Indkøb: Kredsløb A/S

7 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Kredsløb A/S

2023-09-12   Levering af præisolerede ventiler til Kredsløb og Fjernvarme Fyn (Kredsløb A/S)
Det udbudte indkøb omfatter brændere til rammeaftaler på levering af præisolerede ventiler til fjernvarme og fjernkøling til Kredsløb og Fjernvarme Fyn. Udbuddet er opdelt i to delaftaler: • Del 1: Alle præisolerede ventiler under DN200 (dog inkl. DN200 i twinrør) i både enkelt rør og twinrør • Del 2: Alle præisolerede ventiler fra DN200 og opefter i enkelt rør. For en nærmere beskrivelse af udbuddets omfang og det udbudte indkøb henvises til bilag 3 – kravspecifikation. Se udbuddet »
2023-06-22   Indkøb af forsikringer til Kredsløb A/S (Kredsløb A/S)
Kredsløb A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - All risk- og maskinkaskoforsikring til Kredsløb, Affaldsenergi (Lisbjerg og Skanderborg) og Halmenergi - Årsentrepriseforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Arbejdsskadeforsikring Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten … Se udbuddet »
2022-08-17   Indkøb af forsikringer til Kredsløb A/S (Kredsløb A/S)
Kredsløb A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Erhvervsforsikring all risks til Kredsløb, Affaldsenergi og Halmenergi - Maskinkasko forsikring til Affaldsenergi og Halmenergi - Årsentrepriseforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Arbejdsskadeforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring - Rejseforsikring Der henvises nærmere til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2022-06-14   EU-udbud vedr. levering af fjernvarmeunits/vekslere til Kredsløb Fjernvarme og Kredsløb Transmission (Kredsløb A/S)
Kredsløb Fjernvarme A/S og Kredsløb Transmission A/S ønsker at indgå en rammeaftale om levering af fjernvarmeunits/vekslere til Fjernvarme Plus. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danfoss Redan A/S
2022-05-25   EU-udbud vedr. levering af brændere til Kredsløbs affaldsenergianlæg (Ølstedvej 20, 8200 Aarhus) (Kredsløb A/S)
Det udbudte indkøb omfatter brændere til Affaldsenergianlægget (Ølstedvej 20, 8200 Aarhus). Se udbuddet »
2022-05-12   EU-udbud vedr. aftale om drift, vedligeholdelse og support (serviceaftale) på Azure datawarehouse (Kredsløb A/S)
Dette udbud omfatter en rammeaftale vedrørende drift, vedligeholdelse og support samt beslægtede ydelser på BI applikationerne afviklet på Microsoft Azure platformen. Herudover skal Leverandøren tillige levere ressourcer og kompetencer til udvikling af BI applikationerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fellowmind Denmark A/S
2022-03-17   Afhentning, sortering og afsætning af miljøfarligt affald indsamlet i miljøkasser for 5 affaldsselskaber på Århus kanten (Kredsløb A/S)
Samarbejdet om udbuddet omfatter 5 kommunale og fælleskommunale selskaber Favrskov Affald A/S Kredsløb A/S RenoDjurs I/S RenoSyd I/S Silkeborg Genbrug og Affald A/S De 5 selskaber er beliggende i Region Midt og står for affaldshåndteringen i kommu- nerne Favrskov, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Skanderborg og Silkeborg Kom- muner med et samlet befolkningstal ved årsskiftet 2021/22 på ca. 670.000 fordelt på ca. 225.000 haveboliger (parcelhuse, rækkehuse m.m.) samt ca. 144.000 etageboliger (inkl. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S