2023-05-31   Etablering af varmeværk i Vallekilde/Hørve i totalentreprise (Odsherred Varme A/S)
Udbuddet vedrører totalentreprise for etablering af et varmeværk i Vallekilde/Hørve med varmepumper og elkedel. Varmepumpeanlægget er estimeret til en samlet effekt på 4,6 MW og elkedlen på ca. 8 MW varme. Anlæg skal etableres i den tilregnet bygning og forbindes til nyt fjernvarmenet. Se udbuddet »
2023-01-25   Gaskonvertering til fjernvarme for Vallekilde og Hørve by (Odsherred Varme A/S)
Den udbudte opgave vedrører udførelse af ledningsanlæg for etablering af fjernvarme som vil bestå af hovedledninger, fordelingsledninger samt stikledninger i Vallekilde og Hørve by beliggende i Odsherred kommune. Udbuddet vil også omhandle konverteringer af gas, olie og el-varme til fjernvarme, hvor nærværende entreprenør skal medtage fjernelse af eksisterende varmekilder og implementering af nye fjernvarme-units. Anlægsfasen forventes igangsat i uge 20 2023, og forventes afsluttet ultimo … Se udbuddet »
2023-01-10   Etablering af varmeværk i Vallekilde/Hørve i totalentreprise (Odsherred Varme A/S)
Udbuddet vedrører totalentreprise for etablering af et varmeværk i Vallekilde/Hørve med varmepumper og elkedel. Varmepumpeanlægget er estimeret til en samlet effekt på 4,6 MW og elkedlen på ca. 8 MW varme. Anlæg skal etableres i den tilregnet bygning og forbindes til nyt fjernvarmenet. Anlægsfasen forventes igangsat ultimo 2023 og afsluttet i 4. kvartal 2024. Første varme til fjernvarmenettet forventes primo 4. kvartal 2024. Der skal tilbydes det økonomiske mest optimale anlæg. Funktionskrav er nærmere … Se udbuddet »
2022-10-31   Etablering af varmeværk i Asnæs i totalentreprise (Odsherred Varme A/S)
Udbuddet vedrører totalentreprise for etablering af et varmeværk i Asnæs med varmepumper og elkedel. Varmepumpeanlægget er estimeret til en samlet effekt på 6 MW og elkedlen på ca. 10 MW varme. Anlæg skal etableres i den tilregnet bygning og forbindes til nyt fjernvarmenet. Anlægsfasen forventes igangsat primo 2023 og afsluttet tredje kvartal 2024. Første varme til fjernvarmenettet forventes ultimo 2 kvartal 2024. Der skal tilbydes det økonomiske mest optimale anlæg. Funktionskrav er nærmere beskrevet i … Se udbuddet »
2022-06-20   Etablering af varmeværk i Fårevejle i totalentreprise (Odsherred Varme A/S)
Udbuddet vedrører totalentreprise for etablering af et varmeværk i Fårevejle med varmepumper og elkedel. Varmepumpeanlægget er estimeret til en samlet effekt på 4,5 MW og elkedlen på ca. 10 MW varme. Anlæg skal etableres i den tilregnet bygning og forbindes til nyt fjernvarmenet. Anlægsfasen forventes igangsat primo 2023 og afsluttet inden årets udgang. Første varme til fjernvarmenettet forventes ultimo 3 kvartal 2023. Der skal tilbydes det økonomiske mest optimale anlæg. Funktionskrav er nærmere … Se udbuddet »
2021-10-13   Udbud på varmeværk til Rørvig (Odsherred Varme A/S)
Udbuddet vedrører et bygge og anlægsprojekt for etablering af et varmeværk i Rørvig med luft til vand varmepumpe.Der skal tilbydes et anlæg der er fleksibelt og kunne udbygges til at opnå det maksimale udbytte ved i alt 317 ejendomme med et beregnet samlet varmebehov på 6893 MWh + 709 MWh til varmetab i ledningsnettet. Der skal tilbydes det økonomiske mest optimale forslag og det forventes, at der tilbydes et anlæg der er konstrueret til at opfylde de forventede tilslutninger inden for de første 3 til 4 … Se udbuddet »
2021-05-12   Totalentreprise på projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af anlægsarbejde og ledningsføring samt... (Odsherred Varme A/S)
Udbuddet vedrører totalentreprise for indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de … Se udbuddet »
2018-12-18   Odsherred Varme A/S - Begrænset udbud af totalentreprisen vedrørende varmepumper til kraftvarmeværker i Vig og Højby (Odsherred Varme A/S)
Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af to (2) komplette VP-anlæg opsat i henholdsvis Højby og Vig. VP-anlæggene skal udvinde energi fra udeluften og frembringe en resulterende varmeeffekt på minimum 1,6 MW i Højby og minimum 1,5 MW i Vig, når udetemperaturen er -1C. Entreprisen omfatter detailprojektering, fremstilling, levering, montering, idriftsættelse og indkøring af de to (2) komplette nøglefærdige VP-anlæg, som baseres på naturlige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aktive Energi Anlæg A/S