG - Learnmark - Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier - Syddansk Erhvervsskole - UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brdr. Christensens Eftf. Horsens A/S
2022-05-20   VVS-artikler - genudbud (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af VVS-artikler til undervisningsbrug til Ordregiver. Udbuddet vedrører også indkøb og levering af VVS-artikler til Facility/Bygningstjenesten (skolens egne tekniske installationer) på Syddansk Erhvervsskole og EUC Sjælland. Undtaget fra udbuddet er værktøj og konkret VVS-arbejde, da dette er omfattet af andre aftaler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
2022-05-20   Udbud af el-artikler (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-artikler. Alle produkter skal opfylde gældende lovgivning, herunder CE-mærkning. El-arbejde udført af ekstern el-installatør er ikke omfattet af aftalen. Undtaget fra udbuddet er værktøj, da dette er omfattet af anden aftale. Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud, jf. udbudslovens § 45. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktkategorier, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til afsnit 8 Kravspecifikation og Bilag 3 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brødrene A & O Johansen A/S
2022-05-06   Udbud af levering af værktøj - Genudbud (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af værktøj til Ordregiver. herunder pakket lærlingesæt. Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud, jf. udbudslovens §, 45. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Carl Ras A/S
2022-04-25   Vagtydelser (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb af vagtydelser til syv af IFIRS’ medlemsskoler. Tilbudsgiver skal tilbyde vagtydelser inden for følgende 8 ydelseskategorier: - Alarmpatruljekørsel, - Indvendig og udvendig vagtrundering Derudover omfatter udbuddet også disse ydelser efter behov - Afventning på håndværker, - Skadesservice m.m. udover 30 min - Kørende tilsyn - Låseservice for elever, som har lukket sig ude - Eventvagt - Ekstra rundering/lukning, - Indvendig rundering i dagtimerne Udbuddet gennemføres som et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2022-04-25   Vedligehold af grønne områder (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb af vedligeholdelse af grønne områder til tre af IFIRS' medlemsskoler. Ordregiver ønsker tilbud på vedligehold af grønne områder og vintertjeneste for skolerne, Opgaverne består i gartnerisk drift og vedligeholdelse af grønne områder og andre udenomsarealer samt snerydning og glatførebekæmpelse. Opgaven omfatter pleje af følgende elementer: græs, blomster, buske, hæk/pur, træer, hegn og krat, belægninger, udstyr og renholdelse af arealerne, anlæg og vedligehold af 'Vild med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S Tolstrup A/S
2022-03-01   VVS-artikler (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af VVS-artikler til undervisningsbrug til Ordregiver. Udbuddet vedrører også indkøb og levering af VVS-artikler til Facility/Bygningstjenesten (skolens egne tekniske installationer) på Syddansk Erhvervsskole og EUC Sjælland. Undtaget fra udbuddet er værktøj og konkret VVS-arbejde, da dette er omfattet af andre aftaler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal … Se udbuddet »
2022-02-25   Ventilationsservice og mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Indkøbsfællesskabet IFIRS udbyder udførelse af Ventilationsservice og mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder på vegne af Syddansk Erhvervsskole (herefter kaldet Ordregiver). Udbuddet vedrører udførelse af hovedeftersyn på de i Bilag 5 angivne ventilationsanlæg, samt udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder for under kr. 5.000,00 pr. opgave på disse anlæg. Ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder for over kr. 5.000,00 er Ordregiver berettiget til at indhente tilbud fra andre … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GK Danmark A/S
2021-12-21   Udbud af Levering af værktøj (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af værktøj til Ordregiver. herunder pakket lærlingesæt. Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud, jf. udbudslovens §, 45. Se udbuddet »
2021-10-19   Vask, leje og levering af arbejdsbeklædning og/eller linned (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører vask, leje og levering af arbejdsbeklædning og/eller linned til Ordregiver. Arbejdsbeklædningen og/eller linnedet skal anvendes på Ordregivers adresser og afdelinger på blandt andet køkkener, skolehjem, konferencefaciliteter m.m. Udbuddet omfatter blandt andet vask, leje og levering af følgende produkter/ydelser: - Benklæder - Forklæder - Kokkejakker - Skjorter - Termotøj - T-shirts - Sengelinned - Badekåber - Duge, klude, servietter og viskestykker - Håndklæder Udbuddet gennemføres som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-10-18   Bustransport for 3 IFIRS medlemsskoler (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører persontransport til elever og personale i forbindelse med udflugter, virksomhedsbesøg, rusture mv. i Danmark. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: - Delaftale 1: Syddansk Erhvervsskole - Delaftale 2: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Delaftaler 3: VIA University College Den samlede indkøbsmængde forventes for en 1-årig periode at udgøre i alt kr. 1.750.000 fordelt på de tre delaftaler således Skole Estimeret årligt forbrug Syddansk Erhvervsskole 725.000 kr. UCL … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjert Busser ApS
