Indkøb: Københavns Kommune - Socialforvaltningen

5 arkiverede indkøb

Københavns Kommune - Socialforvaltningen har historisk set været en køber af sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed og sociale foranstaltninger.
Historisk set har leverandørerne til Københavns Kommune - Socialforvaltningen været Duos A/S, Hans Knudsen Instituttet, Netcompany A/S, Olivia Danmark A/S, Pensionatet Mette Marie og TUBA Danmark.

De seneste indkøb foretaget af Københavns Kommune - Socialforvaltningen

2023-08-21   Udbud om levering af hjemmepleje til særligt plejekrævende personer (Københavns Kommune - Socialforvaltningen)
Ordregiver ønsker med nærværende udbud at indhente tilbud på levering af personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (hjemmepleje). Dertil kommer afløsning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af rammeaftaleudkastet (bilag A), som skal omfatte to leverandører, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikation … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Duos A/S Olivia Danmark A/S
2023-02-24   Udbud af 16 pladser efter servicelovens § 107 til voksne mellem 35 og 65 år med psykisk sygdom og aktivt forbrug af rusmidler (Københavns Kommune - Socialforvaltningen)
Målgruppen for tilbuddet omfatter socialt vanskeligt stillede borgere med sindslidelse og forbrug af rusmidler, og som ved visitationstidspunktet er mellem 35 og 65 år. Borgerne har behov for en betydelig personalestøtte, men kræver ikke støtte én til én og ikke på døgnbasis. Således har målgruppen behov for støtte i dagtiden, men kan være uden personale støtte i aften/nattetimerne.Målgruppen for tilbuddet omfatter socialt vanskeligt stillede borgere med sindslidelse og forbrug af rusmidler, og som ved … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pensionatet Mette Marie
2022-05-07   GRATIS, ANONYM OG SPECIALISERET RÅDGIVNING OG TERAPI TIL KØBENHAVNERE MELLEM 14 OG 35 ÅR, SOM ER VOKSET OP I... (Københavns Kommune - Socialforvaltningen)
UDBUD AF GRATIS, ANONYM OG SPECIALISERET RÅDGIVNING OG TERAPI TIL KØBENHAVNERE MELLEM 14 OG 35 ÅR, SOM ER VOKSET OP I FAMILIER MED ALKOHOL- ELLER ANDRE RUSMIDLER. Tryk her https://permalink.mercell.com/178720066.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TUBA Danmark
2021-08-16   Boliganvisningssystem (Københavns Kommune - Socialforvaltningen)
Københavns Kommunes Socialforvaltning skal anskaffe og implementere en løsning til det sociale boliganvisningsområde, som skal gøre match mellem bolig og borger smidigt og effektivt. Tryk her https://permalink.mercell.com/161685375.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S
2021-06-01   Udbud af beskyttet beskæftigelse jævnfør § 103 (Københavns Kommune - Socialforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103. Ordregiver ønsker tilbud på 55 deltidspladser med en option på yderligere 15 deltidspladser. Tryk her https://permalink.mercell.com/157522570.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hans Knudsen Instituttet