2023-04-27   EU-udbud vedrørende "Den Nye Skole" i TietgenCity (Tietgenskolen)
EU-udbud med forhandling på indkøb af nyt inventar og flytning af eksisterende møbler og inventar til Tietgenskolens nye undervisningsunivers ”Den Nye Skole” i TietgenCity i Odense samt bortskaffelse af kasseret inventar. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HolmrisB8 A/S
2021-08-19   Tietgenskolen - Udbud af rengøring 2021 - Prækvalifikation (Tietgenskolen)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Tietgenskolen. Opgaven omfatter rengøring hos Tietgenskolen - beliggende på følgende adresser: Nørrehus (inkl. Ejlskovsgade 3, Lerchesgade 29 og Thomas B. T's Gade), 5000 Odense C Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV. Elmelundsvej 10, 5200 Odense V. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/162036077.aspx Se udbuddet »
2021-07-05   Udbudsbekendtgørelse vedrørende totalentreprisekontrakt i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri (Tietgenskolen)
Ordregiver ønsker at opføre et nyt uddannelsesbyggeri / TietgenCity univers ("Den Nye Skole"). Den Nye Skole skal opføres ved Odense Havn i City Campus, beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård. Arbejdet skal udføres i totalentreprise og udbydes med en targetpris, jf. nedenfor i pkt. II.2.4). Den udbudte totalentreprisekontrakt vedrører projektering og opførelse af Den Nye Skole, som udgør 4 etager og ca. 8 250 m2 med tilhørende friarealer, parkeringspladser mv. Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld. Der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C. Contractor A/S
2020-12-22   Udbudsbekendtgørelse vedrørende bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri (Tietgenskolen)
Tietgenskolen ønsker at opføre et nyt uddannelsesbyggeri ("Den Nye Skole ") i op til 4 etager og 9 000 etagemeter med tilhørende friarealer og parkeringspladser mv. til brug for erhvervsuddannelse, som skal rumme Tietgen Business, der i dag er placeret på henholdsvis Lerchesgade og Rugårdsvej. Den Nye Skole skal opføres ved Odense Havn i City Campus, beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder. Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld. Den forventede byggesum udgør ca. 200 mio. DKK ekskl. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OBH Rådgivende Ingeniører A/S
2016-06-29   Tietgenskolen — Udbud af rengøring 2016 — Prækvalifikation (Tietgenskolen)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Tietgenskolen. Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Tietgenskolen beliggende på følgende adresser: — Nørrehus (inkl. Ejlskovsgade 3 og Lerchesgade 29), 5000 Odense C — Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV — Elmelundsvej 10, 5200 Odense V Opgaven er opdelt i tre delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KN Rengøring Kongsvang Rengøringsservice A/S
2016-06-29   Tietgenskolen — Udbud af vinduespolering 2016 — Prækvalifikation (Tietgenskolen)
Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Tietgenskolen. Opgaven omfatter vinduespolering af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Tietgenskolen beliggende på følgende adresser: — Nørrehus (inkl. Ejlskovsgade 3 og Lerchesgade 29), 5000 Odense C — Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV — Elmelundsvej 10, 5200 Odense V Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RengøringsCompagniet A/S
2014-07-20   Udbygning af Tietgen Handelsgymnasium (Tietgenskolen)
Tietgen Handelsgymnasium oplever stor fremgang og har derfor brug for flere lokaler til undervisning og medarbejdere. I totalentreprise planlægges der derfor udført nybyggeri på ca. 3 300 m², ca. 500 m² ombygning i eksisterende nyere byggeri samt i mindre omfang udearealer i tilknytning hertil. Byggeriet forventes udført iht. BR10 som en 2 etagers rund bygning på baggrund af myndighedsprojekt, udvidet dispositionsforslag samt byggeprogram. Totalentreprenøren forventes at overtage det fulde ansvar for … Se udbuddet »
2013-04-19   Tietgenskolen - Udbud af rengøring 2013 - Prækvalifikation (Tietgenskolen)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Tietgenskolen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RengøringsCompagniet A/S
2013-04-19   Tietgenskolen - Udbud af vinduespolering 2013 - Prækvalifikation (Tietgenskolen)
Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Tietgenskolen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S ISS Facility Service A/S Kongsvang Rengøringsservice A/S