2023-10-23   Opbygning af handicapbiler efter servicelovens § 114 (KomUdbud)
Levering af opbygning af handicapbiler efter servicelovens §114 til ordregivende KomUdbud kommuner. Udbuddet er opdelt i 6 geografiske delkontrakter, hvor der kan bydes på én, flere eller alle delkontrakter. På baggrund af udbuddet indgås aftale med én leverandør pr. delkontrakt. Den samme leverandør kan godt vinde flere eller alle delkontrakter. Borgeren er frit stillet til at vælge anden leverandør. Se udbuddet »
2023-10-11   Udbud af produkter til tandbehandling (KomUdbud)
Udbuddet vedrører udbud af produkter til tandbehandling til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2 (herefter benævnt ordregiver). Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 , hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud jf. udbudslovens §45. Se udbuddet »
2023-03-03   Udbud af produkter til tandbehandling (KomUdbud)
Udbuddet vedrører indkøb af materialer til tandbehandling til ordregiver. Der udbydes 11 produktkategorier. Produktkategorierne fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2023-02-21   Sundheds- og plejefaglige vikarydelser (KomUdbud)
Dette udbud vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarydelser til en række kommuner, der er medlem af KomUdbud. Udbuddet er opdelt geografisk i 7 delaftaler. De omfattede vikargrupper for alle delaftalerne er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er). Enkelte delaftaler omfatter ligeledes ufaglærte vikarer, jf. beskrivelse af de enkelte delaftaler. I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PPOWERCARE A/S
2022-11-28   Udbud af produkter til tandbehandling (KomUdbud)
Udbuddet vedrører indkøb af materialer til tandbehandling til ordregiver. Der udbydes 11 produktkategorier. Produktkategorierne fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2022-09-27   Sundheds- og plejefaglige vikarydelser (KomUdbud)
Dette udbud vedrører sundheds- og plejefaglige vikarydelser til en række kommuner, der er medlem af KomUdbud. Udbuddet er opdelt geografisk i 9 delaftaler. De omfattede vikargrupper for alle delaftalerne er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er)/sygehjælpere/hjemmehjælpere/plejehjemsassistenter/sygeplejestuderende. I dette udbud anses sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter og sygeplejestuderende som en substitut til en social- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Caregiver ApS CareLink A/S
2022-08-29   Udbud af Ståstøtte, Aktivitets- og Arbejdsstole (KomUdbud)
Udbud af Ståstøtte, Aktivitets- og Arbejdsstole Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vermund Larsen A/S (VELA)
2022-05-23   Vask og leje af måtter til KomUdbud (KomUdbud)
Udbuddet vedrører en vaske- og lejeløsning af måtter til ordregiver. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til rammeaftalen, Bilag 2 – Tilbudsliste, Bilag 4 - Kravspecifikation samt evt. dokumentet: Spørgsmål, svar og ændringer til materialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elis Danmark A/S
2022-03-21   Levering af flytteforretninger til et antal KomUdbud-kommuner (KomUdbud)
Udbuddet vedrører levering af flytteforretninger til 6 medlemskommuner af udbudsfællesskabet KomUdbud. Udbuddet er opdelt i delaftaler pr. kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: First Mover Group Denmark ApS Universal Flytteforretning A/S
2022-03-12   Udbud af forflytningshjælpemidler i form af loftlifte (KomUdbud)
Udbuddet vedrører forflytningshjælpemidlet loftlift. Et APV hjælpemiddel, som skal hjælpe medarbejdere i de nævnte kommuner, i forbindelse med forflytning af borgere, som har behov for hjælp hertil. Ved loftlifte forstås i nærværende udbud; Loftlifte fastmonteret på loft eller væg (enkeltstående eller rumdækkende system), fritstående rumdækkende ben (ofte 4 ben), fritstående enkeltstående system (ofte 2 ben), som kan anvendes midlertidig, til fx kortere behov for loftlift. For nærmere beskrivelse hevises … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: V. Guldmann A/S
2022-01-12   Trykkeriydelser for Komudbud (KomUdbud)
Udbud af trykkeriydelser til Komudbud Se udbuddet »
2021-12-15   Udbud af forflytningshjælpemidler i form af loftlifte, mobil lifte, vendesystemer/glidelagner og sejl (KomUdbud)
KomUdbud offentliggør hermed udbud af forflytningshjælpemidler. Udbuddet omfatter 4 delaftaler: 1) loftlifte, 2) mobile gulvlifte 3) vendesystemer og glidelagner 4) sejl. Evalueringsmodellen er en kommissionmodel, hvor der skal opnås 6,5 point for at gå videre. Der vil være afprøvning af vareprøver i februar. Samlet maksværdi for kontraktsperioden er vurderet til 56.073.000,00 kr. som er fordelt forskelligt ud på de fire delaftaler. Se præcis fordelingen i udbudsmaterialet. nogen kommuner deltager ikke … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Etac A/S INVACARE A/S V. Guldmann A/S
2021-04-08   Servicering af ventilationsanlæg (KomUdbud)
Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. VENT-Basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner. Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GK Danmark Kemp & Lauritzen
2021-02-15   Servicering af ventilationsanlæg (KomUdbud)
