Indkøb: Nyborg Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Nyborg Kommune

2023-10-12   Totalrådgiverydelse ifm. etablering af ny Tandklinik i Nyborg (Nyborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af teknisk rådgivning og bistand som totalrådgivning i forbindelse med etablering af en ny kommunal tandklinik i Nyborg. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Udbudsloven afsnit II og jf. udbudslovens § 58-60 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at udbuddet gennemføres i to faser, dels en ansøgningsfase og dels en tilbudsfase. Alle interesserede tilbudsgivere kan indsende en ansøgning om deltagelse i udbuddet. Der kan kun afgives tilbud på … Se udbuddet »
2023-09-18   Kaldeanlæg til plejehjem og sundhedshus (Nyborg Kommune)
Udbuddet vedrører køb af komplet kaldeanlæg til omfattede plejehjem og midlertidige pladser ved Nyborg Kommune. Tilbudsgiver opfordres til at gennemlæse vedhæftede dokumenter herunder udbudsbetingelser, samt bilag. Se udbuddet »
2023-06-08   Totalrådgiverydelse ifm. etablering af ny Tandklinik i Nyborg (Nyborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af teknisk rådgivning og bistand som totalrådgivning i forbindelse med etablering af en ny kommunal tandklinik i Nyborg. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Udbudsloven afsnit II og jf. udbudslovens § 58-60 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at udbuddet gennemføres i to faser, dels en ansøgningsfase og dels en tilbudsfase. Alle interesserede tilbudsgivere kan indsende en ansøgning om deltagelse i udbuddet. Der kan kun afgives tilbud på … Se udbuddet »
2023-03-31   Visiteret befordring - Kørsel til og fra Nyborg Heldagsskole (Nyborg Kommune)
Kørslen omfatter kørsel af børn med bopælsadresse i Nyborg by til og fra Nyborg Heldagsskole Pårupvej 25B, Skellerup 5540 Ullerslev Nyborg Heldagsskole er et tilbud til normalt begavede børn og unge i alderen 6 til 18 år, som har faglige og sociale indlæringsvanskeligheder samt psykiske problemer og derfor, for nuværende, ikke kan følge skolegangen i den almindelige folkeskole. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VIKINGBUS Danmark A/S
2022-10-12   Udbud på indkøb af biler til Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af fabriksnye personbiler til Nyborg Kommune. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: - Delaftale 1 - El biler -- Forventet omsætning: kr. 12.000.000 -- Maksimalt forventet omsætning: kr. 15.000.000 - Delaftale 2 - Benzin biler -- Forventet omsætning: kr. 3.000.000 -- Maksimalt forventet omsætning: kr. 5.000.000 Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én eller på begge delaftaler. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015), hvilket … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Mogens Frederiksen Automobiler Skandinavisk Motor Co. A/S
2022-09-16   Nyborg Kommune - Forsikringsudbud (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: Delaftale 1: Byning, løsøre og entreprise Delaftale 2: Tekniske Delaftale 3: Ansvar Delaftale 4: Kommunalt ledelsesansvar Delaftale 5: Motorkøretøj Delaftale 6: Arbejdsskade Delaftale 7: Kollektiv ulykke Delaftale 8: Kriminalitet inkl. netbank Delaftale 9: Kombineret forsikring for beboere Delaftale 10: Søfart Delaftale 11: Passageransvar. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2022-05-27   Nye cykelstier i Nyborg Kommune 2022-2023 (Nyborg Kommune)
Nærværende udbud omfatter skitse- og detailprojektering af stianlæg beliggende på 6 forskellige lokaliteter i Nyborg Kommune. Udbuddet omfatter ligeledes udarbejdelse af myndighedsprojekter, trafiksikkerhedsrevisioner, miljø screening, arealerhvervelsesplaner samt anlægsoverslag. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VITA ingeniører A/S
2021-12-21   Renovering af Nyborg Svømme- og badeland - fase 2/3 - nyt vandrutsjebaneanlæg (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune er i gang med en generel modernisering af Nyborg Svømme- og Badeland. I forbindelse med moderniseringen skal der ligeledes etableres nyt rør-vandrutsjebaneanlæg. Se udbuddet »
2021-10-12   Udbud af visiteret personbefordring (Nyborg Kommune)
Kontrakten vedrører visiteret personbefordring, herunder kørsel til og fra nedenstående institutioner, til og fra Sundhed- og Træningscenter, til og fra læge, samt svømmekørsel. Kontrakten er opdelt i en række delaftaler. Det bemærkes, at delaftale 1 – 9 er offentlige kontrakter, mens delaftale 10 er en rammeaftale. Der indgås aftale med én leverandør pr. delaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dydensborg Taxa v/ Lone Dydensborg HB-Care A/S Nyborg Rejser A/S
