Indkøb: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

15 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

2023-04-27   Kontrakt om systemforvaltning af STARs Forretningssystemer (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Kontrakten omfatter systemforvaltning af STARs forretningssystemer samt rådgivning inden for områder i tilknytning til udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse, herunder optimering og effektivisering Se udbuddet »
2023-03-31   Udbud af fokusrevision vedrørende sygedagpenge (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Fokusrevisionen skal bidrage til at afdække kommunernes administration af sygedagpenge-reglerne i forhold kommunernes opfølgning og indsats for borgere, der modtager sygedag-penge. Undersøgelsen vedrører indsatsdelen af sygedagpengereglerne, og har fokus på om kommunerne i deres administration medvirker til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsev-ne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt samt understøtter samarbejdet mellem kommunen, virksomheder og andre relevante aktører for at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2021-12-03   Kontrakt om udvikling, videreudvikling og vedligholdelse af STAR's forretningssystemer (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udbyder en kontrakt om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR’s forretningssystemer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Edora A/S
2021-01-08   Kontrakt om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR's forretningssystemer (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udbyder 2 delkontrakter om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR’s forretningssystemer. STAR’s forretningssystemer omfatter det kompleks af it-systemer (delsystemer), som STAR til enhver tid udvikler og/eller vedligeholder til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen i Danmark, herunder også integrationer til eksterne systemer. STAR’s forretningssystemer omfatter således både de delsystemer, der forefindes eller er under udvikling på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S Visma Consulting A/S
2017-07-03   Konsulentbistand i relation til STAR's vedligehold og udvikling på sine forretningssystemer, herunder Det fælles... (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ønsker at indgå rammekontrakter vedrørende 5 delydelsesområder for at kunne rekvirere konsulentbistand i forbindelse med vedligehold og udvikling af STAR's forretningssystemer. Rammekontrakterne vil omfatte opgaver inden for følgende 5 ydelsesområder: 1. Arkitektur og konkrete tekniske løsninger, 2. Gennemførelse af udbud (EU-udbud, miniudbud under rammekontrakter), 3. Løbende procesoptimering, 4. Release- og porteføljestyring og 5. Projektledelse og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Capgemini Sogeti Danmark A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gram Informatik Aps Peak Consulting Group Schultz Zacchi Consult
2017-06-27   Rammeaftaler vedrørende Analyseopgaver, Avancerede kvantitative analyser, Avancerede kvalitative analyser samt... (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt de øvrige ordregivende myndigheder nævnt under afsnit I.1) ønsker at indgå rammeaftaler om konsulentydelser til løsning af opgaver inden for Beskæftigelsesministeriets område. Der udbydes følgende fire (4) delaftaler: — Analyseopgaver, — Avancerede kvantitative analyser — Avancerede kvalitative analyser — Konceptudvikling, design, udvikling, implementering og afprøvning af services og IT. Der indgås parallelle rammeaftaler for hver delaftale med 8 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alldialogue ApS COWI A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DISCUS A/S Implement Consulting Group P/S iNudgeyou IS IT A BIRD A/S Knowledge Cube A/S Marselisborg - Center for Udvikling,... mploy a/s Rambøll Management Consulting SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd
2017-06-24   Rammeaftaler vedrørende rådgivnings- og udviklingsopgaver (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt de øvrige ordregivende myndigheder nævnt under afsnit I.1) ønsker at indgå rammeaftale om konsulentydelser til løsning af opgaver inden for Beskæftigelsesministeriets område. Rammeaftalen omfatter rådgivnings- og udviklingsopgaver, som nærmere beskrevet under afsnit II.2.4). Der indgås parallelle rammeaftaler med 8 leverandører. De enkelte opgaver i rammeaftalernes løbetid tildeles efter miniudbud. De enkelte opgaver vil variere i størrelse og dække … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab COWI Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DISCUS A/S LG Insight Marselisborg — Center for Udvikling,... mploy a/s Pluss Leadership A/S Rambøll Management Consulting SFI — Det nationale forskningscenter for velfærd TeamArbejdsliv ApS
2017-06-20   Rammeaftaler om evalueringsopgaver (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt de øvrige ordregivende myndigheder nævnt under afsnit I.1) ønsker at indgå rammeaftale om konsulentydelser til løsning af opgaver inden for Beskæftigelsesministeriets område. Rammeaftalen omfatter evalueringsopgaver, som nærmere beskrevet under afsnit II.2.4). Der indgås parallelle rammeaftaler med 8 leverandører. De enkelte opgaver i rammeaftalernes løbetid tildeles efter miniudbud. De enkelte opgaver vil variere i størrelse og dække over såvel … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab COWI A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnersel-skab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DISCUS A/S Epinion P/S LG Insight Marselisborg — Center for Udvikling,... Metrica APS mploy a/s Pluss Leadership A/S Rambøll Management Consulting A/S VIVE — Det Nationale Forsknings- og...
2017-01-18   Drift af kantine — STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Udbuddet omfatter drift af kantine for ca. 400 ansatte, mødeforplejning, medarbejderfrugt (option) samt servicering af kaffeautomater (option) hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jespers Torvekøkken
2016-05-25   Kontrakt om vedligeholdelse, videreudvikling og forvaltning af Det Statistiske Datavarehus (DSDW), Jobindsats og... (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Udbuddet omfatter Systemforvaltning (herunder ad hoc-opgaver), Vedligeholdelse, Videreudvikling og Konsulentydelser i relation til følgende systemer; Det Statistiske Datavarehus (DSDW) Jobindsats OLAP (backend) Jobindsats.dk CMS (frontend) Refusionsløsningen Visual Analytics, herunder Rapportdannelse til regionale arbejdsmarkedskontorer og regionale arbejdsmarkedsråd. Anskaffelsen er nærmere beskrevet i punkt II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SAS Institute A/S
2015-12-17   Crawling af jobannoncer til jobnet.dk og workindenmark.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udvikler og drifter to jobportaler: — jobnet.dk (Jobnet), der har udviklet sig til en af Danmarks største jobportaler med dagligt mere end 14 000 aktive jobannoncer. — workindenmark.dk (WIDK), der indeholder mere end 1 000 jobannoncer rettet mod virksomheder, der søger udenlandsk arbejdskraft. På Jobnet har arbejdsgivere mulighed for at oprette jobannoncer enten via jobnet.dk eller via webservicen JobAd. Derudover opdateres portalernes job-database med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ankiro ApS
2015-12-17   Udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR's SiteCore-baserede eller integrable systemer (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. STAR skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. STAR understøtter beskæftigelsesindsatsen efter de til enhver tid gældende regler herom. Workindenmark.dk Som et led beskæftigelsesindsatsen understøtter STAR mobilisering af arbejdskraft på områder, hvor der mangler arbejdskraft i danske virksomheder. Én … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pentia A/S
2015-11-16   Kontrakter om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR's forretningssystemer (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. STAR skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. STAR understøtter beskæftigelsesindsatsen efter de til enhver tid gældende regler herom. For en uddybning af lovgrundlaget for STAR's understøttelse af beskæftigelsesindsatsen henvises til følgende regelgrundlag, der kan findes på www.retsinformation.dk: — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Edora A/S KMD A/S NNIT A/S Visma Consulting A/S
2015-09-29   Kontrakt om systemforvaltning af STARs forretningssystemer (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. STAR skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. STAR understøtter beskæftigelsesindsatsen efter de til enhver tid gældende regler herom. For en uddybning af lovgrundlaget for STAR's understøttelse af beskæftigelsesindsatsen henvises til følgende dokumenter, der kan findes på www.retsinformation.dk: — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Visma Consulting A/S
2014-02-28   Digital løsning til understøttelse af virksomheders og borgeres ansøgning om oprettelse af virksomhedsrettede pladser (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ønsker at etablere en landsdækkende digital løsning til understøttelse af virksomheders og borgeres ansøgning om tilskud til oprettelse af virksomhedsrettede pladser. Løsningen skal understøtte virksomhedernes og borgernes selvbetjening i forbindelse med ansøgning til de kommunale jobcentre, jobcentrenes efterfølgende sagsbehandling af ansøgningerne, samt kommunikation med interessenterne i ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen (herunder virksomheder, … Se udbuddet »