Indkøb: Halsnæs Forsyning A/S

5 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Halsnæs Forsyning A/S

2023-04-24   HNF - Public Supply of High Voltage Equipment incl. Consumables, Spare Parts and Associated Services (Halsnæs Forsyning A/S)
The scope of work for this tender include design, engineering, production, erection and energizing of a total High Voltage System including: 50/10 kV power transformer 10 kV switchgear Distribution transformers Low voltage panels Se udbuddet »
2022-09-30   Udbud om levering af forsikringsydelser til Halsnæs Forsyning (Halsnæs Forsyning A/S)
Forsikringer til Halsnæs Forsyning udbydes i 1 delaftaler, All-risk, erhvervs- og produktansvar, arbejdsskade, rådgiveransvar, kriminalitet/netbanksforsikring, entrepriseforsikring, teknisk forsikring, motor, bestyrelsesansvar, cyberforsikring og miljøansvarsforsikring Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Faro Forsikringsagentur ApS Gjensidige Forsikring Tryg
2017-09-28   Indkøb af forsikringer (Halsnæs Forsyning A/S)
Forsikringsud af Halsnæs Forsynings forsikringsprogram. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Halsnæs Forsynings Forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alpha insurance Gjensidige Forsikring A/S RSG Denmark Topdanmark Topdanmark Forsikring A/S Tryg Forsikring A/S
2015-01-19   Opsætning, tilslutning og idriftsættelse af solcelleanlæg (Halsnæs Forsyning A/S)
Den udbudte leverance udføres på baggrund af hovedprojekt og omfatter opsætning, tilslutning og idriftsættelse af 6 stk. solcelleanlæg med en samlet peak effekt på 472 kWp. Leverancen omfatter foruden levering af solceller og invertere den komplette installation så som bæringer, eventuelle forstærkninger af tagkonstruktioner, udbygning af el-tavler, fortrådning samt overvågning af anlæg. Udbuddet omfatter en option på en 1-årig serviceaftale i forhold til de leverede anlæg. Udbuddet gennemføres af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gaia Solar A/S
2013-06-14   Udbud af forsikringsaftaler (Halsnæs Forsyning A/S)
Halsnæs Forsyning A/S ønsker med virkning fra den 1.1.2014, at indgå en eller flere forsikringskontrakter indenfor følgende områder: 1. Bygning- løsøreforsikring. 2. Lovpligtig arbejdsskade. 3. Erhvervs- og produktansvar. 4. Professionel ansvarsforsikring. 5. Miljøansvar. 6. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. 7. Rejseforsikring. 8. Motorkøretøjer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Navigator Topdanmark Tryg