Indkøb: Social- og Boligstyrelsen

4 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Social- og Boligstyrelsen været Globeteam A/S og Publico Kommunikation.

De seneste indkøb foretaget af Social- og Boligstyrelsen

2023-08-01   VISO-udbud vedr. voksne med døvblindhed (Social- og Boligstyrelsen)
Udbuddet vedrører levering af ydelserne ’specialrådgivning’ og ’udredning’ til voksne personer med døvblindhed. Specialrådgivning og udredning udbydes som et antal timer og honoreres efter timeforbrug. Endvidere omfatter udbuddet levering af en basisydelse, som honoreres efter et af VISO fastsat antal timer. Ydelserne specialrådgivning, udredning og basisydelse udbydes på delaftalen ’Medfødt døvblindhed’ med en samlet kapacitet på 8.500 timer og på delaftalen ”Erhvervet døvblindhed” med en samlet … Se udbuddet »
2023-05-12   Udbud af Oplysningskampagnen vedr. Én indgang for barnet (Social- og Boligstyrelsen)
Udbuddet vedrører gennemførelsen af en national oplysningskampagne, som skal informere børn og unge om muligheden for at søge kommunal støtte via en synlig, let tilgængelig og børnevenlig indgang i kommunerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Publico Kommunikation
2023-03-24   Udbud af kontrakt vedr. website om huslejeregister (Social- og Boligstyrelsen)
Udbuddet vedrører udviklingen af en hjemmeside samt drift, vedligeholdelse og support af systemet samt mulig videreudvikling i kontraktens løbetid. Hjemmesiden bliver et centraliseret system for: • Indbringelse af klager • Kommunal sagsbehandling • Indberetning af afgørelser • Offentliggørelse af afgørelser og huslejeniveauer • Dataindsamling Systemet afspejler, de nye krav til systemet i boligaftalen. Herudover vil det nye system kunne understøtte huslejenævnenes sagsbehandling, hvis kommunerne vælger … Se udbuddet »
2023-01-12   Udbud med forhandling vedrørende levering, implementering, vedligeholdelse, support og udvikling af IT-løsning til... (Social- og Boligstyrelsen)
Nærværende udbud omhandler en kontrakt vedrørende levering, implementering, vedligeholdelse, support og udvikling, af IT-løsning til understøttelse af Social- og Boligstyrelsen forvaltning af deres tolkeordning til borgere med et hørehandicap – Tolkeportalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Globeteam A/S