Indkøb: I/S Vestforbrænding og datterselskaber

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af I/S Vestforbrænding og datterselskaber

2023-10-13   Levering og installation af elkedelanlæg (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbud af elkedelanlæg som skal anvendes til produktion af fjernvarmevand på 50MW anlæg. Se udbuddet »
2023-10-11   Behandling af fraktionerne Stort brændbart og Polstrede møbler (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører behandling af fraktionerne Stort Brændbart – fra boligforeninger samt Polstrede møbler og madrasser fra genbrugsstationerne Se udbuddet »
2023-10-06   Rammeaftale om skilte til genbrugsstationer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører levering af skilte til genbrugsstationer. Ordregiver forsyner genbrugsstationer i Ordregivers ejerkommuner med skilte; pt. 23 genbrugsstationer. Konkret leveres stort set al skiltning til genbrugsstationerne, fx skilte til opmærkning af containere mm. (affaldsfraktionsskilte), så brugerne bliver vejledt i at sortere affaldet over i de korrekte containere/beholdere, velkomst- og oversigtstavler og husskilte i øvrigt. Ordregiver leverer ikke sikkerheds-/fareskilte eller … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SSC A/S
2023-09-21   El-ydelser til Vestforbrænding (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Ordregiver foretager udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af el-ydelser. Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2). Se udbuddet »
2023-09-12   Kontrakt om behandling og afsætning af mursten til genbrug og tegl til genanvendelse (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Nærværende udbud vedrører behandling og afsætning af Mursten til genbrug og Tegl til genanvendelse fra genbrugsstationer. Aftale om de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af det vedlagte kontraktudkast samt tilhørende bilag. Kontrakten er 4-årig. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norrecco A/S
2023-09-01   Offentligt udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits til Vestforbrænding (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftale om levering af Fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand (villainstallation) til I/S Vestforbrænding med en forventet levetid på 15 år. Fjernvarmeunits leveres med en garantiperiode på 5 år hertil stiller Leverandøren garanti mod gennemtæring af fjernvarmeunittens brugsvandsdel samt varmekedel i 15 år. Se udbuddet »
2023-08-22   Service til fjernvarmekunder (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører planlagt service, vedligeholdelse og vagtordning til eksisterende og kommende fjernvarme kundeinstallationer. Levering af de i udbuddet omfattede ydelser og reservedele skal ske på grundlag af de vilkår som fremgår af Aftalen samt tilhørende bilag. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Wicotec Kirkebjerg A/S
2023-07-11   Genudbud Ammoniakopløsning til DeNOx samt kedelkemi (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører levering af ammoniakopløsning til DeNOx samt kedelkemi. Rammeaftalen har tidligere været udbudt som Delaftale 10 på EU-udbud af forbrugsstoffer til produktionen som offentliggjort i TED ved bekendtgørelse nr. 2023/S 085-262023. Der indkom ingen konditionsmæssige tilbud, og udbuddet af delaftalen blev annulleret. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Søgaard Vandteknik ApS
2023-07-11   Genudbud Kemi til pH-regulering, svovl reduktion samt metaludfældning (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører levering af kemi til pH-regulering, Svovl reduktion samt metaludfældning. Rammeaftalen har tidligere været udbudt som Delaftale 4 på EU-udbud af forbrugsstoffer til produktionen som offentliggjort i TED ved bekendtgørelse nr. 2023/S 085-262023. Der indkom ingen konditionsmæssige tilbud, og udbuddet af delaftalen blev annulleret. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Søgaard Vandteknik ApS
2023-06-02   Offentligt udbud af rammeaftale om leverance af fjernvarmeunits til Vestforbrænding (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører leverance af Fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand (i det følgende kaldet Fjernvarmeunits) til I/S Vestforbrænding med en forventet levetid på 15 år. Leverandøren forpligter sig desuden til at kunne fremskaffe reservedele til de leverede units i op til 15 år efter faktisk overtagelsesdato. Se udbuddet »
