2023-10-05   Udbud af El-kørestole til Jysk Fællesindkøb (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af el-kørestole fordelt på 3 delaftaler. Se udbuddet »
2023-09-29   EU-udbud på afhentning og behandling af farligt affald og klinisk risikoaffald (Viborg Kommune)
Udbuddet omfatter afhentning og afsætning af flere typer farligt affald fra genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S
2023-05-30   EU-udbud på poser til mad- og tekstilaffald (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af plastikposer, der kan anvendes til indsamling af mad- og tekstilaffald i husstande. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Lux Flexible A/S
2023-05-04   Tømning af Benzin- og olieudskillere samt sandfang til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører tømning af benzin- og olieudskillere mv. i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norva24 Danmark A/S
2023-03-13   EU-udbud af sundhedsfaglige vikarydelser til Jysk Fællesindkøb (light-udbud) (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af sundhedsfaglige vikarydelser indenfor særlige faggrupper, jf. udbudslovens afsnit III (Light-udbud).For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsbetingelser, udkast til rammeaftalen, kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3).  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CareLink A/S Powercare A/S
2023-02-03   EU-udbud på mindre fødevareindkøb til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af mindre fødevarekøb til institutioner i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FROST SUPERMARKED ApS Spar Bjerringbro ApS Spar Skals ApS
2022-09-23   EU-udbud på totalrådgivning på Ny Stoholm Skole til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) vedrørende projektering, udbud og opførelse af Ny Stoholm Skole. Totalrådgiveren skal bistå Ordregiver med at koordinere byggesagen under hele planlægnings-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen samt aflevering, 1 års gennemgang og idriftsættelse. Byggeriet skal udbydes i offentlig fagentreprise.Byrådet har bevilget 125 mio. kr. ekskl. moms til projektet, og den styrende økonomiske ramme for rådgiverens løsning af opgaven … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Friis & Moltke A/S
2022-08-24   EU-udbud på levering og ommærkning af affaldsbeholdere til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af affaldsbeholdere og miljøkasser til ordregiver, samt ommærkning af ordregivers eksisterende beholdere i forbindelse med ny affaldsordning. Kontrakten omfatter følgende: • Levering af nye 2-hjulede beholdere i størrelsen 240 liter • Levering af nye 4-hjulede beholdere i størrelserne 400 liter og 660 liter • Levering af nye miljøkasser i størrelsen 20-25 liter indeholdende information mm. til borgere om den nye affaldsaffaldsordning • Fjerne piktogrammer mv. på eksisterende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2022-05-25   EU-udbud på affaldsindsamling i Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører affaldsindsamling med komprimatorbil hos private husstande, etageboliger, sommerhuse, kolonihaver, kommunale institutioner og virksomheder med blandet erhverv og beboelse samt muligvis også visse offentlige arealer og virksomheder med affald, som i art og mængde minder om husholdningsaffald. Udbuddet omfatter affaldsindsamling i hele Viborg Kommune af følgende: • Opgave A: Indsamling af Rest / Mad fra: • Opgave B: Indsamling af Plast, Drikke- og Fødevarekartoner (PDF) / Metal og Glas … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2022-02-11   EU-udbud af totalrådgivning på nyt produktionskøkken til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med opførelse af nyt produktionskøkken til Viborg Kommune. Der er bevilget 30,8 mio. kr. ekskl. moms til det samlede projekt. Tryk her https://permalink.mercell.com/173038705.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Arkitekter A/S
2022-02-11   Viborg Svømmestadion (Viborg Kommune)
Viborg Byråd har vedtaget at afsætte 62,1 mio. DKK til etablering af et nyt 50 meter svømmestadion, som skal placeres på det eksisterende beachvolleyareal mellem den eksisterende svømmehal, som tilhører Viborg Idrætshøjskole, og Forstbotanisk Have. Se udbuddet »
