Indkøb: Nyt Aalborg Universitetshospital

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Nyt Aalborg Universitetshospital

2023-09-05   Nyt Aalborg Universitetshospital. E853 - Landskabsprojekt , Landskab 4 (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Som en del af færdiggørelsen af det samlede landskabsprojekt omkring Nyt Aalborg Universitetshospital, har Region Nordjylland besluttet af udbyde landskabsprojektet, Landskab 4 i totalentreprise. Nærværende projekt omfatter vej-, parkerings-, forpladser og øvrige landskabsarbejder, i alt godt 200.000m2 i tilknytning til den nye bebyggelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2022-04-04   Nyt Aalborg Universitetshospital. E852 - Landskabsprojekt SUND, Landskab 3 (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Som en del af færdiggørelsen af det samlede landskabsprojekt omkring Nyt Aalborg Universitetshospital, har Region Nordjylland besluttet af udbyde landskabsprojektet SUND, Landskab 3 i totalentreprise. Nærværende projekt omfatter vej-, parkerings-, forpladser og øvrige landskabsarbejder i tilknytning til den nye bebyggelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MT Højgaard Danmark
2021-12-07   Nyt Aalborg Universitetshospital. Totalentreprise vedrørende leverance og montage af komplet helipad og gangbro med... (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler totalentreprise der vedrører leverance og montage af helikopterplatform med tilhørende gangbro på taget af allerede udført hospitalsbygning, som dog ikke er idriftsat på montagetidspunktet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HSM Industri A/S
2021-07-09   Nyt Aalborg Universitetshospital. E851 Landskab ved servicebyen (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Som en del af færdiggørelsen af servicebyen for Nyt Aalborg Universitetshospital, har Region Nordjylland besluttet af udbyde landskabsprojektet i totalentreprise. Nærværende projekt omfatter vej-, parkerings- og landskabsarbejder i tilknytning til den nye bebyggelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. J. Eriksson
2020-06-17   Nyt Aalborg Universitetshospital. E941 Patientkald, hjertestopalarm og bedside terminal (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 1 fagentreprise af de samlede bygningsarbejder for Nyt Aalborg Universitetshospital. Levering og montering af svagstrømstekniske installationer samt patientkald, hjertestopalarm samt bedside terminaler.. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Care-CAll A/S
2020-05-18   Nyt Aalborg Universitetshospital. E952 – Forsyningsanlæg til trykluft, vakuum og anæstesisug (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 1 fagentreprise af de samlede bygningsarbejder for Nyt Aalborg Universitetshospital. Levering og montering af forsyningsanlæg og kompressorer til trykluft, vakuum og anæstesisug. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kemp & Lauritzen A/S
2020-03-31   Nyt Aalborg Universitetshospital. El-entreprise E982 Nødforsyningsanlæg (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 1 fagentreprise af de samlede bygningsarbejder for Nyt Aalborg Universitetshospital. Levering og montering af nødstrømsanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PM Energi A/S
2020-01-08   Nyt Aalborg Universitetshospital. Tømrerentreprise E40x aptering vægge og lofter (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 1 fagentreprise af de samlede bygningsarbejder for Nyt Aalborg Universitetshospital. Tømrerentreprise E40x aptering vægge og lofter. Indvendige og udvendige tømrerarbejder, herunder gipskonstruktioner samt facadeglasleverancer. Se udbuddet »
2019-12-09   Nyt Aalborg Universitetshospital. Fagentreprise E507 indeholdende betonkonstruktioner samt stålkonstruktioner (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 1 fagentreprise af de samlede bygningsarbejder for Nyt Aalborg Universitetshospital. Delarbejderne er specificeret under den enkelte delkontrakt: E507 Råhus Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Thomsen Støtt A/S
2019-11-06   Nyt Aalborg Universitetshospital. Totalentreprise vedrørende levering og montering af nye samt de- og genmontering... (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler totalentreprise der vedrører del af delprojekt A - Servicebyen for Nyt Aalborg Universitetshospital. På eksisterende (dette udbuds udførelsestidspunkt) råhus udført af andre entreprenører, skal de- og genmonteres 28 eksisterende pavilloner (ca. 1 200m2) og leveres og monteres 36 nye pavilloner (ca. 1 600m2) I nærværende totalentreprise indgår isolering og tagdækningsarbejder (ca. 5 800m2) på råhus samt ovenlys. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jytas A/S
2019-10-01   Nyt Aalborg Universitetshospital. 2 fagentrepriser indeholdende VVS og ventilation (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 2 fagentrepriser der vedrører delprojekt A - Servicebyen for Nyt Aalborg Universitetshospital. Servicebyen er delt op i: - Servicebyen (a99) 21 000 kvm., - Tunnel (a98) 2 700 kvm. Delarbejderne er specificeret under de enkelte delkontrakter: - E550 VVS [a98, a99], - E560 Ventilation [a98, a99]. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S Brøndum A/S
2018-06-12   Nyt Aalborg Universitetshospital - E977 Sanitet til patientbadeværelser (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Levering og montering af eleverbare klosetter og håndvaske til ca. 460 badeværelser ved sengestuer i 4 bygningsafsnit (Bygn d03, c04, b08 og b09). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bano Danmark A/S
2018-04-03   Nyt Aalborg Universitetshospital: E944 IT-kabling (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Tværgående IT-kablings entreprise for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Byggearbejderne omhandler hospitalsbyggeri indeholdende behandling, sengeafsnit, fælles akutmodtagelse, hospitalslogistik samt personalefaciliteter. Der henvises til supplerende og yderligere detaljeret oplysninger omkring funktioner i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S
2018-03-23   Nyt Aalborg Universitetshospital: E944 IT-kabling (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Tværgående IT-kablings entreprise for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Byggearbejderne omhandler hospitalsbyggeri indeholdende behandling, sengeafsnit, fælles akutmodtagelse, hospitalslogistik samt personalefaciliteter. Der henvises til supplerende og yderligere detaljeret oplysninger omkring funktioner i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2018-03-05   Nyt Aalborg Universitetshospital. Fagentrepriser vedr. tagarbejder (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler fagentrepriseudbud vedr. tagopbygning / isolering og tagdækning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KN Tagdækning A/S
2018-02-19   Nyt Aalborg Universitetshospital. 10 fagentrepriser indeholdende indv. apteringsarbejder, EL, VVS, sprinkling, udv.... (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 10 fagentrepriser der vedrører delprojekt A — Servicebyen for Nyt Aalborg Universitetshospital. Servicebyen er delt op i: Servicebyen (a99) 21.000 kvm. Tunnel (a98) 2.700 kvm. Delarbejderne er specificeret under de enkelte delkontrakter: E505 Aptering Vægge og lofter [a98, a99]. E510 Aptering Gulve [a98, a99]. E520 Aptering Maler [a98, a99]. E540 El [a98, a99]. E550 VVS [a98, a99]. E551 Sprinkling [a98, a99]. E560 Ventilation [a98, a99]. E608 Facader Døre, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S Jul Nielsen Entreprise A/S Kai Andersen A/S Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S MT Højgaard A/S
2017-12-01   Nyt Aalborg Universitetshospital - Fagentreprise E920 Aptering Inventar - tværgående. Genudbud (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Levering og montering af fast hospitals- og standard køkkeninventar. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ScanModul Byrum ApS
2017-11-17   Nyt Aalborg Universitetshospital: E941 Patientkald, hjertestop / E942 Brandsikringsanlæg / E943 Sikringsanlæg / E945... (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Tværgående svagstrøm entrepriser for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Byggearbejderne omhandler hospitalsbyggeri indeholdende behandling, sengeafsnit, fælles akutmodtagelse, hospitalslogistik samt personalefaciliteter. Der henvises til supplerende og yderligere detaljeret oplysninger omkring funktioner i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S G4S Security Services A/S KT Elektric Aalborg A/S Lindpro A/S
2017-11-03   Nyt Aalborg Universitetshospital — Fagentreprise E940 tværgående elevatorer (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler fagentrepriseudbud for tværgående elevatorer for det samlede hospitalsbyggeri. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KONE A/S
2017-11-03   Nyt Aalborg Universitetshospital. Fagentreprise E960 Luftarter (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Tværgående entreprise for udførelse af luftarter og gasser fordelt på alle 9 bygningsafsnit. Udgør ca. 150 000 m². Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kemp & Lauritzen A/S
2017-09-18   Nyt Aalborg Universitetshospital. 2 fagentrepriser indeholdende Betonkonstruktioner, Betonelement leverance og... (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 2 fagentrepriser af de samlede bygningsarbejder for Nyt Aalborg Universitetshospital. Delarbejderne er specificeret under de enkelte delkontrakter: E502 Råhus Tunnel, Serviceby E503 Råhus og Facader, Serviceby. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MT Højgaard A/S
