Indkøb: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

3 arkiverede indkøb

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune har historisk set været en køber af arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed, ingeniørvirksomhed og ingeniørmæssig projektering.
Historisk set har leverandørerne til Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune været BOGL ApS, COWI A/S og Per Aarsleff A/S.

De seneste indkøb foretaget af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

2023-04-28   Sigurdsgade - Skybrudssikring og grønne byrum (Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)
Projektet Grønne byrum & skybrudssikring i Sigurdsgade & sidegader skal afhjælpe oversvømmelse i Sigurdsgade og sidegader på Ydre Nørrebro ved at forsinke skybrudsvand og håndtere hverdagsregn fra afkoblede vejarealer i grønne elementer. Samtidig skal udvalgte befæstede arealer omdannes til grønne byrum og fremme den lokale forbindelse mellem og Skjolds Plads og Sifs Plads. Trafiksikkerhed og tilgængelighed for bløde trafikanter skal øges i området, og der skal etableres opholdsmuligheder og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BOGL ApS
2023-01-27   Amaliehaven Bolværk 100205 (Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)
Kontrakten vedrører en hovedentreprise ifbm. bolværket ud for Amaliehaven. Projektet er beskrevet uddybende nedenfor i afsnit II.2.4). Udbudsmaterialet findes på https://rib-software.dk/udbudsportal under nummeret TN527324. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2023-01-25   100186 - CO2 reduktion fra vejtrafikken i 2025 - Hastighedszoner (Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)
Det er politisk besluttet, at Københavns Kommune skal bidrage til regeringens mål om at være CO2 neutrale i 2025 gennem en gennemsnitlig nedsættelse af hastigheden i kommunen med 10 km/t. Hastighedsnedsættelsen implementeres gennem 3 delprojekter: Hastighedszoner, Kategori I og II strækninger samt Kategori III strækninger. Dette udbud omhandler alene Hastighedszoner. Opgaven er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit II.2.4) samt i Ydelsesbeskrivelsen afsnit 2.1, som er en del af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S