2022-02-03   EU-udbud på vandløbsvedligeholdelse (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vandløbsvedligeholdelse til Viborg, Randers, Favrskov og Mariagerfjord Kommuner. Viborg Kommune er tovholder på udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjerregrav Entreprenørforretning APS Laursen Group A/S
2022-02-03   EU-udbud på trykkeriydelser (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af trykkeriydelser til Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DigiSource ApS
2021-12-10   EU-Udbud af måtteservice til Jysk Fællesindkøb (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af måtteservice til 7 kommuner i Jysk Fællesindkøb. Viborg kommune er tovholder på udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-11-30   EU-udbud på levering af hjemmeplejebiler (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af Hjemmeplejebiler til Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, som er en enhed under ordregivers Omsorgsområde. Der vil både være tale om biler, med en brændstoftype på henholdsvis ren el og benzin/diesel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dahl Pedersen A/S Lihn & Boi A/S
2021-11-01   EU-udbud af totalrådgivning på omlastehal til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med opførelse af en omlastehal til Revas, Viborg Kommune. Der er bevilget 79,5 mio. kr. ekskl. moms til det samlede projekt. Tryk her https://permalink.mercell.com/166510957.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2021-10-27   EU-udbud på levering af hjemmeplejebiler (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af Hjemmeplejebiler til Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, som er en enhed under ordregivers Omsorgsområde. Der vil både være tale om biler, med en brændstoftype på henholdsvis ren el og diesel. Se udbuddet »
2021-09-21   EU-udbud på levering af virtuel borgerkontakt (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af virtuel borgerkontakt til Viborg Kommune. Leveringen omfatter både softwareløsning samt hardwareenheder til borgere i kommunen. Derudover omfatter leveringen løbende serviceydelser i form af support og softwarevedligehold af løsningen i kontraktens fulde løbetid. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Applikator Aps
2021-06-15   Udbud af vintertjeneste (delaftale 5, 7, 11, 12, 14, 15 og 18) (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vintertjeneste (delaftale 5, 7, 11, 12, 14, 15 og 18) til Viborg Kommune. Da de ovenstående delaftaler blev annulleret på EU-udbud 2021/S 058-146780, vil de nu blive genudbudt i særskilt genudbud. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grønhøj Vognmandsforretning ApS Hammershøj Vognmandsforretning ApS Tonny Jørgensen Vindelsbæk Transport A/S Vognmand & Entreprenør DBM ApS
2021-05-14   Ørum skole og børnehus (Viborg Kommune)
Om- og tilbygning af Ørum Skole.. Ørum Skole har i dag ca. 250 elever fordelt på 1-2 spor fra 1.-9. klasse. Skolen er opdelt med undervisningsfaciliteter for indskoling, mellemtrin og udskoling samt SFO og klub, inkl. tilhørende faglokaler, personalefaciliteter og administration. Skolen rummer også en afdeling af Viborg Bibliotekerne. Ombygningen omfatter ændringer i indretning eller brug af eksisterende lokaler ca. 1 400 m2. herunder afsnit for administration og faglokaler for sløjd, samt nedbrydning af … Se udbuddet »
2021-04-19   Udbud af transport af deponiaffald (Viborg Kommune)
Revas indsamler deponiaffald modtaget fra borgere og virksomheder i Viborg kommune via forskellige ordninger. Affaldscentret Revas, Viborg Kommune, har indgået aftale med Reno Djurs I/S, som aftager af det deponeringsegnede affald. I den forbindelse ønsker Revas at udbyde kørselen med deponiaffald fra Revas i Viborg og frem til aflæsning hos Reno Djurs I/S, samt returnering til Viborg med tomme containere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Viborg Vognmandsforretning ApS
2021-03-31   Lysningen - Ny skole i Overlund (Viborg Kommune)
Arbejderne omfatter opførelse af en ny skole med tilhørende idrætshal, multisal og udearealer. Ordregiver er Viborg Kommune. Arkitema Architects er totalrådgivere. Bygningens bruttoetageareal udgør ca. 13 000m fordelt på kælderetage, stueetage, 1. sal og 2. sal. Arbejderne udbydes i 14 fagentrepriser på baggrund af et udbudsprojekt omfattende 14. delaftaler: 1) Råhusentreprisen 2) Tømrerentreprisen 3) Gulventreprisen 4) Tagentreprisen 5) Smedeentreprisen 6) Inventarentreprisen 7) VVS-entreprisen 8) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BE Installationer A/S Bravida Danmark A/S Brøndum A/S Buus Anlægsgartner A/S GK Danmark A/S Hetag Tagdækning Nord A/S Kærsgaard A/S NCC Danmark A/S Penta Byg A/S Torntoft & Mortensen A/S Uno Uniqa Group A/S
