Indkøb: Nordværk I/S

8 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Nordværk I/S

2023-09-22   Behandling og afsætning af tekstilaffald (Nordværk I/S)
Nordværk I/S udbyder modtagelse, forsortering og finsortering af affaldsfraktionen tekstilaffald med efterfølgende afsætning til genbrug, genanvendelse og anden materiale nyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Tekstilaffaldet kommer fra Aalborg, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Læsø kommuners genbrugspladser og husstandsindsamlinger og udgør et estimat på 1.300 ton. I det omfang der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller … Se udbuddet »
2023-09-14   Ombygning af askesystem for L2 og L3 (Nordværk I/S)
Nordværk I/S ejer, driver og producerer varme fra to affaldsforbrændingsanlæg (L2 og L3) på energianlægget i Hjørring beliggende på Mandøvej 4, 9800 Hjørring. Nordværk I/S forventes at få revideret miljøgodkendelse gældende fra 3. december 2023. I den reviderede miljøgodkendelse vil der blive stillet krav om, at flyveaske og slagge separeres. Det eksisterende askesystem samler flyveaske fra flere træk og ECO for ovnlinjerne 2 og 3 med bundasken. Nordværk I/S ønsker at separere flyveasken fra ovnlinje 2 … Se udbuddet »
2023-08-23   Behandling og afsætning af tekstilaffald (Nordværk I/S)
Nordværk I/S udbyder modtagelse, forsortering og finsortering af affaldsfraktionen tekstilaffald med efterfølgende afsætning til genbrug, genanvendelse og anden materiale nyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Tekstilaffaldet kommer fra Aalborg, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Læsø kommuners genbrugspladser og husstandsindsamlinger og udgør et estimat på 1.300 ton. I det omfang der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller … Se udbuddet »
2023-06-30   Flue Gas Condensation Plant on Line 3 (Nordværk I/S)
This procurement procedure concerns the award of a contract regarding design, delivery, installation and commissioning of flue gas condensation plant retrofitted to the existing Line 3. The procurement procedure is carried out as a negotiated procedure with prior call for competition according to section 47 of the Utility Directive (2014/25/EU). See section 5.2 in Part 0.B Tender Conditions for additional information about how negotiations will be conducted. The Contracting Authority reserve the right to … Se udbuddet »
2023-05-26   Forbehandling og afsætning af madaffald (Nordværk I/S)
Fem af Nordværks ejerkommuner (Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mari-agerfjord og Rebild) har kompetenceoverdraget forbehandling og afsætning af madaffald til Nordværk. Madaffald skal i dette udbud forstås som madaffald indsamlet i de fem ejer-kommuner via de respektive indsamlingsordninger for madaffald. I forbindelse med dette udbud skal Leverandøren udføre følgende opgaver for Nordværk: - Forbehandling af madaffald med henblik på forberedelse til bioforgasning - Transport af forbehandlet madaffald … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GemiDan A/S
2023-05-01   Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (Nordværk I/S)
Nordværk I/S (herefter "Ordregiver") udbyder hermed en rammeaftale for indkøb af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Ordregivers virksomhed. Rammeaftalen har en løbetid på 4 år med mulighed for forlængelse fra Ordregivers side 2 gange af 2 år ad gangen, sådan at rammeaftalen kan få en varighed på op til 8 år. Rammeaftalen har en anslået værdi på DKK 40.000.000 ekskl. moms, jf. pkt. II.2.6), og en maksimal værdi på DKK 50.000.000 ekskl. moms. Ordregiver har dog ret til at udvide rammeaftalens … Se udbuddet »
2023-03-31   Replacement of Generator and Gearbox (Nordværk I/S)
Nordværk I/S - an environmental waste handling facility - is in need of a replacement of a generator and gearbox of the unit 4 at the WTE plant at Nordværk, Aalborg, Denmark. The generator of 23,5 MVA is driven by a steam turbine. The delivery will include a turn-key delivery of a new generator and gear box and auxiliary equipment. The steam turbine is not to be replaced. Se udbuddet »
2023-03-15   Udbud sortering og afsætning af indsamlet plast-og metalaffald samt mad- og drikkekartoner (Nordværk I/S)
Opgaven omfatter sortering og afsætning af indsamlet plast- og metalaffald samt mad og drikke-kartoner. Den vindende tilbudsgiver forpligter sig samtidigt til at overtage Nordværks eksisterende sorteringsanlæg. Se udbuddet »