Indkøb: Aalborg Service A/S

13 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Aalborg Service A/S

2023-06-01   Rammeaftale om PE-rør, PE-fittings og øvrige dele mv. til Aalborg Vand A/S, Aalborg Bygas A/S og Aalborg Kloak A/S (Aalborg Service A/S)
Aalborg Forsyning udbyder en Rammeaftale vedrørende PE-rør, PE-fittings og øvrige dele til Aalborg Vand A/S, Aalborg Bygas A/S og Aalborg Kloak A/S. Udbuddet af nærværende Rammeaftale gennemføres som udbud med forhandling i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47. Nærværende udbud vedrører én Rammeaftale på levering af PE rør, fittings og øvrige dele mv. til brug i Aalborg Forsynings drift på gas og vandforsynings- og spildevandsområdet. For opgørelse af rammeaftalens værdi … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sanistål A/S
2023-03-02   Rammeaftale vedr. Entreprenørydelser for drift af Fjernvarme, Vand, Gas og Kloak (Aalborg Service A/S)
Aalborg Forsyning udbyder en rammeaftale vedrørende Entreprenørydelser. Rammeaftalen omfatter entreprenørydelser i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesarbejder på fjernvarme-, vand-, gas- og kloaksystemet i Aalborg Kommune. Opgørelsen af rammeaftalens anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusive option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der gøres opmærksom på, at bygherre ikke har aftagepligt på rammeaftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gunnar Nielsen A/S
2021-12-21   Udbudsbekendtgørelse vedrørende totalentreprisekontrakt i forbindelse med opførelse af Driftscenter Gasværksvej (Aalborg Service A/S)
Aalborg Forsyning udbyder bygge- og anlægsarbejder vedrørende opførelse af nyt Driftscenter på Gasværksvej. Driftscenteret indeholder en administrationsdel, en værkstedsdel og en lagerfunktion og omfatter ca. 4800 m² nybyggeri. Der er udført skitseforslag og byggeriet er tilpasset bygningens anvendelse, dets omgivelser og ønskes opført i en god balance mellem funktionalitet, æstetik, økonomi og kvalitet. Eksisterende bygninger nedrives og grunden bearbejdes i henhold til jordbundsforhold og der etableres … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HP Byg A/S
2021-10-15   Udbud af smede- og industriteknik - Delaftale 6 (Aalborg Service A/S)
Udbuddet omfatter én rammeaftale på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver. Rammeaftalen udgør en del af et Rammeaftalekomplekset, der består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser. Nærværende udbud omfatter alene Rammeaftale for Delaftale 6 - Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger Ordregiver har valgt at forlænge Delaftalerne med de nuværende leverandører på … Se udbuddet »
2021-08-16   Aalborg Service A/S on behalf of Nordjyllandsværket A/S and Aalborg Varme A/S - Insurance Procurement_Property... (Aalborg Service A/S)
The insurance procurement covers Property All-Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption with inception January 1, 2022 involving the following lots: Lot 1: Property All-Risks and Business Interruption Lot 2: Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance The contracting entity may award the contract on the basis of the initial tender and, hence, the tenderers cannot rely on negotiation meetings to be conducted. There is anticipated to be one negotiation meeting. The negotiation … Se udbuddet »
2021-07-29   Rammeaftale for rådgivning til Aalborg Forsynings energidivision, 2022-2023 (Aalborg Service A/S)
Aalborg Service A/S udbyder på vegne af Aalborg Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber en rammeaftale om rådgivningsydelser. Rammeaftalen omfatter en række rådgivningsydelser, hvor der løbende kan rekvireres rådgivningsbistand til områder indenfor varme- og energiproduktion, herunder daglig drift og vedligehold, projektering, strategi og udvikling. Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til tre rådgivere, og opgaverne tildeles enten ved direkte tildeling eller gennem miniudbud. For en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S Rambøll Danmark Sweco Danmark A/S
2021-04-29   Rammeaftale på bygherrerådgivning for Aalborg Forsyning og Reno Nord (Aalborg Service A/S)
Aalborg Forsyning og Reno-Nord udbyder en rammeaftale på bygherrerådgivning. Rammeaftalen omfatter udelukkende bygherrerådgivning og rammeaftalen tildeles til én rådgiver. For yderligere beskrivelse af rammeaftalens indhold, henvises til beskrivelsen af rammeaftalen i udbudsmaterialet. Opgørelsen af rammeaftalernes anslåede værdi i punkt. II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der gøres opmærksom på, at bygherre ikke har aftagepligt på rammeaftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2019-10-02   Kontrakt A vedrørende forsikringer til Aalborg Forsyning (Aalborg Service A/S)
Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle forsyningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning. Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 13 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche. Kontakterne er fordelt på 2 Kontraktparadigmer; A og B, hvoraf Kontrakt A er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt B udbydes særskilt i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring
2019-10-02   Kontrakt B vedrørende forsikringer til Aalborg Forsyning (Aalborg Service A/S)
Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle for-syningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning. Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 13 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche. Kontakterne er fordelt på 2 Kontraktparadigmer; A og B, hvoraf Kontrakt B er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt A udbydes særskilt i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2019-09-02   Levering af 2 stk. fabriksnye 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbygget med 1-kammer dagrenovationsaggregat (Aalborg Service A/S)
Leverancen omhandler køb af 2 stk. fabriksnye 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbygget med 1-kammer dagrenovationsaggregat til brug for tømning af containere i Aalborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Volvo Truck Center Danmark A/S
2019-03-25   Rekrutteringsydelser til Aalborg Forsyning placeret i Aalborg Kommune (Aalborg Service A/S)
Leverancen omhandler rekrutteringsydelser til offentligt ejet forsyningsvirksomheder (Aalborg Forsyning) placeret i Aalborg kommune, hvor formålet i forbindelse med levering af rekrutteringsydelserne er at sikre en høj, ensartet kvalitet i ydelserne hver gang og sikrer effektivitet i de administrative arbejdsgange. Leverancen fordrer især kompetencer og erfaring med ansættelsesudvalg i offentligt regi, rekruttering og personprofilanalyse af specialister, projektledere, teamledere, seniorspecialister, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hartmanns A/S
2019-02-27   Calciumnitrat til kloakpumpestationer (Aalborg Service A/S)
Levering af calciumnitrat til kloakpumpestationer i Aalborg Kommune. Calciumnitrat anvendes i Aalborg Kloak A/S' pumpestationer til forebyggelse mod dannelse af svovlbrinte, som ødelægger/tærer kloakrør og installationer. Nærmere leverance- og produktkrav fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Yara Danmark A/S
2019-01-07   Rammeaftale om levering af fjernvarmerør, komponenter og muffemontage til Aalborg Forsyning (Aalborg Service A/S)
Rammeaftale om levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter samt muffemontage. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Logstor A/S