Indkøb: Nordjyllands Trafikselskab

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Nordjyllands Trafikselskab

2023-09-20   30. udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 30. udbud af buskørsel vedrører kørsel af regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig A-kontrakt rutekørsel. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 17.800 køreplantimer fordelt på 5 driftsbusser. Se udbuddet »
2023-09-19   30. udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 30. udbud af buskørsel vedrører kørsel af regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig A-kontrakt rutekørsel. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 17.800 køreplantimer fordelt på 5 driftsbusser. Se udbuddet »
2023-09-12   Udstyr til stoppesteder i Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Denne opgave benævnt ”Udstyr til stoppesteder i Nordjylland” omfatter i hovedtræk produktion og levering af udstyr i en sammenhængende designlinje til etablering og/eller opgradering af stoppesteder i Nordjylland indenfor kategorierne: 1) læskærme, 2) standere, 3) sidde- og ståbænke, 4) cykelparkering, 5) affaldskurve. Udstyret anvendes i forbindelse med implementeringen af Fremtidens Kollektive Trafik, der indeholder anlæggelse og opgradering af stoppesteder i årene 2024, 2025 og 2026. Derudover … Se udbuddet »
2023-02-22   29. udbud af almindelig rutekørsel - tilføjelse af delaftale (Nordjyllands Trafikselskab)
Tilføjelse af delaftale til NT’s 29. udbud af bustrafik, der omfatter udbud af regionale ruter samt lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommuner. Delaftalen består af 1 bus og ca. 360 køreplantimer. Kontrakternes løbetid fremgår af oversigten over den udbudte kørsel og af pakkematerialet. Se udbuddet »
2023-01-30   29. udbud af almindelig rutekørsel (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 29. udbud af bustrafik omfatter udbud af regionale ruter samt lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommuner. Udbuddet består af i alt ca. 76 busser og ca. 68.000 køreplantimer. Dette svarer til ca. 8% af NT’s samlede buskørsel. Kørslen udbydes som B/T kontraktkørsel. Der vil blive indgået kontrakter med driftsstart i august 2023. Kontrakternes løbetid fremgår af oversigten over den udbudte kørsel og af pakkematerialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DitoBus Linjetrafik A/S Keolis Danmark A/S Midtbus Jylland A/S Morsø Bustrafik K/S Olesens Busser Solsidens Turistfart
2022-11-10   31.2 udbud af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, Flextur, Plustur, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås: • Parallelle rammeaftaler med en varighed på 24 mdr. om variabel kørsel uden rådighedsaftale for maksmalt 1500 vogne fordelt på 5 vogntyper (første delaftale). • Offentlige kontrakter om variabel kørsel med rådighedsaftale fordelt på 18 delaftaler efter hjemstedets kommune. Delaftalerne omfatter 6 kommuner. … Se udbuddet »
2022-08-12   31.3 udbud af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT udbyder variabel kørsel med rådighedsaftale (VR), hvor vognens hjemsted på forhånd er fastlagt, og hvor entreprenøren forpligter sig til at stille vognen til rådighed i en nærmere bestemt periode. Udbuddet omfatter kørsel af flextrafik. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca.98.300 timer. Der indgås aftale for 24 mdr. med flere leverandører af variabel kørsel med rådighedsaftale. Der indgås 38 separate delaftaler fordelt på 9 kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aflex BG Mark Leasing ApS Dybvad Taxi og Minibus HB-Care A/S JJ FLEX Sydthy Flextrafik Aps Terndrup Taxa & Turistbusser A/S
2022-04-26   31.1 udbud af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT udbyder variabel kørsel med rådighedsaftale (VR), hvor vognens hjemsted på forhånd er fastlagt, og hvor entreprenøren forpligter sig til at stille vognen til rådighed i en nærmere bestemt periode. Udbuddet omfatter kørsel af flextrafik. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 89.500 timer. Der indgås aftale for 24 mdr. med flere leverandører af variabel kørsel med rådighedsaftale. Der indgås 36 separate delaftaler fordelt på 9 kommuner. Se udbuddet »
2022-04-22   28.2 udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 28.2 udbud af buskørsel vedrører kørsel af regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i en A-kontrakt med tilhørende D-kontrakt. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 93.000 køreplantimer fordelt på 31 driftsbusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Keolis Danmark A/S
2022-03-03   Udbud af Levering og montering samt drift og vedligehold af realtidsskilte og infoskærme til Plusbuslæskærme i Aalborg (Nordjyllands Trafikselskab)
Kontrakten omfatter levering og montering samt drift og vedligehold af realtidsskilte og infoskærme til Plusbuslæskærme i Aalborg. Samlet forventes leverancen at omfatte følgende: - 86 Realtidsskilte fordelt på 43 perroner - 84 Infoskærme fordelt på 43 perroner - levering og drift af et administrationssystem Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Adibus A/S
