Indkøb: Kommunernes Landsforening

11 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Kommunernes Landsforening

2023-09-22   Light-udbud af advokatydelser inden for det arbejdsretlige område (Kommunernes Landsforening)
Den udbudte Rammeaftale omhandler advokatbistand inden for det arbejdsretlige område. Der vil alene blive indgået Rammeaftalen med én Leverandør om levering af, de af Rammeaftalen omfattede advokatydelser. Se udbuddet »
2022-08-06   Prækvalifikation af rengøring hos Kommunernes Landsforening (KL) 2022 (Kommunernes Landsforening)
KL udbyder rengøring af deres domicil på ca. 12.500 m2 rengøringsareal. Bygningen anvendes overvejende til administration og mødevirksomhed. Bemærk at ved første spørgsmål i ESPD som lyder: Den økonomiske aktør erklærer, at: denne opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler, der skal anvendes for at begrænse antallet af ansøgere på følgende måde: Skal svaret være Ja. Det efterfølgende spørgsmål om hvordan man lever op til det besvares med "Der henvises til de afgivne svar i … Se udbuddet »
2022-08-05   Prækvalifikation af vinduespolering hos Kommunernes Landsforening (KL) 2022 (Kommunernes Landsforening)
KL udbyder vinduespolering af deres domicil på ca. 12.500 m2 rengøringsareal. Bygningen anvendes overvejende til administration og mødevirksomhed. Vær opmærksom på at det er en kompliceret opgave, både med hensyn til tilgængelighed og brug af lifte. Det er et krav at en del af facadeglasset skal poleres ved rapelling da poleringen foregår over et bassin. I perioderne med de store ture (2 gange årligt) er det et krav at der anvendes mange pudsere så opgaven færdiggøres hurtigst muligt. Tryk her … Se udbuddet »
2017-10-09   Kontrakt på konferencefaciliteter (Kommunernes Landsforening)
Kommunernes Landsforening (KL) skal hermed anmode leverandører af konferencefaciliteter om at give tilbud på faciliteter på op til 38 konferencer, som KL afholder i perioden 1.4.2018 til 31.3.2021 med option på yderligere konferencer i perioden 1.4.2021 til 31.3.2022. Konferencerne har mellem en eller 1½ dags varighed og deltagerantallet udgør mellem 500 og 3 000 deltagere. Der kan afgives tilbud på én eller flere af konferencerne. KL er kommunernes interesseorganisation og har som led i sin virksomhed … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aalborg Kongres & Kultur Center Comwell a-s, Comwell Kolding H. C. Andersen Kongres Center A/S og ODEON H.C. Andersen Kongres Center A/S og ODEON Nyborg Strand Odense Congress Center A/S Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus
2017-07-21   Udbud af rengøring hos Kommunernes Landsforening (KL) 2017 (Kommunernes Landsforening)
KL udbyder rengøring af deres domicil på ca. 12 500 m² rengøringsareal. Bygningen anvendes overvejende til administration og mødevirksomhed. Tryk her https://permalink.mercell.com/71675169.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elite Miljø A/S
2016-06-27   Analyse af telemedicinske service-, support-, og logistikfunktioner i forbindelse med landsdækkende udbredelse af... (Kommunernes Landsforening)
Der ønskes konsulentbistand til gennemførelse af analyser i forbindelse med etablering af telemedicinske service- logistik og supportfunktioner. Analyserne og anbefalingerne skal fungere som bidrag til arbejdet med at etablere af service-, support- og logistikfunktioner i de enkelte landsdelsprogrammer. De skal også danne grundlag for at vurdere, hvilke opgaver der med fordel kan etableres på forskellige niveauer: Fælles for flere landsdelsprogrammer, fælles indenfor et landsdelsprogram, eller i den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PA Consulting Group
2012-03-21   Høreapparater 2012 (Kommunernes Landsforening)
På vegne af Kommunernes Landsforening som formidler for sine medlemmer (danske kommuner) ønsker Amgros at udbyde og indgå rammeaftaler om indkøb af høreapparater, således at Kommunernes Landsforenings medlemmer kan levere høreapparater til offentlige klinikker og til andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. De nærmere aftalevilkår fremgår af det i udbudsmaterialet indeholdte udkast til rammeaftale, jf. pkt. VI.3, pkt. 1 og 2. Høreapparaterne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bernafon GN ReSound Danmark A/S Interton Danmark A/S Oticon A/S Phonak Danmark A/S Siemens Høreapparater A/S Unitron Sverige (Unitron Hearing AB) Widex DK A/S
2011-09-12   Høreapparater 2012 (Kommunernes Landsforening)
På vegne af Kommunernes Landsforening som formidler for sine medlemmer (danske kommuner) ønsker Amgros at udbyde og indgå rammeaftaler om indkøb af høreapparater, således at Kommunernes Landsforenings medlemmer kan levere høreapparater til offentlige klinikker og til andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. De nærmere aftalevilkår fremgår af det i udbudsmaterialet indeholdte udkast til rammeaftale, jf. pkt. VI.3, pkt. 1 og 2. Høreapparaterne … Se udbuddet »
2011-08-12   Udbud af løn-, økonomi- og debitorstyringssystem m.v (Kommunernes Landsforening)
Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af bilaterale kontrakter for følgende kommuner som delbud med Kommunernes Landsforening som administrator: Assens. Ballerup. Dragør. Faaborg-Midtfyn. Hedensted. Helsingør. Ishøj. Norddjurs. Odder. Rødovre. Sorø. Skive. Stevns. Tårnby. Vallensbæk. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/29739187.aspx. Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt du … Se udbuddet »
2011-07-29   Gen-udbud af løn-, økonomi- og debitorstyringssystem m.v (Kommunernes Landsforening)
Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af bilaterale kontrakter for følgende kommuner som delbud med Kommunernes Landsforening som administrator: — Assens, — Ballerup, — Dragør, — Faaborg-Midtfyn, — Hedensted, — Helsingør, — Ishøj, — Norddjurs, — Odder, — Rødovre, — Sorø, — Skive, — Stevns, — Tårnby, — Vallensbæk. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/29596364.aspx. Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld … Se udbuddet »
2011-06-27   Udbud af løn-, økonomi- og debitorstyringssystem m.v (Kommunernes Landsforening)
Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af bilaterale kontrakter for følgende kommuner som delbud med Kommunernes Landsforening som administrator: Assens. Ballerup. Dragør. Faaborg-Midtfyn. Hedensted. Helsingør. Ishøj. Norddjurs. Odder. Rødovre. Sorø. Skive. Stevns. Tårnby. Vallensbæk. Indkøber har valgt at benytte Mercell Sourcing Service til at gennmføre dette udbud. For at få adgang til detaljerne på opgaven skal du kopiere nedenstående link og indsætte det i din … Se udbuddet »