2021-09-15   Sundhedshus i Nyborg - Totalentrepriseudbud (Nyborg Kommune)
Udbud af totalentreprise vedrørende nybyggeri af Sundhedshus i Nyborg. Projektet vedrører offentligt byggeri og opgaven er underlagt den for sådanne sa-ger gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. Byggeriet skal i hovedbestanddele indeholde: • 20 midlertidige pladser (rehabiliteringspladser) • Tandlægeklinik, praktiserende læger og speciallæger, kiropraktor • Patientforeninger, kontorlokaler og undervisningslokaler • Diverse kommunale sundhedstilbud • Tilhørende udearealer Byggeriet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C. Contractor A/S
2021-07-06   Udbud af vintertjeneste i Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune udbyder dele af kommunens vintertjeneste. Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m. Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2021/22 - 2022/23 samt med option på forlængelse af kontrakten i yderligere 2 * 1 år, svarende til henholdsvis beredskabsperioden 2023/24 og 2024/25. Vintertjenesten skal udføres i henhold til Nyborg … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berg´s Transport ApS Grøn Vækst A/S HedeDanmark A/S Hjulby Vognmandsforretning Niels Nielsen & Søn ApS
2021-07-01   Drift af Nyborg Kommunes genbrugshjælpemiddeldepot (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune udbyder herved en tjenesteydelseskontrakt vedrørende drift af et kommunalt genbrugshjælpemiddeldepot, herunder opbevaring af hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler til borgere samt montering og indstilling af hjælpemidler. Herudover omfatter opgaven andre nært tilknyttede tjenesteydelser såsom vask, rengøring og reparation af hjælpemidler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PreMed A/S
2021-03-26   Udbud af el-biler til Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af fabriksnye el-biler til Nyborg Kommune (herefter benævnt ordregiver). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundede, jf. pkt. 8, og opfylder eventuelle mindstekrav kan afgive tilbud. Udbudsmaterialet består af: — Udbudsbekendtgørelse — Udbudsbetingelser med bilag — Udbudsbilag A - Tilbudsbesvarelse — Udbudsbilag B - Vurdering af kvalitet — Udbudsbilag C - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Autohuset Vestergaard A/S
2020-06-12   Bygherrerådgivning ifm. etablering af sundhedshus (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå en aftale på bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nyt sundhedshus. Tryk her https://permalink.mercell.com/132173631.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kuben Management
2019-08-21   Etablering og drift af et dynamisk parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Udbuddet vedrører etablering og drift af et parkeringshenvisningssystem til Nyborg Kommune (herefter benævnt ordregiver). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der opfylder de i pkt. 6.1 til 6.3 anførte mindstekrav kan afgive tilbud. Udbudsmaterialet består af: — Udbudsbetingelser (BUT), — Kontrakter: — - Kontrakt Etablering; — - Kontrakt Drift og vedligeholdelse. — Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), — Bilag 1 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ITS Teknik A/S
2018-02-16   Rådgiverydelse ifm. etablering af multibassin (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå en aftale på rådgiverydelse i forbindelse med etablering af nyt multibassin med klubfaciliteter i Nyborg Marina (Havnepromenaden, 5800 Nyborg). Tryk her https://permalink.mercell.com/80886287.aspx. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS Orbicon A/S Sweco Architects A/S
2017-12-15   EU-udbud på visiteret personbefordring til Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører Ordregivers udbud af rammekontrakt med 15 delaftaler vedr. visiteret personbefordring. Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven). Det samlede udbudsmateriale består af: —Udbudsbetingelser, — Udkast til Rammekontrakt, — Kravspecifikation: Bilag 1.0: Krav til Leverandøren. —Bilag 1.1-1.15: Kørselsbeskrivelse, delaftale 1-15 inkl. underbilag. Bilag 2 – Prisliste. Bilag 3 - Arbejdsklausul. Bilag 4 – … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bergholdt.dk A/S Dydensborg Taxa Ferritslev Taxi Frørup Rejser Aps Nyborg Rejser Taxa Syd a.m.b.a.
