2023-10-12   Modtagelse og behandling af Fraktionen Hård Plast og PVC (ARGO I/S)
Nærværende udbud vedrører etablering af to delkontrakter vedrørende modtagelse og behandling af Fraktionen Hård Plast og PVC fra ordregivernes genbrugspladser, således ARGO (Vest og Øst) og Odsherred. Fraktionen Hård Plast og PVC består af blandet hårdt plastaffald af bl.a. følgende plastmaterialer: - PP - PE (HDPE) - PVC - PET, ABS, PS og PC Behandling af Faktionen Hård Plast og PVC skal primært være målrettet genanvendelse med mest muligt udsorteret til genanvendelse. Se udbuddet »
2023-10-02   Rammeaftale vedrørende smedearbejder til Roskilde Kraftvarmeværk (ARGO I/S)
Rammeaftale vedrørende smedearbejder på Roskilde Kraftvarmeværk. Rammeaftalen er opdelt i tre delkontrakter. Delkontrakt 1 vedrører trykbærende smedearbejder på Roskilde Kraftvarmeværk, delkontrakt 2 vedrører løbende smedearbejde på Roskilde Kraftvarmeværk og delkontrakt 3 vedrører årlig revision af 2 ovne på Roskilde kraftvarmeværk. Se udbuddet »
2023-09-22   Rengøring af mandskabshuse på ARGO's genbrugspladser og Audebo Miljøcenter (ARGO I/S)
Nærværende kontrakt vedrører udførelse af rengøring og vinduespolering af mandskabshuse på 13 af ARGOs genbrugspladser, samt mandskabshuset på Audebo Miljøcenter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C Rengøring & Facility ApS
2023-09-13   Rammeaftaler om løbende teknisk rådgivning og bistand til ARGO’s genbrugspladser og deponier (ARGO I/S)
Nærværende udbud vedrører etablering af Rammeaftaler på anskaffelse af forskelligartede rådgivningsopgaver til Ordregiver. Ordregiver har behov for løbende bistand til gennemførelse af projekter og til drift og videreudvikling af Ordregivers lokationer, herunder genbrugspladser og deponier på Sjælland. Ordregiver har vurderet det hensigtsmæssigt at indgå Rammeaftaler opdelt i delkontrakter til varetagelse af mindre og større rådgivningsopgaver relateret til Ordregivers genbrugspladser og deponier. … Se udbuddet »
2023-08-09   Rammeaftale vedrørende elektrikerydelser til ARGO I/S (ARGO I/S)
Nærværende udbud vedrører etablering af en rammeaftale på anskaffelse af elektrikerydelser til ARGO I/S. Elektrikerydelserne skal udføres på: Audebo miljøcenter Hagesholmvej 7 4520 Svinninge Danmark Ordregiver har behov for løbende vedligehold af elektriske installationer på anlæg, bygninger, genbrugspladser og deponier. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver, men kan også omfatte større opgaver med en varighed på op til ca. 2 uger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eiland electric A/S
2023-07-28   Kontrakt vedrørende KOD Transport (ARGO I/S)
Nærværende udbud vedrører etablering af en Kontrakt vedrørende KOD Transport, således afhentning, læsning, transport og aflæsning (tømning) af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Kontrakten giver ARGO ret til at bestille afhentning af indsamlet KOD fra ARGO's 9 ejerkommuner til levering på behandlingsanlægget Gemidan Egedal, som udfører forbehandling og bioforgasning af det leverede KOD. Leverandøren er i henhold til kontrakten forpligtet til at afhente og læsse KOD fra ARGO's forbrændingsanlæg … Se udbuddet »
2023-06-30   Kontrakt vedrørende modtagelse og behandling af Fraktionen Hård Plast og PVC (ARGO I/S)
Nærværende udbud vedrører etablering af to delkontrakter vedrørende modtagelse og behandling af Fraktionen Hård Plast og PVC fra ordregivernes genbrugspladser, således ARGO (Vest og Øst) og Odsherred. Fraktionen Hård Plast og PVC består af blandet hårdt plastaffald af bl.a. følgende plastmaterialer: - PP - PE (HDPE) - PVC - PET, ABS, PS og PCBehandling af Faktionen Hård Plast og PVC skal primært være målrettet genanvendelse med mest muligt udsorteret til genanvendelse. Ordregivers krav til Arbejder og … Se udbuddet »
2023-06-02   Behandling og afsætning af tekstilaffald (ARGO I/S)
ARGO og Norfors udbyder modtagelse, forsortering og finsortering af affaldsfraktionen tekstilaffald med efterfølgende afsætning til genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Tekstilaffaldet kommer fra ejer kommuners genbrugspladser og husstandsindsamlinger. I det omfang der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller forberedelse til genbrug, jf. affaldshierarkiet - enten direkte ved Tilbudsgiver eller en relevant … Se udbuddet »
2023-04-17   Rammeaftaler vedrørende elektrikerydelser til ARGO I/S (ARGO I/S)
