Indkøb: Boligorganisationen Tårnbyhuse

16 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Boligorganisationen Tårnbyhuse

2023-04-18   Udbud af rengøringsydelser (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Udbuddet vedrører rengøring af 11 afdelinger hos Boligorganisationen Tårnbyhuse. Rengøring omfatter både basal- og hovedrengøring af trappeopgange, elevator, svalegange og vinduespudsning mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SaniService ApS
2022-09-23   Udbud af rammeaftale for teknisk rådgivning (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at finde en teknisk rådgiver, der vil kunne yde rådgivning i forbindelse med diverse projekter ved Boligorganisationen Tårnbyhuses ejendomme og lejemål. Projekterne vil typisk have karakter af renovering, mindre ombygning samt nybyggeri. Boligorganisationen Tårnbyhuse vil i den forbindelse have behov for både totalrådgivning, arkitektrådgivning, ingeniørrådgivning og bygherrerådgivning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Domus Arkitekter A/S Friis Andersen Arkitekter A/S Mangor og Nagel
2022-06-28   Udbud af Integreret Byggeri – Totalentreprise Plysfabrikken (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
På en grund på Saltværksvej/Amager Strandvej i Tårnby Kommune, hvor der tidligere har været en plysfabrik, skal Boligorganisationen Tårnbyhuse opføre ca. 15.300 kvm. bruttoetageareal bestående af nye almene boliger og fællesarealer. Tårnbyhuse ønsker altaner i forbindelse med boligerne. Projektet udføres i Integreret Byggeri i totalentreprise og indeholder både nybyg (punkthuse), renovering og landskabsarbejder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Einar Kornerup A/S
2021-03-27   Nybygning af ungdomsboliger, daginstitution og klubfaciliteter ved Tårnby Stadion (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Projektering og udførelse af nybyggeri i 7 etager beliggende ved Tårnby Stadion. Det nye byggeri skal indeholde ungdomsboliger, daginstitution og klubfaciliteter. Byggeriet har 2 bygherrer: Boligorganisationen Tårnbyhuse og Tårnby Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dyrlund Sørensen A/S
2020-09-21   Renovering af Saltværkshuse Blok B, C og D (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Projektet omfatter en totalrenovering på baggrund af en helhedsplan af 3 blokke i den almene boligbebyggelse Saltværkshuse. Saltværkshuse er opført i 1948 og bebyggelsen består af i alt 4 boligblokke. Den ene af de 4 blokke, blok A, er under færdiggørelse og vil være referenceblok for de øvrige blokke, B, C og D. Saltværkshuse bestod inden renoveringen af 4 blokke med 169 utidssvarende boliger. Efter renoveringen af alle 4 blokke vil afdelingen i fremtiden bestå af 136 moderne og mere tilgængelige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
2018-06-22   Genudbud af om- og tilbygning af Saltværkshuse (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Det udbudte projekt omhandler totalrenovering og omdannelse (helhedsplan) af almenboligbebyggelsen, Saltværkshuse, der består af 4 blokke med 169 lejligheder med tilhørende grønne arealer, beliggende Vintergækvej 2-32, Soldugvej 1-3, Kørvelstien 1-3, Karsestien 1-3 og Timianstien 1-3, 2770 Kastrup. Ordregiver udbyder renoveringen og opførelse af taglejligheder i hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter følgende fag/opgaver: — Miljøsanering, — Nedrivning, — Afløb i jord, — Beton og generelt og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vida A/S
2018-04-24   Kastruphuse blok 3 & 4 (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Boligorganisationen Tårnbyhuse er i gang med at foretage en energirenovering og udvidelse af afdeling 405 (Kastruphuse), som består af 4 længehuse (blok 1-4), 3 punkthuse (blok A-C) og et større omkringliggende udeareal. Under udførelsen gik den oprindelig hovedentreprenør konkurs og derfor genudbydes opgaven. Opgaven vedrører overordnet renoverings-, nybygningsopgaver for blok 3 og 4 og anlægsarbejder i tilknytning til afdelingens bygninger og udearealer, herunder særligt: - Facadeisolering og nye … Se udbuddet »
