2023-09-29   Energidistrikt 03 og 06 (Ringsted Fjernvarme A/S)
Ringsted Forsyning skal udvide fjernvarmeforsyningsområdet i Benløse. I den forbindelse skal der etableres fjernvarmeforsyning i området omkring Kærup Erhvervspark, med forsyningspunkt på modsatte side af Vest motorvejen, samt nyt forsyningspunkt i Business park Ringsted, se yderligere i punkt II.2.4). Se udbuddet »
2023-05-17   Underføring Motorvej - Fjernvarme (Ringsted Fjernvarme A/S)
Ringsted Fjernvarme skal udvide fjernvarmeforsyningsområdet i Benløse. Arbejdet udføres i offentlige og private arealer hhv. vejarealer, grønne områder, erhvervsområder og areal med fredskov (Østre Ringvej). Projektet omfatter etablering af fjernvarmeledninger ved underføring med metoden gennempresning på tre lokaliteter som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Entreprisen omfatter jord-, funderings-, lednings- og smedearbejder og rørleverancer. Se udbuddet »
2023-05-12   Energidistrikt 01 - Udbygning af fjernvarmeforsyning i Benløse (Ringsted Fjernvarme A/S)
Ringsted Forsyning skal udvide fjernvarmeforsyningsområdet i Benløse. I den forbindelse skal der etableres fjernvarmeforsyning i området omkring Holbækvej, med forsyningspunkt på modsatte side af Vest motorvejen, se yderligere i punkt II.2.4). Se udbuddet »
2022-11-21   Genudbud af halmfyret kedelanlæg til varmecentral (Ringsted Fjernvarme A/S)
Ringsted Fjernvarme ønsker ny fjernvarmeforsyning af Benløse og Kærup Industripark. Projektet indebærer, at der skal etableres godt 30 km nye fjernvarmeledninger, inklusive to krydsninger af motorvejen samt en ny varmecentral. Varmecentralen, der skal opføres, er på nuværende tidspunkt projekteret til at ligge i Kærup Industripark og den vil indeholde et kedelanlæg på 12 MW. Brændslet til dette kedelanlæg vil være halm. Dette udbud omhandler opførelsen af selve kedelanlægget. Ringsted Fjernvarme vil … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aktive Energi Anlæg A/S
2022-10-14   Udbud halmfyret kedelanlæg til varmecentral (Ringsted Fjernvarme A/S)
Ringsted Fjernvarme ønsker ny fjernvarmeforsyning af Benløse og Kærup Industripark. Projektet indebærer, at der skal etableres godt 30 km nye fjernvarmeledninger, inklusive to krydsninger af motorvejen samt en ny varmecentral. Varmecentralen, der skal opføres, er på nuværende tidspunkt projekteret til at ligge i Kærup Industripark og den vil indeholde et kedelanlæg på 12 MW. Brændslet til dette kedelanlæg vil være halm. Dette udbud omhandler opførelsen af selve kedelanlægget. Ringsted Fjernvarme vil … Se udbuddet »