2022-01-05   28.1 udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 28.1 udbud af buskørsel vedrører kørsel af regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i en A-kontrakt med tilhørende D-kontrakt. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 93.000 køreplantimer fordelt på 31 driftsbusser. Se udbuddet »
2021-10-01   28. udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 28. udbud af buskørsel vedrører kørsel af regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i en A-kontrakt med tilhørende D-kontrakt. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 93.000 køreplantimer fordelt på 31 driftsbusser. Se udbuddet »
2021-02-03   27. udbud af almindelig rutekørsel (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 27. udbud af bustrafik omfatter udbud af lokalruter i Rebild, Jammerbugt, Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner samt fælleskommunale ruter, herunder rute 840 på Læsø. Udbuddet omfatter i alt 63 busser, ca. 68 000 køreplantimer, og dette svarer til ca. 7 % af NT’s samlede buskørsel. Kørslen udbydes som B/T-kontraktkørsel, og herunder udbydes NT’s kørsel af bus- og flextrafik på Læsø, der omfatter 2 busser og 1 flextrafik vogn, i en fælles kontrakt. Der vil være separate udbudsbetingelser for bus og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Keolis Danmark A/S Midtbus Jylland A/S Olesens Busser Terndrup Taxa & Turistbusser A/S Vebbestrup Turistfart
2021-01-07   26.6 udbud af almindelig rutekørsel (Bus) Aalborg By (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 26.6 udbud af buskørsel vedrører bybuskørsel i Aalborg By kørsel. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel med A- og D-kontraktkørsel. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 297 000 køreplantimer fordelt på 111 driftsbusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tide bus Danmark A/S
2020-10-21   30. udbud, af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi, større eller mindre vogne eller (mini)busser, fx liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, flextur, plustur, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås: - Parallelle rammeaftaler med en varighed på 24 mdr. om variabel kørsel uden rådighedsaftale for 1 500 vogne fordelt på 5 vogntyper (første delaftale). - Rammeaftaler om variabel kørsel med rådighedsaftale fordelt på 8 … Se udbuddet »
2020-09-04   26.5 udbud af almindelig rutekørsel (Bus) Aalborg By (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 26.5 udbud af buskørsel vedrører bybuskørsel i Aalborg By kørsel. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel med A- og D-kontraktkørsel. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 297 000 køreplantimer fordelt på 111 driftsbusser. Se udbuddet »
2020-06-20   26.4 udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 26.4 udbud af buskørsel vedrører kørsel af X Bus og regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i en A-kontrakt med tilhørende D-kontrakt. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 194 000 køreplantimer fordelt på 77 driftsbusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Keolis Danmark A/S
2020-01-14   26.3 udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 26.3 udbud af buskørsel vedrører regionale ruter samt lokalruter i Brønderslev, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted og fælles kommunale ruter. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i flere delaftaler (pakker). De enkelte delaftalers kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 50 500 køreplantimer fordelt på 55 driftsbusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brdr. Davidsen Hirtshals Hjørring Turistfart Hobro Døstrup Turist Hørby Rute og Turistbusser I/S Jørns Rutetrafik A/S Midtbus Jylland A/S Morsø Bustrafik K/S Olesens Busser Solsidens Turistfart ApS
2019-12-04   26.2 udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 26.2 udbud af buskørsel vedrører kørsel i Frederikshavn by. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i en A-kontrakt med tilhørende D-kontrakt. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 12 837 køreplantimer fordelt på 8 driftsbusser. Se udbuddet »
2019-12-04   26.1 udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 26.1 udbud af buskørsel vedrører regionale ruter samt lokalruter i Brønderslev, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted og fælleskommunale ruter. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i flere delaftaler (pakker). De enkelte delaftalers kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 37 811 køreplantimer fordelt på 47 driftsbusser. Se udbuddet »
2019-02-04   25. udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT’s 25. udbud af buskørsel vedrører lokalruter i Mariagerfjord, Brønderslev, Hjørring, Rebild, Aalborg og Frederikshavn kommuner samt regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i flere delaftaler (pakker). De enkelte delaftalers kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 133.800 køreplantimer fordelt på 86 driftsbusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arriva A/S Brdr. Davidsen´s Rute & Turist-Service A/S Fårup Turistbusser Hirtshals Turistfart Jørns Rutetrafik A/S Keolis Danmark A/S Midtbus Jylland A/S Solsidens Turistfart Aps. Umove Vest A/S
2018-11-13   29. udbud, af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi, større eller mindre vogne eller (mini)busser, fx liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, Flextur, Plustur, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås: - Parallelle rammeaftaler med en varighed på 12 mdr. om variabel kørsel uden rådighedsaftale for 1 500 vogne fordelt på 6 vogntyper, - Rammeaftaler om variabel kørsel med rådighedsaftale fordelt på 2 overordnede … Se udbuddet »
2018-01-31   24. udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udbud af bustrafik vedrører lokalruter i Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Morsø og Aalborg Kommuner. Udbuddet omfatter 31 driftsbusser og ca. 26 500 køreplantimer pr. år. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i august 2018 og med en løbetid på 1, 2, 3 eller 4 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 1 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brdr. Davidsen´s Rute & Turist-Service A/S Byens Taxa Fjerritselv Jørns Rutetrafik A/S Keolis Danmark Morsø Bustrafik K/S Terndrup Taxa og Turistbusser A/S
2017-12-20   28. udbud af aflastningskørsel i Aalborg Kommune (Nordjyllands Trafikselskab)
Planlægning og udførelse af aflastningskørsel, udført med enten større vogne eller mindre vogne (som specialrutekørsel). Der indgås aftale med én enkelt leverandør omfattende aflastningskørslen for alle de ca. 185 børn og unge i Aalborg Kommune (jf. udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse). Se udbuddet »
2017-12-01   Rammeaftale til levering af knudepunktsmarkører til trafikinformation i Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Arbejdet vedrører levering af udstyr til markering af trafikale knudepunkter i Nordjylland. Markørerne udgør en sammenhængende designlinje og består i hovedtræk af en mast med topmonteret (lys)skilt og sidemonteret infotavle med udskiftelige skiltepaneler for vejvisning. Designlinjen er udviklet af Nordjyllands Trafikselskab i samarbejde med de nordjyske kommuner og design konsulent. Arbejdet omfatter; — Færdigprojektering, levering, montering og aflevering af knudepunktsmarkører med og uden lys, komplet … Se udbuddet »
2017-11-14   27. udbud, af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi, større eller mindre vogne eller (mini)busser, f.eks. liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, Plustur, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås: — Parallelle rammeaftaler med en varighed på 12 mdr. om variabel kørsel uden rådighedsaftale for 1 500 vogne fordelt på 6 vogntyper. — Rammeaftaler om variabel kørsel med rådighedsaftale fordelt på 2 overordnede delaftaler … Se udbuddet »
2017-06-27   Udbud af bustrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udbud af bustrafik vedrører lokalruter i region Nordjylland, Brønderslev og Frederikshavn kommuner. Udbuddet omfatter 9 driftsbusser og ca. 18 000 køreplantimer pr. år. Kørslen udbydes som A-, D- og B/T-kontraktkørsel. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i 1.11.2017 og med en løbetid på hhv. 3 og 7 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 1 og 6 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jørns Busrejser A/S Keolis Danmark A/S
2017-01-25   Udbud af bustrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udbud af bustrafik vedrører lokalruter i Region Nordjylland, Frederikshavn, Mariagerfjord, Hjørring, Jammerbugt, Thisted og Aalborg Kommune. Udbuddet omfatter 32 driftsbusser og ca. 30 000 køreplantimer pr. år. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i august 2017 og med en løbetid på 1, 2, 3 eller 4 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 1 år. Se udbuddet »
2016-11-15   26. udbud, af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi eller andre mindre vogne eller (mini)busser, f.eks. liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås: — Parallelle rammeaftaler med en varighed på 12 mdr. om variabel kørsel uden rådighedsaftale for 1 500 vogne fordelt på 6 vogntyper. — Rammeaftaler om variabel kørsel med rådighedsaftale fordelt på 2 overordnede delaftaler efter kommune … Se udbuddet »
2016-05-09   25. udbud, af aflastningskørsel i Aalborg Kommune (Nordjyllands Trafikselskab)
Planlægning og udførelse af aflastningskørsel, udført i (mini)bus eller taxi og til dels liftbusser (som specialrutekørsel). Der indgås aftale med én enkelt leverandør omfattende aflastningskørslen for alle de ca. 170 børn og unge i Aalborg Kommune (jf. udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Østergaards Biler
