Indkøb: Tårnby Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Tårnby Kommune

2023-08-23   Udbud på arbejdsbeklædning (Tårnby Kommune)
Der er tale om et offentligt udbud på arbejdsbeklædning i følgende kategorier: Groft/let arbejdsbeklædning, rengøring og sport og fritid. Til følgende områder: Skoler og læring institutioner Idrætsfaciliteter kulturinstitutioner Lystbådehavn mv. Brandvæsenet Drift og vedligehold udearealer Rengøringen Varmemestre Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Billigt-arbejdstøj.dk
2022-11-16   Light-udbud på borgervask (hjemmehjælp) i Tårnby- og Dragør Kommune (Tårnby Kommune)
Tårnby kommune inviterer hermed alle interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud i forbindelse med light-udbud på en 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i 12 måneder, om levering af tøjvask til visiterede borgere efter servicelovens § 91, jf. § 83 (hjemmehjælp). Tårnby Kommune gennemfører udbuddet på vegne af kommunen selv samt Dragør Kommune. Dragør Kommune vil imidlertid først indtræde i ordningen fra 1. marts 2023. Ydelserne der skal leveres (hjemmehjælp jf. servicelovens § 83), er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Adam Vask ApS De Forenede Dampvaskerier
2022-10-19   Vinduespolering i Dragør- og Tårnby Kommune (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune udbyder på vegne af kommunen selv samt Dragør Kommune vinduespolering af en række af kommunernes ejendomme. Alle ejendomme der er omfattet af udbuddet fremgår af materialet. Der er tale om et offentligt EU-udbud efter udbudslovens afsnit II, hvorfor alle interesserede tilbudsgivere vil have mulighed for at afgive tilbud, såfremt de lever op til de fastsatte egnethedskriterier. Egnethedskriterierne angår udelukkelsesgrunde, økonomisk og teknisk egnethed. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ottzen & Co QWC ApS
2022-09-01   Tårnby Kommune - Sundhedsforsikringsudbud (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune ønsker at indgå aftale om Sundhedsforsikring. Der henvises til udbudsmaterialet og kravspecifikationen. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2023. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Sundhedssikring A/S
2022-09-01   Udbud på kortlægning af partikelmåling i Tårnby Kommune (Tårnby Kommune)
Nærværende udbud omhandler partikelkortlægning i Tårnby Kommune. Tårnby Kommunes Kommunalbestyrelse ønsker at gennemføre en kortlægning med fokus på områder med følsom arealanvendelse, så som skoler, institutioner mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarhus Universitet
2022-06-24   Tårnby Kommune (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune ønsker tilbud på en eller flere af følgende delaftaler: Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring Delaftale 2: All risks forsikringer (kunst og udstillingsforsikring) Delaftale 3: Ansvarsforsikring Delaftale 4: Kommunalt ledelsesansvar Delaftale 5: Motorkøretøjsforsikring Delaftale 6: Arbejdsskadeforsikring inkl. forsikring for personer under Lov om aktiv beskæftigelse Delaftale 7: Kollektive ulykkesforsikringer Delaftale 8: Kriminalitetsforsikring inkl. netbank Delaftale 9: Kombineret … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring A/S Protector Forsikring ASA
2022-03-07   Dialogbaseret light-udbud på rammeaftaler om beskæftigelsesrettede indsatser (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune ønsker med et dialogbaseret udbud efter udbudslovens light-regime (afsnit III) at indgå en række rammeaftaler på beskæftigelsesfremmende forløb til borgere i Tårnby og Dragør kommuner, der vurderes at have en arbejdsevne. Indsatserne er opdelt på 4 delområder, hvorfor der vil blive tale om 4 delkontrakter. Rammeaftalerne udbydes i et begrænset ”light-udbud”, hvorfor interesserede tilbudsgivere indledningsvis skal ansøge om prækvalifikation i overensstemmelse med instruktionerne i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Copenhagency Dansk Raastof Fairway Consult HKI - Hans Knudsen Instituttet Tiponi ApS Væksthuset - Den erhvervsdrivende Fond
2021-07-28   Begrænset udbud Vinduespolering (Tårnby Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af delaftaler på vinduespolering for Tårnby Kommune. Udbuddet omfatter vinduespolering på Ordregivers rådhus, kontorer, skoler, SFO'er, klubber, daginstitutioner, dagpleje, tandpleje samt kulturinstitutioner, biblioteker, svømmehaller og øvrige institutioner Se udbuddet »
2021-02-25   Kørsel af borgere til genoptræning, daghjem mv (Tårnby Kommune)
