2023-05-23   Rammeaftale smed- og anlæg (Aabybro Fjernvarme)
Rammeaftalen dækker over smede- og anlægsarbejder i forbindelse med konverteringer, udvidelser, eventuelle fusioner og renovering af eksisterende ledningsnet for Aabybro Fjernvarme. Ift. konverteringer vil der være tale om større beboelsesområder på mellem 200 og 400 forbrugere eksempelvis forventes Birkelse/Ryå, Moseby/Kaas, Hune, Blokhus, og Nørhalne konverteret indenfor de næste 8 år. Der forventes yderligere en transmissionsledning mellem Jetsmark Energiværk og Aabybro Fjernvarme. Dertil kommer, … Se udbuddet »
2023-04-05   Rammeaftale på rør (Aabybro Fjernvarme)
Der udbydes en rammeaftale med én leverandør på køb af rør i forbindelse med en række konverteringsprojekter, samt renovering af eksisterende rørsystemer indenfor Aabybro Fjernvarmes område. Rammeaftalen vil indeholde alle forventede rør og komponenter, som kan bruges i forbindelse med konverteringsprojekterne samt udskiftning af gamle rørsystemer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Logstor Denmark Holding ApS
2023-01-09   Fjernvarmeforsyning af Biersted, Aabybro (Aabybro Fjernvarme)
Dette udbud vedrører anlægs- og smedeentreprise for etablering af fjernvarmetransmissonsledning, distributionsnet og stikledninger i Biersted. Se udbuddet »
2022-12-12   Fjernvarmeforsyning af Biersted (Aabybro Fjernvarme)
Dette udbud vedrører anlægs- og smedeentreprise for etablering af fjernvarmetransmissionsledning, distributionsnet og stikledninger i Biersted. Se udbuddet »
2022-11-25   Rørleverance til Biersted (Aabybro Fjernvarme)
Udbuddet vedrører rørleverance til konvertering af Biersted til Aabybro fjernvarme. Den udbudte opgave består i leveringen af transmissionsledning, distributionsledninger, stikledninger, samt diverse komponenter, til benyttelse i forbindelse med en fuld og endelig konvertering af Biersted. I alt etableres ca. 13,5 km dobbeltrør til fjernvarme i dimensionerne DN20 – DN200 serie 2 samt stikledninger til hver forbruger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Logstor Denmark Holding ApS
2022-10-26   Rørleverance til Biersted (Aabybro Fjernvarme)
Udbuddet vedrører rørleverance til konvertering af Biersted til Aabybro fjernvarme. Den udbudte opgave består i leveringen af transmissionsledning, distributionsledninger, stikledninger, samt diverse komponenter, til benyttelse i forbindelse med en fuld og endelig konvertering af Biersted. I alt etableres ca. 13,5 km dobbeltrør til fjernvarme i dimensionerne DN20 – DN200 serie 2 samt stikledninger til hver forbruger. Se udbuddet »