2016-03-03   Udbud af bustrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udbud af bustrafik vedrører lokalruter i Frederikshavn, Thisted, Brønderslev, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt Kommuner. Udbuddet omfatter 60 driftsbusser og ca. 50 000 køreplantimer pr. år. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i august 2016 og med en løbetid på 2, 3 eller 4 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 1 år på uændret vilkår. Se udbuddet »
2015-11-30   Udbud af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi eller mindre vogne eller liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås rammeaftale for 12 mdr. med flere leverandører om variabel kørsel. Derudover indgås der aftaler med enkelte leverandører om fast kørsel. De faste kørselspakker er samlet under 9 — overordnede — delaftaler (jf. bilag B »Oplysninger om delaftaler« ) efter … Se udbuddet »
2015-09-04   Udbud af dublings- og svømmekørsel i Aalborg kommune (Nordjyllands Trafikselskab)
NT's 22.0 udbud omfatter udbud af dublings- og svømmekørsel i Aalborg kommune. Fordelingen vil være ca. 30 % dubleringskørsel på by- og metrobusser om morgen og eftermiddag og ca. 70 % svømmekørsel. Der udbydes kørsel på B-kontrakt. Kørslen på B-kontrakterne svarer til ca. 2 700 køreplantimer pr. år og 4 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i januar 2016 og med en løbetid på 4,5 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 1 år. Se udbuddet »
2015-03-20   Udbud af almindelig rutekørsel i region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT's 21.1 udbud omfatter af almindelig rutekørsel på lokalruter i hhv. Frederikshavn, Thisted og Hjørring kommune. Der udbydes kørsel på B/T-kontrakter. Kørslen svarer til ca. 22 000 køreplantimer og 28 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart august 2015 med en løbetid på 2 og 4 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 1 år. Se udbuddet »
2015-01-19   Udbud af almindelig busrutekørsel i region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT's 21. udbud omfatter udbud af almindelig rutekørsel på lokalruter og bybuskørsel. Der udbydes kørsel på A-kontrakter og B-kontrakter. Kørslen på A-kontrakten svarer til ca. 2 700 køreplantimer og 1 driftsbus. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart juni 2015 med en løbetid på 7 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 6 år. Kørslen på B-kontrakterne svarer til ca. 7 000 køreplantimer og 8 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart … Se udbuddet »
2015-01-13   Udbud af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi eller mindre vogne eller liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås rammeaftale for 12 mdr. med flere leverandører om variabel kørsel. Derudover indgås der aftaler med enkelte leverandører om fast kørsel. De faste kørselspakker er samlet under 17 — overordnede — delaftaler (jf. bilag B) efter aftaleform, aftaleperiode og kommune. … Se udbuddet »
2015-01-08   Rammeaftale til levering af udstyr til opgradering af stoppesteder i Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Rammeaftale til levering af udstyr til opgradering af stoppesteder i Nordjylland omfatter i hovedtræk produktion og levering af udstyr i en sammenhængende designlinje til etablering og/eller opgradering af stoppesteder i Nordjylland. Designlinjen er udviklet af Nordjyllands Trafikselskab i samarbejde med de nordjyske kommuner og en konsulent. Leverandøren skal udføre færdigprojektering og udvikling af udstyret. Udstyret skal leveres klar til montage inklusiv alle tilhørende dele, som er nødvendige for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Veksø A/S
2014-11-14   Rammeaftale til levering af udstyr til opgradering af stoppesteder i Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Rammeaftalen omfatter produktion og levering af udstyr i sammenhængende designlinje til etablering og/eller opgradering af stoppesteder i Nordjylland. Leverandøren skal udføre færdigprojektering og udvikling af udstyret. Udstyret skal leveres klar til montage inklusiv alle tilhørende dele, som er nødvendige for udstyrets enkle montage og færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand. Arbejdet omfatter derfor tillige projektering og levering af præstøbte betonfundamenter/nedstøbningsdele, som en integreret … Se udbuddet »
2014-01-16   Udbud af flextrafik i region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi eller mindre vogne eller liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, siddende patientbefordring, kørsel til læge og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås rammeaftale for 12 mdr. med flere leverandører om variabel kørsel. Derudover indgås der aftaler med enkelte leverandører om fast kørsel. De faste kørselspakker er samlet under 4 — overordnede — delaftaler (jf. bilag B) efter aftaleform, aftaleperiode og kommune. … Se udbuddet »
