Indkøb: Justitsministeriet

5 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Justitsministeriet

2023-09-19   Udbud af kontrakt vedrørende flytning, opbevaring og overlevering af arkivalier (Justitsministeriet)
Udbuddet omhandler opbevaring af Justitsministeriets arkivalier i henhold til gældende lovgivning. Opgaven omfatter flytning og opbevaring af arkivalier, trinvis overlevering til Rigsarkivet samt lejlighedsvis fremfinding og levering af arkivalier. Se udbuddet »
2020-06-09   Rammeaftale om transskribering og korrekturlæsning til Undersøgelseskommissionen om SKAT (Justitsministeriet)
Justitsministeriet v/Undersøgelseskommissionen om SKAT skal anskaffe bistand vedrørende transskribering og korrekturlæsning af vidneafhøringer, der foretages af Undersøgelseskommissionen. Vidneafhøringerne optages med lyd og skal herefter transskriberes og korrekturlæses. Ydelsen omfatter en transskriberet fuld gengivelse af lydoptagelsen, dog omskrevet i forhold til talesprog. Bistanden skal understøtte Undersøgelseskommissionens arbejde i forbindelse med opfyldelsen af dennes kommissorium, hvor … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Korrekturselskabet ApS
2018-11-01   Kontrakt om e-Discovery-løsning og tilknyttede ydelser til Tibetkommissionen (Justitsministeriet)
Justitsministeriet v/Tibetkommissionen skal anskaffe en e-Discovery-løsning og tilknyttede bestillingsydelser, herunder teknisk konsulentbistand og uddannelse af kommissionens medlemmer i anvendelsen af e-Discovery-løsningen. Anskaffelsen skal understøtte Tibetkommissionens arbejde i forbindelse med opfyldelsen af dennes kommissorium, hvor Tibetkommissionen skal gennemgå store datamængder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
2014-10-05   Ny anstalt i Nuuk — E6 Elektronisk sikring (Justitsministeriet)
Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre en ny anstalt i Nuuk på Grønland. Bebyggelsen er opdelt i tre områder: Bygning A — en lukket afdeling med 40 pladser, der opføres indenfor en perimetermur, suppleret med et perimeterhegn. Bygningen opføres i 4 niveauer og har et bruttoareal på ca. 5 840 m². Bygning B — en åben afdeling med 24 pladser, der opføres udenfor perimetermuren, afgrænset med et perimeterhegn. Bygningen opføres i 3 niveauer og har et bruttoareal på ca. 1 480 m². Bygning C — en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SIKOM Danmark A/S
2014-10-05   Ny anstalt i Nuuk - Bygge-og anlægsentrepriser (Justitsministeriet)
Nærværende udbud omhandler Ny anstalt i Nuuk, en moderne anstalt med de funktioner og faciliteter, der kræves for at skabe gode nutidige sikrings- og velfærdsmæssige rammer for indsatte og ansatte. Bebyggelsen består af beboelse i form af celler og personaleindkvartering og desuden af værksteder, undervisningsrum, behandlings- og sundhedsfaciliteter, sportsanlæg, bibliotek, kirke, administration samt tilhørende vagt- og servicefaciliteter. Bebyggelsen er opdelt i tre områder: Bygning A - en lukket … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arssarnerit A/S HJ-TEK A/S Permagreen Grønland A/S