2021-09-18   Infoskærme - prækvalifikation (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af software og hardware til infoskærmsløsninger til Ordregiver. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til reglerne i udbudslovens §§ 58 - 60. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til afsnit 9 - Kravspecifikation og Bilag 3 - Tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Tryk her https://permalink.mercell.com/161356210.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DNP DENMARK A/S
2021-09-13   Drikkevand med logo (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af drikkevand med logo i flasker á 30 cl og 50 cl til 17 medlemsskoler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. Bilag 3 - Tilbudslisten indeholder en nærmere beskrivelse af de udbudte produkter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Multiline A/S
2021-05-10   Fersk kød - mad til mennesker (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af fersk kød til mad til mennesker uddannelsen. Der er således tale om fersk kød til undervisningsbrug. På uddannelsen mad til mennesker arbejder eleverne professionelt med fødevarer. Ordregiver udbyder produkter inden for følgende kategorier: — Oksekød og kalvekød i store udskæringer — Svin i hele og halve kroppe samt store udskæringer — Detailopskåret kød. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2021-03-26   Kantinedrift Zealand - Sjællands Erhvervsakademi (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbud af kantinedrift for Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde, Næstved og Køge. I Roskilde er kantinen indrettet til at kunne producere 2 000 daglige måltider og har 200 siddepladser. Der kan ved inddragelse af omkringliggende lokaler udvides til 500-600 siddepladser. I Køge er kantinen indrettet til at kunne producere 1 000 daglige måltider og har 150 siddepladser. I Næstved er kantinen indrettet til at kunne producere 800 daglige måltider og har 45 siddepladser. Ordregiver yder et direkte … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: The Cantina ApS
2021-03-12   Øvelseshoveder til frisøruddannelsen (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af øvelseshoveder til frisøruddannelsen til ordregiver. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. Undtaget fra udbuddet er konkurrencehoveder og holdere til hoveder. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til bilag 3 - tilbudslisten_øvelseshoveder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HAIR AND BODY CARE NORDIC ApS
2021-03-12   Undervisningsmaterialer til frisøruddannelsen (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af undervisningsmaterialer til frisøruddannelsen, afholdelse af uddannelse og kurser, ombytning af varelagre samt levering og opsætning af materiel til ordregiver. Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud, jf. udbudslovens § 45. Ordregiver udbyder produkter inden for følgende kategorier: styling-produkter, hårfarve, permanent og hårpleje. Undtaget fra udbuddet er grøn hårfarve, konkurrencehoveder, øvelseshoveder, kosmetik, afrens til afblegningsprodukter, produkter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: L'ORÉAL DANMARK A/S
2021-03-11   IFIRS - udbud af rengøring 2021 - prækvalifikation (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af IFIRS Indkøbsfællesskabet. Leverandørerne bedes sætte sig grundigt ind i stamoplysningerne i Bilag B. Bemærk at udvalgte delaftaler ønsker optionspris på vinduespolering. Opgaven omfatter rengøring på 9 uddannelsesinstitutioner under IFIRS, jf. bilag F (oversigt) — CELF: 4 adresser i Nykøbing F., Nakskov og Maribo — Erhvervsakademi MidtVest: 2 adresser i Herning og Holstebro — Erhvervsakademi SydVest: 1 adresse i Esbjerg — … Se udbuddet »
2021-03-04   Måtteservice (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb af vask og udskiftning af måtter i forskellige størrelser og kvalitet til ordregiver. Udskiftningen af måtter kan variere i frekvens fra lokation til lokation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-01-15   Træpiller (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører levering af træpiller til biobrændsel til 2 medlemsskoler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SJS Pellets A/S
2020-12-01   Udbud af læskedrikke (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af læskedrikke - herunder øl, cider og energidrikke til 34 af IFIRS medlemsskoler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Royal Unibrew A/S
2020-11-20   Planteservice (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb, levering samt vedligehold af indendørs planter, herunder eventuelt leje af planter til ordregiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jydsk Planteservice A/S
2020-09-30   Tekniske luftarter (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af tekniske luftarter til 12 medlemsskoler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. Udbuddet omfatter blandt andet følgende gasser: — Acetylen — Argon — Blandgas Argon — Formier — Helium — Hydrogen — Nitrogen — Oxygen — Syntetisk luft. Bilag 3 - Tilbudslisten indeholder en nærmere beskrivelse af de tekniske gasser, der udbydes. Service er ikke omfattet af udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Air Liquide Danmark A/S
2020-09-11   Konfekture (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15.12.2015). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sügro A/S