Udbud af rammeaftale på kørsel til genoptræning, daghjem og omsorgstandpleje for kommunens borgere. Der er tale om kørsel af ældre/handicappede borgere, som ikke er i stand til at anvende offentlige transportmidler og derfor har behov for kørsel. Der er tale om såkaldt almindelig kørsel og kørsel af borgere med behov for kørestolstransport. Se udbuddet »
2020-12-15   Udbud af indkøbsordning til visiterede borgere (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune inviterer Dem herved til, at deltage i et offentligt udbud på af en kontrakt på indkøbsordning til borgere i Tårnby Kommune, som er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Intervare A/S
2020-08-20   Tårnby Kommune - forsikringsudbud - arbejdsskadeforsikring (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune - forsikringsudbud - arbejdsskadeforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2020-08-17   Drift af elektronisk låsesystem i hjemmeplejen (Tårnby Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale på fortsat drift af Ruko Qlick Remote nøglesystem, herunder køb og montering af elektroniske cylindre hos borgere, der har installeret nødkald, og hos borgere der ikke er i stand til at åbne egen dør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Låsebussen ApS
2020-06-16   Udbud af 2 ugers afklaringsforløb i forbindelse med større varslinger i lufthavnsrelaterede virksomheder (Tårnby Kommune)
Som en direkte afledt effekt af Corona-sundhedskrisen, den medfølgende lock-down, og de deraf afledte restriktioner er det forventningen, at særligt de lufthavnsrelaterede virksomheder vil blive mærkbart berørt i de kommende år. Det er forventningen, at der først kan forventes en tilbagevenden til samme aktivitet i lufttrafikken, som i 2019, på 2-3 års sigt. For tiden har Jobcenter Tårnby modtaget 500 varslinger og forventer 1 500 mere primo juni, hvilket betyder mange opsagte medarbejdere i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AOF Center Storkøbenhavn AS3 A/S Falck Healthcare A/S Indsats ApS Konsulenthuset Ballisager a/s Marselisborg - Center for Udvikling,... SAM International Triocon
2020-03-05   Udbud af jobformidling, opkvalificering og afklaring (Tårnby Kommune)
Udbuddet omhandler en 3-årig kontrakt om jobformidling, opkvalificering og afklaring af borgere, som er vurderet til at have en arbejdsevne, men som har været offentlig forsørget i længere til. Tårnby og Dragør Kommuner har et forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet, hvorfor udbuddet omfatter såvel borgere fra Tårnby som fra Dragør Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Integro A/S ISU - Viden til Udvikling AS Quick Care
2020-01-28   Udbud af opbygning og levering af 1 drejestige til Tårnby Brandvæsen (Tårnby Kommune)
Udbuddet omfatter opbygning og levering af 1 drejestige til Tårnby Brandvæsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rosenbauer International AG
2019-09-05   Kontrakt om offentlig/privat samarbejde for borgere på kanten af arbejdsmarkedet (Tårnby Kommune)
Ordregiver ønsker at udbyde et tæt samarbejde med 2 tilbudsgivere, for i samarbejde at sikre den bedst mulige indsats for de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Samarbejdet er et offentligt/privat samarbejde, hvor erfaringerne skal forme den fremtidige indsats over for projektets målgruppe. Se udbuddet »
2019-04-03   Skolemælk (Tårnby Kommune)
Udbuddet vedrører levering af skolemælk til 8 skoler i Tårnby Kommune. Ordningen omfatter levering i en kommunalt finansieret ordning for elever i 0.-3. klasse og en 100% forælderbetalt ordning for elever i 4. - 9. klasse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mejeriforeningen
2019-03-08   Madlevering til institutioner og borgere (Tårnby Kommune)
Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. - Delaftale 1: Opgaven omfatter madservice med udbringning af kølede hovedretter, samt tilkøbsmulighed for bi-retter, gæstemenuer, smørrebrød, samt diæt- og anden specialkost, til ca. 100 hjemmeboende borgere der er visiteret til ydelsen, - Delaftale 2: Opgaven omfatter levering af kølede døgnkostportioner, morgenmads-, mellemmåltids- og middagsportioner + bi-retter, samt tilkøbsmulighed for salat, smørrebrød til buffet, lune retter, frostportioner og dessert. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus A/S cvr. 27385354
2019-01-25   Udbud - Bådstativer og kørevogne (Tårnby Kommune)
Nærværende udbud vedrører indgåelse af rammeaftale med Tårnby Kommune, om levering af mobile bådstativer for både på op til hhv. 3, 6, 12 og 18 ton inklusiv tilbehør, samt 2 kørevogne med en løfteevne på op til hhv. 10- og 20 ton. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LP Yacht ApS
2018-10-05   Udbud - Fitnessordning (Tårnby Kommune)
Udbud om fitnessordning for medarbejderne i Tårnby Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FYSIQ