2017-12-21   Udbud af om- og tilbygning af Saltværkshuse (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Det udbudte projekt omhandler totalrenoveringen og omdannelsen (helhedsplan) af almenboligbebyggelsen, Saltværkshuse, der består af 4 blokke med 169 lejligheder med tilhørende grønne arealer, beliggende Vintergækvej 2-32, Soldugvej 1-3, Kørvelstien 1-3, Karsestien 1-3 og Timian-stien 1-3, 2770 Kastrup. Ordregiver udbyder renovering og opførelse af taglejligheder i 15 fagentrepriser/delaftaler: A+B. Miljøsanering og nedrivning. C+D.Afløb i jord og beton og generelt og pladsstøbt. E. Murer F. … Se udbuddet »
2017-08-18   Udbud af rengøringsydelser (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens §§ 58-60. Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere til at afgive tilbud. Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i både Del 1 og Del 2. Tildelingskriteriet er »Bedste forhold mellem pris og kvalitet«. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SaniService ApS
2017-07-26   Udbud af rammeaftaler for teknisk rådgivning (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Udbudsformen er begrænset udbud efter Udbudslovens §§ 58-60. Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i dokumenterne. For at opnå en hensigtsmæssig konkurrence vil Tårnbyhuse prækvalificere op til 7 ansøgere til at give tilbud på hver rammeaftale. På baggrund af de modtagne tilbud tildeler Tårnbyhuse rammeaftaler til de tilbud, der har det … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AI a/s Arkitema K/S Dominia A/S Rådgivende Ingeniører Domus Arkitekter A/S Friis Andersen Arkitekter A/S Mangor & Nagel A/S Oluf Jørgensen A/S Roskilde Skala Arkitekter A/S
2017-06-09   Udbud af hovedentreprise. Nye boliger i Tårnbyparken (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Opgaven omfatter nybygning af boliger på Randkløve Allé i Tårnby Kommune i hovedentreprise. Byggeriets størrelse er ca. 3 700 m², heraf er ca. 450 m² altangang og skure. Den nye boligbebyggelse skal opføres på Randkløve Allé i Tårnby Kommune, og skal blive en del af »Tårnbyparken«. Se udbuddet »
2017-02-10   Nye boliger på Randkløve Allé (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Udbuddet af kontrakten gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §§ 56-57. Se udbuddet »
2015-12-04   Energirenovering af Kastruphuse (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Nærværende udbud er en prækvalifikation til udbud af arbejde, i afd. 405, Energirenovering af Kastruphuse, som i hovedtræk består af følgende: — Energirenovering af 4 længehuse — Facadeisolering og nye vinduer — Opførelse af 18 nye tagboliger på de 4 længehuse — Opsætning af altaner på de 4 længehuse og på de 3 punkthuse — Etablering af nyt landskab med opholdsarealer, parkering og LAR. Udbuddet sker indenfor rammerne i lovgivning om alment boligbyggeri. Projektets gennemførelse forudsætter at skema B godkendes. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hald og Halberg A/S
2014-12-15   Forsikringsaftaler (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker forsikringsaftalen træder i kraft den 1.4.2015. Policerne skal etableres for en 3-årig periode, med ret til forlængelse i op til 2 år. For Motorkøretøjsforsikringerne og Arbejdsskadeforsikring, kan det accepteres for 1- årig periode, hvis ikke der er mulighed for 3-årig tegning. Forsikringsaftalen skal indeholde følgende områder: a) ejendomsforsikringer b) løsøreforsikring c) tekniske forsikringer d) antenneforsikring e) erhvervs- og produktansvar f) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2014-07-01   Aftale om byggekreditter og realkreditlån (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Finansiering (byggekredit og realkreditlån) i forbindelse med renoveringen af boligorganisationens afdelinger: Tårnbyparken og Vægterparken (fordelt på 2 delaftaler). Se udbuddet »
2014-02-07   Bredagergården — udbud af helhedsplan i hovedentreprise (Boligorganisationen Tårnbyhuse)
Hovedentreprisen omfatter renovering af Bredagergården i Kastrup. Bredagergården er en almen boligafdeling under Boligorganisationen Tårnbyhuse. Bebyggelsen har 70 boliger, fordelt på 2 blokke, 3 etager plus kælder. Hver blok har 5 opgange. Opført i 1949. Renoveringen omfatter: — Nye altaner — Nye køkkener og badeværelser, vand- og varmeinstallationer, afløb og el-installationer. — Nye vinduer — Renovering af vinduer — Nye kviste — Etablering af elevatorer — Lejlighedssammenlægninger og indretning af … Se udbuddet »