Nærværende udbud vedrører etablering af rammeaftaler på anskaffelse af elektrikerydelser til ARGO I/S (ARGO). ARGO har behov for løbende vedligehold af elektriske installationer på anlæg, bygninger, genbrugspladser og deponier. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver, men kan også omfatte større opgaver med en varighed på op til ca. 2 uger. ARGO har vurderet det hensigtsmæssigt at optimere på området ved at indgå delkontrakter med elektrikere til varetagelse af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Multi-Tech A/S
2023-03-31   Offentlig kontrakt om afhentning og behandling af farligt affald (ARGO I/S)
ARGO, Odsherred Kommune og FORS ønsker at indgå Rammeaftaler om afhentning og behandling af farligt affald fra genbrugspladser og apoteker ordninger. Udbuddet er opdelt op i 3 delaftaler, en for hver Ordregiver omhandlende dennes geografiske område som genbrugspladserne og apotekerne er fordelt I. (Alle delaftaler kan indgås med samme Leverandør). Rammeaftalen har en varighed på 4 år uden yderligere optioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stena Recycling A/S
2023-02-15   Behandling og afsætning af tekstilaffald (ARGO I/S)
ARGO og Norfors udbyder modtagelse, forsortering og finsortering af affaldsfraktionen tekstilaffald med efterfølgende afsætning til genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Tekstilaffaldet kommer fra ejer kommuners genbrugspladser og husstandsindsamlinger. I det omfang der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller forberedelse til genbrug, jf. affaldshierarkiet - enten direkte ved Tilbudsgiver eller en relevant … Se udbuddet »
2022-12-22   Offentligt udbud af tre delkontrakter om transport af containere ARGOs fra genbrugspladser til behandlingsanlæg og retur (ARGO I/S)
Ordregiver udbyder herved tre delkontrakter om transport af containere fra ARGOs genbrugspladser til behandlingsanlæg, aflæsning af affald på behandlingsanlægget, transport af containerne tilbage til genbrugspladsen samt supplerende ydelser i forbindelse hermed. Ordregiver har opdelt udbuddet i følgende tre delkontrakter: 1. Delkontrakt 1: Køge Kommune, der omfatter genbrugspladserne Køge og Bjæverskov 2. Delkontrakt 2: Stevns Kommune, der omfatter genbrugspladserne Store Heddinge og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DSV Transport A/S ILK Company Aps
2022-10-11   Indkøb af hosting, sikkerhed og backup (ARGO I/S)
Formålet med den udbudte ydelse er at indgå kontrakt med én leverandør om indkøb af driftsrelaterede services via en skalerbar løsning for drift og outsourcing af grundlæggende server-, storage- og firewallinfrastruktur til ARGO, for herigennem at sikre stabil drift samt beskytte Ordregivers infrastruktur, faciliteter, personale og aktiver for hele ARGO. De specifikke behov er uddybet i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/186652554.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MENTOR IT A/S
2022-09-20   Indkøb af forsikring til ARGO I/S - Arbejdsskadeforsikring (ARGO I/S)
ARGO I/S ønsker tilbud på arbejdsskadeforsikring efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/183148959.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2022-08-16   Rammeaftale om leje af containere 2022 (ARGO I/S)
ARGO ønsker at indgå en 4 årig Rammeaftale om leje af komprimatorcontainere med én Tilbudsgiver. Der kan på grundlag af Rammeaftalen indgås konkrete lejeaftaler af en varighed op til 8 år. Containerne vil i lejeperioden blive anvendt ved driften af ARGOs genbrugspladser, der kan benyttes både af privatpersoner og af virksomheder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skibby Jensen Smedie A/S
2022-07-18   En skalerbar løsning for drift og outsourcing af grundlæggende server-, storage- og firewallinfrastruktur (ARGO I/S)
Formålet med den udbudte ydelse er ARGOs indkøb af driftsrelaterede services via en skalerbar løsning for drift og outsourcing af grundlæggende server-, storage- og firewallinfrastruktur, for herigennem at sikre stabil drift samt beskytte Ordregivers infrastruktur, faciliteter, personale og aktiver for hele ARGO med opstart d. 1. november 2022. De specifikke behov er uddybet i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2021-11-05   ARGO I/S_Insurance Procurement_Property All-Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption, Bid for co-insurer (ARGO I/S)
The insurance procurement covers Property All-Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption with inception January 1, 2022 involving the following lots: Lot 1: Property All-Risks and Business Interruption Lot 2: Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance No negotiation meetings will be conducted. Costs incurred by the tenderer in connection with the preparation and submission of a tender for one or more lots are the tenderers to bear and will not be reimbursed. Please see ITT and … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2021-10-21   Prækvalifikation - Indsamling af farligt affald og tekstiler (ARGO I/S)
Hermed udsendes prækvalifikation i forhold til udbud vedr. indsamling af farligt affald og tekstiler i perioden 1. maj 2022 til 31. december 2026. Udbuddet omhandler to delkontrakter. Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde: - Et udfyldt og underskrevet ESPD, herunder en beskrivelse af ansøgers identitet, økonomiske formåen samt en beskrivelse af ansøgers referencer. Der prækvalificeres 3 ansøgere pr. delkontrakt. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2021-08-16   ARGO I/S _Insurance Procurement_Property All-Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption, Bid for Lead Insurer (ARGO I/S)
The insurance procurement covers Property All-Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption with inception January 1, 2022 involving the following lots: Lot 1: Property All-Risks and Business Interruption Lot 2: Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance The contracting entity may award the contract on the basis of the initial tender and, hence, the tenderers cannot rely on negotiation meetings to be conducted. There is anticipated to be one negotiation meeting. The negotiation … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S
2021-03-12   Transport og genanvendelse af træ for ARGO I/S og I/S AffaldPlus (ARGO I/S)
I/S AffaldPlus og ARGO I/S er fælleskommunale affaldsselskaber, som bl.a. på deres genbrugspladser modtager træ fra borgere og virksomheder. En væsentlig del af træet skal genanvendes som element i opfyldelsen af de danske mål for genanvendelse. Genanvendelsen kan ske ved anvendelse af træet som råvare ved fabrikation af spånplader. Andre former for genanvendelse er mulige, så længe den pågældende nyttiggørelsesoperation er omfattet af nyttiggørelseskode R3 i Bilag II i Europa-Parlamentets og rådets … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Geminor DK ApS
2020-09-29   Offentlig kontrakt vedrørende KOD transport (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indhente tilbud om transport af KOD containere fra Roskilde kraftvarmeværk til Gemidan Egedal i en 4 årig periode fra 1. januar 2021 til 31. december 2024. Se udbuddet »
2020-07-16   Udbud af delkontrakter om transport af brændbart-, glas- og haveaffald (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indhente tilbud om transport af brændbart-, glas- og haveaffald. De konkrete leverings- og afhentningssteder er angivet i kravspecifikationen (bilag 1). - Delkontrakt 1 er transport af brændbart affald fra Audebo til ARGO eller Vestforbrænding. - Delkontrakt 2 er transport af glasaffald fra Gadstrup til Reiling. - Delkontrakt 3 er transport af haveaffald fra Hårlev til Solum eller Bio Vækst. I forbindelse med udbuddet vil ARGO indgå delkontrakter med maksimalt 3 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport & Spedition Vognmand Brian Jensen
2020-05-29   Udbud af rammeaftale om udførelse af eftersyn, service og reparationer af kørende materiel (ARGO I/S)
ARGO udbyder en rammeaftale med én leverandør om udførelse af eftersyn, service og reparationer af kørende materiel, der anvendes ved driften af ARGOs genbrugspladser og behandlingsanlæg. Rammeaftalen omfatter levering af alle nødvendige reservedele, der anvendes ved udførelse af eftersyns-, service- og reparationsopgaverne. Rammeaftalen er toårig og kan af ARGO forlænges på uændrede vilkår i op til 2 x 12 måneder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scantruck A/S
2020-04-24   Transport og genanvendelse af træ (ARGO I/S)