2023-05-17   Etablering af ny administrationsbygning (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Hovedformålet med projektet er at opføre en ny administrationsbygning, der udvider antallet af arbejdspladser. Arbejdspladserne skal være i attraktive optimale flerbrugerkontorlokaler, der kan anvendes fleksibelt i indretning og brug. Udbuddet vedrører levering og etablering/montering af fundamenter med dertilhørende arbejder samt levering/montering af modulbygninger til kontorfaciliteter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G.V.L. Entreprise A/S
2023-05-09   Udbud - Leje af skure, moduler, letvogne og containere (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører leje af skure, moduler, letvogne og containere til I/S Vestforbrænding. Nærværende udbud er et genudbud af Leje af materiel, Delaftale 1 – Skure, moduler, letvogne og containere, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende ved udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 058-171421. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LOXAM A/S
2023-04-27   Forbrugsstoffer til produktionen (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører en rammeaftale med 10 delaftaler på forbrugsstoffer til røgrensning, vandbeholdning og trykholdersystem. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brenntag Nordic A/S Faxe Kalk A/S Linde Gas A/S Wendt & Sørensen A/S
2023-04-19   Indvejning, modtagekontrol og sortering, samt efterfølgende behandling og afsætning af fraktionen Vinduer og døre med glas (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører indvejning, modtagekontrol og sortering, samt efterfølgende behandling og afsætning af fraktionen Vinduer og døre med glas. Vinduer og døre med glas indsamles på genbrugsstationer i I/S Vestforbrændings opland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Miljøforbedring A/S
2023-03-17   Udbud - Leje af materiel (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører en rammeaftale på leje af materiel til I/S Vestforbrænding. Rammeaftalen består af 3 delaftaler: • Delaftale 1: Skure, moduler, letvogne og containere • Delaftale 2: Udstyr og materiel til byggeplads • Delaftale 3: Telte Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hallgruppen ApS Zeppelin Danmark A/S
2023-03-08   Rammeaftale om afsætning af neddelt umalet indendørs træ (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører afsætning af fraktionen umalet indendørs træ. Umalet indendørs træ indsamles på Vestforbrændings genbrugsstationer og i kommunale storskraldsordninger. Fraktionen neddeles på Strandvangen 15 i Frederikssund, hvorfra den skal afhentes af Leverandøren. Neddelingen foretages af en ekstern operatør, der overtager driften af Vestforbrænding Frederikssunds neddelingsanlæg til træ og haveaffald efter en offentlig udbudsproces, der startes op i foråret 2023 og forventes afsluttet i efteråret … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport & Spedition
2023-02-09   Sandblæsning af kedler (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Sandblæsning af kedler: • Sandblæsning af rørvægge i fyrrum, tomme træk, fordamper og economizere • Sandblæsning af gaskanaler • Sandblæsning af elektrofiltre samt tragte • Sandblæsning af glasfiber tanke • Rensning af anlægskomponenter ved blæsning • Vedligeholdelse af overflader på bygningsdele ved blæsning inkl. efterbehandling Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S
2022-12-21   Udbud af Anlægs- og rørarbejder – fjernvarme i C1 område 2+3 i Lyngby (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører en hovedentreprise vedrørende jord-, beton- og rørarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger herunder etablering af hovedrør, samt tilhørende afgreninger og stik til distributionsnet og til kunder i C1, delområde 2 med en option på at udføre tilsvarende arbejder i C1, delområde 3. Aftalen er ikke opdelt i delaftaler, da det er vurderet at det kraftigt vil forøge udgiften til arbejdet og risikoen for forsinkelser i arbejdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2022-12-05   Udbud - Madaffalds- og tekstilposer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører rammeaftale om levering af madaffalds- og tekstilposer til Vestforbrænding og kommunerne i Vestforbrændings opland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2022-11-04   Leasing af rullende materiel (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører service og operationel leasing af rullende materiel til Vestforbrænding Glostrup, Vestforbrænding Frederikssund og Vestforbrænding genbrugsstationer i nord og østsjælland. Ordregiver estimerer den samlede kontrakt værdi som følger: Delaftale 1 vedr. trucks og stablere 5 mio. DKK over en 5-årig periode. Delaftale 2 vedr. øvrigt rullende materiel 15 mio. DKK over en 5-årig periode. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordea Finance Equipment
2022-11-02   Udbud af Anlægs- og rørarbejder – fjernvarme i C1 område 2+3 i Lyngby (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører en hovedentreprise vedrørende jord-, beton- og rørarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger herunder etablering af hovedrør, samt tilhørende afgreninger og stik til distributionsnet og til kunder i C1, delområde 2 med en option på at udføre tilsvarende arbejder i C1, delområde 3. Se udbuddet »
2022-10-31   Udbud af Rammeaftale vedrørende Fjernvarmerør og muffemontage (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Der udbydes rammeaftale vedrørende levering af præisolerede fjernvarmerør og muffemontage, til brug når Ordregiver stiller fjernvarmerør og muffemontage som bygherreleverance i forskellige projekter. Leverancerne sker inden for Vestforbrændings forsyningsområde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Logstor Denmark Holding ApS
2022-10-29   Kontrakt om levering, support og vedligeholdelse af ERP-løsning (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Ordregiver udbyder en kontrakt om levering, support og vedligeholdelse af ERP-løsning (Aftalen). Det nye system skal afløse Ordregivers modificerede Microsoft Dynamics AX 2009, som Ordregiver har opgraderingsret på. Ordregiver har i øvrigt en licensbeholdning på Dyn365 Team Members, jf. Bilag 2. Det nye system skal således baseres på Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Anmodning om deltagelse i udbudsproceduren indgives ved at indsende det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Qwaser P/S
2022-10-28   Udbud - Madaffalds- og tekstilposer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører rammeaftale om levering af madaffalds- og tekstilposer til Vestforbrænding og kommunerne i Vestforbrændings opland. Se udbuddet »
2022-10-27   Modtagelse, behandling og afsætning af Udendørs og Malet Træ fra genbrugsstationer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører modtagelse og afsætning af affaldsfraktionen Udendørs og Malet Træ fra Ordregivers genbrugsstationer. Opgaven består i indvejning, modtagekontrol, neddeling samt evt. oplagring af fraktionen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Solum Roskilde A/S
2022-10-04   Udbud på behandling og afsætning af tekstilaffald (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører modtagelse, forsortering og afsætning af fraktionen tekstilaffald til udsortering og efterfølgende genanvendelse og nyttiggørelse, jf. affaldshierarkiet. Størstedelen af det indsamlede forventes at være tekstiler til genanvendelse. Såfremt der fremkommer genbrugelige tekstiler i fraktionen, skal disse afsættes til genbrug eller forberedelse til genbrug, jf. affaldshierarkiet – enten direkte ved Leverandøren eller en relevant tredjepart. Vestforbrændings ejerkommuner lægger vægt på en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ragn-Sells
2022-09-14   Modtagelse, neddeling og oplagring af Udendørs og Malet Træ fra genbrugsstationer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører modtagelse, neddeling og oplagring af affaldsfraktionen Udendørs og Malet Træ fra Ordregivers genbrugsstationer i en periode på 4 år med virkning fra underskrift af aftalen til 31. december 2026. Opgaven består i indvejning, modtagekontrol, neddeling samt evt. oplagring af fraktionen. Se udbuddet »
2022-09-12   Udbud af kontrakt vedrørende rengøring i Glostrup og Frederikssund (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Det udbydes kontrakt af rengøringsydelser for både produktionen og administrationen hos Vestforbrænding i Glostrup, samt rengøringsydelser for Vestforbrænding i Frederikssund. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersen's Rengøring A/S
2022-06-15   Udbud af produkter, service og automatløsning til Vestforbrændings lager (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører levering af produkter, service- og automatløsninger til Vestforbrændings lager. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sanistål A/S
2022-05-24   Emissionsmålere (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører levering og montering af automatiske målesystemer (AMS) til bestemmelse af Hg-emissioner i den rensede røggas fra forbrændingsanlægget (kontinuerte målere). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DGtek A/S
2022-05-03   Udbud af Anlægs- og rørarbejder – fjernvarme i C1 område 1 i Lyngby (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Aftalen omfatter en hovedentreprise vedrørende etablering af fjernvarmenet i Lyngby Etape C1, delområde 1. Arbejderne består af ca. 2.000m hovedrør DN250 twin, samt tilhørende afgreninger og stik til distributionsnet og til kunder, herefter benævnt Arbejderne. Arbejderne er nærmere beskrevet i bilag, der fremgår af bilagsoversigten. Aftalen er ikke opdelt i delaftaler, da det er vurderet at det kraftigt vil forøge udgiften til arbejdet og risikoen for forsinkelser i arbejdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2022-04-11   Slaggekraner (2 stk. nye + installation) (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Leverancen omhandler udskiftning af 2 eksisterende slaggekraner. Leverancen omhandler desuden både maskin- og el arbejderne, som skal udføres i forbindelse med udskiftningen af kranerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Konecranes Demag A/S
2022-04-05   Afsætning og behandling af plastfolier (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører modtagelse, sortering og afsætning af plastfolie til genanvendelse fra genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ragn-Sells
2022-04-05   Afsætning af emballageglas (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører genanvendelse af ca. 16.500 tons emballageglas fra kuber, genbrugsstationer samt fra hustandsindsamlinger i Vestforbrændings ejerkommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DanBørs A/S
2022-02-15   Udbud af udendørs og malet træ fra genbrugsstationer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører behandling, modtagelse og afsætning af affaldsfraktionen Udendørs og Malet Træ fra Ordregivers genbrugsstationer i en periode på 5 måneder; fra den 1. april til og med den 31. august 2022. Opgaven består i indvejning, modtagekontrol, evt. sortering og neddeling samt afsætning af fraktionen. Mængden på mellem ca. 3.000 og 23.000 tons, som normalt behandles på Ordregivers anlæg i Frederikssund, udbydes, da anlægget i Frederikssund skal ombygges. Byggeriet vil påvirke den daglige logistik … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Solum Roskilde A/S
2022-02-10   Rammeaftale vedrørende Rådgivning om deponi (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører en rammeaftale om rådgivning om deponi. Leverandøren skal levere bistand til løbende evaluering af deponiernes tilstand og tilpasning af moniteringsprogrammet til den aktuelle tilstand. Ydelserne omfatter tillige indsamling af data for deponier bl.a. kortlægning af geologi og grundvandspotentiale i området, funktionstest af boringer og måling af forureningsparametre. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2021-12-01   Rammeaftale vedr. produktion af kuber og toppe, samt levering af service og vask (genudbud) (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører rammeaftale om produktion og levering af kuber og nedgravede affaldssystemer samt service og vask. Rammeaftalen indeholder to delaftaler, Delaftale 1 og Delaftale 2. Ved udbud af denne rammeaftale får leverandøren, der tildeles Delaftale 1 eneret til at producere og levere VF-kuber og VF 600 nedgravede affaldssystemer i Vestforbrændings design. Ved udbuddet får kommuner i Vestforbrændings område ret til at købe kuber og nedgravede affaldssystemer i Vestforbrændings design samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca Trading a/s
2021-11-12   Rammeaftale om behandling og afsætning af haveaffald fra genbrugsstationer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører behandling og afsætning af haveaffald fra genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GemiDan A/S
2021-11-02   Replacement of Ram type Ash Extractors and Hopper A6 (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Design, engineering, production and installation of two Ram type Ash Extractors and one Hopper for furnice 6 (A6). Dismantling of existing Extractrs and Hopper Se udbuddet »
2021-09-29   Udbud af Rammeaftale vedrørende Behandling og afsætning af affaldsfraktionen ”Mursten” (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører håndtering og behandling af affaldsfraktionen ”Mursten”. Ydelsen omfatter indvejning, modtagekontrol, sortering, behandling og afsætning af fraktionen til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse. Affaldet leveres til Leverandøren og aflæsses på Leverandørens modtageanlæg af Vestforbrændings transportører, sådan som det er indsamlet i containerne på genbrugsstationerne. Herudover omfatter udbuddet også kvartalsvise batchkørsler, således at Ordregiver kan få indsigt i fraktionens … Se udbuddet »