2017-10-17   EU-udbud på drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i Nyborg Kommune 2018-2022 (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at udbyde den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige vejbelysningsanlæg i Nyborg Kommune, herunder beredskab, udbedring af fejl og mangler og udførelse af eftersyn og gruppeudskiftninger. Udover vejbelysningsanlæg omfatter kontrakten ligeledes »ydre anlæg« på signalanlæg samt Torontoanlæg og Skoleblink i kommunen. Udbudsmaterialet består af: — -Udbudsbekendtgørelse — -Udbudsdokument — prækvalifikation — -Bilag A — Udbud på drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Energi Fyn Erhverv A/S
2017-07-25   Forsikringsudbud for Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Tilbuddet omfatter følgende delaftaler og forsikringsbrancher: — Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring samt entreprise — Delaftale 2: All risks forsikringer — Delaftale 3: Ansvarsforsikring — Delaftale 4: Kommunalt ledelsesansvar — Delaftale 5: Professionelt ansvar — Delaftale 6: Katastrofedækning/arbejdsskader — Delaftale 7: Kollektive ulykkesforsikringer — Delaftale 8: Kriminalitetsforsikring — Delaftale 9: Kombineret forsikring for beboere — Delaftale 10: Sø fartøjsforsikringer — Delaftale 11: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan A/S Europæiske ERV A/S Gjensidige Forsikring
2017-06-30   EU udbud på vintertjenesten i Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune udbyder dele af kommunens vintertjeneste. Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m. Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2017/18 — 2020/21. Arbejdet udbydes i 33 entrepriser/delaftaler (ruter og geografiske områder). Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berg's Transport ApS HedeDanmark A/S Hjulby Vognmandsforretning Niels Nielsen & Søn ApS Poul Schou A/S
2017-06-14   EU-udbud på drift af hjælpemiddeldepot (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune udbyder opgaven med drift af kommunens genbrugshjælpemiddeldepot, samt håndtering af kommunens nødkald og nøglebokse. Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt EU-udbud i henhold til Udbudslovens afsnit 2. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Der kan bydes på 1 eller begge delaftaler. Delaftale 1: Drift af genbrugshjælpemiddeldepot Delaftale 2: Drift af kommunens nødkald og nøglebokse. Nærværende udbud omfatter drift af hjælpemiddeldepotet, herunder opbevaring af hjælpemidler, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FLT Alarmer ApS Zealand Care A/S
2017-02-28   Dynamisk indkøbssystem til indkøb af udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr (Nyborg Kommune)
Nyborg kommune ønsker at etablere et dynamisk indkøbssystem for køb af udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til kommunens afdelinger og institutioner. Nyborg Kommune har pr. 1.1.2017 32 142 indbyggere, hvoraf 18,8 % er i aldersgruppen 0-17 år. Kommunen har 4 folkeskoler fordelt på 7 matrikler samt 14 daginstitutioner, hvoraf 11 er integrerede institutioner. Kommunen har et areal på 277 km², og ca. 35 offentlige legepladser. Tryk her http://permalink.mercell.com/66097063.aspx Se udbuddet »
2017-02-06   Udbud på indkøb af Lydanlæg / PA anlæg til Bastionen, Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indkøbe et større lydanlæg / PA installation samt tilhørende serviceaftale til kommunens kulturhus Bastionen. Indkøbet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder mindstekravene, kan afgive tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lydfabrikken ApS
2016-09-02   Udbud på indkøb af forsikringer til Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Udbyders nuværende forsikringsaftaler udløber ved udgangen af 2016. Udbyders samlede forsikringsportefølje udbydes i offentligt udbud, med henblik på indgåelse af forsikringsaftaler med ikrafttræden pr. 1.1.2017. Rammeaftalens estimerede omfang er ca. 3 000 000 DKK årligt, fordelt på de forsikringstyper, der er angivet i bilag 2. Omsætningstallene er vejledende og kan ikke garanteres af udbyder. Udbyders køb af forsikringer sker ud fra et konkret behov. Forsikringerne træder i kraft d. 1.1.2017 kl. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2015-11-23   Udbud af pengeinstitutaftale for Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå 1 samlet aftale med et pengeinstitut med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger og kapitalforvaltning, samt gældspleje, dog er sidstnævnte i mindre omfang. Den udbudte aftale omfatter alle afdelinger og institutioner i kommunen samt selvejende institutioner, som kommunen administrerer eller er regnskabsfører for. Disse selvejende institutioner er kendetegnet ved, at de anvender kommunens økonomisystem til deres ind- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Bank A/S
2015-08-21   Personbefordring — Sproggruppe (Nyborg Kommune)
Nybrog Kommune ønsker at indgå aftale på siddende personbefordring — kørsel af sproggruppe fra Børnehaven Tårnborg retur til barnets eget dagtilbud. Sproggruppen er et intensivt specialpædagogisk tilbud for 3-6-årige børn, placeret i lokaler ved Børnehaven Tårnborg. Gruppen vil bestå af 4-5 børn. 2 gange om ugen afleveres børnene i sproggruppen af forældrene om morgenen. Børnene transporteres i taxa retur til eget dagtilbud kl. 12.30. Opgaven omfatter kørsel af visiterede børn fra sproggruppen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frørup Rejser Aps