Udbuddet vedrører indkøb af planlagt service af ventilationsanlæg iht. vent-basis (eller tilsvarende) til samtlige af ordregivers enheder og institutioner. Udbuddet omfatter imidlertid ikke reparation på nye ventilationsanlæg, hvor der eksisterer aftaler om garantireparationer. Service på nye anlæg er omfattet i det omfang, det er foreneligt med vilkårene i købsaftalen for det pågældende anlæg. Se udbuddet »
2020-06-16   Udbud af rengøringsmaskiner til Komudbud (KomUdbud)
Udbuddet vedrører levering af rengøringsmaskiner til professionelt brug. Nærværende udbud gennemføres i fællesskab af en række kommuner, der er medlemmer af KomUdbud. Udbuddet er en 4 årig rammeaftale med en værdi på ca. 12. mio. DKK. Der vil blive evalueret ud fra garanti, kvalitet og pris, og der vil blive foretaget en afprøvning af maskinerne medio juni. Afprøvningen er pt. ikke muligt grundet COVID-19. Den præcise dato vil blive meldt ud, når samfundet igen er åbnet op. De tilbudsgiver som levere et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Multiline A/S
2020-06-01   Udbud af rengøringsmaskiner med tilbehør til KomUdbud (KomUdbud)
Udbuddet vedrører levering af rengøringsmaskiner til professionelt brug. Nærværende udbud gennemføres i fællesskab af en række kommuner, der er medlemmer af KomUdbud. Udbuddet er en 4 årig rammeaftale med en værdi på ca. 12. mio. DKK. Der vil blive evalueret ud fra garanti, kvalitet og pris, og der vil blive foretaget en afprøvning af maskinerne medio juni. Afprøvningen er pt. ikke muligt grundet COVID-19. Den præcise dato vil blive meldt ud, når samfundet igen er åbnet op. De tilbudsgiver som levere et … Se udbuddet »
2020-05-06   Udbud på levering af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til KomUdbud (KomUdbud)
Udbuddet vedrører indkøb af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til brug i bl.a. dagtilbud, skoleområdet, senior og handicapområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AV Form A/S
2020-05-05   Sportsudstyr og sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller til et antal KomUdbud-kommuner (KomUdbud)
Udbuddet vedrører levering af sportsudstyr og sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller til skoler, institutioner, haller og idrætsanlæg i øvrigt til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte de herved udbudte rammeaftaler. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1: Sportsudstyr - Delaftale 2: Sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller. Delaftale 1: Sportsudstyr, er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 2 leverandører. Hvis der kun modtages ét … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A-sport A/S Tress A/S
2020-04-28   Udbud af rengøringsmaskiner med tilbehør til KomUdbud (KomUdbud)
Udbuddet vedrører levering af rengøringsmaskiner til professionelt brug. Nærværende udbud gennemføres i fællesskab af en række kommuner, der er medlemmer af KomUdbud. Udbuddet er en 4 årig rammeaftale med en værdi på ca. 12. mio. DKK. Der vil blive evalueret ud fra garanti, kvalitet og pris, og der vil blive foretaget en afprøvning af maskinerne medio juni. Afprøvningen er pt. ikke muligt grundet COVID-19. Den præcise dato vil blive meldt ud, når samfundet igen er åbnet op. De tilbudsgiver som levere et … Se udbuddet »
2020-03-03   Udbud på solafskærmning (KomUdbud)
Udbuddet vedrører solafskærmning til de deltagende kommuners bygninger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fischer Danmark A/S
2020-02-27   Udbud af rengøringsmaskiner med tilbehør til KomUdbud (KomUdbud)
Udbuddet vedrører levering af rengøringsmaskiner til professionelt brug. Nærværende udbud gennemføres i fælles skab af en række kommuner, der er medlemmer af KomUdbud. Udbuddet er en 4 årig rammeaftale med en værdi på ca. 12. mio. DKK. Der vil blive evalueret ud fra garanti, kvalitet og pris, og der vil blive foretaget en afprøvning af maskinerne den 16.4.2020. For de tilbudsgiver som levere et konditionsmæssigt tilbud. For nærmere oplysning se udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2019-12-16   Sportsudstyr og sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller (KomUdbud)
Udbuddet vedrører levering af sportsudstyr og sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller. Se udbuddet »
2019-11-15   Genudbud af opbygning af handicapbiler efter servicelovens § 114 (KomUdbud)
KomUdbud udbyder levering af opbygning af biler til handicappede i henhold til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Udbuddet er opdelt i 6 geografiske delområder, hvor der kan bydes på 1, flere eller alle geografiske delområder. Borgeren er frit stillet til at vælge anden leverandør. Der vil blive afholdt spørgemøde 25.11.2019 kl. 10:15. Mødet afholdes på Ikast-Brande Rådhus, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast i lokale 201. Der ønskes tilmeldinger til spørgemødet af hensyn til … Se udbuddet »
2019-09-09   Genudbud 2 af skolemøbler (KomUdbud)
Komudbud genudbyder rammeaftale på levering af skolemøbler til de medlemskommuner, der har tilsluttet sig udbuddet. Rammeaftalerne indgås med 3 leverandører, som tilbyder møbler til skolebrug, under overskrifterne: Standard skolemøbler, Opbevaring og Alternative skolemøbler. Se udbuddet »