2021-03-19   Udbud af vintertjeneste til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af vintertjeneste til Viborg Kommune, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse fordelt på 18 delaftaler i hhv. klasse I ruter og klasse II ruter. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3). Viborg Kommune afholder et virtuelt informationsmøde tirsdag d. 30. marts kl. 09.00-10.30. Dagsorden for mødet vil være præsentation af udbuddet samt en introduktion … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bo Dalgas Christensen Henrik p jakobsen John Sørensen Skiveegnens Vognmandsforretning SKOV ULBERG Skovvejens maskinstation Steen Lykkegaard Guldbrandsen Vindelsbæk Transport A/S Vognmand & Entreprenør DBM ApS
2021-03-09   EU-udbud af afhentning og afsætning af A2-træ til genanvendelse (Viborg Kommune)
Revas indsamler træaffald modtaget fra borgere og virksomheder i Viborg kommune via forskellige ordninger. Leverandøren skal afhente og afsætte træet til genanvendelse i henhold til bilag 2 - kravspecifikation. Træet afhentes hos Revas Affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S
2021-02-08   Rammeudbud på asfaltbelægninger (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører udbud af asfaltbelægninger for Viborg Kommune. Den udbudte rammeaftale omfatter følgende: - Udlægning af slidlag og bærelag på veje, stier og pladser - Udlægning af OB-belægninger på veje - Forudgående arbejder som afretning/opretning, planfræsning, tilslutningsfræsning, og bassinudskiftning - Reparation med remix - Regulering eller udskiftning af dæksler og riste - Udførelse af asfaltlapning m.m. på veje, stier og pladser. Arbejderne udføres på offentlige veje, stier og pladser i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pankas A/S
2021-01-28   EU-udbud af vask og leje af beklædning til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører vask og lejeordning af beklædning til sundhed, omsorg og social, køkkenpersonale samt tandplejen i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vrå dampvaskeri A/S
2020-11-18   Lysningen - Ny skole i Overlund (Viborg Kommune)
Arbejderne omfatter opførelse af en ny skole med tilhørende idrætshal, multisal og udearealer. Ordregiver er Viborg Kommune. Arkitema Architects er totalrådgivere. Bygningens bruttoetageareal udgør ca. 13 000m fordelt på kælderetage, stueetage, 1. sal og 2. sal. Arbejderne udbydes i 14 fagentrepriser på baggrund af et udbudsprojekt omfattende 14. delaftaler: 1) Råhusentreprisen 2) Tømrerentreprisen 3) Gulventreprisen 4) Tagentreprisen 5) Smedeentreprisen 6) Inventarentreprisen 7) VVS-entreprisen 8) … Se udbuddet »
2020-10-22   EU-udbud på afhentning, behandling og afsætning af kildesorteret organisk dagrenovation (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører køb af afhentning, behandling og afsætning af kildesorteret organisk dagrenovation for ordregivers affaldshåndteringsenhed, Revas. Fraktionen afhentes fra Revas' affaldscenter i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GemiDan A/S
2020-10-20   EU-udbud på neddeling af træaffald, trykimprægneret træaffald og stort brændbart med mobil neddeler (Viborg Kommune)
Aftalen omfatter neddeling/knusning af træaffald, trykimprægneret træaffald og stort brændbart fra Viborg Kommunes indsamlingsordninger. Der er option på finnedeling af træaffald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Woodson Holding ApS
2020-10-01   EU-udbud på levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Viborg Kommune udbyder en række borgerrettede kommunale kørsler inden for Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt beskæftigelse. Den udbudte kørsel omhandler følgende kørselstyper: — Skolebuskørsel (delaftale 1-5), herunder: — Kørsel til og fra undervisning på kommunens folkeskoler — Fagklassekørsel (herunder emneuger og tværsuger) og svømmekørsel — Arrangementskørsel — Anden kørsel (delaftale 6-10), herunder: — Variabel skolekørsel — Specialskolekørsel, herunder svømmekørsel, fagklassekørsel og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HB-Care A/S Midtbus Jylland A/S P.P.Busselskab A/S Terndrup Taxa og Turistbusser A/S
