Indkøb: Vejle Kommune, Teknik og Miljø

Et arkiveret indkøb

Vejle Kommune, Teknik og Miljø har historisk set været en køber af transportudstyr og transporthjælpemidler, diverse transportudstyr og reservedele og jernbanemateriel.

De seneste indkøb foretaget af Vejle Kommune, Teknik og Miljø

2023-10-06   EU-udbud vedr. drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg i Vejle Kommune (Vejle Kommune, Teknik og Miljø)
Nærværende udbud vedrører drift og vedligeholdelse af det samlede udstyr i alle Vejle Kommunes 63 trafiksignalanlæg. Opgaven er opdelt i følgende ydelser: 1. Vagtordning og beredskab 2. Afhjælpning af fejl 3. Periodisk eftersyn 4. Administrative ydelser Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.3 Se udbuddet »