Indkøb: Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

2023-10-13   Bygherrerådgivning vedrørende udvidelse af erhvervsskole på Munkebjergvej 130 (Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle)
Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og opførelse af nybyggeri på skolens adresse på Munkebjergvej 130, 5230 Odense M. Byggeriet skal indrettes til erhvervsuddannelse primært rettet mod industriuddannelserne, og forventes at rumme ca. 11.000 m2. Se udbuddet »