2017-09-18   Nyt Aalborg Universitetshospital. 18 fagentrepriser indeholdende apterings-, luknings- og installationsarbejder (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 18 andele af de samlede apterings- luknings- og inst-tekniskefagentreprise-udbud for Nyt Aalborg Universitetshospital. Delarbejderne er specificeret under de enkelte delkontrakter: Delk. 1-12: Apteringsentrepriser for bygningsarbejder i d01, d02, d03, d07 Delk. 13: EL d01, d02, d03, d07 Delk. 14: VVS d01, d02, d03, d07 Delk. 15: Ventilation d01, d02, d03, d07 Delk. 16: Aptering Stål, Tværgående Delk. 17-18: Facade- og lukningsentrepriser, delprojekt D. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Airteam A/S Anton Lassens Eftf. A/S AS facader B&E Stål A/S Bravida Danmark A/S Brøndum A/S Enemærke og Petersen A/S Jul Nielsen Entreprise A/S MT Højgaard A/S Nordjysk Gulvcenter A/S O.J. Malerentreprise A/S
2017-03-27   Nyt Aalborg Universitetshospital. 16 fagentrepriser indeholdende Apterings-, luknings- og installationsarbejder (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 16 andele af de samlede apterings- luknings- og inst-tekniske fagentreprise-udbud for Nyt Aalborg Universitetshospital. Delarbejderne er specificeret under de enkelte delkontrakter: Delk: 1-6:Aptering vægge og lofter c04 og c05 Delk. 7: EL c04, c05 inkl. hovedforsyning tværgående b06, b08, b09, c04, c05, d01,d02, d03 og d07 Delk. 8: VVS tværgående b08, b09, c04 og c05 Delk. 9: Ventilation tværgående b08, b09, c04 og c05 Delk. 10:Aptering Døre og Porte tværgående … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anton Lassens Eftf. A/S Bravida Danmark A/S DP ventilation A/S Duelco A/S Global Lightning Protection Services A/S Icopal Entreprise Aps MT Højgaard A/S Nordjysk Gulvcenter A/S Uggerly Installation A/S
2016-11-04   Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Prækvalifikation for totalentrepriseudbud vedr. udflytning af Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital, etape 1. Se udbuddet »
2016-08-29   Nyt Aalborg Universitetshospital. Denne forhåndsmeddelelse omhandler udbud af 23 fagentrepriser indeholdende... (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler andele af de samlede luknings-, apterings- og installationstekniske fagentreprise-udbud for Nyt Aalborg Universitetshospital. Arbejderne i udbudspakken er primært fordelt på 3 forskellige bygningsafsnit benævnt b06, b08 samt b09,bortset fra enkelte tværgående arbejder. Bygning 06 (b06) indeholder forskningslaboratorier, undervisningsfaciliteter, møde- og seminarrum samt fællesarealer. Bygningen opføres i 4 etager inkl. kælderetage og udgør ca. 7 200 m². Bygning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Airteam A/S Kai Andersen A/S Kemp & Lauritzen A/S Lindpro A/S Malerfirmaet Bruno Pedersen A/S MT Højgaard A/S Nordjysk Gulvcenter A/S TL Byg A/S Uggerly Installation A/S
2016-02-08   Nyt Aalborg Universitetshospital: E600 — Facade — Beton Sandwichelementer / E601 — Facade — Alu-elementer / E602 —... (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nærværende udbud omfatter facade- og lukningsentrepriser i forbindelse med Byggeprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital der samlet udgør opførelse af ca. 155 000 m hospitalsbygning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AS Facader A/S Kai Andersen A/S
2015-03-19   Nyt Aalborg Universitetshospital — E500 Råhus (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Råhusentreprisen omfatter jord-, kloak- og betonarbejder samt montage af sandwich betonelementer (leveret af anden entreprise) i forbindelse med opførelsen af ca. 155 000 m² hospitalsbygning. Bygningen opføres med kælder i 2 etager, bygningsbasis i 3 etager samt 2 ovenpå liggende sengetårne på henholdsvis 4 og 5 etager. Herudover opføres der på sengetårnenes tagetager teknikhuse i stålrammer. Entreprisens hovedmængder er ca. 70 000 m³ in-situ støbt beton og montage af ca. 12 000 m² sandwich facade elementer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MT Højgaard A/S
2015-03-19   Nyt Aalborg Universitetshospital — E800 Byggeplads (Nyt Aalborg Universitetshospital)
Byggepladsentreprisen omfatter ydelser til etablering og drift af ind- og udvendige fælles adgangsarealer, servicefaciliteter til håndværkere, oplagspladser, affaldshåndtering og vinterforanstaltninger i forbindelse med opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital, som har et samlet areal på ca. 175 000 kvm. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JORTON A/S