2023-10-01   Udbud af rammeaftale vedr. ventilationsservice (AlmenIndkøb)
Udbuddet omfatter: - Levering af serviceeftersyn på udsugningsanlæg samt centrale og decentrale ventilationsanlæg med varmegenvindning samt med og uden brandsikringsautomatik, - Levering og udskiftning af filtre (som tilkøb), og - Service, der ikke er omfattet af serviceeftersyn Udbuddet omfatter ikke service af køleanlæg. Rammeaftalen har en samlet forventet og maksimal værdi på 17 mio. kr. Se udbuddet »
2023-09-28   Udbud af rammeaftale vedr. el- og vvs-artikler (AlmenIndkøb)
Dette udbud vedrører indgåelse af én landsdækkende fireårige rammeaftale om levering af el- og vvs-artikler til almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb til en forventet værdi på 28,5 mio. kr. ekskl. moms og har en maksimal værdi på 30 mio. kr. ekskl. moms. Se udbuddet »
2023-09-25   Udbud af ventilationsservice (AlmenIndkøb)
Udbuddet omfatter: - Levering af serviceeftersyn på udsugningsanlæg samt centrale og decentrale ventilationsanlæg med varmegenvindning samt med og uden brandsikringsautomatik, - Levering og udskiftning af filtre (som tilkøb), og - Service, der ikke er omfattet af serviceeftersyn Udbuddet omfatter ikke service af køleanlæg. Rammeaftalen har en samlet forventet/maksimal værdi på 17 mio. kr. Se udbuddet »
2023-09-25   Udbud af rammeaftale vedr. el- og vvs-artikler (AlmenIndkøb)
Dette udbud vedrører indgåelse af én landsdækkende fireårige rammeaftale om levering af el- og vvs-artikler til almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb til en forventet værdi på 28,5 mio. kr. ekskl. moms og en maksiaml værdi på 30 mio. kr. ekskl. moms. Se udbuddet »
2023-06-01   Udbud af køkkener for Almenindkøb 2023 (AlmenIndkøb)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering og montering af køkkener. Se udbuddet »
2023-06-01   Udbud af insekt- og skadedyrsbekæmpelse for Almenindkøb 2023 (AlmenIndkøb)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering af insekt- og skadedyrsbekæmpelse. Se udbuddet »
2023-06-01   Udbud af håndværkerydelser for Almenindkøb 2023 (AlmenIndkøb)
Udbuddet vedrører indgåelse af fireårige rammeaftaler på håndværksydelserne fraflytningsarbejder, elektrikerarbejder, tømrerarbejder og vvs-arbejder til almene bolig-organisationer tilknyttet AlmenIndkøb. Udbuddet omfatter 17 delkontrakter. Kontrakterne vil blive indgået med AlmenIndkøb, som overordnede rammeaftaler (herefter "Rammeaftalen"). Rammeaftalerne kan benyttes af de organisationer, herunder administrationsorganisationer, boligorganisationer og afdelinger, der fremgår for hver delkontrakt af … Se udbuddet »
2023-06-01   Udbud af elevatorservice (AlmenIndkøb)
Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale om levering af service og vedligehold af elevatorer. Se udbuddet »
2022-02-22   Fraflytningsydelser til almene boligorganisationer (AlmenIndkøb)
Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på fraflytningsydelser til almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb. Udbuddet er opdelt i delkontrakter baseret på den geografiske placering af boligorganisationerne. Den nærmere afgrænsning af de tilknyttede organisationer fremgår af bilag 1 til prækvalifikationsbetingelserne. Det primære opgaveindhold på rammeaftalen forventes at være følgende: Alle typer malerarbejder, herunder behandling med spærregrund, stopgrund og spærrende maling, … Se udbuddet »
2022-02-22   Tømrerarbejde til almene boligorganisationer (AlmenIndkøb)
Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på tømrerarbejder til almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb. Det primære opgaveindhold på rammeaftalen forventes at være følgende: Ind- og udvendig reparation og etablering, plankeværk, vindfang samt udskiftning af døre og vinduer, glaslister, stern, udskiftning af tagplader, indbrudsskader (fx efter hærværk), udskiftning af bærende træsøjler, træbeklædning, reparation og service efter storm- og vandskader, fejlfinding, reparation og mindre … Se udbuddet »
2022-02-22   VVS- og blikkenslagerarbejde til almene boligorganisationer (AlmenIndkøb)
Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på VVS- og blikkenslagerydelser til almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb. Det primære opgaveindhold på rammeaftalen forventes at være følgende: Reparation og udskiftning af toiletter, blandingsbatterier og anden sanitet, fejlfinding og reparation af lækager, reparation efter frostskader, diverse arbejder på brugsvandsinstallationer, gulvafløb og faldstammer, herunder udskiftning, (stål)tagrender – reparation og udskiftning, reparation af … Se udbuddet »