2020-09-23   EU-udbud på indkøb og levering af mindre fødevarekøb i Viborg kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af mindre fødevare- og drikkevarekøb til kommunens afdelinger og mindre køkkener i fx daginstitutioner, på skoler og i boenheder i 5 geografisk område. Se nærmere i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Balling og Omegns Brugsforening a.m.b.a. Dagli`Brugsen Frederiks Købmanden i Løvel ApS
2020-05-12   EU-udbud af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af kompressionsstrømper til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 samt ordregivers sygeplejedepoter. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: 1) Delaftale 1: Kompressionsstrømper - Ordregivers fagpersonale tager mål. Følgende kommuner deltager i delaftale 1: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skive, Syddjurs og Viborg kommuner. 2) Delaftale 2: Kompressionsstrømper - Leverandøren tager mål. Skanderborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ReaMed A/S Sahva A/S
2020-05-07   Udbud af afhentning, transport, behandling og afsætning af MGP Affald (Viborg Kommune)
Udbuddet omfatter transport, behandling og afsætning af emballageaffald af glas, metal og plast, indsamlet fra husstande i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ribe Flaskecentral A/S
2020-04-01   EU-udbud på afhentning, behandling og afsætning af have- og parkaffald (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører afhentning, behandling og afsætning af have- og parkaffald for ordregivers affaldshåndteringsenhed, Revas. Fraktionen stammer fra Revas' 6 genbrugsstationer og affaldscenter i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2019-11-21   EU-udbud på levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af borgerrettet kørsel til Viborg Kommune. Den udbudte kørsel omfatter skolebuskørsel samt anden kørsel (variabel skolekørsel, specialskolekørsel, specialkørsel til dag- og klubtilbud samt kørsel af borgere til dagcentre og genoptræning). Se udbuddet »
2019-11-08   Genudbud af EU-udbud på totalrådgivning til Skals og Ørum skoler og børnehaver (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med til- og ombygning af Skals og Ørum skoler, samt opførelse af Skals og Ørum børnehaver. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Tryk her https://permalink.mercell.com/117189314.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GPP Arkitekter A/S Norconsult A/S
2019-11-04   EU-udbud på levering af kørestole (manuelle og elektriske) og puder til Jysk fællesindkøb (Viborg Kommune)
EU-udbud på levering af kørestole (manuelle og elektriske) og puder til Jysk fællesindkøb fordelt på 9 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Etac A/S INVACARE A/S Onemed A/S Permobil Danmark A/S TA Service A/S
2019-10-01   EU-udbud på levering af stomi- og urologiprodukter til Jysk Fællesindkøb (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af stomi- og urologiprodukter, der er bevilliget i henhold til Servicelovens § 112 med direkte levering til borgere samt i mindre omfang levering til sygeplejedepoter hos kommuner i Jysk Fællesindkøb. Viborg Kommune er tovholder på udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S Kirstine Hardam A/S
2019-09-26   Prisaftale på udvidet helbredstillæg til tandproteser (Viborg Kommune)
Annonceringen gennemføres med henblik på indgåelse af en fast prisaftale på tandprotetiske behandlinger til borgere i Viborg Kommune som søger tilskud efter reglerne om udvidet helbredstillæg samt Lov om Aktiv Social Politik. Det samlede forbrug af ydelser omfattet af annonceringen udgør ca. 1 600 000 - om året. Prisaftalen har en løbetid på 2 år og kan forlænges yderligere i op til 4 x 12 måneder. Tryk her https://permalink.mercell.com/114368182.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tandprotesehuset ApS TandproteseTeamet ApS
2019-08-09   EU-udbud på totalrådgivning til Ørum skole og børnehave (Viborg Kommune)
Viborg Kommune ønsker at foretage en til- og ombygning af Ørum Skole samt etablere en ny børnehave i tilknytning til Ørum skole. Tryk her https://permalink.mercell.com/111352648.aspx Se udbuddet »