I/S AffaldPlus og ARGO I/S er fælles kommunale affaldsselskaber, som på deres genbrugspladser bl.a. modtager træ fra borgere og virksomheder. En væsentlig del af træet skal genanvendes som element i opfyldelsen af det danske mål om 50 % genanvendelse af 7 udvalgte fokusfraktioner i 2022, herunder træ. Genanvendelsen kan ske ved anvendelse af træet som råvare ved fabrikation af spånplader. Andre former for genanvendelse er mulige, så længe den pågældende nyttiggørelsesoperation er omfattet af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GemiDan A/S
2020-01-27   Rammeaftale om modtagelse og behandling af sanitet og porcelæn (ARGO I/S)
ARGO og Odsherred forventer at indgå årlige driftskontrakter ved genåbning af konkurrencen (mini-udbud) for hvert geografisk område (Odsherred, ARGO vest og øst), som genbrugsstationer og -pladserne er fordelt i. ARGO og Odsherred forventer således at indgå 3 driftskontrakter for hver driftsperiode (alle 3 kan godt indgås med samme virksomhed). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Miljøforbedring A/S
2020-01-27   Rammeaftale om modtagelse og behandling af mineraluld og glasuld (ARGO I/S)
ARGO og Odsherred forventer at indgå årlige driftskontrakter ved genåbning af konkurrencen (mini-udbud) for hvert geografisk område (Odsherred, ARGO vest og øst), som genbrugsstationer og -pladserne er fordelt i. ARGO og Odsherred forventer således at indgå 3 driftskontrakter for hver driftsperiode (alle 3 kan godt indgås med samme virksomhed). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RGS Nordic A/S
2019-11-07   Udbud af smedearbejde til ARGOs kraftvarmeværk (ARGO I/S)
Smedearbejde - drift og vedligeholdelse på ARGOs kraftvarmeværk. Udbuddet omfatter smedearbejde bestående af årlig revision af 2 ovne på ARGOs kraftvarmeværk. Derudover løbende samt akut fejlfinding, reparationsarbejde, levering og installation af reservedele og funktionskontrol på ARGOs kraftvarmeværk. Tryk her https://permalink.mercell.com/113523614.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 3S ApS CL Smed A/S
2019-11-01   Offentlig kontrakt om behandling af haveaffald (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå 2 kontrakter om behandling af haveaffald. Hver kontrakt omfatter et geografisk område (øst og vest). Tilbud, der afgives omfatter automatisk begge geografiske områder. Begge kontrakter kan blive tildelt samme tilbudsgiver. Kontrakterne har en varighed på 4 år og kan ved enighed mellem parterne forlænges på uændrede vilkår i op til 2 x 1 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Solum Roskilde A/S
2019-10-18   Rammeaftale om modtagelse og behandling af hård plast og PVC - genudbud (ARGO I/S)
ARGO I/S og Odsherred Kommune ønsker at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 3 virksomheder om modtagelse og behandling af hård plast og PVC. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stena Recycling A/S
2019-10-18   Offentlig kontrakt om transport af madaffald (genudbud) (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indhente tilbud om transport af madaffald fra december 2019 til december 2020. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dk-Miljø
2019-09-10   Rammeaftale om modtagelse og behandling af hård plast og PVC (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 2 virksomheder om modtagelse og behandling af hård plast og PVC fra ARGOs genbrugspladser. ARGO forventer at indgå parallelle rammeaftaler for hvert geografisk område (vest og øst), som genbrugspladserne er fordelt i. ARGO forventer således at indgå 2 rammeaftaler for driftsperioden (begge kan godt indgås med samme virksomhed). De parallelle rammeaftaler har en varighed på 2 år. ARGO har mulighed for forlængelse med op til 12 måneder. Se udbuddet »
2019-08-16   Forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) - genudbud (ARGO I/S)
Udbuddet vedrører forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) indsamlet i ARGOs 9 ejerkommuner. For liste over ejerkommuner se https://argo.dk/om-os/organisation/ Mængden af KOD til forbehandling og bioforgasning forventes at udgøre ca. 20 000 tons KOD årligt. Kontrakten er gældende i en periode på 4 år fra den 1.1.2021 til og med 31.12.2024. Endvidere indgår en option på forlængelse af kontrakten på op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GemiDan A/S
2019-06-28   Udbud af diverse teknisk rådgivning, Roskilde Kraftvarmeværk (ARGO I/S)