2021-09-17   Rammeaftale vedrørende produktion og levering af kuber og toppe, samt service og vask (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører en rammeaftale om produktion og levering af toppe og kuber samt service og vask. Vestforbrænding har for flere år siden fået designet toppe og kuber til affaldssystemer. Ved udbud af denne rammeaftale får leverandøren, der tildeles Delaftale 1 eneret til at producere og levere toppe og kuber i Vestforbrændings design. Ved udbuddet får kommuner i Vestforbrændings område ret til at købe toppe og kuber samt tilknyttede ydelser via rammeaftalen. Leverandøren får ret til at levere toppe og … Se udbuddet »
2021-09-01   Replacement of Ram type Ash Extractors and Hopper A6 (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Tender for design, engineering, manufacturing, installation and commissioning of 2 Ram type Ash Extractors an 1 Hopper for furnace 6 (A6). Including dismantling of existing components at A6. Se udbuddet »
2021-08-10   Replacement of Boiler perimeter pipes A6 (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Design, engineering, dismantlig and erection of new boiler perimeter pipes at furnace 6 (A6) Se udbuddet »
2021-07-26   Tømning af kuber og nedgravede affaldssystemer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
I/S Vestforbrænding udbyder 2 delaftaler om tømning med kran af kuber og nedgravede systemer indeholdende affald i forskellige fraktioner. Herudover omfatter delaftalerne også tilhørende ydelser. Delaftale 1 vedrører tømning i Gribskov Kommune og delaftale 2 vedrører tømning i Vestforbrændings øvrige kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Remondis A/S Urbaser A/S
2021-06-19   Rammeaftale om behandling af plastaffald for Københavns Kommune, ARGO og Vestforbrænding (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Dette udbud vedrører et fælles udbud af rammeaftale om afhentning, transport, behandling og afsætning af plastaffald med mad- og drikkekarton (PMDK) for Københavns Kommune, I/S ARGO og I/S Vestforbrænding. Formålet med ydelsen er at sikre behandling af plastaffald med mad- og drikkekarton (PMDK) fra ordregivers kommuner, hvor størst mulig andel af affaldet går til genanvendelse, samt at affaldets vej fra ordregivers afhentningssted til genanvendelsesanlægget dokumenteres. Det er et krav, at plastaffald … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Combineering A/S
2021-06-03   Komprimator (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Levering og montering af komprimator i nyt omlastehus i Frederikssund. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Varig Teknik & Miljø A/S
2021-06-03   Udbud af rammeaftale om affaldsbeholdere af genbrugsplast (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Rammeaftalen vedrører vareindkøb af affaldsbeholdere af plast. Aftalen er opdelt i 4 delaftaler omfattende følgende: DA1. Tohjulede beholdere med et- og to kamre; DA2. Firehjulede minicontainere; DA3. Beholder med to-til fire kammer og med tre- til fire hjul og; DA4. Miljøbokse. Hver delaftale forventes tildelt til 3 leverandører i rangorden (kaskade). De nye affaldsbeholdere/opsamlingsmateriel skal primært anvendes til indsamling af husholdningsaffald i følgende fraktioner: Restaffald, madaffald, papir, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S PWS Danmark A/S Rubæk & Co A/S
2021-05-28   Behandling og afsætning af fraktionen gips fra genbrugsstationer (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører kontrakter for behandling og afsætning af fraktionen gips. Gips stammer fra kommunernes genbrugsstationer, og består typisk af, men ikke begrænset til: Gipsplader – både gamle og nye, både hele og i fragmenter. Fraktionen indeholder også andre typer gips-produkter f.eks. fibergips, plader, vådrumsgips, eller gipsafstøbninger. Se udbuddet »
2021-05-21   Udbud på modtagelse, behandling og afsætning af udendørs og malet træ (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører tidsbegrænset aftale om modtagelse, behandling og afsætning af udendørs og malet træ og omfatter modtagekontrol, registrering, sortering, neddeling, evt. oplagring samt behandling af udendørs træ. Fraktionen stammer fra genbrugsstationer. Den estimerede mængde for hele perioden inklusiv optioner udgør 6 350 ton. Ovenstående mængde er estimeret, og er ikke bindende for Vestforbrænding. Se udbuddet »
2021-05-21   Udbud på småt brandbart (I/S Vestforbrænding og datterselskaber)
Udbuddet vedrører rammeaftale for behandling og afsætning af fraktionen småt brændbart. Småt brændbart stammer fra kommunernes storskraldsindsamling ved villaer og boligforeninger og består typisk af møbler, inventar samt diverse klare sække med tørt affald uden indhold af dagrenovationsaffald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S