2020-06-19   CNC-styret fræsningsmaskiner - SDE (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Ordregiver ønsker tilbud på 5 stk. CNC-fræsningsmaskiner samt tilhørende uddannelse og løbende service. CNC-fræsningsmaskinerne skal leveres til Syddansk Erhvervsskole. Levering skal ske senest den 15. januar 2021. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DMG MORI Denmark ApS
2020-06-02   Frugt og grønt - Herningsholm (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbud vedrørende rammeaftale af indkøb og levering af frugt og grønt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2020-03-20   Træ og bygningskomplementerende produkter - NEXT Uddannelse København (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Ordregiver ønsker tilbud på træ og bygningskomplementerende produkter til brug for ordregivers undervisning herunder tømreruddannelsen, og til skolernes eget brug. Udbuddet omfatter ikke værktøj til brug for uddannelsen af tømrer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Øbro Træ A/S
2020-02-05   Revisionsydelser - Syddansk Erhvervsskole (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Ordregiver ønsker tilbud på revisions- og rådgivningsopgaver. Der skal gives tilbud på følgende: — Lovpligtig revision, — Tilkøbsydelser opgjort som fast timepris for 7 forskellige rådgiverkategorier. Ordregiver stiller de nødvendige dataudtræk fra it-systemer, der anvendes ved ordregiver til rådighed. Ligeledes stilles gratis lokaler til rådighed. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Randers
2020-01-22   Udbud af catering (fødevarer) (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af cateringvarer til 39 medlemsskoler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. Udbuddet vedrører både konventionelle og økologiske varer og omfatter følgende kategorier: — Kolonial og frost, herunder brød og kager, drikkevarer, mejerivarer, — Fersk kød, — Fersk fisk, — Frisk frugt og grønt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2020-01-06   Udbud af kaffe, te og kakao (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af Kaffe, te og kakao til ordregiver. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BKI foods a/s
2019-10-08   Lovpligtig energimærkning (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Indkøbsfællesskabet IFIRS udbyder på vegne af 16 af dets medlemsskoler lovpligtig energimærkning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gh Energi og Rådgivning ApS
2019-08-30   Træ og bygningskomplementerende produkter - NEXT (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Ordregiver ønsker tilbud på træ og bygningskomplementerende produkter til brug for Ordregivers undervisning herunder tømreruddannelsen, og til skolernes eget brug. Udbuddet omfatter ikke værktøj til brug for uddannelsen af tømrer. Se udbuddet »
2019-05-16   Genudbud af stål i hele længder (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
IFIRS udbyder på vegne af dets medlemsskoler stål i hele længder. Ordregiver ønsker tilbud på levering af stål i hele længder, som omfatter de materialer, som bruges i Ordregivers uddannelse af smede og svejsere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sanistål A/S
2019-04-15   Træ og bygningskomplementerende produkter (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Ordregiver ønsker tilbud på træ og bygningskomplementerende produkter til brug for Ordregivers undervisning herunder tømreruddannelsen, og til skolernes eget brug. Udbuddet omfatter ikke værktøj til brug for uddannelsen af tømrer. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud med i alt 5 delaftaler. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde 100% af tilbudslistens produkter. Tilbudsgiver kan byde ind på én eller flere delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bygma Horsens Bygma Odense T. A. Medings Tømmerhandel A/S
2019-03-12   Mur og beton (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Ordregiver ønsker tilbud på mur og betonprodukter til brug for Ordregivers undervisning herunder mureruddannelsen, og til skolernes eget brug. Udbuddet omfatter ikke værktøj til brug for uddannelsen af murer. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud med i alt 3 delaftaler. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde 100% af tilbudslistens produkter. Tilbudsgiver kan byde ind på én eller flere delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Roslev Trælasthandel A/S XL-BYG Medings Byggecenter
2019-01-18   Maskiner til videnscenter (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Kontrakten omfatter både indkøb af 7 maskiner, levering, indkøring, tilslutning, implementering, uddannelse, kvalitet og løbende service. De udbudte maskiner omfatter: — CNC-styret maskinsaks, — Motoriseret 4-valset pladevalse, — Hydraulisk styret profiljernsvalse, — Manuel båndsav, — Hydraulisk svingbukker, — Manuel søjleboremaskine, — Rørbukker med dorn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kapema A/S
2018-12-19   3D-printer til videnscenter (Indkøbsfællesskabet IFIRS)
Indkøbsfællesskabet IFIRS udbyder på vegne af Syddansk Erhvervsskole en kontrakt vedrørende indkøb af metal 3D-printer. 3D-printeren skal installeres på Herningsholm Erhvervsskole, som er en del af samarbejdet om etablering af et nationalt videnscenter inden for automatik- og robotteknologi. Kontrakten omfatter både implementering, uddannelse, materialer, kvalitet, løbende service, herunder opdateringer af software mv. Tryk her https://permalink.mercell.com/93105736.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TRUMPF Maskin AB