2013-11-18   Udbud af almindelig busrutekørsel i region Nordjylland og en mindre del i region midt (Nordjyllands Trafikselskab)
NT's 20. udbud omfatter udbud af almindelig rutekørsel på større fælleskommunale ruter, lokalruter og regionale ruter i hele Nordjylland og en mindre del i region Midtjylland. Der udbydes kørsel på A-kontrakter, B-kontrakter og T-kontrakter. Kørslen på A-kontrakterne svarer til ca. 144 000 køreplantimer pr. år og 49 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i juni 2014 og med en løbetid på 1, 5 eller 8 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 6 år. … Se udbuddet »
2013-05-07   Begrænset udbud af flextrafik i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi eller mindre vogne eller liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås aftaler med enkelte leverandører om fast kørsel. De faste kørselspakker er samlet under 6 - overordnede - delaftaler (jf. bilag B) efter aftaleform, aftaleperiode og kommune. Disse 6 overordnede delaftaler omfatter i alt 39 separate delaftaler/kørselspakker (som … Se udbuddet »
2013-04-05   Udbud af skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af fast kørsel udført af busser. Et antal faste kørselspakker i Frederikshavn Kommune. Kørselspakkerne er samlet under én med samme aftaleform, aftaleperiode og kommune. Kørslen omfatter ca. 9.000 køreplantimer og 11 driftsbusser. Se udbuddet »
2012-11-09   Udbud af almindelig rutekørsel i region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT´s 19. udbud omfatter udbud af almindelig rutekørsel på lokalruter i Brønderslev, Frederikshavn og Aalborg kommune. Der udbydes kørsel på B-kontrakter og T-kontrakter. Kørslen på B/T-kontrakterne svarer til ca. 13 000 køreplantimer pr. år og 18 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i august 2013 og med en løbetid på 3 eller 4 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 1 år. Se udbuddet »
2012-10-26   Udbud af flextrafik i region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi eller mindre vogne eller liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås rammeaftale for 12 mdr. med flere leverandører om variabel kørsel. Derudover indgås der aftaler med enkelte leverandører om fast kørsel. De faste kørselspakker er samlet under 11 - overordnede - delaftaler (jf. bilag B) efter aftaleform, aftaleperiode og kommune. … Se udbuddet »
2011-12-01   Udbud af skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af fast kørsel udført af busser. Et antal faste kørselspakker i Jammerbugt Kommune. Kørselspakkerne er samlet under én - overordnet - rammeaftale (jf. bilag B) med samme aftaleform, aftaleperiode og kommune. Rammeaftalen omfatter i alt 5 separate delaftaler/kørselspakker som der indgås individuelle aftaler om (jf. udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse). Se udbuddet »
2011-11-14   Udbud af almindelig rutekørsel i region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
NT´s 18.1 udbud omfatter udbud af almindelig rutekørsel på større fælleskommunale ruter, lokalruter og regionale ruter i hele Nordjylland. Der udbydes kørsel på A-kontrakter, B-kontrakter og T-kontrakter. Kørslen på A-kontrakterne svarer til ca. 55 500 køreplantimer pr. år og 22 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i juli 2012 og med en løbetid på 8 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 6 år. Kørslen på B/T-kontrakterne svarer til ca. 42 000 … Se udbuddet »
2011-10-28   Udbud af flextrafik i region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af flextrafik, udført i taxi eller mindre vogne eller liftbusser (alm. rutekørsel), hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås rammeaftale for 12 mdr. med flere leverandører om variabel kørsel. Derudover indgås der aftaler med enkelte leverandører om fast kørsel. De faste kørselspakker er samlet under 5 - overordnede - delaftaler (jf. bilag B) efter aftaleform, aftaleperiode og kommune. … Se udbuddet »
2011-08-23   Udbud af almindelig rutekørsel i Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
Udbud af almindelig rutekørsel svarende til ca. 51 000 køreplantimer og 23 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart juli 2012 og med en løbetid på 8 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til 6 år. Kørslen er på X bus ruterne 940X, 950X, 970X og 973X. Se udbuddet »
2011-04-06   Udbud af skolekørsel i Morsø Kommune (Nordjyllands Trafikselskab)
Udførelse af fast kørsel med mindre vogne samt vogne med plads til kørestole (minibusser/taxier) Et antal faste kørselspakker i Morsø Kommune. Kørselspakkerne er samlet under én - overordnet - rammeaftale (jf. bilag B) med samme aftaleform, aftaleperiode og kommune. Rammeaftalen omfatter i alt 12 separate delaftaler/kørselspakker som der indgås individuelle aftaler om (jf. udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse). Se udbuddet »