Indkøb: Samvirkende Boligselskaber - Afdeling 30100 Sølund Plejeboliger

2 arkiverede indkøb

Samvirkende Boligselskaber - Afdeling 30100 Sølund Plejeboliger har historisk set været en køber af bygge- og anlægsarbejder, hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og forberedelse af byggeplads.
Historisk set har leverandørerne til Samvirkende Boligselskaber - Afdeling 30100 Sølund Plejeboliger været HedeDanmark A/S og Nordstern ApS.

De seneste indkøb foretaget af Samvirkende Boligselskaber - Afdeling 30100 Sølund Plejeboliger

2023-05-15   Udbud af landskabs- og terrænarbejder for Det nye Sølund (Samvirkende Boligselskaber - Afdeling 30100 Sølund Plejeboliger)
Udbuddet vedrører indgåelse af hovedentrepriseaftale vedrørende udførelse af landskabs- og terrænarbejder i forbindelse med opførelse af ”Det nye Sølund” beliggende Ryesgade 16-22, 2200 København N på matr. nr. 5969, Udenbys Klædebo Kvarter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2023-05-09   Det Nye Sølund (Samvirkende Boligselskaber - Afdeling 30100 Sølund Plejeboliger)
Udbuddet vedrører indgåelse af hovedentrepriseaftalen vedrørende opførelse af projektet ”Det Nye Sølund” beliggende Ryesgade 16-22, 2200 København N på matr.nr. 5969, Udenbys Klædebo Kvarter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordstern ApS