2019-07-05   EU-udbud på totalrådgivning til Skals skole og børnehave (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med til- og ombygning af Skals Skole samt opførelse af Skals børnehave (samling af børnehaverne Rosengården og Kærhuset). Tryk her https://permalink.mercell.com/109927370.aspx Se udbuddet »
2019-04-12   Prisaftale på udvidet helbredstillæg til fodbehandling (Viborg Kommune)
Annonceringen gennemføres med henblik på indgåelse af fastprisaftale på fodbehandling til borgere som søger tilskud i Viborg Kommune efter reglerne om udvidet helbredstillæg, således: — Lov om social pension § 14 a, stk. 4, LBK nr. 1208 af 17.11.2017 med tilhørende bekendtgørelser, — Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18, stk. 4, LBK nr. 1209 af 17.11.2017 med tilhørende bekendtgørelser. Det årlige antal behandlinger, der ydes kommunalt tilskud til, udgør … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Viborg Helsepraktik
2019-04-10   Viborg Banebro Udbudsområde IV (Viborg Kommune)
Nærværende projekt er en integreret del af et kompleks af projekter, som er afhængige af hinanden: Nyt Erhvervsgymnasium, Ny Banebro og nye parkeringsarealer og med relationer til naboprojekter som ny Banevej, forlægning af perroner, nye parkeringsarealer på banens sydside samt byudviklingsmuligheder ved Viborg Baneby. Nærværende opgave omfatter etablering af parkerings- og friarealer, der får en sammenbindende rolle i området og har en række grænseflader til alle de omliggende projekter. Udbudsområde IV … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Murer- og Entreprenørfirmaet Kaj Bech a/s
2018-12-19   Overlund rykker sammen - Ny Overlund Skole (Viborg Kommune)
Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med nybygning af en folkeskole/lokalt kulturcenter, i alt ca 10 400 kvm samt udearealer. Det lokale foreningsliv er en stor part i projektet, der således også omfatter idrætsfaciliteter i både inde- og uderum. Nærværende udbud gennemføres som et totalrådgiverudbud / arkitektkonkurrence, hvorigennem forslag og samarbejdspartner udpeges. Projektet gennemgår herefter i samarbejde med bygherre/brugere en projektering jvf Danske Ark/FRI YB18, hvorefter projektet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitema
2018-10-08   Viborg Banebro Udbudsområde IV (Viborg Kommune)
Nærværende projekt er en integreret del af et kompleks af projekter, som er afhængige af hinanden: Nyt Erhvervsgymnasium, Ny Banebro og nye parkeringsarealer og med relationer til naboprojekter som ny Banevej, forlægning af perroner, nye parkeringsarealer på banens sydside samt byudviklingsmuligheder ved Viborg Baneby. Nærværende opgave omfatter etablering af parkerings- og friarealer, der får en sammenbindende rolle i området og har en række grænseflader til alle de omliggende projekter. Udbudsområde IV … Se udbuddet »
2018-10-03   Rengøringsservice - Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet omfatter rengøringsservice på forventeligt 144 institutioner (de omfattede lokationer fremgår af bilag A i Kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. daginstitutioner, skoler, SFOer, klubber, tandklinikker, svømmehaller, biblioteker, dagcentre, sundhedscenter, værested, administrative bygninger, materialegårde mv. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver som kravspecificeret i kontraktbilag 3: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S ISS Facility Services A/S
2018-09-11   Levering af Beskæftigelsesrettede indsatser til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsesrettede indsatser til Viborg Kommune. Indsatserne er målrettet personer som er visiteret til fleksjob jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 73 c. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FlexFabrikken ApS Integro A/S
2018-06-01   Levering, vedligeholdelse og support af WAN samt internet trunk forbindelser (som obligatorisk option) til Viborg Kommune (Viborg Kommune)
Viborg Kommune ønsker med dette udbud at vælge leverandør af WAN til kommunens lokaliteter (ca. 200). Der udbydes en kontrakt med lang løbetid. Hovedleverancen omfatter: Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GlobalConnect A/S
2018-04-03   EU-udbud af totalrådgivning til Viborg Kommune på Vestre Landsret (Viborg Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) vedrørende projektering, udbud og gennemførelse af renovering og ombygning af Vestre Landsret i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rønnow Arkitekter Rønnow Arkitekter A/S