2023-05-24   Dynamisk Indkøbssystem vedr. udførelse af graveydelser og hovedentrepriser (grave- og smedeydelser) ifm.... (Verdo A/S)
Verdo varme A/S udbyder et Dynamisk Indkøbssystem vedr. udførelse af graveydelser og hovedentrepriser (grave- og smedeydelser) ifm. byggemodninger og nyanlæg, større renoveringer samt konverteringsprojekter Se udbuddet »
2023-05-08   Dynamisk Indkøbssystem vedr. smedeydelser ifm. større renoveringer, byggemodninger samt konverteringsprojekter for... (Verdo A/S)
Udbud af dynamisk indkøbssystem indenfor smedeydelser opdelt i 3 kategorier: 1. Smedeydelser ifm. byggemodninger og nyanlæg for Verdo Varme A/S 2. Smedeydelser ifm. større renoveringer for Verdo Varme A/S 3. Smedeydelser ifm. konverteringsprojekter for Verdo Varme A/S Se udbuddet »
2023-05-08   Dynamisk Indkøbssystem vedr. udførelse af graveydelser og hovedentrepriser (grave- og smedeydelser) ifm.... (Verdo A/S)
Verdo varme A/S udbyder et Dynamisk Indkøbssystem vedr. udførelse af graveydelser og hovedentrepriser (grave- og smedeydelser) ifm. byggemodninger og nyanlæg, større renoveringer samt konverteringsprojekter Se udbuddet »
2023-02-09   EU-udbud af rammeaftale vedr. smedeydelser ifm. større renoveringer, byggemodninger samt konverteringsprojekter til... (Verdo A/S)
Verdo Varme A/S udbyder en rammeaftaler vedr. udførelse af smedeydelser ifm. større renoveringer, byggemodninger samt konverteringsprojekter Se udbuddet »
2022-12-14   EU-udbud af rammeaftale vedr. udførelse af smedeydelser ifm. større renoveringer, byggemodninger samt... (Verdo A/S)
Verdo Varme A/S samt Verdo Varme Herning A/S udbyder 2 rammeaftaler vedr. udførelse af smedeydelser ifm. større renoveringer, byggemodninger samt konverteringsprojekter Se udbuddet »
2021-09-08   Indkøb af forsikringer til Verdo A/S (Verdo A/S)
Verdo A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Delaftale 1: Erhvervsforsikring all risks, bygning og løsøre - Delaftale 2: Maskinkaskoforsikring - Delaftale 3: Årsentrepriseforsikring - Delaftale 4: Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. professionelt ansvar (internationalt forsikringsprogram) - Delaftale 5: Arbejdsskadeforsikring - Delaftale 6: Motorkøretøjsforsikring - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring Tryg Forsikring A/S
2021-08-02   Dynamisk indkøbssystem vedr. gravydelser fim. større renoveringer, byggemodninger og konverteringsprojekter (Verdo A/S)
Udbud af dynamisk indkøbssystem indenfor graveydelser, opdelt i 5 kategorier: 1. Graveydelser ifm. byggemodninger og nyanlæg for Verdo Varme A/S i Randers og/eller Verdo Vand A/S i Randers 2. Graveydelser ifm. byggemodninger og nyanlæg for Verdo Varme Herning A/S 3. Graveydelser ifm. større renoveringer for Verdo Varme A/S i Randers og/eller Verdo Vand A/S i Randers 4. Graveydelser ifm. større renoveringer for Verdo Varme Herning A/S 5. Graveydelser ifm. konverteringsprojekter for Verdo Varme A/S i … Se udbuddet »
2021-04-21   Levering af præisolerede fjernvarmerør (Verdo A/S)
Verdo Varme A/S, Verdo Varme Herning A/S samt Energi Ikast Service A/S (herefter ”Ordregiver”) udbyder en 3-årig rammeaftale mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver vedr. levering af præisolerede fjernvarmerør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Logstor A/S
2019-10-25   Kommunikationsnetværk og indsamlingssystem til indhentelse af data fra el-, vand- og varmemålere (Verdo A/S)
Verdo A/S udbyder på vegne sig selv og datterselskaberne Verdo Vand A/S, Verdo Varme A/S og EL-NET Kongerslev A/S et indkøb af et kom-munikationsnetværk og indsamlingssystem til indhentelse af data fra vand-, varme- og elmålere. Systemet skal kunne hjemtage data fra de ek-sisterende ca. 58 000 fjernaflæselige målere, herunder både el-, vand-, og varmemålere. Det er Verdos ønske, at Leverancen kan skaleres op til at håndtere data fra yderligere 42 000 målere, dvs. i alt 100 000 målere. Se udbuddet »
2017-07-03   Indkøb af forsikringer — Verdo A/S (Verdo A/S)
Verdo A/S ønsker at indgå 1 eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1) Bygning- og løsøre- og maskinkaskoforsikring, all risks 2) Entrepriseforsikring 3) Erhvervs- og produktansvarsforsikring samt professionelt ansvarsforsikring 4) Arbejdsskadeforsikring 5) Motorkøretøjsforsikring 6) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring 7) Kriminalitetsforsikring inkl. netbankindbrudsforsikring 8) Rejseforsikring 9) Advokatansvarsforsikring 10) Transportforsikring. Forsikringsselskabet skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Forsikring A/S Europæiske Rejseforsikring RiskPoint A/S Tryg Forsikring A/S
2015-10-26   Levering samt koordinering og montage af fjernaflæste el-, vand- og varmemålere med tilhørende kommunikationsnetværk... (Verdo A/S)
Verdo A/S annoncerer hermed på vegne af Verdo Randers El-Net A/S, Verdo Vand A/S & Verdo Varme A/S udbud af et samlet fjernaflæsningsprojekt. Annonceringen vedrører prækvalifikation til afgivelse af tilbud omfattende levering, idriftsættelse og montage af fjernaflæste, elektroniske målere for el (ca. 40 500 stk.), vand (ca. 11 000 stk.) og varme (ca. 12 500 stk.) samt levering, etablering og idriftsættelse af tilhørende kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem. Derudover etapevis indkøring og … Se udbuddet »
2013-09-27   Forsikringsprogram for Verdo-koncernen (Verdo A/S)
Verdo A/S koncernen ønsker med virkning fra 1.1.2014 at indgå en eller flere forsikringskontrakter inden for følgende områder (dog ikke begrænset til): — Property inkl. maskinkaskoforsikring samt driftstabsforsikring. — Erhvervs- og produktansvar inkl. professionel ansvarsforsikring samt DIC/DIL-dækning. — Arbejdsskade. — Motor. — Entreprise. — Kriminalitet. — Transport. — Erhvervsrejseforsikring. — Advokatansvarsforsikring. — Miljøansvarsforsikring (Option). — Ledelsesansvarsforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Der er ikke indgået nogen... Gjensidige Forsikring Tryg