Indkøb: Dragør Kommune

20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Dragør Kommune

2023-05-23   Dragør klimarobust kystkommune (Dragør Kommune)
Ordregiver ønsker med udbuddet at finde et rådgiverteam som, i et konstruktivt og værdiskabende samarbejde med Dragør Kommune, vil konkretisere den foreliggende udviklingsplan ’Morgendagens Dragør’ frem mod udbud og realisering af det samlede landskabs- og anlægsprojekt. Rådgivningsopgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i relation til dette lokale kystbeskyttelsesprojekt - af både landskabelige og anlægstekniske foranstaltninger - ved udarbejdelse af et dispositionsforslag, myndighedsprojekt og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2022-11-21   Drift og vedligehold af Vejbelysning og Trafiksignalanlæg (Dragør Kommune)
Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv udbyder drift og vedligehold af kommunens Vejbelysningsanlæg og Trafiksignalanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Dragør Kommunes eksisterende driftskontrakt med Andel Lumen udløber. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EDF DANMARK A/S
2021-08-03   Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (Dragør Kommune)
Dragør Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp for borgere visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) samt i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1575 af 27.12.2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86. Se udbuddet »
2021-06-11   Befordringsopgaver for Dragør Kommune (Dragør Kommune)
Udbuddet vedrører befordringsopgaver for Dragør Kommune. Dette omhandler befordring af borgere i Dragør Kommune til børnehave, skole, specialinstitutioner, aktivitetstilbud, daghjem, genoptræning m.m. Dette betyder, at befordringen vil omfatte alle typer borgere, i forskellige livssituationer, og med funktionsnedsættelser, både fysisk og psykisk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VBT A/S
2020-06-30   Udbud af vask og leje af beklædning og linned til sundhed og omsorg i Dragør Kommune (Dragør Kommune)
Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til medarbejdere og linned til Dragør Kommune. Leverandøren skal levere rene tekstiler og afhente brugte tekstiler på Dragør Kommune. Se udbuddet »
2020-05-13   Dragør Kommune - Forsikringsudbud (Dragør Kommune)
Forsikringsudbud for Dragør Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2020-02-05   EU-udbud af vask og leje af beklædning og linned til sundhed og omsorg i Dragør Kommune (Dragør Kommune)
Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til medarbejdere og linned til Dragør Kommune. Leverandøren skal levere rene tekstiler og afhente brugt tekstiler på Dragør Kommune. Se udbuddet »
2018-05-24   Rammeaftale om levering af bådstativer og kørevogn (Dragør Kommune)
Dragør Kommune ønsker at indgå rammeaftale om levering af mobile bådstativer for både på op til hhv. 3, 6 og 12 ton samt en kørevogn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LP Yacht ApS
2017-03-31   Udbud af visiteret kørsel Dragør Kommune (Dragør Kommune)
Dragør Kommune udbyder kørsel til visiterede borgere. Udbuddet vedrører befordring af borgere for hvem, Dragør Kommune efter lovgivningen kan eller skal tilbyde befordring for kommunens regning. Udbuddet er opdelt i følgende 2 delaftaler: — Delaftale 1: Kørsel til daghjem — Delaftale 2: Almindelig skolekørsel og SFO-kørsel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Handicap-Befordring A/S Vikingbus A/S
2016-05-10   Ny svømmehal i Dragør (Dragør Kommune)
Dragør Kommune planlægger at opføre en ny svømmehal på et areal mellem Hollænderhallen og Kirkevej. Den ny svømmehal skal placeres nordøst for og i tilknytning til den eksisterende hal, Hollænderhallen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: J.S. Sten & Stål A/S
2015-05-29   Forsikringsdækning for Dragør Kommune (Dragør Kommune)
Forsikringsdækning for Bygning, Løsøre, All Risk for kunstgenstande, Borgmesterkæde og EDB- og svagstrøm, Ansvar, Kommunalt Ledelsesansvar, Professionel ansvar, Auto, Arbejdsskadeforsikring, Kollektiv ulykke, Kriminalitet, Lystfaretøj, Patientforsikring, Passageransvarsforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring Gjensidige Gjensidige Forsikring If
2013-09-10   Anskaffelse af stationære, bærbare computere, skærme, tilbehør og service (Dragør Kommune)
Kontrakten omfatter anskaffelse af stationære og bærbare computere, skærme og tilbehør til administration og skoler samt 3 års service. Levering forventes at skulle foregå kort efter kontraktindgåelse af 3 omgange med få ugers mellemrum. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD
2013-06-28   Anskaffelse af computere og tilbehør (Dragør Kommune)
Anskaffelse af PC'er – stationære og bærbare computere med tilhørende skærme, tastatur og mus. Ca. 345 stationære, 140 små og store bærbare, 485 skærme og 140 docking stationer. 3 års service. Levering forventes kort efter kontraktindgåelse. Leveres af 3 omgange med få uger mellemrum. Se udbuddet »
2013-01-28   Begrænset udbud - Totalentreprise - Om- og tilbygning på St. Magleby Skole (Dragør Kommune)
Totalentreprisen omfatter om- og tilbygninger på St. Magleby Skole i forbindelse med implementering af en ny skolestruktur. Tilbygningerne på samlet ca. 1 300 m² omfatter klasselokaler, gangforløb ved alle klassefløje, fællesarealer, toiletter og garderobeområder samt etablering af ny cykelparkering og legeplads. Ombygningen omfatter bl.a. 16 klasselokaler, hvor gangforløb inddrages i klassernes areal, ombygning af personalerum, ombygning af SFO-område, etablering af mekanisk ventilation samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elindco Byggefirma A/S
2012-06-29   Rådgivning i forbindelse med implementering af ny skolestruktur (Dragør Kommune)
Dragør Kommune har igennem længere tid arbejdet med en ny skolestruktur. På http://www.dragoer.dk/page4401.aspx kan beslutninger, sagsforløb og baggrundsmateriale findes. Kommunalbestyrelsens beslutning af 26.4.2012 kan hentes via http://www.dragoer.dk/lib/file.aspx?fileID=7366&target=blank, hvor punkt 16 på dagsordenen er det relevante punkt. Dragør Kommune har som led i implementeringen af den nye skolestruktur besluttet at igangsætte nærværende udbud, hvor Dragør Kommune ønsker at indgå en aftale med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: White Arkitekter A/S
2012-04-02   Indkøb af naturgas til Dragør Kommunes forbrugssteder (Dragør Kommune)
Indkøb af naturgas til Dragør Kommunes forbrugssteder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HMN Gashandel A/S
2012-03-30   Indkøb af elektricitet til Dragør Kommunes forbrugssteder (Dragør Kommune)
Indkøb af elektricitet til Dragør Kommunes forbrugssteder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SEAS-NVE Strømmen A/S
2012-02-24   Madservice til hjemmeboende borgere i Dragør Kommune (Dragør Kommune)
Der ønskes tilbud på levering af en hovedret pr. dag året rundt til ca. 80 borgere i Dragør Kommune. Se udbuddet »
2011-08-17   Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysning samt 4 signalanlæg i Dragør Kommune (Dragør Kommune)
Aftalen omfatter drift og vedligeholdelse af gadebelysningen samt 4 signalanlæg i Dragør Kommune. Se udbuddet »
2011-03-21   Kørselsordninger for Dragør Kommune (Dragør Kommune)
Skole- og fritidshjemskørsel til/fra Søvang/St. Magleby Skole og specialklassekørsel til/fra Kastrupgårdskolen i Tårnby. Kørsel med gæster til/fra Dragør Kommunes daghjem. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Colum-Bus A/S Vangskov Bustrafik Vikingbus A/S