2022-02-22   Elektrikerarbejde til almene boligorganisationer (AlmenIndkøb)
Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på el-arbejder til almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb. Udbuddet er opdelt i delkontrakter baseret på den geografiske placering af boligorganisationerne. Den nærmere afgrænsning af de tilknyttede organisationer fremgår af bilag 1 til prækvalifikationsbetingelserne. Det primære opgaveindhold på rammeaftalen forventes at være følgende: Fejlfinding, reparation og udskiftning af eksisterende elinstallationer, reparation af udendørsbelysning, … Se udbuddet »
2021-01-27   Rammeaftaler om håndværkerydelser ved istandsættelse og rengøring af fraflyttede lejemål (Brøndby Boligselskab/AlmenIndkøb) (AlmenIndkøb)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om håndværkerydelser ved istandsættelse og rengøring af almene boliglejemål og erhvervslejemål i Brøndby Boligselskab efter fraflytning. Udbuddet faciliteres af indkøbscentralen AlmenIndkøb med hvem rammeaftalen indgås. Opgaverne kan omfatte: — Alle typer malerarbejder, herunder behandling med spærregrund, stopgrund og spærrende maling — Gulvarbejder med slibning, lakering og polering — Rengøring, herunder afkalkningsopgaver — Diverse reparationer/udskiftninger … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Malermester Willi Becke ApS Malerselskabet SBM A/S Snedkermester Arne Pedersen A/S
2018-08-15   Udbud af håndværkerydelser for almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb (AlmenIndkøb)
Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse af almene boliger. Arbejderne/opgaverne vedrører både indvendige og udvendige vedligeholds- og reparationsopgaver på eksisterende bygningsmasse. Der er tale om både akut opståede opgaver, samt mindre og større planlagte vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov. Rammeaftalerne indgås med indkøbsfælleskabet AlmenIndkøb, som stiller dem til rådighed for indkøbsfællesskabets … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brøndum A/S Din Malermester ApS Færch & Co. Aarhus A/S Gjellerupvej Maskinsnedkeri HRH Malerservice A/S John Sloth VVS & BLIK Juul & Nielsen A/S SANIVA Facility A/S TKP Byg A/S Tømrerfirmaet Kurt Hald Tømrermester Mathias Bredahl Viebke & West Malerfirmaet A/S Wicotec Kirkebjerg A/S
2018-06-13   Genudbud af rammeaftale for elevatorservice (AlmenIndkøb)
AlmenIndkøb er indkøbscentral for den almene boligsektor. AlmenIndkøb indgår overordnede rammeaftaler, som de enkelte boligorganisationer mv. kan benytte efter behov. Udbuddet omfatter udførelse af service og vedligehold af allerede etablerede elevatorer over hele landet, samt elevatorer der muligvis bliver tilføjet i rammeaftalens løbetid. Den aktuelle liste over aktiver indeholder omtrent 420 aktiver. Udbuddet omhandler. - levering og drift af fjernovervågning af elevatorer samt tilkald ved … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KONE A/S
2018-06-05   Udbud af rammeaftale om levering og montering af køkkener (AlmenIndkøb)
Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § § 56-57. Tildelingskriteriet er ”pris”. Se udbuddet »
2018-04-20   Udbud af rammeaftale for elevatorservice (AlmenIndkøb)
AlmenIndkøb er indkøbscentral for den almene boligsektor. AlmenIndkøb indgår overordnede rammeaftaler, som de enkelte boligorganisationer mv. kan benytte efter behov. Udbuddet omfatter udførelse af service og vedligehold af allerede etablerede elevatorer over hele landet, samt elevatorer der muligvis bliver tilføjet i rammeaftalens løbetid. Den aktuelle liste over aktiver indeholder omtrent 420 aktiver. Udbuddet omhandler: - levering og drift af fjernovervågning af elevatorer samt tilkald ved … Se udbuddet »
2018-03-09   Rammeaftale for håndværkerydelser for almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb (AlmenIndkøb)
Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse af almene boliger. Arbejderne/opgaverne vedrører både indvendige og udvendige vedligeholds- og reparationsopgaver på eksisterende bygningsmasse. Der er tale om både akut opståede opgaver, samt mindre og større planlagte vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov. Rammeaftalerne indgås med indkøbsfælleskabet AlmenIndkøb, som stiller dem til rådighed for indkøbsfællesskabets … Se udbuddet »
2017-12-14   Udbud af rammeaftale om levering af abonnementsaftaler på insektbekæmpelse (AlmenIndkøb)
Udbuddet af delkontrakterne gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §§ 56-57. Se udbuddet »