2023-10-17   Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services (Andel Holding A/S)
Andel udbyder herved en rammeaftale om løbende levering og udskiftning af laptops, desktops, skærme og tablets samt dertil knyttet tilbehør i form af reservedele og services til medarbejdere i Andel-koncern. Der er i rammeaftalens løbetid forventeligt to store udskiftninger af laptops, desktops og tablets til koncernens +2.000 medarbejdere samt en udskiftning af skærme på både koncernens lokationer samt hjemmearbejdspladser hos med-arbejderne. Se udbuddet »
2023-09-01   SAP IT-Konsulentydelser til Andel Holding A/S (Andel Holding A/S)
Andel Holding A/S har behov for at kunne indgå aftaler med eksterne konsulenter inden for SAP IT-rådgivning og projektbistand. På den baggrund udbydes en rammeaftale. Det er Andel Holding A/S, som står anført som ordregiver på rammeaftalen, mens koncernforbundne selskaber kan anvende rammeaftalen, og vil efterfølgende have mulighed for at indgå separate Leverance- eller Projektkontrakter med leverandørerne på rammeaftalen. Disse koncernforbundne selskaber er oplistet i Bilag 4. Udbuddet omfatter således … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab EPICO-IT A/S Trifork A/S
2023-06-22   Vagtydelser (Andel Holding A/S)
Vagtydelser, på 7 af ANDELs lokationer inden for følgende ydelseskategorier: Fast vagt (Svinninge nat (kl. 18.00-06.00 samt lør-, søn- og helligdage kl. 00.00-24.00 og Virum (dag (kl. 06.00-18.00)) – inkl. receptionsservice, Vagtrundering (alle lokationer ekskl. Kalundborg - Søborg og Køge dog som option) og Alarmpatruljekørsel (alle lokationer ved bestilling). Endvidere afgives timepriser på tilkøb af fast vagt f.eks. som brandvagt, visitation mm. Opgaven udbydes samlet Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2022-10-21   Meter Data Management Solution (Andel Holding A/S)
Andel is a Danish group with 1.800 employees which among others delivers power to businesses and private households in the geographical area Greater Copenhagen, Zealand, Lolland-Falster and Mon. Andel has in 2020 acquired Radius from Ørsted A/S. After the merger, the Meter Data Management (MDM) platforms need replacement and joined into a new, common strategy. Andel envisions the new MDM Solution as a critical tool for Andel to be able to follow and drive the future metering and data collection in … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-08-31   Kaffe, te, tilhørende produkter samt kaffemaskiner/automater og tilhørende serviceaftaler (Andel Holding A/S)
Formålet med udbuddet er at etablere en rammeaftale på levering af kaffe, te, tilhørende produkter samt kaffemaskiner/automater og tilhørende serviceaftaler. Rammeaftalen omfatter både køb og/eller leje af kaffemaskiner samt vedligeholdelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MIKO Coffee
2022-06-17   Rengøringsservice og vinduespolering (Andel Holding A/S)
Rengøringsservice på ca. 7 lokationer/bygningskomplekser og vinduespoleringsservice på ca. 5 lokationer/bygningskomplekser under Andel Holding A/S. Pionergården er med som option på begge ydelser. Skurvogne er med som option på rengøring. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Levering af forbrugsartikler er inkl. på Skurvogn og Dropsteder. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kongsvang Cleaning & Facility A/S
2022-05-03   Andel Holding A/S - Forsikringsudbud (Andel Holding A/S)
Andel Holding A/S ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: Delaftale 1: Erhvervs all risks bygning, løsøre og meromkostninger og Maskinkasko og meromkostninger Delaftale 2: Årsentreprise Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvar Delaftale 4: Professionelt ansvar Delaftale 5: Arbejdsskade Delaftale 6: Motorkøretøj Delaftale 7: Transport Delaftale 8: Kollektiv ulykke Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. juli 2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S If skadeforsikring RiskPoint A/S Tryg A/S
2022-04-01   Tender for an Asset Investment Planning System (Andel Holding A/S)
The tender concerns the procurement of an Asset Investment Planning system based on the CNAIM standard, as Software as a Service. The system is to manage assets related to electrical distribution in Cerius & Radius. The system will support a systematic approach with established calculation principles for tactical and strategic decisions. The process expected to follow in an Asset Investment Planning system is described as follows: - Calculating asset health, criticality, probability of failure and … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Copperleaf Technologies Inc.