ARGO udbyder to (2) delaftaler på tekniske rådgivningsydelser. Opdelingen imødekommer behovet for tekniske rådgivningsydelser på og i forbindelse med drift, vedligehold og videreudvikling ved kraftvarmeværket i Roskilde. Delaftale 1, Teknisk rådgivning til ARGOs kraftvarmevær Delaftale 2, Bygherrerådgivning til ARGOs kraftvarmeværk Tryk her https://permalink.mercell.com/106612379.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS MOE A/S Rambøll Danmark A/S
2019-06-28   Transport af brændbart-, have-, glas- og madaffald (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indhente tilbud om transport af brændbart-, mad-, glas- og haveaffald. De konkrete leverings- og afhentningssteder er angivet i Kravspecifikationen (Bilag 1). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport & Spedition
2019-06-28   Udbud af diverse teknisk rådgivning, Genbrugspladserne (ARGO I/S)
Ordregiver har behov for at få leveret rådgivningsydelser af varieret indhold, omfang og type. Rådgivningsydelserne der er omfattet af nærværende udbud, udføres i relation til Ordregivers genbrugspladser og deponier. Tryk her https://permalink.mercell.com/106612652.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S Niras A/S Rambøll Danmark A/S
2019-06-21   Udbud af maling af containere (ARGO I/S)
ARGO udbyder hermed sit behov for malerydelser inkl. sandblæsning og malerydelser af containere. ARGO ønsker at indgå rammeaftaler med en (1) leverandør på malerydelser vedr. Ordregivers containere på lokationer på Vestsjælland og en (1) leverandør vedr. containere på lokationer på Østsjælland. Se udbuddet »
2019-06-20   Forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) (ARGO I/S)
Udbuddet vedrører forbehandling og bioforgasning af Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) indsamlet i ARGOs 9 ejerkommuner. For liste over ejerkommuner se https://argo.dk/om-os/organisation/ Mængden af KOD til forbehandling og bioforgasning forventes at udgøre ca. 20 000 tons KOD årligt. Kontrakten er gældende i en periode på 4 år fra den 1.1.2021 til og med 31.12.2024. Endvidere indgår en option på forlængelse af kontrakten på op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår. Tryk her … Se udbuddet »
2019-06-18   Offentlig kontrakt om drift af Sejerø Genbrugsplads og transport af affald (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå en samlet kontrakt omfattende drift af Sejerø Genbrugsplads og transport af affald fra genbrugspladsen til behandlingsanlæg på Sjælland. Der udbydes en tidsubegrænset kontrakt, der kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, dog tidligst til ophør pr. 1.8.2023. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lars Møller Christensen
2019-05-10   Udbud af eftersyn inkl. service og reparationsopgaver på kørende materiel (ARGO I/S)
ARGO udbyder hermed sit behov for eftersyn inkl. service og reparation af kørende materiel på sine lokationer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scantruck A/S
2019-04-04   Rammeaftale om modtagelse og behandling af udendørs træ (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 8 virksomheder og på baggrund af disse at indgå Driftskontrakter om modtagelse og behandling af udendørs træ (A4 træ) fra ARGOs genbrugspladser. Rammeaftalen har en varighed på 4 år. De første 2 Driftskontrakter indgås samtidig med tildeling af Rammeaftalen. De sidste Driftskontrakter forventes indgået i april 2023. Rammeaftalerne giver ARGO ret (men ikke pligt) til at tildele Driftskontrakter om modtagelse og behandling af affald … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RGS Nordic A/S
2019-03-22   Begrænset EU-udbud af rammeaftaler vedr. elektrikerydelser til Argo I/S (ARGO I/S)
Ordregiver har behov for løbende vedligehold af elektriske installationer på anlæg, bygninger, genbrugspladser og deponier. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Tryk her https://permalink.mercell.com/102673123.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Multi-Tech A/S
2019-02-15   Offentlig kontrakt om afhentning og behandling af farligt affald (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå 2 kontrakter om afhentning og behandling af farligt affald fra ARGOs genbrugspladser (begge kan godt indgås med samme virksomhed). Hver kontrakter omfatter et geografiskområde (vest og øst), som genbrugspladserne er fordelt i. Kontrakterne har en varighed på 4 år og kan forlænges med op til yderligere 2 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stena Recycling A/S
2019-02-01   EU-udbud af serviceaftale vedr. pumpeinstallationer ved 2 deponier (ARGO I/S)
Nærværende udbud vedrører service på pumpeinstallationer ved 2 deponier tilhørende ARGO. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Xylem Water Solutions Denmark Aps
2019-01-25   Rammeaftale om modtagelse og behandling af mursten, tegl og gasbeton (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 8 virksomheder og på baggrund af disse at indgå Driftskontrakter om modtagelse og behandling af mursten, tegl og gasbeton fra ARGOs genbrugspladser. Rammeaftalen har en varighed på 4 år. De første 2 Driftskontrakter indgås samtidig med tildeling af Rammeaftalen. De sidste Driftskontrakter forventes indgået i februar 2023. Rammeaftalerne giver ARGO ret (men ikke pligt) til at tildele Driftskontrakter om modtagelse og behandling af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RGS Nordic A/S
2019-01-23   Kopi af Transport og afsætning af neddelt og sigtet have-/parkoverskud (HPO) til jordforbedring på landbrugsjord (ARGO I/S)
ARGO driver på vegne af 5 kommuner 14 genbrugspladser. Fra disse genbrugspladser indsamler ARGO have- og parkoverskud (kaldet HPO) i Audebo Miljøcenter, Hageholmsvej 7, Svinninge. ARGO neddeler og sigter HPO. Opgaven i nærværende udbud er at transportere og udbringe HPO på landbrugsarealer. Leverandøren overtager ansvaret for HPO fra det tidspunkt, hvor ARGO har læsset HPO på leverandørens lastvogn. Leverandøren er tillige ansvarlig for at indgå de nødvendige aftaler om udbringning på landbrugsjord i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Olaf Jensen A/S
2019-01-22   Anskaffelse af 2 stk. gummihjuls gravemaskiner (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at anskaffe 2 stk. gummihjuls gravemaskiner til brug på ARGOs genbrugspladser. Gummihjuls gravemaskinerne skal anvendes til brug på genbrugspladserne, herunder til at læsse haveaffald, trykke containere samt løfte ting fra jorden til containerne. Kontrakten omfatter også service af gummihjuls gravemaskinerne ved 500, 1 000, 1 500, og 2 000 timers drift. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scantruck A/S
2019-01-18   Rammeaftale om modtagelse og behandling af udendørs træ (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 8 virksomheder og på baggrund af disse at indgå Driftskontrakter om modtagelse og behandling af udendørs træ (A4 træ) fra ARGOs genbrugspladser. Rammeaftalen har en varighed på 4 år. De første 2 Driftskontrakter indgås samtidig med tildeling af Rammeaftalen. De sidste Driftskontrakter forventes indgået i februar 2023. Rammeaftalerne giver ARGO ret (men ikke pligt) til at tildele Driftskontrakter om modtagelse og behandling af … Se udbuddet »
2018-12-14   Transport og afsætning af neddelt og sigtet have-/parkoverskud (HPO) til jordforbedring på landbrugsjord (ARGO I/S)
ARGO driver på vegne af 5 kommuner 14 genbrugspladser. Fra disse genbrugspladser indsamler ARGO have- og parkoverskud (kaldet HPO) i Audebo Miljøcenter, Hageholmsvej 7, Svinninge. ARGO neddeler og sigter HPO. Opgaven i nærværende udbud er at transportere og udbringe HPO på landbrugsarealer. Leverandøren overtager ansvaret for HPO fra det tidspunkt, hvor ARGO har læsset HPO på leverandørens lastvogn. Leverandøren er tillige ansvarlig for at indgå de nødvendige aftaler om udbringning på landbrugsjord i … Se udbuddet »
2018-12-14   Rammeaftale om modtagelse og behandling af jord (ARGO I/S)
Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 8 virksomheder og på baggrund af disse at indgå Driftskontrakter om modtagelse og behandling af jord fra ARGOs genbrugspladser. Rammeaftalen har en varighed på 4 år. De første 2 Driftskontrakter indgås samtidig med tildeling af Rammeaftalen. De sidste Driftskontrakter forventes indgået i januar 2023. Rammeaftalerne giver ARGO ret (men ikke pligt) til at tildele Driftskontrakter om modtagelse og behandling af affald fra ARGOs … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RGS Nordic A/S
2018-09-28   Vask og vedligehold af arbejdstøj til ARGO I/S (ARGO I/S)
ARGO I/S udbyder vask og vedligehold, herunder ugentlig afhentning og udbringning af ARGOs arbejdstøj til ca. 100 medarbejdere, som for størstedelens vedkommende udfører beskidt arbejde. Ydertøj (bukser, jakker mv.) er klasse 1 tøj, og har derfor særlige krav til håndtering, jf. udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A-Vask A/S