2018-09-14   Udbud af misbrugsbehandling (Tårnby Kommune)
Udbud af et behandlingstilbud om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter Servicelovens § 101 og efter Sundhedslovens § 142 samt behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedslovens § 141. Se udbuddet »
2018-09-14   Forsikringsudbud Tårnby Kommune (Tårnby Kommune)
Udbud af sundhedsforsikring for Tårnby Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan
2018-08-15   Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - fritvalgsordning (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune udbyder kontrakt om udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp. Udbuddet omhandler valg af 1 leverandør, der skal indgå i fritvalgsordningen sammen med den Kommunale Hjemmepleje. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hjemmehjælpen A/S
2018-08-14   Udbud af forpagtningskontrakt på drift af Kantinen på Tårnby Rådhus (Tårnby Kommune)
Bortforpagtning af kantinen på Tårnby Rådhus. Kantinen servicerer dagligt 200-250 personer til frokost. Herudover leverer forpagter mødeforplejning og forplejning til kurser afholdt på rådhuset. Ordregiver ønsker at tilbyde personalet en abonnementsbaseret frokostordning, hvor er betales et fast månedligt beløb til dækning af frokost. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fazer Food Services Danmark A/S
2018-06-06   Udbud - Borgervask (Tårnby Kommune)
Udbud om udførelse af tøjvask for visiterede borgere ("borgervask"). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S De Forenede Dampvaskerier A/S
2017-10-23   Rottebekæmpelse (Tårnby Kommune)
Rottebekæmpelse i Tårnby og Dragør Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rentokil Initial
2017-09-06   Vinduespolering (Tårnby Kommune)
Levering af vinduespolering til Tårnby Kommune. Tryk her https://permalink.mercell.com/70336587.aspx Se udbuddet »
2017-04-26   Udbud af totalentreprise Vestamager Svømmehal (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune udbyder en kontrakt vedrørende bygning af en ny svømmehal som et totalentrepriseudbud. En totalentreprenør opfører svømmehallen, mens Tårnby Kommune ejer og driver svømmehallen. Den nye svømmehal skal sikre, at Tårnby Kommune kan tilbyde kommunens borgere en aktivitetshal, som bl.a. består af følgende aktiviteter: almindelig offentlig svømning (motionssvømning), svømmeundervisning og andre svømmehalsaktiviteter, herunder børne- og morskabsaktiviteter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G.V.L. Entreprise A/S
2017-01-13   Madservice til hjemmeboende borgere (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune inviterer Dem hermed til at deltage i et offentligt udbud på en 2-årig rammekontrakt på madordning til borgere i Tårnby Kommune, som er visiteret til madservice. Se udbuddet »
2016-11-08   Indkøbsordning (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune inviterer Dem herved til, at deltage i et offentligt udbud på en 2-årig rammekontrakt på indkøbsordning til borgere i Tårnby Kommune, som er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Kontrakten forventes at træde i kraft den 1.3.2017 og er gældende frem til 28.2.2019, med en option på forlængelse i 2 x 12 måneder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Intervare A/S
2016-10-26   Elektronisk nøglesystem/adgangskontrol (Genudbud) (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune inviterer Dem herved til at deltage i et offentligt udbud (genudbud) på en 3-årig rammekontrakt om fortsat drift af kommunens elektroniske nøglesystem RUKO Click Remote. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Låsebussen ApS
2016-10-24   Hjemmepleje (Genudbud) (Tårnby Kommune)
Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere visiteret til hjemmepleje efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 342 af 26.3.2013 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Opgaven skal varetages af Tårnby Kommunes Hjemmepleje samt 2 tilbudsgivere, som vurderes til at afgive de 2 bedste tilbud. Borgerne har frit valg af leverandør mellem Den Kommunale Hjemmepleje og de vindende … Se udbuddet »
2016-09-08   Tøjvask til borgere (Tårnby Kommune)
Kontrakten omfatter udførelse af tøjvask til borgere, som er visiteret til denne ydelse i henhold til Lov om social service § 83 Personlig og praktisk hjælp samt i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 342 af 26.3.2013 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Se udbuddet »