2022-02-07   Migrate and update two current SAP ECC systems to one S/4 HANA system (Andel Holding A/S)
Migrate and update two current SAP ECC systems to one S/4 HANA system to support Andel's Key Business Objectives and Requirements in the tender documents. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NTT DATA Business Solutions A/S
2021-10-01   Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug (Andel Holding A/S)
Cerius gennemfører udbud af kontrakten på køb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder som et frivilligt udbud for leveringsåret 2022, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage. Indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af Forsyningsvirksomhedsdirektivets (Direktiv 2014/25/EF af 26. februar 2014) artikel 23, da indløbet vedrører leverings af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. … Se udbuddet »
2021-10-01   Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug (Andel Holding A/S)
Radius gennemfører udbud af kontrakten på køb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder som et frivilligt udbud for leveringsåret 2022, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage. Indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af Forsyningsvirksomhedsdirektivets (Direktiv 2014/25/EF af 26. februar 2014) artikel 23, da indløbet vedrører leverings af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. … Se udbuddet »
2021-08-10   Telecom/Broadband Services and Mobile Terminals (Andel Holding A/S)
The tender consists of 4 lots, each of which constitutes independent framework agreements: Lot 1: Fixed Network Telephony Lot 2: Mobile Network Telephony and Data Services Lot 3: Broadband Internet Connection Lot 4: Mobile Terminals Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NUUDAY - TDC Erhverv A/S & NetDesign A/S Telenor A/S
2021-07-09   Telecom/Broadband Services and Mobile Terminals (Andel Holding A/S)
The tender consists of four lots, each of which constitutes independent framework agreements: Lot 1: Fixed network telephony; Lot 2: Mobile network telephony and data services; Lot 3: Broadband internet connection; Lot 4: Mobile terminals. Se udbuddet »
2021-07-07   New Personal Devices (NPD) (Andel Holding A/S)
The object of the tender is to procure new personal computers (named devices), monitors and accessories for all Andel employees and external consultants. Andel expect the Supplier to offer a framework agreement with a wide range of high-end devices, monitors and accessories that can meet the needs of Andel app. 1 600 users. Andel Holding A/S is responsible for the organization of the tender and the practical implementation. Andel Holding A/S is listed as contracting entity on the framework agreement, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Comm2IG A/S
2021-01-08   IT-Konsulentydelser (Andel Holding A/S)
Andel har løbende behov for at kunne indgå leveringsaftaler med eksterne konsulenter inden for IT-rådgivning og -projektbistand. På den baggrund udbydes 10 delaftaler på rammeaftalevilkår om IT-konsulentydelser. Andel vil i hele rammeaftaleperioden efter behov have mulighed for at rekvirere ydelser i henhold til den enkelte delaftales ydelsesområde. Andel Holding A/S er ansvarlig for udbuddets tilrettelæggelse og den praktisk gennemførelse. Det er Andel Holding A/S, som står anført som ordregiver på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 7N A/S Accenture A/S ChangeGroup Commentor A/S Cortex Consult A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Framework Digital A/S Implement Consulting Group P/S IT Optimiser ApS Kraftvaerk A/S Mjølner Informatics A/S Netcompany A/S Netteam NTT DATA Business Solutions A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret... ProData Consult Rambøll Management Consulting Similix Systemate A/S Visma Consulting A/S
2020-11-03   Andel Holding A/S - Forsikringsudbud (Andel Holding A/S)
Forsikringsudbud for Andel Holding A/S - forsikringsudbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring