Indkøb: Roskilde Tekniske Skole

9 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Roskilde Tekniske Skole

2023-07-07   Roskilde Tekniske Skole - Pulsen 8 (Roskilde Tekniske Skole)
Roskilde Tekniske Skole ønsker at opfører nye undervisningsfaciliteter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Danmark A/S
2022-12-07   Rengøringsservice - Roskilde Tekniske Skole (Roskilde Tekniske Skole)
Rengøringsservice og vinduespolering på ca. 9 lokationer/bygningskomplekser under Roskilde Tekniske Skole. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes i 2 delaftaler, henholdsvis delaftale 1: Pulsen 2, 4, 8 og 10, Roskilde, delaftale 2: Søndermarksvej 2-9, Sdr. Mellemvej 2-4, Køgevej 131 og Ledreborg Allé 42, Roskilde og Haraldstedvej … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MJ Service A/S Serwiz Plus A/S
2018-11-12   Om- og tilbygning af Roskilde Tekniske Skole, etape 2 (Roskilde Tekniske Skole)
Roskilde Tekniske Skole ønsker at gennemføre en om- og tilbygning af Roskilde Tekniske Skole, beliggende Pulsen 8, 4000 Roskilde. Projektet omfatter tilbygning af en værkstedshalsbygning i nord-sydgående retning på cirka 1 650 m og ombygning af den del af den eksisterende bygning, som er i direkte kontakt med tilbygningen, cirka 775 m. Derudover omfatter projektet afskærmede udearealer i direkte tilknytning til tilbygningen, cirka 575 m (heraf er cirka 250 m overdækket). Ovennævnte er beliggende i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Adserballe & Knudsen a/s Brøndum A/S Holmskov Rustfri Stainless Steel Company A/S Kai Andersen A/S Viuff Anlæg A/S Wicotec Kirkebjerg A/S
2016-12-09   Rengøringsservice — RTS (Roskilde Tekniske Skole)
Rengøringsservice og vinduespolering (på nogle lokationer kun med som option) på Roskilde Tekniske Skoles lokationer i Roskilde, Høng (kun vp option), Ringsted og København. Udbydes i 3 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S ISS Facility Services A/S mj service as
2014-02-28   Rengøringsservice (Roskilde Tekniske Skole)
Rengøringsservice på Roskilde Tekniske Skole. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver samt eventuelt forbrugsartikler, som fx. håndklædeark, toiletpapir og håndsæbe ol. Vinduespolering er med som option. Rengøringsservice af kantine er med som option. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MJ Service A/S
2014-01-10   Rengøringsservice (Roskilde Tekniske Skole)
Rengøringsservice på Roskilde Tekniske Skole. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver samt eventuelt forbrugsartikler, som fx håndklædeark, toiletpapir og håndsæbe ol. Vinduespolering er med som option. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Se udbuddet »
2011-08-31   Roskilde Tekniske Skole - Ny bygning etape 1, fagentrepriseudbud (Roskilde Tekniske Skole)
Roskilde Tekniske Skole udbyder i fagentreprise opførelse af 1. etape af ny bygning på 4 etager på i alt 5 450 m2 + kælder på 234 m2. Nærværende entreprisearbejder har tidligere været udbudt - jævnfør udbudsbekendtgørelse af 8.7.2011, referencenummer 095445. Nærværende entrepriser udbydes igen grundet dert forhold, at der kun var en prækvalifikationsanmodning pr. entreprise ved det forrige udbud. For at sikre tilstrækkelig konkurrence udbydes entrepriserne igen. Bygningen, som er placeret i tilknytning … Se udbuddet »
2011-07-08   Roskilde Tekniske Skole - Ny bygning etape 1, fagentrepriseudbud (Roskilde Tekniske Skole)
Roskilde Tekniske Skole udbyder i fagentreprise opførelse af 1. etape af ny bygning på 4 etager på i alt 5 450 m2 + kælder på 234 m2. Bygningen, som er placeret i tilknytning til udviklingsområdet Musicon ved motorvejen i Roskilde syd og ved siden af Roskilde Tekniske Skoles nuværende lokaliteter, skal rumme funktioner til undervisning og administration. Arkitekturen er moderne og skulpturel, med en robusthed tilpasset det gamle industriområde. Indretningen lægger vægt på stor fleksibilitet i … Se udbuddet »
2011-01-15   Rengøringsservice (Roskilde Tekniske Skole)
Rengøringsservice på 10 lokationer under Roskilde Tekniske Skole (RTS). Opgaven udbydes i 3 basisdelaftaler og 1 kombinationsdelaftale. Basisdelaftalerne består af en eller flere institutioner. Kombinationsdelaftalen består af samlet leverance på alle basisdelaftaler. Den konkrete opdeling i delaftaler fremgår af bilag B. Der er mulighed for at anmode om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Det skal tydeligt fremgå af den ansøgende virksomheds ansøgning, hvilke delaftaler der ansøges om … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S Servicefunktionen ApS