2015-08-21   Personbefordring — Specialkørsel til Ådalens Børnehus (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå aftale på siddende personbefordring til Ådalens Børnehus. Der ønskes tilbud på aftale om specialkørsel af visiterede vuggestue- og børnehavebørn til og fra Ådalens Børnehus. Aftalen vil også omfatte kørsel til og fra svømning en gang ugentligt for en mindre gruppe. Der vil forekomme ekstrakørsel i forbindelse med f.eks. udflugter. Denne kørsel afregnes særskilt. Opgavens omfang er nærmere beskrevet under afsnit 3 Kravspecifikation (opgaveløsning). Procedure: Ordregiver har … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bergholdt Bus
2015-04-10   Personbefordring — Specialkørsel for Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå aftale på siddende personbefordring — specialkørsel af en borger. Der ønskes tilbud på kontrakt vedrørende specialkørsel af borger til og fra specialtilbuddet Egebjerghus, Stenstrup. Opgavens omfang er nærmere beskrevet under afsnit 3. Kravspecifikation (opgaveløsning). Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ferritslev Taxi
2015-03-19   Skolekørsel til Nyborg Heldagsskole (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå aftale på skolekørsel til specialskolen Nyborg Heldagsskole. Nyborg Heldagsskole har til huse i Skellerup, og skolens elever fra Nyborg tilbydes bustransport mellem Nyborg og Skellerup. Eleverne opsamles fra to centrale adresser i Nyborg og Vibeskolen i Ullerslev, og transporteres til skolen i Skellerup. Der er tale om kørsel af elever til både SFO og skole. Opgavens omfang er nærmere beskrevet under afsnit 3 Kravspecifikation (opgaveløsning). Procedure: Ordregiver har … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nyborg Rejser
2014-07-31   Køb af biler inkl. option på service-/vedligeholdelsesaftale (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå aftale om levering af 22 fabriksnye biler med option på tilhørende tilkøbsmuligheder. Derudover ønskes en rammeaftale for køb af yderligere biler samt option på service- og vedligeholdelsesaftale. Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen indgås med én aktør, og vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på baggrund af de i udbudsmaterialet beskrevne kriterier. Procedure: For at deltage i opgaven … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Mogens Frederiksen Automobiler
2014-02-25   Personbefordring — svømmekørsel i Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå aftale på siddende personbefordring til svømmekørsel i Nyborg Kommune. Der ønskes tilbud på kontrakt vedrørende kørsel af skolebørn fra kommunens skoler til svømmeundervisning i Nyborg Svømme- og Badeland. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/43369990.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nyborg Rejser
2013-11-15   Kørsel – Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå aftale på personbefordring til Nyborg Heldagsskole, tale-/modtageklassen Birkhovedskolen, Aktivcentrene Nyborg, Ullerslev og Ørbæk samt Demensdagcentrene Klubben Vestervold og Klubben Ørbæk i Nyborg Kommune. Derudover ønskes der en aftale på §kørsel for socialområdet til kørsel til og fra institutionerne Bakkelund i Ryslinge, Pilegaard i Ringe og Tarup Gl. Præstegaard i Odense. Opgaven er opdelt i 8 delaftaler. Der køres i ruter på samtlige delaftaler med afregning pr. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Droskeselskabet Odense Taxa Dydensborg Taxi Ferritslev Taxi Nyborg Rejser
2013-09-03   EU-udbud af kørsel til Nyborgværkstedet (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker tilbud på rammeaftale på specialkørsle med borgere til Nyborgværkstedet, Alsvej 10, 5800 Nyborg Borgerne skal transporteres fra deres hjemadresse i Kerteminde og Nyborg Kommune, og til Nyborgværkstedet og retur til hjemadressen. Det drejers sig pt. om 43 borgere, men dette kan variere. Opgavens omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Udbuddet afvikles af Nyborg Kommune på udbudsportalen Mercell. Sidste frist for tilbud er den 14.10.2013 kl. 12:00. Procedure: Ordregiver har … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nyborg Rejser A/S
2011-08-30   Udbud på forsikringer til Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Forsikringer til Nyborg Kommune. Se udbuddet »
2011-06-29   Offentligt Udbud af vintertjenesten i Nyborg Kommune (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune udbyder vintertjenesten, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m. Udbuddet er opdelt i 33 delaftaler, og der kan bydes på en eller flere delaftaler. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Sidste frist for tilbud er den 23.8.2011 kl. 12:00. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/28565024.aspx Her tilmelder … Se udbuddet »
2011-05-17   Koncernløsning som servicebureauløsning (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune ønsker at indgå kontrakt om en samlet koncernløsning for kommunen – omfattende økonomi-, løn-, vagtplans-, ressourcestyrings- og debitorsystem. Endvidere efterspørges et indkøbssystem som option. Løsningen skal i sin helhed tilbydes som en servicebureauløsning. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujitsu A/S
2011-03-17   Udbud på driften af kommunens genbrugshjælpemiddeldepot (Nyborg Kommune)
Nyborg Kommune udbyder driften af kommunens genbrugshjælpemiddeldepot, håndtering af nødkald og nøglebokse. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, der kan bydes på een eller begge aftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Hjælpemidler A/S