Indkøb: Tønder Service A/S

12 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Tønder Service A/S været Abena A/S, FKSSlamson A/S, Joca A/S og Sønderborg Kraftvarme A/S.

De seneste indkøb foretaget af Tønder Service A/S

2023-10-24   EU-udbud for tømning af hustanke (Tønder Service A/S)
Tønder Spildevand A/S, udbyder hermed tømning af septiktanke (herefter hustanke) i offentligt EU-udbud. Opgaven udbydes for en periode på 3 år med start 01.01.2024 og ophør 31.12.2026. Tønder Spildevand A/S har option på forlængelse op til 3 gange 12 måneder frem til 31.12.2029. Tryk her https://permalink.mercell.com/214577177.aspx Se udbuddet »
2021-12-22   Udbud af indkøb af 360/370 L to-delt genbrugsbeholder og tilhørende ydelser (Tønder Service A/S)
Tønder Affald A/S udbyder indkøb af 360/370 L todelte affaldsbeholdere (40/60) til papir/pap/tekstiler og mad- og drikkekartoner/plast samt udbringning, lågskifte og delvis hjemtagning af gamle beholdere og fuld digital registrering af ydelserne via RFID-tags. Se udvidet beskrivelse! Se udbuddet »
2021-12-22   Udbud af indkøb af 240 L udelt genbrugsbeholder og tilhørende ydelser (Tønder Service A/S)
Tønder Affald A/S udbyder indkøb af 240 L affaldsbeholdere (etkammer) til mad- og drikkekartoner/plast samt udbringning, lågskifte og delvis hjemtagning af gamle beholdere og fuld digital registrering af ydelserne via RFID-tags. Se udvidet beskrivelse! Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2021-08-19   Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S og Tønder Vand A/S (Tønder Service A/S)
Tønder Spildevand A/S og Tønder Vand A/S fremlægges hermed udbudsmaterialet vedr. rammeaftale for ad hoc entreprenørarbejde. Rammeaftalen har en varighed på 2 år, med mulighed for forlængelse i et år af gangen til i alt 4 år. Med forventet opstart den 1. januar 2022. Tryk her https://permalink.mercell.com/161792198.aspx Se udbuddet »
2020-12-07   Udbud af forbrændingsegnet affald (Tønder Service A/S)
Leverancen omfatter modtagelse og forbrænding af forbrændingsegnet affald fra Tønder Kommune. Det forbrændingsegnede affald er fordelt på dagrenovation, småt og stort brændbart affald fra genbrugspladser og småt brændbart affald fra virksomheder i Tønder Kommune. Leverancen omfatter ca. 14-16 000 tons pr. år. Endvidere omfatter leverancen transport af affaldet fra omlastestationen beliggende Tønder Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sønderborg Kraftvarme A/S
2020-11-23   Branderup Renseanlæg - prækvalifikation (Tønder Service A/S)
Nærværende totalentrepriseudbud fra Tønder Spildevand A/S sker som led i, at bygherren overtager ejerskabet af Branderup Renseanlæg fra Arla. I den forbindelse skal kapaciteten af renseanlægget udvides, så det fremadrettet kan håndtere 4 000 m3/døgn. Bygherren har fået tilstandsvurderet det eksisterende anlæg, og det er vurderet, at eksisterende bygninger og konstruktioner ikke kan genbruges. Det er derfor et nyt komplet anlæg dimensioneret til industrispildevand fra mejeri i størrelsesordenen 4 000 … Se udbuddet »
2020-11-18   Udbud af indkøb af madaffaldsposer (Tønder Service A/S)
Udbuddet vedrører indkøb af poser til opsamling af madaffald i Tønder Kommune. Poserne skal være fremstillet af tilnærmelsesvis 100 % genbrugsplast. Der er tale om 2 modeller af poser til indendørs opsamling af frasorteret madaffald: — Model A: Standard poser til private husstande, ca. 10 mio. stk. — Model B: Store poser til større, private husstande og køkkener, f.eks. i kommunale institutioner, ca. 2 mio. stk. Kontraktperioden er 2 år med mulighed for forlængelse 2 gange op til 12 måneder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2020-07-13   Prækvalifikation - Branderup Renseanlæg (Genudbud) (Tønder Service A/S)
Nærværende totalentrepriseudbud fra Tønder Spildevand A/S sker som led i, at bygherren overtager ejerskabet af Branderup Renseanlæg fra Arla. I den forbindelse skal kapaciteten af renseanlægget udvides, så det fremadrettet kan håndtere 4 000 m3/døgn. Bygherren har fået tilstandsvurderet det eksisterende anlæg, og det er vurderet, at eksisterende bygninger og konstruktioner ikke kan genbruges. Det er derfor et nyt komplet anlæg dimensioneret til industrispildevand fra mejeri i størrelsesordenen 4 000 … Se udbuddet »
2020-05-27   Udbud af spuling og TV for Tønder Spildevand A/S (Tønder Service A/S)
Tønder Forsyning, Spildevand A/S udbyder spuling og tv-inspektion af kloak systemet i Tønder Forsynings forsyningsområde. Opgaven er opdelt i 2 delentrepriser, således at der indgås 2 rammeaftaler med én entreprenør på hver, der kan dog bydes på begge aftale og den sammen entreprenør kan vinde begge entrepriser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S
2020-05-19   Prækvalifikation - Branderup Renseanlæg (Tønder Service A/S)
Nærværende totalentrepriseudbud fra Tønder Spildevand A/S sker som led i, at bygherren overtager ejerskabet af Branderup Renseanlæg fra Arla. I den forbindelse skal kapaciteten af renseanlægget udvides, så det fremadrettet kan håndtere 4 000 m3/døgn. Bygherren har fået tilstandsvurderet det eksisterende anlæg, og det er vurderet, at eksisterende bygninger og konstruktioner ikke kan genbruges. Det er derfor et nyt komplet anlæg dimensioneret til industrispildevand fra mejeri i størrelsesordenen 4 000 … Se udbuddet »
2020-01-08   Udbud af rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk (Tønder Service A/S)
Nærværende udbud omhandler rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk. Projektet opdeles som udgangspunkt i 5 delområder: — Ullerupvej, Gl. Ullerupvej mfl. fælles-kloakeret område. Afløbet fra området forgår ved 2 passager under jernbanen, — Ribevej, Skyttegårdsvej mfl. gennem området kommer afløbsledningen fra Danish Crown slagteriet, — Sønderbyen. Hele området er fælles-kloakeret. Tøndervej (Ribevej) som går gennem Skærbæk er en del af dette område, vejen er en Statsvej, — Åbenråvej øst for banen. … Se udbuddet »
2013-10-11   Begrænset udbud af rammeaftale på rengøringsmidler m.v (Tønder Service A/S)
Varerne udbydes samlet i én delaftale. Der indgås én kontrakt gældende for hele delaftalen. Ordregiver er forpligtet til at benytte rammeaftalen. Udbuddet gennemføres elektronisk via Mercell Sourcing Service. Den anmodende virksomhed skal selv oprette sig i systemet og anmode om prækvalifikation til udbuddet via Mercell Sourcing Service inden tidsfristens udløb. Kun anmodninger modtaget via Mercell Sourcing Service vil komme i betragtning til prækvalifikation. For at deltage i udbuddet kopieres dette … Se udbuddet »