Indkøb: Professionshøjskolen Absalon S/I

6 arkiverede indkøb

Professionshøjskolen Absalon S/I har historisk set været en køber af fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter, diverse næringsmidler og tryksager og beslægtede produkter.
Historisk set har leverandørerne til Professionshøjskolen Absalon S/I været Ambrosia Group, BibMedia A/S, BKI foods a/s og Hørkram Foodservice A/S.

De seneste indkøb foretaget af Professionshøjskolen Absalon S/I

2023-09-24   Offentlig udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser for Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon S/I)
Der er tale om et udbud af Rammeaftale vedr. håndværkerydelser, hovedsageligt i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og renovering af Ordregivers ejendomme. De daglige vedligeholdelsesopgaver varetages i begrænset omfang af egne medarbejdere, mens øvrige vedligeholdelsesopgaver primært varetages ved brug af håndværksvirksomheder. Delaftalerne er opdelt efter geografiske områder (hhv. Kalundborg og Roskilde, Vordingborg og Nykøbing Falster samt Slagelse og Næstved). Se udbuddet »
2022-10-10   Offentligt udbud af kaffe og the til Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon S/I)
Udbuddet omfatter indkøb af kaffeprodukter, the, samt tilbehør til kaffemaskiner i form af rensetabletter og forbrugsmidler. Køb af kaffeautomater og udførelse af reparationer og service, er ikke omfattet af aftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BKI foods a/s
2022-09-07   Offentligt udbud af drikkevarer til Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon S/I)
Professionshøjskolen Absalon udbyder sit indkøb af drikkevarer, omfattende læskedrikke, øl og vand mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ambrosia Group
2022-07-14   Offentligt udbud af fødevarer til Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon S/I)
Den udbudte rammeaftale omhandler levering af fødevarer til Ordregivers syv (7) campusser på Sjælland og Falster. Udbuddet omfatter følgende varesortiment • Et bredt udvalg af kolonialvarer, mejeriprodukter, konserves, bagværk, færdigretter, frostvarer, læskedrikke, frisk frugt & grønt samt bær, og frostvarer. • Et bredt udvalg af fersk og frosset kød, herunder et udvalg af okse-, kalve- og svinekød, lam og fjerkræprodukter anført i beskrevne udskæringer og/eller småkød mv. • Fersk og frossen fisk. Fisk … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hørkram Foodservice A/S
2022-06-16   Offentligt udbud af fysiske bøger til Center for Undervisningsmidler, Professionshøjskolen Absalon (CFU) (Professionshøjskolen Absalon S/I)
Baggrunden for nærværende udbud er ambitionen om at sikre optimale indkøbsvilkår på boglige materialer til Ordregivers Center for Undervisningsmidler (CFU). Ordregiver har til hensigt at indgå en Rammeaftale, der omfatter successive leveringer af fysiske bøger i form af undervisningsmaterialer til udlån til folkeskoler i Ordregivers dækningsområde. Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på op til fire (4) år Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BibMedia A/S
2021-11-03   Offentligt udbud af fysiske bøger til Center for Undervisningsmidler, Professionshøjskolen Absalon (CFU) (Professionshøjskolen Absalon S/I)
Baggrunden for nærværende udbud er ambitionen om at sikre optimale indkøbsvilkår på boglige materialer til Ordregivers Center for Undervisningsmidler (CFU). Ordregiver har til hensigt at indgå en Rammeaftale, der omfatter successive leveringer af fysiske bøger i form af undervisningsmaterialer til udlån til folkeskoler i Ordregivers dækningsområde. Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på op til fire (4) år. Se udbuddet »