2016-09-02   Kørsel af borgere til/fra daghjem og genoptræning (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune udbyder kørsel til/fra daghjem og genoptræning for kommunens borgere. Dette udbud omhandler befordring til/fra kommunens 2 daghjem, samt til/fra genoptræning. Der vil både være tale om borgere, som har behov for almindelig befordring og borgere med behov for kørestolstransport. Tårnby Kommune ønsker således, at indgå aftale om befordring af ældre/handicappede borgere, som ikke er i stand til at anvende offentlige transportmidler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Handicap Befordring A/S
2016-08-23   Elektronisk nøglesystem/adgangskontrol (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune inviterer Dem herved til at deltage i et offentligt udbud på en 3-årig rammekontrakt om fortsat drift af kommunens elektroniske nøglesystem RUKO Click Remote. Se udbuddet »
2016-08-08   Sport og motorisk udstyr (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune inviterer Dem herved til, at deltage i et offentligt udbud på en 3-årig rammekontrakt på sportsudstyr mv. Aftalen på sportsudstyr er delt op i 3 selvstændige produktmæssige delaftaler: Delaftale 1 — Svømme- og bassinudstyr og udstyr til skøjtehaller Delaftale 2 — Sportsudstyr til indendørs tørhaller Delaftale 3 — Stadions og udendørsfaciliteter Der ønskes, på hver delaftale, tilbud på levering af et bredt og dybt udvalg af sportsudstyr til primært stadions, sportscentre, svømmehaller, … Se udbuddet »
2016-05-30   Hjemmepleje (Tårnby Kommune)
Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere visiteret til hjemmepleje efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 342 af 26.3.2013 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Opgaven skal varetages af Tårnby Kommunes Hjemmepleje samt 2 tilbudsgivere, som vurderes til at afgive de 2 bedste tilbud. Borgerne har frit valg af leverandør mellem Den Kommunale Hjemmepleje og de vindende … Se udbuddet »
2016-05-03   Skolemælk (Tårnby Kommune)
Tårnby Kommune inviterer Dem herved til, at deltage i et offentligt udbud på en 3-årig rammekontrakt på skolemælk med mulighed for forlængelse i 1 x 12 måneder. Rammeaftalen omfatter køb af levering af skolemælk til folkeskolerne i Tårnby Kommune. Kommunens indkøb af skolemælk udgjorde i 2015 ca. 930 000 DKK eksklusiv moms. Det årlige totalindkøb kan variere, hvorfor tilbudsgiver skal acceptere et varieret køb fra år til år. Sortimentet omfatter sødmælk, letmælk, minimælk, kærnemælk, skummemælk og … Se udbuddet »
2015-10-08   Autosprøjte 2015 (Tårnby Kommune)
Udbud af autosprøjte til Tårnby Brandvæsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hauberg Technique A/S
2015-09-24   Urologiprodukter (Tårnby Kommune)
Levering af urologiprodukter til Tårnby og Dragør kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mediq Danmark A/S
2015-09-24   Stomiprodukter (Tårnby Kommune)
Levering af stomiprodukter til Tårnby og Dragør kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mediq Danmark A/S
2015-09-11   Legetøj 2015 (Tårnby Kommune)
Udbud af legetøj til daginstitutioner, indskoling mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AV Form Legebørsen Lekolar LEIKA A/S
2015-05-26   Forsikringsdækning for Tårnby Kommune (Tårnby Kommune)
Forsikringsdækning for Bygning, Løsøre, Entreprise, All Risk for kunstgenstande, Ansvar, Kommunalt Ledelsesansvar, Professionel ansvar, Auto, Arbejdsskadeforsikring, Ulykke, Kriminalitet inkl. netbank, kombineret ansvar og løsøreforsikring for beboere, lystfaretøjer (Skib og Jolle), Skovbrandsforsikring, Patientforsikring, Årsrejseforsikring, Passageransvarsforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring Gjensidige Gjensidige (Gouda) Forsikring Gjensidige Forsikring Protector Forsikring
2015-02-26   Udbud af kølemad (Tårnby Kommune)
Udbud af kølemad til plejehjem i Tårnby Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Compass Group Danmark A/S
2014-11-17   Leasing og servicering af biler til Hjemmeplejen (Tårnby Kommune)
Udbud af leasing og servicering af biler til Hjemmeplejen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mogens Elmer A/S
2014-11-11   Renovering af plejehjemmet på Irlandsvej (Tårnby Kommune)
Totalrådgivning i forbindelse med totalrenovering beboerfløj med 11 boliger (Ca. 400 m²) samt hovedbygning (Ca. 1 370 m²) på plejehjem på Irlandsvej, Tårnby Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mangor og Nagel Arkitektfirma A/S
2014-11-06   Vinduespolering (Tårnby Kommune)
Begrænset udbud — vinduespolering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S
2014-07-31   Udbud af kantinen på Tårnby Rådhus (Tårnby Kommune)
Udbud af forpagtningsaftale til Kantinen på Tårnby Rådhus. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fazer Food Services A/S
2014-06-26   Rottebekæmpelse (Tårnby Kommune)
Offentligt EU-udbud af rottebekæmpelse i Tårnby og Dragør Kommuner. Se udbuddet »