Indkøb: Trefor El-net A/S

13 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Trefor El-net A/S

2023-07-06   Projektering og etablering af 60/10 kV stationer (Trefor El-net A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en rammeaftale for projektering og etablering af 60/10 kV stationer, herunder projektering, levering, etablering, test og idriftsættelse af elektrisk udstyr til 60/10 kV stationer samt etablering af tilhørerne bygninger. Se udbuddet »
2019-07-05   Udbud af 10/0,4 kV netstationer (Trefor El-net A/S)
TREFOR El-net A/S og El-Net Øst A/S (i det følgende benævnt ”Ordregiver”) inviterer hermed til udbud på 10/0,4 kV netstationer. Ordregiver udbyder 2 rammeaftaler omhandlende levering af 10/0,4 kV netstationer bestående af en samlet løsning indeholdende 0,4 kV fordelingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg, DSO (Distributions Styring og Overvågning), kabling og stationshus monteret med 10/0,4 kV transformer samt levering af 0,4 kV fordelingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg og DSO-tavler som komponenter til brug ved … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Priess A/S
2019-04-16   Udbud af rammeaftale på 60/10 kV transformere (Trefor El-net A/S)
TREFOR El-net A/S (idet følgende benævnt ”Ordregiver”) inviterer hermed ansøgere/tilbudsgivere til at deltage i udbudsprocessen vedr. udbud af rammeaftale på levering af 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde. Nærmere beskrivelse af udbuddets indhold vil fremgå af det offentliggjorte udbudsmateriale såvel som aftalevilkår, der kan læses i aftaleudkastet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kolektor Etra d.o.o.
2019-04-02   Udbud af 10/0,4 kV netstationer (1) (Trefor El-net A/S)
TREFOR El-net A/S (idet følgende benævnt ”Ordregiver”) inviterer hermed ansøgere/tilbudsgivere til at deltage i udbudsprocessen vedr. udbud af rammeaftale om levering af 10/0,4 kV netstationer bestående af en samlet løsning indeholdende 0,4 kV fordelingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg, DSO (Distributions Styring og Overvågning), kabling og stationshus monteret med 10/0,4 kV transformer samt levering af 0,4 kV fordelingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg og DSO-tavler som komponenter til brug ved distribution af el i … Se udbuddet »
2019-03-01   Udbud af 10/0,4 kV netstationer (Trefor El-net A/S)
TREFOR El-net A/S (idet følgende benævnt ”Ordregiver”) inviterer hermed ansøgere/tilbudsgivere til at deltage i udbudsprocessen vedr. udbud af rammeaftale om levering af 10/0,4 kV netstationer bestående af en samlet løsning indeholdende 0,4 kV fordelingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg, DSO (Distributions Styring og Overvågning), kabling og stationshus monteret med 10/0,4 kV transformer samt levering af 0,4 kV fordelingsanlæg, 10 kV koblingsanlæg og DSO-tavler som komponenter til brug ved distribution af el i … Se udbuddet »
2019-01-25   Udbud af grave- og kabelarbejder (Trefor El-net A/S)
TREFOR El-net A/S (i det følgende benævnt "Ordregiver") inviterer hermed ansøgere/tilbudsgivere til at deltage i udbudsprocessen vedr. udbud af rammeaftale på udførelse af grave- og kabelarbejder i Ordregivers forsyningsområde på 0,4 kV - og 10 kV spændingsniveau samt relaterede ydelser i forbindelse med kabelfejl på 60 kV spændingsniveau. Nærmere beskrivelse af udbuddets indhold vil fremgå af det offentliggjorte udbudsmateriale såvel som aftalevilkår, der kan læses i aftaleudkastet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vestfyns Elanlæg A/S
2018-03-08   Fælles udbud af indberetningsberettigede energibesparelser til TREFOR El-net A/S og TREFOR Varme A/S (Trefor El-net A/S)
Den udbudte ydelse består i hovedtræk af levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”). Der udbydes 2 delaftaler (en med TREFOR Varme A/S og en med TREFOR El-Net A/S) af hver 10 000 000 kWh indberetningsberettigede … Se udbuddet »
2017-11-15   Udbud af rammeaftale på 72 kV kabel (Trefor El-net A/S)
Trefor El-net A/S (»Ordregiver«) inviterer hermed potentielle tilbudsgivere til at anmode om prækvalifikation på nærværende udbud. Udbuddet vedrører levering af 45 km 72 kV kabel til Ordregivers forsyningsområde. Tryk her https://permalink.mercell.com/76703814.aspx Se udbuddet »
2017-09-27   Udbud af distributionstransformere med option på opbevaring og servicefunktion (Trefor El-net A/S)
Trefor El-net A/S (idet følgende nævnt »Ordregiver«) inviterer hermed ansøgere/tilbudsgivere til at deltage i udbudsprocessen vedr. udbud af distributionstransformere med option på opbevaring og servicefunktion. Nærmere beskrivelse af udbudsgenstanden vil fremgå af det offentliggjorte udbudsmateriale såvel som aftalevilkår og kan læsses i aftaleudkastet. Se udbuddet »
2017-02-28   Udbud af rammeaftale på udførelse af serviceopgaver inkl. levering af materialer med option på øvrige materialeleverancer (Trefor El-net A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Trefor El-net A/S (i det følgende benævnt »Ordregiver«) at indhente tilbud på udførelse af serviceopgaver i Ordregivers el-forsyningsområde. Udbuddet gennemføres som én samlet aftale og omfatter serviceopgaver inkl. levering af tilhørende materialer med option på øvrige materialeleverancer. Den udbudte ydelse består af følgende opgaver: 1) Etablering af nyanlæg 2) Udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejde, herunder døgnbemandet rådighedsvagt 3) Udførelse af jord- og … Se udbuddet »
2014-09-26   Udbud af 60/10 kV transformere (Trefor El-net A/S)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering af 60/10 kV transformere til ordregivers forsyningsområde. Formålet med indgåelse af rammeaftale er at sikre leverance af 60/10 kV transformere til nyanlæg og vedligeholdelse af ordregivers elforsyningsanlæg. Yderligere specifikationer fremgår af udbudsmaterialet, som vil blive fremsendt til de prækvalificerede ansøgere. Det er ordregivers vurdering, at det årlige træk på rammeaftalen forventes at være ca. 2-5 stk. transformere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kolektor Etra d.o.o
2014-02-13   Udbud af 10/0,4kV netstationer (Trefor El-net A/S)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering af 10/0,4 kV netstationer til TREFORs forsyningsområder og vedrører en samlet løsning på 10 kV koblingsanlæg, 0,4 kV fordelingsanlæg samt kapsling. Yderligere specifikationer fremgår af udbudsmaterialet, som vil blive fremsendt til de prækvalificerede ansøgere. Formålet med indgåelse af rammeaftale er at sikre leverance af netstationer til nyanlæg og vedligeholdelse af TREFORs elforsyningsanlæg. Netstationerne skal således dels erstatte flere af de … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alfred Priess A/S
2014-01-21   SCADA- og DMS-system til brug ved eldistribution med option på drift af systemet (Trefor El-net A/S)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering, implementering, idriftsættelse og efterfølgende support, vedligehold og videreudvikling af et SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) og DMS-system (Distribution Management System). TREFOR El-net A/S har elforsyning og eldistribution som hovedaktivitet, og det SCADA- og DMS-system, der omfattes af rammeaftalen, skal kunne anvendes til styring og overvågning af elforsyning og eldistribution. Rammeaftalen omfatter alle nødvendige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schneider Electric Danmark A/S